Τετάρτη, 18 Απριλίου 2018

Πως θα γίνει η δήλωση των αναδρομικών για τη μηνιαία εισφορά υπέρ υγειονομικής περίθαλψης των συνταξιούχων Σύμφωνα με την εγκύκλιο της ΑΑΔΕ

Πως θα γίνει η δήλωση των αναδρομικών για τη μηνιαία εισφορά υπέρ υγειονομικής περίθαλψης των συνταξιούχων
Σύμφωνα με την εγκύκλιο της ΑΑΔΕ
18 Απρ 2018 - 10:10
Picture 0 for Πως θα γίνει η δήλωση των αναδρομικών για τη μηνιαία εισφορά υπέρ υγειονομικής περίθαλψης των συνταξιούχων
Οι συνταξιούχοι στους οποίους παρακρατήθηκαν από τα εισοδήματά τους ποσά για τη μηνιαία εισφορά υπέρ υγειονομικής περίθαλψης κατά το διάστημα από 1.1.2012 έως 30.6.2016 και τα οποία σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2 του ν. 4501/2017 τους επιστράφηκαν άτοκα με τη σύνταξη μηνός Δεκεμβρίου 2017, υποβάλλουν τροποποιητικές δηλώσεις για τη φορολόγηση αυτών των ποσών στα έτη που ανάγονται καθώς και αρχική δήλωση φορολογικού έτους 2017 με επιφύλαξη, εφόσον στη σχετική βεβαίωση που θα τους χορηγήσει ο αρμόδιος φορέας, πέραν του καθαρού ποσού των συντάξεων που αντιστοιχούν στο φορολογικό έτος 2017, εμφανίζεται και ο διαχωρισμός των ποσών αυτών που επιστρέφονται στα έτη που αφορούν.
Τέλος, οι τροποποιητικές αυτές δηλώσεις υποβάλλονται χωρίς πρόστιμα και τόκους εφόσον υποβάλλονται εντός του φορολογικούέτους στο οποίο εκδόθηκαν οι σχετικές βεβαιώσεις απότον αρμόδιο φορέα.

Δεν υπάρχουν σχόλια: