Τρίτη, 19 Ιουνίου 2018

ΝΕΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΕΑ: Κάθε εξάμηνο νέα αίτηση στο keaprogram, τέλος οι τροποποιητικές

ΝΕΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

ΚΕΑ: Κάθε εξάμηνο νέα αίτηση στο keaprogram, τέλος οι τροποποιητικές


Έτσι οι δικαιούχοι δεν θα πρέπει να κάνουν τροποποιητική αίτηση στο keaprogram εντός 15 ημερών από την οποιαδήποτε μεταβολή του εισοδήματος, των περιουσιακών στοιχείων, της σύνθεσης του νοικοκυριού ή του τόπου διαμονής
Παράλληλα σύμφωνα με την ΚΥΑ που παρουσίασαν πρώτα τα dikaiologitika news, από την 1η Αυγούστου, θα είναι υποχρεωτική η εγγραφή στο μητρώο ανέργων του ΟΑΕΔ, όλων των δικαιούχων του ΚΕΑ.
Συγκεκριμένα η ΚΥΑ ορίζει ότι οι υποχρεώσεις των δικαιούχων του ΚΕΑ είναι:
Οι δικαιούχοι και τα υπόλοιπα μέλη του νοικοκυριού:
α) Υποβάλλουν Δήλωση Φορολογίας Εισοδήματος κάθε έτος.
β) Συναινούν στη χρήση της βάσης δεδομένων της Γ.Γ.Π.Σ., καθώς και στο σύνολο των διασταυρώσεων που πραγματοποιεί η Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε., για την επιβεβαίωση των στοιχείων όλων των μελών του νοικοκυριού, συμπεριλαμβανομένων των φιλοξενούμενων.
γ) Με ημερομηνία έναρξης 01.08.2018 εφόσον δύνανται να εργαστούν υποχρεούνται:- Να εγγράφονται, σύμφωνα με το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο, στο Μητρώο ανέργων του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (Ο.Α.Ε.Δ.), μέχρι το τέλος του επόμενου μήνα από τον μήνα έγκρισης της αίτησής τους, - να ανανεώνουν την κατάσταση ανεργίας τους, σύμφωνα με το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο του Ο.Α.Ε.Δ., - υπό την επιφύλαξη λόγων ανωτέρας βίας, να επισκέπτονται όποτε κληθούν, σε προκαθορισμένη από τον Ο.Α.Ε.Δ. ημερομηνία, τα Κ.Π.Α.2 που εξυπηρετούν το Δήμο διαμονής τους και να συνεργάζονται με τους εργασιακούς συμβούλους για την παροχή υπηρεσιών εξατομικευμένης προσέγγισης, - να αποδέχονται κάθε προτεινόμενη κατάλληλη θέση εργασίας, όπως αυτή ορίζεται από το εκάστοτε ισχύον κανονιστικό πλαίσιο του Ο.Α.Ε.Δ., ή τη συμμετοχή σε κάθε δράση προώθησης στην εργασία, όπως δράσεις επαγγελματικής κατάρτισης, συμβουλευτικής και επιχειρηματικότητας.
δ) Εφόσον εργάζονται οφείλουν να μην παραιτούνται εκούσια και αναιτιολόγητα από την εργασία τους.
ε) Συναινούν στη χρησιμοποίηση των στοιχείων τους, αποκλειστικά και μόνο, για το σκοπό της αξιολόγησης του προγράμματος.
στ) Συναινούν στη διενέργεια κοινωνικής έρευνας και σε κατ’ οίκον επισκέψεις από αρμόδιους υπαλλήλους των Δήμων ή των Κέντρων Κοινότητας για επιτόπια επαλήθευση της σύνθεσης και των συνθηκών διαβίωσης του νοικοκυριού.
ζ) Αποδέχονται και ανταποκρίνονται σε σχετική ειδοποίηση για την παροχή υπηρεσιών εξατομικευμένης προσέγγισης, όπως ψυχοκοινωνικής στήριξης, επαγγελματικής συμβουλευτικής καθοδήγησης κ.ο.κ. από ειδικευμένους υπαλλήλους της Κοινωνικής Υπηρεσίας του Δήμου διαμονής τους, των Κέντρων Κοινότητας και των ΚΠΑ του ΟΑΕΔ. η) Οι κηδεμόνες των ανήλικων μελών του νοικοκυριού υποχρεούνται να εξασφαλίζουν τη φοίτηση αυτών στην υποχρεωτική εκπαίδευση.
Ειδικά οι δικαιούχοι ενήλικες έως 45 ετών που δεν έχουν ολοκληρώσει τη φοίτηση τους στην υποχρεωτική εκπαίδευση υποχρεούνται, κατόπιν σχετικής ειδοποίησης, είτε να συμμετάσχουν στις εξετάσεις απόκτησης απολυτηρίου δημοτικού σχολείου είτε να εγγραφούν σε: (α) σχολεία δεύτερης ευκαιρίας ή στα παραρτήματα αυτών, (β) εσπερινά γυμνάσια
Για τις αιτήσεις που είναι εγκεκριμένες την ημέρα έναρξης ισχύος της παρούσης σύμφωνα με την Γ.Δ.5οικ.2961-10 κοινή υπουργική απόφαση (Β΄128), η εισοδηματική ενίσχυση παραμένει σταθερή μέχρι τη συμπλήρωση έξι (6) μηνών από την ημερομηνία έγκρισης τους. Με την πάροδο του εν λόγω διαστήματος, οι δικαιούχοι υποβάλλουν νέα αίτηση σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις της παρούσης.

ΕΦΕΕΑ-Φ: «Προβλήματα διαδικασίας υποβολής φορολογικών δηλώσεων και αίτημα παράτασης υποβολής φορολογικών δηλώσεων»

ΕΦΕΕΑ-Φ: «Προβλήματα διαδικασίας υποβολής φορολογικών δηλώσεων και αίτημα παράτασης υποβολής φορολογικών δηλώσεων»


Ένωση Φοροτεχνικών Ελεύθερων Επαγγελματιών Άρτας – Φιλιππιάδας (Ε.Φ.Ε.Ε.Α.Φ.)
Αγίας Σοφίας 14 Άρτα 47100
Τηλ.2681023534-72133-73416
e-mail:  efeeartas@yahoo.gr
ΑΡ.ΕΞΕΡΧ.02 / 19-6-2018

Προς
Την Υφυπουργό Οικονομικών Κα Αικατερίνη Παπανάτσιου

Κοινοποίηση:
1) Διοικητή Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων κ. Γ.Πιτσιλή
2) Π.Ο.Φ.Ε.Ε.
3) Ενώσεις Μέλη Π.Ο.Φ.Ε.Ε.

Θέμα: «Προβλήματα διαδικασίας υποβολής φορολογικών δηλώσεων και αίτημα παράτασης υποβολής φορολογικών δηλώσεων»

Δυστυχώς για ακόμη μια χρονιά είμαστε στη δυσάρεστη θέση να διαμαρτυρηθούμε για την τραγική κατάσταση που βιώνουμε ως κλάδος την περίοδο υποβολής των φορολογικών δηλώσεων.

Για την ακρίβεια φέτος ζούμε κάτι μοναδικό, δεν μπορούμε ακόμη και σήμερα να συντάξουμε με σιγουριά οικονομικές καταστάσεις και φορολογικές δηλώσεις επιχειρήσεων.

Οι πολλές αλλαγές στα φορολογικά έντυπα και η αργή προσαρμογή του πληροφοριακού συστήματος σε αυτές, τα προβλήματα στον ΕΦΚΑ σε συνδυασμό με τον τρέχον όγκο εργασίας αλλά και με τις δεκάδες ηλεκτρονικές υποβολές, από εγγραφή σε σχολεία, παιδικές κατασκηνώσεις κοινωνικό τουρισμό ως και για αιτήσεις δανείων ΟΕΚ και δεκάδες άλλες, που οι υπηρεσίες του δημοσίου ή τα ΚΕΠ δεν αναλαμβάνουν να διεκπεραιώσουν και απορούμε γιατί, έχουν προκαλέσει ένα κομφούζιο στον κλάδο μας και φέτος.

Ειλικρινά πολλές φορές δεν ξέρουμε από πού να αρχίσουμε και πού να τελειώσουμε με τα προβλήματα.

Θα αναφέρουμε ενδεικτικά τα εξής:

1) Το νέο έντυπο Ε3 και την δικαιολογημένη καθυστέρηση εναρμόνισης των εταιριών λογισμικού.

2) Την μη εκκαθάριση του ΕΦΚΑ για τους μισθωτούς-παράλληλα απασχολούμενους.

3) Την καθυστερημένη ανάρτηση τροποποιητικών βεβαιώσεων αποδοχών από δημόσιους φορείς .

4) Τη δυσλειτουργία-μη λειτουργία του Taxisnet από τις 10.30 το πρωί καθημερινά.

5) Την αδικαιολόγητα μεγάλη καθυστέρηση στην έναρξη λειτουργίας της εφαρμογής για την υποβολή των δηλώσεων Νομικών Προσώπων και Οντοτήτων,

6)  Την αναγγελία έκδοσης νέας ΚΥΑ για τους κατ’ επάγγελμα αγρότες,

7) Το νέο Α21, η καθυστέρηση με την οποία η εφαρμογή άνοιξε, η αναγγελία ότι μέχρι τις 20/6 πρέπει να γίνει η υποβολή του για πληρωμή εντός Ιουνίου καθώς και τα δικαιολογητικά που πρέπει να σκανάρουμε-επισυνάψουμε για την υποβολή του.

Το χειρότερο όμως είναι ότι δεν παίρνουν επίσημη θέση οι αρμόδιοι φορείς για να δώσουν λύση και να ομαλοποιηθεί η κατάσταση.

Εμείς σαν κλάδος αδυνατούμε και με όλες τις τρέχουσες υποχρεώσεις που πρέπει να καλύψουμε, να υποβάλλουμε όλο αυτόν τον όγκο έως 30/06/2016. Και το γνωρίζετε και εσείς καλά έχοντας υπόψιν σας όλα τα στοιχεία των υποβληθεισών δηλώσεων έως σήμερα αφού διαπιστώνετε εύκολα ότι έχουν υποβληθεί σχεδόν οι μισές δηλώσεις πανελλαδικά.

Για να μη ζήσουμε για άλλη μια χρονιά τραγικές συνθήκες πρέπει να ανακοινώσετε πριν την καταληκτική ημερομηνία την νέα ημερομηνία υποβολής και  ελπίζουμε ότι είναι η τελευταία χρονιά που αναγκαζόμαστε να εκλιπαρούμε για παράταση χωρίς ουσιαστικά να φταίμε εμείς.

Απαιτούμε να διαμορφωθούν οι τεχνικές  αυτές συνθήκες από πλευρά σας για να μπορούμε να ασκούμε το επάγγελμα μας σε συνθήκες ενός προηγμένου κράτους με τις ημερομηνίες και τα όρια αυτών όπως προβλέπονται από την νομοθεσία .

Απορούμε ειλικρινά ενώ το πληροφοριακό σύστημα της ΑΑΔΕ έχει εξελιχθεί και βελτιωθεί τα τελευταία χρόνια  σε πολλές εφαρμογές πώς γίνεται για χιλιοειπωμένα και διαπιστωμένα προβλήματα ετών που αφορούν την υποβολή φορολογικών δηλώσεων να μην  έχει βρεθεί λύση, δημιουργώντας αναστάτωση τόσο στη δημόσια διοίκηση όσο και σε φορολογούμενους και λογιστές φοροτεχνικούς.


Για το Δ.Σ. της Ε.Φ.Ε.Ε. Άρτας Φιλιππιάδας

Ο Πρόεδρος    
Θεοδόσης Γεώργιος

Ο Γραμματέας 
Καραπέτσης Εύδοξος

https://www.taxheaven.gr

ΓΣΕΕ: «Περί επεκτασιμότητας ο λόγος - Οφειλόμενη απάντηση στο Υπουργείο Εργασίας»

ΓΣΕΕ: «Περί επεκτασιμότητας ο λόγος - Οφειλόμενη απάντηση στο Υπουργείο Εργασίας»
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

19/6/18

Περί επεκτασιμότητας ο λόγος - Οφειλόμενη απάντηση στο Υπουργείο Εργασίας

Στο πλαίσιο του επικοινωνιακού μίξερ της κυβερνητικής προπαγάνδας για τη δήθεν επαναφορά της επεκτασιμότητας των συλλογικών συμβάσεων εργασίας, το Υπουργείο Εργασίας, υπερασπιζόμενο την εγκύκλιό του με τα 5 βήματα της σχετικής διαδικασίας, που κατήγγειλε η ΓΣΕΕ, εξέδωσε Δελτίο Τύπου (16-6), προκειμένου να καμουφλάρει τις ευθύνες της απέναντι στους εργαζόμενους για τη ναρκοθέτηση στην πραγματικότητα της εφαρμογής μετά τον Αύγουστο της αρχής της επεκτασιμότητας.

Στο επικοινωνιακό μίξερ του Δελτίου Τύπου ανακατεύεται «ο ΣΕΒ, που διαφωνεί επί της αρχής με την επεκτασιμότητα». Αναρωτιόμαστε αν, η εύλογη σιωπή του ΣΕΒ για την Εγκύκλιο δεν σηματοδοτεί την επιδοκιμασία του για τον κυβερνητικό χειρισμό. Ανακατεύεται ο Μητσοτάκης, ανακατεύεται «το μέτωπο των δυνάμεων, οι οποίες προσπάθησαν να μπλοκάρουν την επαναφορά των συλλογικών διαπραγματεύσεων», το οποίο «έχει παραδεχθεί δημόσια την ήττα του» (πότε και πού άραγε έγινε αυτή η δημόσια παραδοχή του «μετώπου»;)

Ανακατεύονται οι θεσμοί που «διαφώνησαν με τη λύση για τα κριτήρια επεκτασιμότητας» που καθιερώνει η κυβέρνηση με την Εγκύκλιο.

Και βεβαίως στο Δελτίο Τύπου περιέχεται η επανάληψη του υποκριτικού ερωτήματος: 

«Με ποιον ακριβώς ταυτίζεται σήμερα η ΓΣΕΕ;»

Τους απαντάμε: Με κανέναν από τους αναφερόμενους, όταν θεωρούμε ότι δεν εξυπηρετούνται τα καλώς εννοούμενα συμφέροντα των εργαζομένων και παίζονται επικοινωνιακά μόνο παιχνίδια σε βάρος τους.

Επί της ουσίας της Εγκυκλίου για την επεκτασιμότητα, με βάση την οποία προϋπόθεση είναι η προαιρετική κατάθεση από τις εργοδοτικές Οργανώσεις του Μητρώου των μελών τους, προκειμένου να προχωρήσει η διαδικασία, η ΓΣΕΕ γνωστοποιεί στους εργαζόμενους ότι οι εργοδοτικές οργανώσεις στη διαβούλευση που προηγήθηκε της Εγκυκλίου, γραπτά και προφορικά επικαλούμενες την προστασία προσωπικών δεδομένων (προσχηματική ή μη) κατηγορηματικά είχαν δηλώσει στην κυβέρνηση ότι αρνούνται την κατάθεση του Μητρώου μελών τους.

Παρόλα αυτά και με την αντίθετη εκτίμηση – δήλωση «κύκλων» του Υπουργείου ότι κατά τη γνώμη τους η εργοδοτική οργάνωση «έχει κάθε συμφέρον να υποβάλει το μητρώο μελών της για την αποφυγή του αθέμιτου ανταγωνισμού», υπογράφηκε η επίμαχη Εγκύκλιος για την επεκτασιμότητα, όλως τυχαίως ταυτόχρονα με τη συζήτηση στη Βουλή των προαπαιτούμενων για την δ’ αξιολόγηση από τους δανειστές…. οι οποίοι ως γνωστόν διακαώς επιθυμούν την επαναφορά της επεκτασιμότητας των συλλογικών συμβάσεων…

«Εν αρχή η πράξη». Αυτή θα δείξει και θα αποδείξει ποιος λέει την αλήθεια. Οι συνδικαλιστές και οι συνδικαλιστικές οργανώσεις θα κρίνουν και θα κατακρίνουν.

Τότε θα δούμε τις «απαντήσεις» των αρμοδίων και των «δημοσιογράφων» που εκ κομματικού καθήκοντος αβαντάρουν την κυβέρνηση. 


ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ


https://www.taxheaven.gr

Ανάρτηση Κτηματογράφησης σε προκαποδιστριακούς ΟΤΑ των Καλλικρατικών Δήμων Καλαμπάκας, Πύλης, Τρικάλων και Φαρκαδόνας της Π.Ε. Τρικάλων της Περιφέρειας Θεσσαλίας «Ελέγχουμε, επιβεβαιώνουμε, διορθώνουμε»

Ανάρτηση Κτηματογράφησης σε προκαποδιστριακούς ΟΤΑ των Καλλικρατικών Δήμων Καλαμπάκας, Πύλης, Τρικάλων και Φαρκαδόνας της Π.Ε. Τρικάλων της Περιφέρειας Θεσσαλίας «Ελέγχουμε, επιβεβαιώνουμε, διορθώνουμε»ktimatologio.gr

Ξεκίνησε την Δευτέρα 18 Ιουνίου 2018, η Ανάρτηση των Κτηματολογικών Στοιχείων των Προκαποδιστριακών O.T.A.:

α) Αγίας Παρασκευής, Αγναντιάς, Αηδόνος, Αμαράντου, Αμπελοχωρίου, Ανθούσης, Αύρας, Βασιλικής, Βλαχάβας, Γερακαρίου, Γλυκομηλέας, Διάβας, Θεόπετρας, Κακοπλευρίου, Καλαμπάκας, Καλλιθέας (Καλυβίων), Καλλιρόης, Καλόγριανης, Καλομοίρας, Καστανέας, Καστρακίου, Καταφύτου, Κλεινού, Κονισκού, Κορυδαλλού, Κρανέας, Κρύας Βρύσης, Λογγάς, Μαλακασίου, Ματονερίου, Μαυρελίου, Μεγάλης Κερασέας, Οξύνειας, Ορθοβουνίου, Παλαιοχωρίου, Παναγίας, Περιστέρας, Πεύκης, Πολυθέας, Σαρακήνας, Στεφανίου, Τρύγονος, Φλαμπουρεσίου, Φωτεινού (Τσιούκας), Χαλικίου, Χασιών, Χρυσομηλέας του Καλλικρατικού Δήμου Καλαμπάκας

β) Αγίου Βησσαρίωνος, Αγίου Νικολάου, Αγίου Προκοπίου, Αθαμανίας,  Αρματολικού,  Βαθυρρεύματος,  Βαλκάνου, Βροντερού, Γαρδικίου, Γόμφων, Δέσης, Δροσερού, Δροσοχωρίου, Ελάτης, Ελευθεροχωρίου, Καλογήρων,  Κορυφής, Κοτρωνίου, Λιβαδοχωρίου, Λυγαριάς, Μεσοχώρας, Μοσχοφύτου, Μουριάς, Μυροφύλλου, Νέας Πεύκης, Νεράιδας, Νεραϊδοχωρίου (Χατζηπετρίου), Παλαιοκαρυάς, Παλαιομονάστηρου, Παραμέρου, Παραποτάμου, Παχτουρίου, Περτουλίου, Πετροχωρίου, Πηγής, Πιαλείας, Πολυνερίου, Πύλης, Πύρρας, Ροποτού, Στουρναραίικων, Φήκης (Ψυχής), Φιλύρας του Καλλικρατικού Δήμου Πύλης

Γ) Αγρελιάς, Αρδανίου, Βαλτινού, Γενεσίου, Γοργογυρίου, Δενδροχωρίου, Διαλεκτού, Διποτάμου, Ελληνοκάστρου, Ζηλευτής, Κάτω Ελάτης, Κεφαλόβρυσου, Κουμαριάς, Κρηνίτσης, Λιοπράσου, Λόγγου, Μεγάλου Κεφαλόβρυσου, Μεγαλοχωρίου, Μεγάρχης, Ξυλοπαροίκου, Παλαιόπυργου, Πλατάνου, Πρίνου, Προδρόμου, Ράξας, Ριζώματος, Σπαθάδων, Φωτάδας, Χρυσαυγής του Καλλικρατικού Δήμου Τρικάλων και

Δ) Αχλαδοχωρίου, Γεωργανάδων, Γριζάνου, Διασσέλου, Ζάρκου, Κεραμιδίου, Κλοκωτού, Κρήνης, Νομής, Οιχαλίας, Παναγίτσας, Πετροπόρου, Πετρωτού, Πηνειάδος, Ταξιαρχών (Κριτσινίου), Φανερωμένης και Φαρκαδόνος του Καλλικρατικού Δήμου Φαρκαδόνας της Περιφερειακής Ενότητας Τρικάλων της Περιφέρειας Θεσσαλίας.

Τα Προσωρινά Κτηματολογικά Διαγράμματα και οι Προσωρινοί Κτηματολογικοί Πίνακες θα αναρτηθούν στα Γραφεία Κτηματογράφησης και θα παραμείνουν αναρτημένα επί δύο (2) μήνες, με ημερομηνία έναρξης την 18η Ιουνίου 2018.

Όποιος έχει έννομο συμφέρον μπορεί μέσα σε προθεσμία δύο (2) μηνών από την ανωτέρω ημερομηνία να υποβάλει αίτηση διόρθωσης ή ένσταση κατά των στοιχείων της Ανάρτησης στο αρμόδιο Γραφείο Κτηματογράφησης. Για τους κατοίκους αλλοδαπής και το Ελληνικό Δημόσιο η αντίστοιχη προθεσμία είναι τέσσερις (4) μήνες.

Ειδικά, για την αίτηση διόρθωσης προδήλου σφάλματος η προθεσμία υποβολής είναι μέχρι 17 Ιουνίου 2019. Μέχρι την ίδια ημερομηνία μπορούν να υποβάλλονται και εκπρόθεσμες δηλώσεις.

Από την έναρξη της Ανάρτησης τίθενται σε ισχύ οι διατυπώσεις του άρθρου 5 του Ν. 2308/1995 (που αφορούν στη σύνταξη συμβολαίων, στη συζήτηση ενώπιον δικαστηρίου και στην καταχώριση οποιασδήποτε πράξης στο Υποθηκοφυλακείο)

«Ηλεκτρονική Ανάρτηση κτηματογράφησης

Με την έναρξη της Ανάρτησης, κάθε δικαιούχος θα μπορεί να δει τα στοιχεία που τον αφορούν και ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας του Κτηματολογίου www.ktimatologio.gr στο portal e-ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες.

Κάθε δικαιούχος μπορεί να δει τα στοιχεία της Ανάρτησης, είτε με τη χρήση των κωδικών ασφαλείας που χρησιμοποιεί στις εφαρμογές taxisnet, είτε αφού δημιουργήσει (αν δεν  έχει ήδη) τον  προσωπικό του κωδικό Κτηματολογίου και εισάγει επιπλέον τα «τρία κλειδιά» που βρίσκονται στο αποδεικτικό της δήλωσής του. Στην περίπτωση που χρησιμοποιήσει τους κωδικούς taxisnet θα δει όλα τα ακίνητα των περιοχών που βρίσκονται σε ανάρτηση και έχουν συνδεθεί με το ΑΦΜ του.

Ηλεκτρονικά, επίσης, υποστηρίζεται η υποβολή αίτησης διόρθωσης προσωπικών στοιχείων μέσω της ειδικής εφαρμογής «Ανάρτηση» στην ενότητα «Κτηματογράφηση» των ηλεκτρονικών υπηρεσιών. Απαραίτητα στοιχεία για την πρόσβαση στην υπηρεσία αυτή είναι τρία «κλειδιά»: Αριθμός Πρωτοκόλλου Δήλωσης, Κωδικός Προσώπου και Κωδικός Ιδιοκτησίας, τα οποία αναγράφονται πάνω στο Αποδεικτικό Υποβολής Δήλωσης.»

Διεύθυνση Γραφείου Κτηματογράφησης

Για τους ανωτέρω Ο.Τ.Α. των Καλλικρατικών Δήμων
Καλαμπάκας, Πύλης, Τρικάλων και Φαρκαδόνας:

Β. Τσιτσάνη (πρώην Λαρίσης) 141 (ισόγειο), Τρίκαλα, ΤΚ 42132, τηλ. 2431033301, Fax: 2431033303

Ωράριο λειτουργίας:

Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη, Παρασκευή από 08:00 έως 16:00 και κάθε Τετάρτη 08:00-20:00.

Πληροφορίες δίνονται Δευτέρα έως Παρασκευή 8:30 έως 15:30 στα τηλέφωνα 210-6505600  και στο www.ktimatologio.gr


https://www.taxheaven.gr

ΕΟΠΥΥ: Διευκρινίσεις στη σύμβαση οικογενειακών ιατρών

ΕΟΠΥΥ: Διευκρινίσεις στη σύμβαση οικογενειακών ιατρών


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
Εθνικός Οργανισμός Παροχής Υπηρεσιών Υγείας
www.eopyy.gov.qr

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Διευκρινίζεται ότι, με την από 14/6/2018 αναρτημένη στο site του ΕΟΠΥΥ σύμβαση για την παροχή υπηρεσιών των Οικογενειακών Ιατρών, αντικείμενο της σύμβασης έτσι όπως αυτό περιγράφεται στα επιμέρους άρθρα, είναι η παροχή των υπηρεσιών για το δηλωμένο ωράριο τους.
Πιο συγκεκριμένα, οι ιδιώτες συμβεβλημένοι οικογενειακοί ιατροί εξυπηρετούν τον εγγεγραμμένο πληθυσμό τους και δεν εισπράττουν επιπλέον αμοιβή, όταν ο δικαιούχος προσέρχεται εντός του δηλωμένου ωραρίου του ιατρού.
Με την επισήμανση των εξαιρέσεων των περιπτώσεων που τίθενται με τους όρους 4,6 και 13 των Υποχρεώσεων της ανωτέρω σύμβασης.

Ο Αντιπρόεδρος του ΕΟΠΥΥ
Π. Γεωργακόπουλος

https://www.taxheaven.gr

Η απαλλαγή της κληρονομούμενης πρώτης κατοικίας. Τι ισχύει. Προϋποθέσεις. Διαδικασία. Δικαιολογητικά.

Η απαλλαγή της κληρονομούμενης πρώτης κατοικίας. Τι ισχύει. Προϋποθέσεις. Διαδικασία. Δικαιολογητικά.
Ορέστης Σεϊμένης - Αλεξάνδρα Γεράγγελου

 
Η απόκτηση της πρώτης κατοικίας απαλλάσσεται από τον φόρο μεταβίβασης. Μπορεί να αποκτηθεί με τρεις τρόπους. Με αγορά, με γονική παροχή, με κληρονομιά. Σε όλες αυτές τις περιπτώσεις η πρώτη κατοικία, όπως ορίζεται παρακάτω, απαλλάσσεται από τον φόρο μεταβίβασης, ή κληρονομιάς, ή γονικής παροχής.    

Παρακάτω θα παραθέσουμε τις διατάξεις που ισχύουν για την απόκτηση της πρώτης κατοικίας αιτία θανάτου (με κληρονομιά)

1) Απαλλαγή κατοικίας ή οικοπέδου

Κατοικία που αποκτάται αιτία θανάτου από σύζυγο ή τέκνο του κληρονομουμένου κατά πλήρη κυριότητα, εξ ολοκλήρου ή κατά ποσοστό εξ αδιαιρέτου, απαλλάσσεται από το φόρο κληρονομιάς, εφόσον ο κληρονόμος ή κληροδόχος ή ο σύζυγος αυτού ή οποιοδήποτε από τα ανήλικα τέκνα αυτού δεν έχουν δικαίωμα πλήρους κυριότητας ή επικαρπίας ή οίκησης σε κατοικία ή ιδανικό μερίδιο κατοικίας που πληροί τις στεγαστικές ανάγκες της οικογένειάς του ή δικαίωμα πλήρους κυριότητας σε οικόπεδο οικοδομήσιμο ή σε ιδανικό μερίδιο οικοπέδου, στα οποία αντιστοιχεί εμβαδόν κτίσματος που πληροί τις στεγαστικές τους ανάγκες και βρίσκονται σε δημοτικό ή κοινοτικό διαμέρισμα με πληθυσμό άνω των 3.000 κατοίκων.
  
2) Η κάλυψη των στεγαστικών αναγκών 

Οι στεγαστικές ανάγκες θεωρείται ότι καλύπτονται, αν το συνολικό εμβαδόν των ανωτέρω ακινήτων και των λοιπών αντίστοιχων κληρονομιαίων ακινήτων είναι 70 τ.μ., προσαυξανόμενα 20 τ.μ. για καθένα από τα δύο πρώτα τέκνα και κατά 25 τ.μ. για το τρίτο και καθένα από τα επόμενα τέκνα, των οποίων την επιμέλεια έχει ο δικαιούχος.
Σ.Σ. Η διάταξη αυτή είναι απαράδεκτη. Θα επανέλθουμε προσεχώς για να την περιγράψομε λεπτομερώς με  παραδείγματα, και να τονίσουμε την αδικία που δημιουργεί σε χιλιάδες κληρονόμους από τους οποίους αφαιρεί το δικαίωμα της απαλλαγής από τον φόρο κληρονομιάς για την Πρώτη Κατοικία τους, όταν δεν καλύπτουν, πραγματικά, τις στεγαστικές  τους ανάγκες.

3) Ποιοι είναι δικαιούχοι της απαλλαγής  για την πρώτη κατοικία 

Α. Είναι οι μόνιμοι κάτοικοι Ελλάδος
Β. Οι πολίτες των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των χωρών του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.).

4) Για ποια ποσά παρέχεται η απαλλαγή της κατοικίας αιτία θανάτου;

Η απαλλαγή της κατοικίας παρέχεται για ποσό αξίας:
• μέχρι 200.000€ για κάθε ανήλικο ή άγαμο κληρονόμο ή κληροδόχο
• και μέχρι 250.000€ ευρώ για κάθε έγγαμο και διαζευγμένο ή χήρο ή άγαμο γονέα, που έχουν την επιμέλεια των τέκνων τους.
Το ποσό αυτό προσαυξάνεται κατά 25.000€ για καθένα από τα δύο πρώτα τέκνα τους και κατά 30.000€ για το τρίτο και καθένα από τα επόμενα τέκνα τους,

5) Σε ποιους κληρονόμους παρέχεται η απαλλαγή της πρώτης κατοικίας εφόσον στον δικαιούχο κληρονόμο ή κληροδόχο περιέρχεται

• μια μόνο κατοικία εξ ολοκλήρου
• και κατά πλήρη κυριότητα
• και όχι ποσοστό εξ αδιαιρέτου

6) Για ποια ποσά παρέχεται η απαλλαγή του οικοπέδου για πρώτη κατοικία αιτία θανάτου

Η απαλλαγή του οικοπέδου παρέχεται για ποσό αξίας:
• μέχρι 50.000€ για κάθε ανήλικο ή άγαμο κληρονόμο ή κληροδόχο και
• μέχρι 100.000€ ευρώ για κάθε έγγαμο και διαζευγμένο ή χήρο ή άγαμο γονέα, που έχουν την επιμέλεια των τέκνων τους.
Το ποσό αυτό προσαυξάνεται κατά 10.000€ για καθένα από τα δύο πρώτα τέκνα τους και κατά 15.000€ για το τρίτο και καθένα από τα επόμενα τέκνα τους,

7) Με ποιους όρους παρέχεται απαλλαγή του οικοπέδου εφόσον στον δικαιούχο κληρονόμο ή κληροδόχο περιέρχεται 

• Ένα μόνο οικόπεδο εξ ολοκλήρου
• και κατά πλήρη κυριότητα και όχι ποσοστό εξ αδιαιρέτου
Επίσης το αιτία θανάτου αποκτώμενο οικόπεδο ή το οικόπεδο, στο οποίο έχει ανεγερθεί η αιτία θανάτου αποκτώμενη κατοικία, πρέπει απαραίτητα να είναι οικοδομήσιμο και να βεβαιώνεται τούτο από τις αρμόδιες δημόσιες υπηρεσίες ή από αντίστοιχη δήλωση μηχανικού, κατά τις διατάξεις του ν. 651/1977 και του ν. 1337/1983, πάνω στο τοπογραφικό διάγραμμα του μεταβιβαζόμενου ακινήτου. Για την έννοια του οικοπέδου έχουν εφαρμογή οι σχετικές πολεοδομικές διατάξεις.

8) Ποιοι είναι οι χώροι της πρώτης κατοικίας οι οποίοι συμπεριλαμβάνονται στην επιφάνειά της που απαλλάσσεται από τον φόρο κληρονομίας 

Στο συνολικό εμβαδόν της πρώτης κατοικίας υπολογίζεται και η επιφάνεια των βοηθητικών χώρων που βρίσκονται σε λειτουργική ενότητα με την (πρώτη) κατοικία. Τέτοιοι χώροι είναι:
- Η αποθήκη-επιφάνεια μέχρι 20 μ2
- Ο χώρος στάθμευσης-επιφάνεια μέχρι 20 μ2
- Το λεβητοστάσιο
- Η αποθήκη καυσίμων
- Το κλιμακοστάσιο κλπ (μονοκατοικία)

Απαραίτητη προϋπόθεση είναι οι χώροι αυτοί να μην είναι κοινόχρηστοι. Εάν είναι κοινόχρηστοι δεν λαμβάνονται υπ όψη.

Στο συνολικό εμβαδόν της πρώτης κατοικίας δεν λαμβάνονται υπ όψη:
- Το εμβαδόν των εξωστών
- Το εμβαδόν των μπαλκονιών
- Το ποσοστό που ανήκει στην ιδιοκτησία αυτή σε κοινόχρηστους χώρους

9) Η απαλλαγή από τον φόρο μεταβιβάσεως για την πρώτη κατοικία δίνεται με τις ίδιες  προϋποθέσεις και στις παραπάνω περιπτώσεις:

- στην περίπτωση που ο κληρονόμος ή ο κληροδόχος είναι κύριος ποσοστού εξ αδιαιρέτου κατοικίας ή οικοπέδου και κληρονομεί και το υπόλοιπο ποσοστό, ώστε να γίνεται κύριος ολόκληρου του ακινήτου,
- στην περίπτωση συνένωσης ψιλής κυριότητας και επικαρπίας.
- στην περίπτωση του άγαμου δικαιούται και ο σύζυγος που βρίσκεται σε διάσταση και έχει καταθέσει αίτηση ή αγωγή διαζυγίου τουλάχιστον 6 μήνες πριν από το χρόνο της αιτία θανάτου κτήσης.
- στην περίπτωση που ο σύζυγος που βρίσκεται σε διάσταση, έχει την επιμέλεια των ανήλικων τέκνων της οικογένειας, δικαιούται την απαλλαγή του εγγάμου.
(Αν δεν λυθεί ο γάμος με διαζύγιο μέσα σε πέντε (5) έτη από την αιτία θανάτου κτήση, αίρεται η χορηγηθείσα απαλλαγή και καταβάλλεται ο οικείος φόρος )

10) Σύμφωνο Συμβίωσης: Ισχύει η απαλλαγή για την πρώτη κατοικία στην αιτία θανάτου κτήση;

Κατά τη χορήγηση της απαλλαγής, τα πρόσωπα τα οποία έχουν συνάψει σύμφωνο συμβίωσης κατά τις διατάξεις του ν. 3719/2008, αντιμετωπίζονται ως σύζυγοι, εφόσον το σύμφωνο συμβίωσης είχε καταρτισθεί τουλάχιστον δύο έτη πριν από την αιτία θανάτου κτήση.

11) Πότε η απαλλαγή παρέχεται μόνο μία φορά

Η απαλλαγή από το φόρο της κτήσης αιτία θανάτου παρέχεται για μία φορά. Δεν απαλλάσσεται ο κληρονόμος ή ο κληροδόχος που έτυχε απαλλαγής από το φόρο μεταβίβασης ή γονικής παροχής ή κληρονομιάς.

12) Πότε η απαλλαγή για την πρώτη κατοικία παρέχεται και δεύτερη φορά. Πως γίνεται αυτή η διευθέτηση. Διαδικασία

Παρέχεται απαλλαγή από το φόρο για την απόκτηση νέου ακινήτου, με τις λοιπές προϋποθέσεις που ισχύουν, εφόσον ο κληρονόμος ή ο κληροδόχος, πριν ή κατά την υποβολή του αιτήματος για νέα απαλλαγή, υποβάλει δήλωση και καταβάλει εφάπαξ το ποσό του φόρου που επιμεριστικά αναλογεί στην αξία του πρώτου ακινήτου κατά το χρόνο της χορήγησης της νέας απαλλαγής, με τους φορολογικούς συντελεστές του χρόνου χορήγησης της πρώτης απαλλαγής, εκτός αν ο φόρος που αναλογεί στην αξία του ακινήτου ή στο καταβληθέν τίμημα κατά το χρόνο χορήγησης της πρώτης απαλλαγής είναι μεγαλύτερος, οπότε καταβάλλεται ο μεγαλύτερος αυτός φόρος.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Με τις ίδιες προϋποθέσεις παρέχεται απαλλαγή και στην περίπτωση που ο σύζυγος ή οποιοδήποτε από τα ανήλικα τέκνα του κληρονόμου ή κληροδόχου έχουν ήδη τύχει της απαλλαγής σε άλλο ακίνητο.

13) Όταν ληφθεί η απαλλαγή από τον φόρο κληρονομιάς, πόσο καιρό πρέπει να παραμείνει η πρώτη κατοικία, ή το οικόπεδο, στα χέρια του κληρονόμου. Πενταετία.

Η απαλλαγή παρέχεται με τον όρο ότι η κατοικία ή το οικόπεδο θα παραμείνει στην κυριότητα του κληρονόμου ή κληροδόχου για μία τουλάχιστον πενταετία.

14) Τι πρέπει να αναφέρεται στην πράξη αποδοχής της κληρονομιάς για την απαλλαγή από τον φόρο για την απόκτηση της πρώτης κατοικίας;


Προκειμένου για κτήση αιτία θανάτου κατοικίας ή οικοπέδου, που απαλλάσσεται από το φόρο κληρονομιάς κατά τις διατάξεις της ενότητας αυτής, στην εμπρόθεσμη δήλωση κληρονομιάς που υποβάλλεται από τον υπόχρεο πρέπει να διατυπώνεται ρητά αίτημα για απαλλαγή από το φόρο για απόκτηση πρώτης κατοικίας και να γίνεται ρητή μνεία ότι η κατοικία ή το οικόπεδο δεν θα μεταβιβασθεί ή επιβαρυνθεί με εμπράγματο δικαίωμα, εκτός από υποθήκη, για μία πενταετία από την απόκτησή του. Η ρητή αυτή μνεία πρέπει να περιλαμβάνεται και στις πράξεις αποδοχής της κληρονομιάς ή κληροδοσίας.

15) Τι θα γίνει εάν ο κληρονόμος μεταβιβάσει σε εργολάβο με βάση εργολαβικό για ανέγερση οικοδομής;

Δεν υφίσταται η παραπάνω υποχρέωση κατά τη μεταβίβαση, από τον κληρονόμο ή κληροδόχο σε εργολάβο, των συμφωνηθέντων σε εκτέλεση των όρων εργολαβικού προσυμφώνου χιλιοστών οικοπέδου.

16) Εάν μεταβιβασθεί οι κατοικία ή το οικόπεδο πριν την πάροδο πενταετίας, ποιες υποχρεώσεις προκύπτουν για τον κληρονόμο. Καταβολή εφάπαξ του φόρου. Υποχρεώσεις συμβολαιογράφων.

Η απαλλαγή παρέχεται αν πριν από την πάροδο της πενταετίας μεταβιβασθεί η κατοικία ή το οικόπεδο ή συσταθεί σε αυτό οποιοδήποτε εμπράγματο δικαίωμα, εκτός από υποθήκη, ο κληρονόμος ή κληροδόχος έχει υποχρέωση, πριν από τη μεταβίβαση ή τη σύσταση του εμπράγματου δικαιώματος, να υποβάλει δήλωση και να καταβάλει εφάπαξ ολόκληρο το ποσό του φόρου που αναλογεί επιμεριστικά στην αξία του ακινήτου του χρόνου μεταβίβασης ή στο δηλούμενο τίμημα της μεταβίβασης, εφόσον αυτό είναι μεγαλύτερο της αξίας του ακινήτου, εκτός εάν ο φόρος που αναλογεί στην αξία του ακινήτου κατά το χρόνο της κτήσης αιτία θανάτου είναι μεγαλύτερος, οπότε καταβάλλεται ο μεγαλύτερος αυτός φόρος.

Πριν από την πάροδο πενταετίας απαγορεύεται να συνταχθεί συμβολαιογραφικό έγγραφο, με το οποίο να μεταβιβάζεται η κυριότητα ή να συνιστώνται εμπράγματα δικαιώματα, εκτός από υποθήκη, σε κατοικία ή οικόπεδο, που απαλλάχθηκε από το φόρο κληρονομιάς, αν δεν προσαρτηθεί από το συμβολαιογράφο, στο συμβόλαιο που θα συντάξει, βεβαίωση του προϊσταμένου της αρμόδιας δημόσιας οικονομικής υπηρεσίας ότι υποβλήθηκε δήλωση και καταβλήθηκε ολόκληρο το ποσό του φόρου που επιμεριστικά αναλογεί στην αξία του μεταβιβαζόμενου ακινήτου.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:
 Αν η αξία που απαλλάχθηκε από το φόρο αποτελεί τμήμα της συνολικής αξίας της κατοικίας ή του οικοπέδου, ο κύριος και πρόσθετος φόρος επιβάλλονται στο τμήμα της αξίας που προσδιορίζεται με βάση τη σχέση της αξίας που απαλλάχθηκε προς τη συνολική αξία του χρόνου απαλλαγής.
 
17) Οι ποινές που επιβάλλονται στην περίπτωση ψευδούς απαλλαγής αιτία θανάτου 


Αν παρασχέθηκε απαλλαγή χωρίς να συντρέχουν οι νομικές προϋποθέσεις, σε βάρος του κληρονόμου ή κληροδόχου επιβάλλεται εκτός από το φόρο που αναλογεί στην αξία του ακινήτου του χρόνου διαπίστωσης της παράβασης και ο πρόσθετος φόρος του άρθρου 75.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: To άρθρο 75 του ν.2961/2001 παραπέμπει στις σχετικές διατάξεις του ν. 2523/1997
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αν η αξία που απαλλάχθηκε από το φόρο αποτελεί τμήμα της συνολικής αξίας της κατοικίας ή του οικοπέδου, ο κύριος και πρόσθετος φόρος επιβάλλονται στο τμήμα της αξίας που προσδιορίζεται με βάση τη σχέση της αξίας που απαλλάχθηκε προς τη συνολική αξία του χρόνου απαλλαγής.

18) Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται  


Όπως προκύπτει από τα όσα απαντούν οι αρμόδιες υπηρεσίες του υπουργείου Οικονομικών σε όσους πολίτες ζητούν διευκρινίσεις, η διαδικασία είναι αρκετά πολύπλοκη και προβλέπει την υποβολή τουλάχιστον τριών δικαιολογητικών, τα οποία είναι:
- πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης,
- τοπογραφικό διάγραμμα ή άδεια οικοδομής για το αποκτώμενο ακίνητο
- Ε9 του αιτούντος την απαλλαγή-φορολογουμένου και υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 με την οποία θα βεβαιώνεται ένα πλήθος προϋποθέσεων  για την απαλλαγή από το φόρο μεταβίβασης που συντρέχουν στο πρόσωπο του αιτούντος, σύμφωνα με την ισχύουσα εκάστοτε νομοθεσία


https://www.taxheaven.gr

ΔΕΔ - Το τέλος χαρτοσήμου δεν επιστρέφεται ακόμα κι αν ακυρωθεί η σύμβαση δανείου

ΔΕΔ - Το τέλος χαρτοσήμου δεν επιστρέφεται ακόμα κι αν ακυρωθεί η σύμβαση δανείου
Μια ακόμη αναχρονιστική διάταξη που ισχύει από το 1931 και αφορά στο τέλος χαρτοσήμου αναδεικνύει η παρακάτω απόφαση της Δ.Ε.Δ. η οποία δημοσιεύθηκε προσφάτως.  

Ιστορικό 

Επιχείρηση υπέβαλε στη Δ.Ο.Υ. Σπάρτης σύμβαση δανείου ποσού 290.000,00 ευρώ, την οποία είχε συνάψει με άλλη άλλη εταιρία. Η εν λόγω σύμβαση δανείου έλαβε Α.Β.Κ. Δ.Ο.Υ. Σπάρτης ........../30-12-2016 και βεβαιώθηκε σε βάρος της προσφεύγουσας κύριο τέλος χαρτοσήμου ποσού 5.800,00 ευρώ και χαρτόσημο υπέρ ΟΓ Α (20%) 1.160,00 ευρώ, ήτοι συνολικά ποσό 6.960,00 ευρώ.
Έλαβε επίσης Αριθμό Τριπλοτύπου Βεβαίωσης ΑΤΒ ...../30-12-2016, κατόπιν σύνταξης του υπ' αριθμ ..../2/30-12-2016 χρηματικού καταλόγου της Δ.Ο.Υ. Σπάρτης. Η επιχείρηση στη συνέχεια υπέβαλε στη Δ.Ο.Υ. Σπάρτης αίτηση με την οποία ζητούσε τη διαγραφή του ως άνω βεβαιωθέντος ποσού προερχόμενου από τέλος χαρτοσήμου, επικαλούμενη τη μη εκτέλεση της χαρτοσημανθείσας δανειακής σύμβασης. 

Ο προϊστάμενος της Δ.Ο.Υ. αρνήθηκε και η υπόθεση κατέληξε στην Δ.Ε.Δ. η οποία απέρριψε φυσικά την προσφυγή της εταιρίας αφού, από το 1931, στον Κώδικα Τελών Χαρτοσήμου υπάρχει διάταξη η οποία απαγορεύει σε αρκετές περιπτώσεις την επιστροφή του τέλους.  

Επειδή σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 9 του ΠΔ 28/28-07-1931 (Κ.Ν.Τ.Χ.): «1. Απαγορεύεται απολύτως η επιστροφή του αντιτίμου ή η ανταλλαγή φύλλων σφραγιστού χάρτου ή κινητών επισημάτων ή παντός άλλου ενσήμου, άπαξ πωληθέντων υπό του δημοσίου ταμείου, και αν ετι ταύτα είναι όλως αμεταχείριστα.
2. Εξαιρετικώς, καθ' ας περιπτώσεις αίρεται εκ της κυκλοφορίας ωρισμένος τύπος σφραγιστού χάρτου ή κινητού επισήματος ή άλλου ενσήμου, επιτρέπεται η ανταλλαγή του κατεχομένου σφραγιστού χάρτου ή κινητού επισήματος ή άλλου ενσήμου, αιρομένου εκ της κυκλοφορίας, δια τοιούτου του εις κυκλοφορίαν τιθεμένου νέου τύπου. Διά Διατάγματος καθορίζεται εκάστοτε εφ' άπαξ ανατρεπτική προθεσμία διά την προσαγωγήν πρός ανταλλαγήν τούτων υπό των κατόχων.
3. Σφραγιστός χάρτης χρησιμοποιηθείς άπαξ δι' οιονδήποτε σκοπόν, δεν δύναται να χρησιμοποιηθή δι' έτερον, απαγορευομένης της διπλής χρήσεως αυτού.
4. α. Τέλος χαρτοσήμου οπωσδήποτε καταβληθέν δεν επιστρέφεται.
β. Εξαιρετικώς, επιφυλασσομένων των διατάξεων περί παραγραφής, επιστρέφονται τα τέλη χαρτοσήμου τα καταβληθέντα δι' αποδεικτικού πληρωμής του Δημοσίου Ταμείου, εφ' όσον δεν εγένετο η υπό του νόμου προβλεπομένη χρήσις του εκδοθέντος αποδεικτικού πληρωμής ή εφ' όσον αποδεδειγμένως το ποσόν του τέλους κατεβλήθη εν άλω ή εν μέρει αχρεωστήτως. Ομοίως επιστρέφονται και τα καθ' οιονδήποτε τρόπον καταβληθέντα τέλη χαρτοσήμου, εφ' όσον εκδοθή απόφασις διοικητικού δικαστηρίου ή του Συμβουλίου της Επικρατείας, διατάσσουσα την επιστροφήν.
Γ. Εις ας περιπτώσεις επιστρέφονται υπό του Δημοσίου, ως αχρεωστήτως καταβληθέντες φόροι, δασμοί, τέλη ή δικαιώματα, ως και πάσης άλλης φύσεως έσοδα, συνεπιστρέφονται κατά την αυτήν διαδικασίαν επιστροφής και τα συγκαταβληθέντα και επί των επιστρεφομένων ποσών αναλογούντα οικεία τέλη χαρτοσήμου, ως αχρεωστήτως και ταύτα καταβληθέντα. Επί εξοφλήσεως των ως άνω επιστρεπτέων φόρων κ.λπ. διά συμψηφισμού προς ετέραν οφειλήν του δικαιούχου της επιστροφής, εξοφλούνται και τα επιστρεπτέα τέλη χαρτοσήμου διά συμψηφισμού προς τυχόν οφειλόμενα τοιαύτα διά την συμψηφιστικώς εξοφλουμένην οφειλήν. Εάν διά την συμψηφιστικώς εξοφλουμένην οφειλήν δεν οφείλονται τέλη χαρτοσήμου, τα επί του επιστρεπτέου ποσού αναλογούντα τοιαύτα συμψηφίζονται εις ίσον ποσόν της (κυρίας) οφειλής, άλλως επιστρέφονται.»


Επειδή η φορολογία χαρτοσήμου είναι αυστηρά τυπική, φορολογούσα τα έγγραφα κατά τη κατάρτιση τους, ανεξάρτητα από την περαιτέρω τύχη τους, δηλαδή, ανεξάρτητα αν εκτελεσθούν εν όλω ή εν μέρει τα υπό των συμβαλλομένων δια του εγγράφου συμφωνηθέντα. Συνέπεια της τυπικότητας αυτής της φορολογίας χαρτοσήμου είναι, ότι, αν ακυρωθεί η υπογραφείσα από τους συμβαλλομένους σύμβαση, το τέλος χαρτοσήμου που καταβλήθηκε για τη σήμανση της, δεν επιστρέφεται, δηλαδή η ακύρωση της σύμβασης δεν ασκεί καμιά επιρροή για την τύχη του καταβληθέντος τέλους χαρτοσήμου.

Η προαναφερθείσα διάταξη της παραγράφου 4 του άρθρου 9 του Κώδικα Χαρτοσήμου θέτει το γενικό κανόνα της μη επιστροφής του τέλους χαρτοσήμου, ανεξάρτητα με ποιο τρόπο καταβλήθηκε, καθόσον το τέλος χαρτοσήμου επί των εγγράφων ή πράξεων που υπόκεινται σε χαρτοσήμανση επιβάλλεται κατά τη σύνταξη τους, άσχετα με το κύρος τους, σε περίπτωση, δε, χρήσης χαρτοσήμου, έστω και αν αυτή έγινε άσκοπα, δεν είναι δυνατή η επιστροφή της αξίας αυτού.

Επειδή θεωρείται ότι δεν έγινε χρήση του αποδεικτικού πληρωμής όταν δεν εκδόθηκε το έγγραφο, για το οποίο προοριζόταν το αποδεικτικό πληρωμής, όταν δηλαδή δεν καταρτίστηκε, ούτε υπογράφηκε το σχετικό έγγραφο από τους συμβαλλόμενους. Αντίθετα θεωρείται ότι έγινε χρήση του εκδοθέντος αποδεικτικού πληρωμής όταν εκδόθηκε το έγγραφο, για το οποίο προοριζόταν το αποδεικτικό πληρωμής, όταν δηλαδή καταρτίστηκε και υπογράφηκε το σχετικό έγγραφο από τους συμβαλλόμενους ανεξάρτητα από την επέλευση των σκοπούμενων με αυτό αποτελεσμάτων.

Εν προκειμένω θεωρείται ότι έγινε χρήση του εκδοθέντος αποδεικτικού πληρωμής τελών χαρτοσήμου καθόσον συνάφθηκε Σύμβαση Δανείου ποσού 290.000,00 ευρώ μεταξύ της προσφεύγουσας και της με την επωνυμία............... και προς τούτο το καταβληθέν τέλος χαρτοσήμου δεν επιστέφεται.

Επειδή σύμφωνα με τα προαναφερθέντα το τέλος χαρτοσήμου που καταβλήθηκε δεν επιστρέφεται ακόμη και αν δεν έγινε χρήση αυτού. Εξάλλου στη προκειμένη περίπτωση δεν υφίσταται η επικαλούμενη από μέρους της προσφεύγουσας περίπτωση αχρεώστητης καταβολής τέλους χαρτοσήμου καθώς τούτο υφίσταται μόνο στις ακόλουθες περιπτώσεις:
α) για σήμανση συναλλαγής, η οποία απαλλάσσεται από τα τέλη χαρτοσήμου με διάταξη νόμου,
β) για σήμανση συναλλαγής, για την οποία δεν οφειλόταν από την αρχή, εν όλω ή εν μέρει, το τέλος αυτό,
γ) για σήμανση συναλλαγής, η οποία, κατά το χρόνο της κατάρτισης της, ήταν νομικώς άκυρη,
δ) λόγω εσφαλμένης ερμηνείας των σχετικών διατάξεων ή από λογιστικό λάθος, πχ καταβολής τέλους χαρτοσήμου μεγαλύτερου του προβλεπόμενου, οπότε το υπερβάλλον επιστρέφεται, ή σε περίπτωση υπαγωγής δανειακής σύμβασης σε τέλος χαρτοσήμου ενώ τούτη υπάγεται σε Φ.Π.Α.,
ε) δύο φορές εκ παραδρομής, για την ίδια σχέση και
στ) με παράνομη πράξη της Φορολογικής Αρχής.
Εξαιρετική δε περίπτωση αποτελεί η επιστροφή τέλους χαρτοσήμου κατόπιν απόφασης διοικητικού δικαστηρίου.

Αποφασίζουμε
την απόρριψη της με αριθ. πρωτ ./17-11-2017 ενδικοφανούς προσφυγής της εταιρείας με την επωνυμία............, ΑΦΜ στο σύνολό της.


https://www.taxheaven.gr

Τα τελικά αποτελέσματα Βρεφονηπιακών Σταθμών 2018-2019

Τα τελικά αποτελέσματα Βρεφονηπιακών Σταθμών 2018-2019
Σήμερα, 19-6-2018 αναρτήθηκαν ηλεκτρονικά οι τελικοί πίνακες αξιολόγησης και επιλογής βρεφών και νηπίων που θα φιλοξενηθούν στους Βρεφονηπιακούς Παιδικούς Σταθμούς του ΟΑΕΔ για το Σχολ. Έτος 2018–2019, όπως έχει καθοριστεί με βάση την υπ’ αριθμ. 30239/09-05-2018 Δημόσια Πρόσκληση, ως εξής:

1. Πίνακας κατηγορίας βρεφών Α (βρέφη από 8 μηνών έως 1,5 ετών)

2. Πίνακας κατηγορίας βρεφών Β (βρέφη από 1,5 ετών έως 2,5 ετών)

3. Πίνακας κατηγορίας νηπίων (νήπια από 2,5 ετών έως την προσχολική ηλικία)

Οι τελικοί πίνακες καταρτίστηκαν από τις τριμελείς Β΄βάθμιες επιτροπές εξέτασης ενστάσεων και επιλογής των υποψηφίων βρεφών και νηπίων που συγκροτήθηκαν με την αρ. πρωτ. 36999/05-06-2018 Απόφαση Διοικήτριας του ΟΑΕΔ. Οι εργασίες των επιτροπών έγιναν με αυτοματοποιημένο διαφανή και αντικειμενικό τρόπο μέσω ηλεκτρονικού συστήματος μοριοδότησης, με βάση τα προβλεπόμενα κριτήρια της υπ’ αρ. 1325/33/08-05-2018 Απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Ο.Α.Ε.Δ.

Οι ενδιαφερόμενοι γονείς-κηδεμόνες έχουν τη δυνατότητα να αναζητήσουν τα αποτελέσματα στην ηλεκτρονική διεύθυνση: ian.oaed.gr/apprenet/bns ή στους κατά τόπους Βρεφονηπιακούς Παιδικούς Σταθμούς που υπέβαλαν την αίτησή τους.

https://www.taxheaven.gr

Κτηματολόγιο: Ηλεκτρονική υποβολή διαγραμμάτων

Κτηματολόγιο: Ηλεκτρονική υποβολή διαγραμμάτων
19/06/2018

Έναρξη υποχρέωσης της ηλεκτρονικής υποβολής των Τοπογραφικών Διαγραμμάτων και των Διαγραμμάτων Γεωμετρικών Μεταβολών στην ψηφιακή βάση του Ελληνικού Κτηματολογίου

Δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ 2216/B’/14-6-2018) η απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντoς και Ενέργειας Γιώργου Σταθάκη με την οποία από τις 16/7/2018 ενεργοποιείται η υποχρεωτική ηλεκτρονική υποβολή των διαγραμμάτων σύμφωνα με τον Ν. 4409/2016 για τις εμπράγματες συναλλαγές στα Κτηματολογικά Γραφεία και τα Υποθηκοφυλακεία της χώρας.

Η παραπάνω υποχρέωση ισχύει αφενός για τα τοπογραφικά διαγράμματα που συντάσσονται μετά την ημερομηνία αυτή για να προσαρτηθούν στις εγγραπτέες πράξεις που υποβάλλονται σε όλα τα Κτηματολογικά Γραφεία και Υποθηκοφυλακεία της χώρας και αφετέρου για τα Διαγράμματα Γεωμετρικών Μεταβολών που συντάσσονται για να υποβληθούν στα Κτηματολογικά Γραφεία.

Το ηλεκτρονικό σύστημα του Ελληνικού Κτηματολογίου για την  υποβολή των διαγραμμάτων έχει αναπτυχθεί σε συνεργασία με το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος και βρίσκεται σε πιλοτική λειτουργία τους τελευταίους έξι μήνες. Η είσοδος στην ηλεκτρονική εφαρμογή γίνεται μέσω της ιστοσελίδας www.ktimatologio.gr στο portal e–ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ, Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ. Ειδικότερες οδηγίες και πληροφορίες καθώς και οι Τεχνικές Προδιαγραφές για την υποβολή διατίθενται στην αρχική σελίδα της εφαρμογής.

Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΕΠΑνΕΚ 2014-2020» στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» και από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ – Ε.Ε.).

https://www.taxheaven.gr

Στην ΑΑΔΕ τα πρώτα στοιχεία με καταθέσεις Ελλήνων σε χώρες της Ε.Ε.

Στην ΑΑΔΕ τα πρώτα στοιχεία με καταθέσεις Ελλήνων σε χώρες της Ε.Ε.

ΠΡΟΚΟΠΗΣ ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ
Τα στοιχεία έχουν προωθηθεί στον ελεγκτικό μηχανισμό προκειμένου να διαπιστωθεί εάν τα περιουσιακά στοιχεία έχουν δηλωθεί.
ΕΤΙΚΕΤΕΣ:
Στα χέρια των ελεγκτών της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων βρίσκονται τα πρώτα στοιχεία για φορολογουμένους με καταθέσεις και χρηματοοικονομικά προϊόντα στο εξωτερικό, τα οποία έστειλαν στην Ελλάδα χώρες της Ε.Ε. στο πλαίσιο της αυτόματης ανταλλαγής πληροφοριών. Τα στοιχεία αυτά προωθούνται στον ελεγκτικό μηχανισμό προκειμένου να διαπιστωθεί εάν έχουν δηλωθεί περιουσιακά στοιχεία που τηρούνται στο εξωτερικό είτε πρόκειται για ακίνητα είτε για λογαριασμούς.
Ταυτόχρονα, σε εξέλιξη βρίσκεται η διαδικασία υποβολής από τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα της χώρας προς την ΑΑΔΕ στοιχείων χρηματοοικονομικών λογαριασμών που τηρούν φορολογικοί κάτοικοι αλλοδαπής (κάτοικοι ή πολίτες, στην περίπτωση των ΗΠΑ), στο πλαίσιο της αυτόματης ανταλλαγής πληροφοριών μεταξύ της Ελλάδας και δικτύου χωρών (κράτη-μέλη της Ε.Ε. και τρίτες χώρες). Η εν λόγω διαδικασία, που υλοποιείται υπό αυστηρούς όρους εμπιστευτικότητας των πληροφοριών και διασφάλισης των προσωπικών δεδομένων μέσω ειδικού πληροφοριακού συστήματος της ΑΑΔΕ, έχει ολοκληρωθεί για τα κράτη-μέλη της Ε.Ε. και τρίτων χωρών (πλην των ΗΠΑ) και αύριο αναμένεται να τελειώσει και για την περίπτωση των ΗΠΑ.
Η ΑΑΔΕ πρόκειται να αποστείλει αυτές τις πληροφορίες στις ενδιαφερόμενες χώρες έως το τέλος Σεπτεμβρίου 2018, ανταποκρινόμενη στις διεθνείς της υποχρεώσεις εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας. Στο πλαίσιο της αυτόματης ανταλλαγής πληροφοριών χρηματοοικονομικών λογαριασμών, η ΑΑΔΕ λαμβάνει εντός του ίδιου διαστήματος αντίστοιχες πληροφορίες από δεκάδες δικαιοδοσίες (κράτη-μέλη της Ε.Ε. και τρίτες χώρες) για φορολογικούς κατοίκους Ελλάδας (φυσικά πρόσωπα, νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητες), γεγονός που αναμένεται να συμβάλει στον εντοπισμό τυχόν αδήλωτων στην Ελλάδα εισοδημάτων και επομένως, στην ενίσχυση της καταπολέμησης της φοροδιαφυγής και στην απόδοση φορολογικής δικαιοσύνης. Συγκεντρωτικός πίνακας για τις δηλωτέες δικαιοδοσίες (δικαιοδοσίες για τις οποίες υποβάλλονται πληροφορίες) κατά το έτος 2018 βρίσκεται στην ιστοσελίδα της ΑΑΔΕ.
Πλέον, οι φορολογικές αρχές των περισσότερων χωρών του πλανήτη έχουν τα λεπτομερή στοιχεία των τραπεζικών λογαριασμών και άλλων περιουσιακών στοιχείων που διατηρούν οι πολίτες τους σε χώρες του εξωτερικού. Δηλαδή οι ελληνικές φορολογικές αρχές έχουν λάβει και θα λάβουν μέχρι τον Σεπτέμβριο αναλυτικά για κάθε λογαριασμό και άλλα περιουσιακά στοιχεία που διατηρούν Ελληνες πολίτες στα νησιά Κέιμαν, στην Ελβετία μέχρι τη Σιγκαπούρη, στο Μονακό, στον Παναμά, στο Χονγκ Κονγκ και στον Λίβανο. Ωστόσο, όσοι διαθέτουν χρήματα στο εξωτερικό, τα οποία δικαιολογούνται από τα περιουσιακά τους στοιχεία, και έχουν φορολογηθεί δεν έχουν να ανησυχούν για το παραμικρό. Ωστόσο, χρήματα που δεν δικαιολογούνται, που αποτελούν προϊόν φοροδιαφυγής ή άλλων παράνομων δραστηριοτήτων, δεν κινδυνεύουν απλά με πρόστιμο, αλλά σχεδόν με αφανισμό. Το σύστημα «ρίχνει» τα σύνορα του τραπεζικού απορρήτου με τη συμμετοχή 38 επιπλέον χωρών, καταρρίπτοντας ακόμα και το άβατο των ελβετικών τραπεζών.
Διαφάνεια παντού
Το νέο σύστημα ανταλλαγής πληροφοριών περιορίζει δραστικά τα περιθώρια να κρύψει κάποιος χρήματα, δεδομένου ότι μετέχουν οι περισσότερες ανεπτυγμένες χώρες, ακόμα και εκείνες με παράδοση στην τραπεζική «διακριτικότητα» (Ελβετία από φέτος) και φορολογικοί παράδεισοι (Λιχτενστάιν, Κέιμαν, Μπαχάμες).