Τετάρτη, 27 Ιουλίου 2016

Προσοχή στις επιχειρήσεις και τους λογιστές για τους φορολογικούς μηχανισμούς , τις ταμειακές μηχανές και το esend

Προσοχή στις επιχειρήσεις και τους λογιστές για τους φορολογικούς μηχανισμούς , τις ταμειακές μηχανές και το esend

Κατηγορία: 
Και από την αστυνομία θα διενεργούνται οι έλεγχοι για τις ταμειακές μηχανές και φορολογικούς μηχανισμούς ενώ παράλληλα επανέρχονται στην πρότερη κατάσταση τα πρόστιμα για την μη έκδοση αποδείξεων.
Τρία βήματα θα πρέπει να λάβουν υπόψιν οι λογιστές και οι επιχειρηματίες ώστε να μην βρεθούν προ εκπλήξεων:
Βήμα 1. Να γίνει έλεγχος από τους εγκαταστάτες και τους λογιστές για την ορθότητα του αρχείου πωλήσεων των φορολογικών και ταμειακών μηχανών (e.txt) που ζητάει το esend (Γ.Γ.Π.Σ) 
Βήμα 2. Να ελέγξει  την άδεια καταλληλόλητας της ταμειακής και του φορολογικού μηχανισμού ώστε να γνωρίζει ο επιχειρηματίας πως θα αποστείλει το αρχείο. Για τις ταμειακές και τους φορολογικούς  που δεν το αποστέλλουν αυτόματα θα πρέπει να το στέλνει ο λογιστής ή ο επιχειρηματίας δηλαδή κάποιος που γνωρίζει.
Βήμα 3.  Την ώρα που γίνεται η δήλωση του Δ11 στην Γ.Γ.Π.Σ ο λογιστής ή ο επιχειρηματίας πρέπει να κάνει αίτηση για τον κλειδάριθμο ASKEY. Αυτόν τον πληκτρολογούμε στον φορολογικό μηχανισμό ή την ταμειακή μηχανή και κάνει ο επιχειρηματίας την δοκιμαστική αποστολή.
Ο επιχειρηματίας - επιτηδευματίας,  που δεν είναι υπόχρεος να κάνει χρήση φορολογικού μηχανισμού ή ταμειακής, όπως ο Ιατρός δικηγόρος και γενικότερα η παροχή που εξαιρείται, θα υποχρεωθεί στην πληκτρολόγηση των ποσών που αναφέρουν οι Αποδείξεις λιανικών συναλλαγών στο esend της Γ.Γ.Π.Σ.
Το λογισμικό ηλεκτρονικής τιμολόγησης i-spirit μαζεύει και αθροίζει σωστά τα ποσά των αποδείξεων και προσφέρει στον επιτηδευματία τον αυτοματισμό για την ορθή αποστολή του αρχείου. Έτσι εφησυχάζει τον επιτηδευματία και τον λογιστή από λάθη ενώ παράλληλα τους προστατεύει από τσουχτερά πρόστιμα.


ηλεκτρονικη τιμολογηση, εμπορικη διαχειριση, προγραμμα τιμολογησης, esend

Capital Controls: Πώς και πότε γίνονται οι αναλήψεις των 840 ευρώ

Capital Controls: Πώς και πότε γίνονται οι αναλήψεις των 840 ευρώ
Από το περασμένο Σάββατο τέθηκε σε εφαρμογή το νέο όριο αναλήψεων των 840 ευρώ ανά δύο εβδομάδες
27 Ιουλ 2016 - 09:07
Picture 0 for Capital Controls: Πώς και πότε γίνονται οι αναλήψεις των 840 ευρώ
Από το περασμένο Σάββατο τέθηκε σε εφαρμογή το νέο όριο αναλήψεων των 840 ευρώ ανά δύο εβδομάδες σύμφωνα με το ΦΕΚ για τις αλλαγές στα capital controls.

Με απλά λόγια οι πολίτες μπορούν να λάβουν συνολικά 840 ευρώ στις δύο εβδομάδες, αν δηλ. δεν έχουν χρησιμοποιήσει τα 420 ευρώ τη μία εβδομάδα.

Από τις 30 Ιουλίου (Σάββατο) θα γίνει η πρώτη ανανέωση του 15ημέρου. Οι καταθέτες θα έχουν τη δυνατότητα μέχρι και τις 12 Αυγούστου να σηκώνουν ως και 840 ευρώ.

Εάν δεν προβούν στην ανάληψη αυτού του ποσού έως τότε, το όριο αυτό θα χαθεί από το Σάββατο 13/8, οπότε και θα ανανεωθεί εκ νέου το 15νθήμερο σωρευτικής ανάληψης.

ENIKOS.GR

Προαιρετικά και επ' αόριστον πλέον το Φορολογικό Πιστοποιητικό των επιχειρήσεων

Προαιρετικά και επ' αόριστον πλέον το Φορολογικό Πιστοποιητικό των επιχειρήσεων


Επιμέλεια
Επιστημονική ομάδα Taxheaven
Με την τροπολογία που κατατέθηκε στο νομοσχέδιο για την καταπολέμηση του λαθρεμπορίου των καπνικών, εκτός από τις μεταβολές του ΕΝΦΙΑ επέρχονται σημαντικές μεταβολές σε ότι αφορά το φορολογικό πιστοποιητικό.
Συγκεκριμένα :
Με τις προτεινόμενες διατάξεις παρατείνεται η διαδικασία έκδοσης του ετήσιου φορολογικού πιστοποιητικού για τις ανώνυμες εταιρείες, εταιρείες περιορισμένης ευθύνης και τα υποκαταστήματα αλλοδαπών επιχειρήσεων, των οποίων οι οικονομικές καταστάσεις ελέγχονται υποχρεωτικά από νόμιμους ελεγκτές και ελεγκτικά γραφεία που είναι εγγεγραμμένοι στο δημόσιο μητρώο του ν.3693/2008 (Α' 174), για φορολογικά πιστοποιητικά που εκδίδονται για φορολογικά έτη που αρχίζουν από την 1η Ιανουάριου 2016.
Το ετήσιο φορολογικό πιστοποιητικό εκδίδεται, πλέον, προαιρετικά για τις ως άνω εταιρείες και επιχειρήσεις, χωρίς να προβλέπονται οι σχετικές κυρώσεις που ίσχυαν με προγενέστερες διατάξεις.
Το ετήσιο φορολογικό πιστοποιητικό προσλαμβάνει χαρακτήρα πληροφοριακό για τη Φορολογική Αρχή.
Οι εταιρείες και επιχειρήσεις του πρώτου εδαφίου για τις οποίες εκδίδεται το ετήσιο πιστοποιητικό υποχρεούνται να αναθέτουν, ανά πέντε (5) έτη, την έκδοση του ετήσιου φορολογικού πιστοποιητικού σε διαφορετικό νόμιμο ελεγκτή ή ελεγκτικό γραφείο.


Σχέδιο νόμου
Τροποποιήσεις των άρθρων 65Α και 72 του ν. 4174/2013 σχετικά με το Ετήσιο Φορολογικό Πιστοποιητικό
1. Τα δύο πρώτα εδάφια της παραγράφου 1 του άρθρου 65Α του ν. 4174/2013 (Α’ 170) αντικαθίστανται ως εξής: «Νόμιμοι ελεγκτές και ελεγκτικά γραφεία, που είναι εγγεγραμμένοι στο δημόσιο μητρώο του ν. 3693/2008 (Α' 174) και διενεργούν υποχρεωτικούς ελέγχους σε ανώνυμες εταιρείες, εταιρείες περιορισμένης ευθύνης, καθώς και σε υποκαταστήματα αλλοδαπών επιχειρήσεων, εκδίδουν ετήσιο φορολογικό πιστοποιητικό. Το πιστοποιητικό αυτό είναι προαιρετικό για τις ανωτέρω εταιρείες και επιχειρήσεις και εκδίδεται μετά από έλεγχο που διενεργείται, παράλληλα με τον έλεγχο της οικονομικής διαχείρισης, ως προς την εφαρμογή των φορολογικών διατάξεων σε φορολογικά αντικείμενα».

2. Το έκτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 65Α του ν. 4174/2013 αντικαθίσταται ως εξής: «Οι εταιρείες και επιχειρήσεις του πρώτου εδαφίου για τις οποίες εκδίδεται το ετήσιο πιστοποιητικό υποχρεούνται να αναθέτουν, ανά πέντε (5) έτη, την έκδοση του ετήσιου φορολογικού πιστοποιητικού σε διαφορετικό νόμιμο ελεγκτή ή ελεγκτικό γραφείο».

3. Το έβδομο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 65Α του ν. 4174/2013 αντικαθίσταται ως εξής: «Η διαπίστωση στο φορολογικό πιστοποιητικό παραβάσεων της φορολογικής νομοθεσίας μπορεί να λαμβάνεται υπόψη κατά την επιλογή υποθέσεων προς έλεγχο κατά τις διατάξεις του άρθρου 26 του Κώδικα».

4. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 40 του άρθρου 72 του ν. 4174/2013, όπως προστέθηκε με το άρθρο 50 παρ. 2 του ν. 4223/2013 (Α' 287), αντικαθίσταται ως εξής: «Οι διατάξεις του άρθρου 65Α τίθενται σε ισχύ για χρήσεις που αρχίζουν από 1ης Ιανουάριου 2014».

5. Οι διατάξεις των παραγράφων 1 έως 3 τίθενται σε ισχύ για φορολογικά πιστοποιητικά που εκδίδονται για φορολογικά έτη που αρχίζουν από την 1η Ιανουάριου 2016.


Δείτε πως διαμορφώνεται το άρθρο 65α του ΚΦΔ και η μεταβατική διάταξη του άρθρου 72 του ιδίου νόμου. 

Υφιστάμενη διάταξηΝέα διάταξη
1. Νόμιμοι ελεγκτές και ελεγκτικά γραφεία, που είναι εγγεγραμμένοι στο δημόσιο μητρώο του ν. 3693/2008 (Α' 174) και διενεργούν υποχρεωτικούς ελέγχους σε ανώνυμες εταιρείες, εταιρείες περιορισμένης ευθύνης, καθώς και σε υποκαταστήματα αλλοδαπών επιχειρήσεων, υποχρεούνται στην έκδοση ετήσιου πιστοποιητικού.
Το πιστοποιητικό αυτό εκδίδεται μετά από έλεγχο που διενεργείται, παράλληλα με τον έλεγχο της οικονομικής διαχείρισης, ως προς την εφαρμογή των φορολογικών διατάξεων σε φορολογικά αντικείμενα.

Φορολογικές παραβάσεις, καθώς και μη απόδοση ή ανακριβής απόδοση φόρων που διαπιστώνονται από τα τηρούμενα βιβλία και στοιχεία, κατά τη διενέργεια του ελέγχου, αναφέρονται αναλυτικά στο πιστοποιητικό αυτό.
Αν από το πιστοποιητικό προκύπτουν συγκεκριμένα φορολογικά δεδομένα για την ελεγχθείσα εταιρεία με τα οποία συμφωνεί και η αρμόδια ελεγκτική φορολογική αρχή, το εν λόγω πιστοποιητικό αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα των εκθέσεων ελέγχου της ως άνω αρχής.
Τα πιο πάνω πρόσωπα διώκονται και τιμωρούνται για κάθε παράλειψη των υποχρεώσεών τους σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3693/2008 και έχουν ειδικότερα την υποχρέωση να αρνηθούν τη διενέργεια υποχρεωτικού ελέγχου εφόσον παρέχουν στην ελεγχόμενη οντότητα συμβουλευτικές υπηρεσίες φορολογικού περιεχομένου σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 20 του ν. 3693/2008.
Στις ανώνυμες εταιρίες, στις εταιρίες περιορισμένης ευθύνης και στα υποκαταστήματα αλλοδαπών επιχειρήσεων του πρώτου εδαφίου της παρούσας παραγράφου, για τις οποίες δεν έχει εκδοθεί φορολογικό πιστοποιητικό σύμφωνα με όσα ορίζονται ανωτέρω, επιβάλλεται σε κάθε περίπτωση πρόστιμο από 5.000,00 ευρώ έως 40.000,00 ευρώ, με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων ανάλογα με τα ακαθάριστα έσοδα που έχουν πραγματοποιήσει κατά το ελεγχόμενο φορολογικό έτος.
Η μη έκδοση φορολογικού πιστοποιητικού, όπως και η διαπίστωση σε αυτό παραβάσεων της φορολογικής νομοθεσίας μπορούν να λαμβάνονται υπόψη κατά την επιλογή υποθέσεων προς έλεγχο κατά τις διατάξεις του άρθρου 26 του Κώδικα.
1. Νόμιμοι ελεγκτές και ελεγκτικά γραφεία, που είναι εγγεγραμμένοι στο δημόσιο μητρώο του ν. 3693/2008 (Α' 174) και διενεργούν υποχρεωτικούς ελέγχους σε ανώνυμες εταιρείες, εταιρείες περιορισμένης ευθύνης, καθώς και σε υποκαταστήματα αλλοδαπών επιχειρήσεων, εκδίδουν ετήσιο φορολογικό πιστοποιητικό.Το πιστοποιητικό αυτό είναι προαιρετικό για τις ανωτέρω εταιρείες και επιχειρήσεις και εκδίδεται μετά από έλεγχο που διενεργείται, παράλληλα με τον έλεγχο της οικονομικής διαχείρισης, ως προς την εφαρμογή των φορολογικών διατάξεων σε φορολογικά αντικείμενα.
Φορολογικές παραβάσεις, καθώς και μη απόδοση ή ανακριβής απόδοση φόρων που διαπιστώνονται από τα τηρούμενα βιβλία και στοιχεία, κατά τη διενέργεια του ελέγχου, αναφέρονται αναλυτικά στο πιστοποιητικό αυτό.
Αν από το πιστοποιητικό προκύπτουν συγκεκριμένα φορολογικά δεδομένα για την ελεγχθείσα εταιρεία με τα οποία συμφωνεί και η αρμόδια ελεγκτική φορολογική αρχή, το εν λόγω πιστοποιητικό αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα των εκθέσεων ελέγχου της ως άνω αρχής.
Τα πιο πάνω πρόσωπα διώκονται και τιμωρούνται για κάθε παράλειψη των υποχρεώσεών τους σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3693/2008 και έχουν ειδικότερα την υποχρέωση να αρνηθούν τη διενέργεια υποχρεωτικού ελέγχου εφόσον παρέχουν στην ελεγχόμενη οντότητα συμβουλευτικές υπηρεσίες φορολογικού περιεχομένου σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 20 του ν. 3693/2008.
Οι εταιρείες και επιχειρήσεις του πρώτου εδαφίου για τις οποίες εκδίδεται το ετήσιο πιστοποιητικό υποχρεούνται να αναθέτουν, ανά πέντε (5) έτη, την έκδοση του ετήσιου φορολογικού πιστοποιητικού σε διαφορετικό νόμιμο ελεγκτή ή ελεγκτικό γραφείο
Η διαπίστωση στο φορολογικό πιστοποιητικό παραβάσεων της φορολογικής νομοθεσίας μπορεί να λαμβάνεται υπόψη κατά την επιλογή υποθέσεων προς έλεγχο κατά τις διατάξεις του άρθρου 26 του Κώδικα
  
40. Οι διατάξεις του άρθρου 65 Α τίθενται σε ισχύ για χρήσεις που αρχίζουν από 1ης Ιανουαρίου 2014 και καταργούνται για τις χρήσεις που αρχίζουν από 1ης Ιανουαρίου 2016 και μετά. Η Α.Υ.Ο. ΠΟΛ.1159/2011 διατηρείται σε ισχύ για χρήσεις που αρχίζουν πριν από την 1 η Ιανουαρίου 2014 και μπορεί να τροποποιηθεί ύστερα από γνώμη της Ε.Λ.Τ.Ε..40. Οι διατάξεις του άρθρου 65Α τίθενται σε ισχύ για χρήσεις που αρχίζουν από 1ης Ιανουάριου 2014. Η Α.Υ.Ο. ΠΟΛ.1159/2011 διατηρείται σε ισχύ για χρήσεις που αρχίζουν πριν από την 1 η Ιανουαρίου 2014 και μπορεί να τροποποιηθεί ύστερα από γνώμη της Ε.Λ.Τ.Ε..
  http://taxheaven.gr

Παράταση παραγραφής για τρία έτη στις υποθέσεις που μεταφέρθηκαν από το ΣΔΟΕ στην ΓΓΔΕ

Παράταση παραγραφής για τρία έτη στις υποθέσεις που μεταφέρθηκαν από το ΣΔΟΕ στην ΓΓΔΕ
Με την τροπολογία που κατατέθηκε στο νομοσχέδιο για την καταπολέμηση του λαθρεμπορίου των καπνικών, παρατείνεται για τρία (3) έτη η παραγραφή του δικαιώματος του Δημοσίου για έκδοση των οριζόμενων πράξεων προσδιορισμού του φόρου καθώς και κάθε άλλης πράξης επιβολής φόρων, τελών, προστίμων ή εισφορών, για τις υποθέσεις που μεταφέρονται ή έχουν ήδη μεταφερθεί στη ΓΓΔΕ.
Συγκεκριμένα :


Αιτιολογική έκθεση
Με τις διατάξεις των παραγράφων 1 έως 7 επιλύεται το θέμα των υπολοίπων υποθέσεων του τελευταίου εδαφίου της περίπτωσης 1γ της υποπαραγράφου Δ7 της παραγράφου Δ του άρθρου 2 του ν.4336/2015 (Α'94) που δεν έχουν μεταφερθεί από την Ειδική Γραμματεία του Σ.Δ.Ο.Ε. στη Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων. Δεδομένου του μεγάλου πλήθους των εκκρεμών φορολογικών και τελωνειακών υποθέσεων, με τις διατάξεις της παραγράφου 8 παρατείνονται για τρία έτη από τη λήξη τους, οι προθεσμίες παραγραφής του δικαιώματος του δημοσίου για έκδοση πράξης προσδιορισμού φόρου, τέλους, εισφοράς ή προστίμου για τις υποθέσεις που μεταφέρονται στη Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων (Γ.Γ.Δ.Ε.) με το παρόν άρθρο, καθώς και γι’ αυτές που ήδη μεταφέρθηκαν με τις διατάξεις της περίπτωσης 1 της υποπαραγράφου Δ7 της παραγράφου Δ του άρθρου 2 του Ν. 4336/2015.


Σχέδιο νόμου
 Άρθρο ...
1. Οι υποθέσεις του τελευταίου εδαφίου της περίπτωσης 1γ της υποπαραγράφου Δ7 της παραγράφου Δ του άρθρου 2 του Ν. 4336/2015 (Α'94) μεταφέρονται από την Ειδική Γραμματεία του Σ.Δ.Ο.Ε. (Ε.Γ. Σ.Δ.Ο.Ε.), στη Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων (Γ.Γ.Δ.Ε.), μετά από καταγραφή τους, με διαπιστωτικές πράξεις του Υπουργού Οικονομικών. Η διαδικασία της μεταφοράς θα ολοκληρωθεί εντός δύο (2) μηνών από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου.


2. Η καταγραφή των υποθέσεων σε ηλεκτρονικό αρχείο γίνεται με βάση τουλάχιστον τα ακόλουθα κριτήρια, εφόσον τα σχετικά στοιχεία για τη συμπλήρωση των κριτηρίων είναι διαθέσιμα:
 Α) την επωνυμία ή το ονοματεπώνυμο του ελεγχόμενου,
 Β) τον αριθμό φορολογικού μητρώου (Α.Φ.Μ.)
 Γ) το ID της υπόθεσης στο ELENXIS ή ICIS,
 Δ) το αντικείμενο εργασιών,
 Ε) την εντολή ελέγχου της Ειδικής Γραμματείας του Σ.Δ.Ο.Ε. (αριθμός, ημερομηνία, ονοματεπώνυμο ελεγκτή),
 ΣΤ) το αντικείμενο ελέγχου,
 Ζ) την αιτία διενέργειας του ελέγχου από την Ειδική Γραμματεία του Σ.Δ.Ο.Ε.,
 Η) τις ελεγχόμενες χρήσεις,
 Θ) τις ημερομηνίες παραγραφής της υπόθεσης,
 I) αν η υπόθεση προέρχεται από εισαγγελική παραγγελία και τον αριθμό αυτής,
 Κ) το στάδιο ελέγχου.

3. Με εκτίμηση του τελευταίου χειριστή - ελεγκτή της μεταφερόμενης υπόθεσης, η καταγραφή των υποθέσεων συμπληρώνεται με τον βαθμό της αξιολόγησης της σπουδαιότητάς τους.

4. Κατασχεθέντα ή παραληφθέντα και δεσμευθέντα βιβλία, στοιχεία, έγγραφα, μέσα αποθήκευσης δεδομένων και αντικείμενα, που σχετίζονται με τις υποθέσεις της παραγράφου 2 μεταφέρονται στη Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων.

5. Οι υποθέσεις που μεταφέρονται προτεραιοποιούνται προς έλεγχο σύμφωνα με το άρθρο 26 του Ν. 4174/2013 (Α’ 170), από το έτος 2017 και επόμενα.

6. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, μπορούν να ορίζονται και άλλα κριτήρια καταγραφής των υποθέσεων πλην των οριζόμενων στην παράγραφο 1 του παρόντος και να καθορίζεται η διαδικασία και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για τη μεταφορά των ως άνω υποθέσεων.

7. Ειδικά για τις υποθέσεις του τελευταίου εδαφίου της περίπτωσης 1γ της υποπαραγράφου Δ7 της παραγράφου Δ του άρθρου 2 του ν.4336/2015, τα όργανα της Φορολογικής Διοίκησης, υπέχουν αστική, πειθαρχική και ποινική ευθύνη για την παραγραφή τους, μόνον ως προς αυτές που τελικώς θα προτεραιοποιηθούν προς έλεγχο. Για τις λοιπές υποθέσεις τα όργανα της Γ.Γ.Δ.Ε. συμπεριλαμβανομένου του Γενικού Γραμματέα Γ.Γ.Δ.Ε. καθώς και τα όργανα της Ε.Γ. Σ.Δ.Ο.Ε. συμπεριλαμβανομένου του Ειδικού Γραμματέα Σ.Δ.Ο.Ε., δεν υπέχουν αστική ή πειθαρχική ή ποινική ευθύνη για την τυχόν παρέλευση του χρόνου παραγραφής του δικαιώματος του Δημοσίου για έκδοση πράξεων προσδιορισμού φόρου, τέλους, εισφοράς ή πράξεων επιβολής προστίμου.

8. Οι προθεσμίες παραγραφής του δικαιώματος του Δημοσίου για έκδοση πράξεων διοικητικού, εκτιμώμενου ή διορθωτικού προσδιορισμού του φόρου και κάθε άλλης πράξης επιβολής φόρων, τελών, προστίμων ή εισφορών για τις υποθέσεις του προηγούμενου άρθρου, καθώς και για αυτές που μεταφέρθηκαν στη Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων με τις διατάξεις της περίπτωσης 1 της υποπαραγράφου Δ7 της παραγράφου Δ του άρθρου 2 του Ν. 4336/2015, παρατείνονται για τρία (3) έτη.
http://taxheaven.gr

Πλαφόν στην αναδρομική περικοπή των συντάξεων-Πώς θα γίνεται

Πλαφόν στην αναδρομική περικοπή των συντάξεων-Πώς θα γίνεται

«Γλυκαίνει» το χάπι των αναδρομικών κρατήσεων στους συνταξιούχους του δημοσίου ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών Γιώργος Χουλιαράκης.
plafon-stin-anadromiki-perikopi-twn-suntaksewn-pws-tha-ginetai
 
«Γλυκαίνει» το χάπι των αναδρομικών κρατήσεων στους συνταξιούχους του δημοσίου ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών Γιώργος Χουλιαράκης. Με τροπολογία που κατατέθηκε στη Βουλή, θεσπίζεται ανώτατο πλαφόν στα αναδρομικά που μπορεί να παρακρατήσει το δημόσιο από τη σύνταξη. Η τροπολογία έρχεται λίγο πριν ξεκινήσει η είσπραξη των αναδρομικών τόσο για το μέρισμα που καταβάλλεται στους συνταξιούχους του δημοσίου (σ.σ σε ορισμένες περιπτώσεις έχει περικοπεί ακόμη και κατά… 100%) όσο και για το ψαλίδισμα των επικουρικών που ισχύει από τον Ιούνιο.
Το ανώτατο πλαφόν, ορίζεται στο 1/10 της σύνταξης για συντάξεις έως 1000 ευρώ κάτι που σημαίνει ότι δεν μπορεί να ξεπεράσει τα 100 ευρώ. Αν η σύνταξη είναι πάνω από 1000 ευρώ, τότε το ποσό της παρακράτησης θα μπορεί να φτάσει στο 1/6 του ποσού για το τμήμα της σύνταξης άνω των 1000 ευρώ (σ.σ στα 1500 ευρώ, η παρακράτηση φτάνει στα 183 ευρώ). Με την τροπολογία, τα «καθαρά» που θα απομένουν στους συνταξιούχους του δημοσίου θα είναι περισσότερα αλλά και η διαδικασία επιστροφής θα είναι μεγαλύτερη. Θεσπίζεται και ελάχιστον πλαφόν στο ύψος των 50 ευρώ.
Όπως αναφέρεται στην τροπολογία, σε περίπτωση παύσης της καταβολής σύνταξης για οποιαδήποτε λόγο πριν από την ολοσχερή εξόφληση του αχρεοστήτως καταβληθέντος ποσού, η είσπραξη του τυχόν υπολειπόμενου ποσού γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων. Να σημειωθεί ότι τα πλαφόν μπορεί να τροποποιούνται με απλή υπουργική απόφαση.

To μεγάλο «φιάσκο» με τον ΕΝΦΙΑ στα αγροτεμάχια


To μεγάλο «φιάσκο» με τον ΕΝΦΙΑ στα αγροτεμάχια

Ιδιοκτήτες αγροτικής γης βρέθηκαν να καλούνται να πληρώσουν ακόμη και πολλές χιλιάδες ευρώ συμπληρωματικό φόρο.
to-megalo-fiasko-me-ton-enfia-sta-agrotemaxia
 

Στο ίδιο έργο θεατές οι ιδιοκτήτες κτισμάτων. Για δεύτερη φορά μέσα στην τελευταία 3ετία και παρά την αλλαγή της κυβέρνησης, βλέπουν το κράτος να αδυνατεί να φορολογήσει τα αγροτεμάχια και να μεταθέτει όλα τα φορολογικά βάρη σε όσους έχουν κτίσματα. Προς το παρόν, μέσα από τις αλλαγές στον τρόπο υπολογισμού του συμπληρωματικού φόρου ακινήτων, περισσότεροι από 550.000 ιδιοκτήτες θα «μοιραστούν» πρόσθετα βάρη της τάξεως των 300 εκατ. ευρώ.
Δεν αποκλείεται μάλιστα, με το που θα κατατεθούν στη Βουλή οι τροπολογίες για τις αλλαγές στον ΕΝΦΙΑ, να υπάρξουν νέες ανατροπές στους συντελεστές. Και αυτό διότι μετά την κατάργηση της επιβολής συμπληρωματικού φόρου στα αγροτεμάχια, είναι πιθανό να ζητηθεί από τους θεσμούς η κάλυψη του δημοσιονομικού κενού.

Το πάθημα του 2014 και η επανάληψη

Στο υπουργείο Οικονομικών παίχτηκε τις τελευταίες εβδομάδες το ίδιο ακριβώς σκηνικό που επικράτησε και το 2014 επί Νέας Δημοκρατίας. Και τότε, η κυβέρνηση πρώτα νομοθέτησε την επιβολή φόρου στα ακίνητα εκτός αντικειμενικού συστήματος αξιών και μετά έβαλε τις υπηρεσίες του υπουργείου να υπολογίσουν τη σημαίνει αυτό στην πράξη. Οι προειδοποιήσεις των υπηρεσιακών παραγόντων για τα αποτελέσματα της εκκαθάρισης έπεσαν στο κενό και τα εκκαθαριστικά αναρτήθηκαν τον Αύγουστο για να προκληθεί στη συνέχεια μείζον πολιτικό θέμα –όπως αποδείχτηκε- κόστισε στην κυβέρνηση.
Δύο χρόνια αργότερα ήταν η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ αυτή που αποφάσισε να… αγγίξει αυτό που ποτέ καμία κυβέρνηση από τη δεκαετία του ’80 δεν τόλμησε να αγγίξει: να επιβάλλει φόρο βάσει της αξίας στα αγροτεμάχια, τα λεγόμενα «ακίνητα του πίνακα 2 στο Ε9». Ο νόμος ψηφίστηκε πριν να γίνει η παραμικρή «προσομοίωση» για τα αποτελέσματα ενώ ακόμη και το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους δεν κατέληξε σε συγκεκριμένη πρόβλεψη όσον αφορά στη δημοσιονομική απόδοση του μέτρου.
Τα πρώτα εκκαθαριστικά, προέκυψαν τις τελευταίες 10 ημέρες όταν οι υπηρεσίες της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων έβαλε μπροστά τους ηλεκτρονικούς υπολογισμούς. Η αξία των αγροτεμαχίων στην Ελλάδα, υπολογίζεται με ένα πεπαλαιωμένο σύστημα το οποίο θεσπίστηκε στο τέλος της δεκαετίας του ’90 και λέγεται «ΑΑΓΗΣ». Το σύστημα αυτό, στηρίζεται σε ορισμένες βασικές «αρχές» (αν το αγροτεμάχιο είναι καλλιεργήσιμο ή όχι, αν βρίσκεται σε απόσταση από τη θάλασσα ή όχι κλπ) αλλά πρακτικά «τσουβαλιάζει» τα αγροτεμάχια καθώς δεν λαμβάνει υπόψη τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τους. Έτσι, η προσομοίωση της εκκαθάρισης έβγαλε «τέρατα» καθώς ιδιοκτήτες αγροτικής γης βρέθηκαν να καλούνται να πληρώσουν ακόμη και πολλές χιλιάδες ευρώ συμπληρωματικό φόρο.

Όπισθεν ολοταχώς

Με απόφαση του υπουργού Οικονομικών Ευκλείδη Τσακαλώτου η κυβέρνηση αποφάσισε να κάνει αυτό που δεν έγινε το 2014: όπισθεν ολοταχώς. Πλέον, η διαδικασία της εκκαθάρισης του ΕΝΦΙΑ θα καθυστερήσει ακόμη έναν μήνα και τα εκκαθαριστικά θα αναρτηθούν στο Taxis μετά τα μπάνια του λαού.
Εν τω μεταξύ, οι υπηρεσίες του υπ.ΟΙΚ, θα υπολογίσουν αν από την εκκαθάριση υπό τα νέα δεδομένα (χωρίς δηλαδή συμπληρωματικό φόρο στα αγροτεμάχια και χωρίς να καταργηθούν οι εκπτώσεις φόρου για όσους έχουν εισοδήματα από τόκους) βγάζει το πολυπόθητο νούμερο εσόδων των 3,5 δις. ευρώ.
Μην ξεχνάμε ότι λόγω της αλλαγής των αντικειμενικών αξιών, εκατομμύρια ιδιοκτήτες θα κληθούν να πληρώσουν λιγότερο ΕΝΦΙΑ σε σχέση με πέρυσι (σ.σ αυτός ήταν άλλωστε και ο λόγος για τον οποίο μειώθηκε το αφορολόγητο του συμπληρωματικού φόρου στα 200.000 ευρώ ενώ αυξήθηκαν και οι συντελεστές υπολογισμού του φόρου).

Μετά τις αντιδράσεις, εκτός ΕΝΦΙΑ τα αγροτεμάχια

Το Υπουργείο Οικονομικών, ανακοίνωσε ότι τα αγροτεμάχια δεν θα υπολογίζονται στο συμπληρωματικό φόρο του ΕΝΦΙΑ των πολιτών.
ektos-enfia-ta-agrotemaxia-sumfwna-me-to-upourgeio-oikonomikwn
 
Υπό τον φόβο της επανάληψης του φαινομένου «καλοκαίρι 2014» -τότε ήταν η κυβέρνηση Σαμαρά που κινδύνεψε να πέσει εξαιτίας του ΕΝΦΙΑ και των ακινήτων εντός σχεδίου αλλά εκτός συστήματος αντικειμενικού προσδιορισμού- η κυβέρνηση κάνει όπισθεν ολοταχώς στο θέμα του ΕΝΦΙΑ.
Πριν από λίγο, το υπουργείο Οικονομικών ανακοίνωσε ότι προχωρά σε σειρά αλλαγών στην νομοθεσία του ΕΝΦΙΑ λίγες ημέρες πριν την υποτιθέμενη ανάρτηση των εκκαθαριστικών στο Taxis.
Φυσικά η εκκαθάριση πηγαίνει πίσω –βάσει ανακοίνωσης η πρώτη δόση θα πληρωθεί τον Σεπτέμβριο και ο φόρος θα καταβληθεί σε πέντε δόσεις- ενώ δεν θα ενσωματωθούν τελικώς τα αγροτεμάχια στον συμπληρωματικό φόρο ούτε θα χαθεί η έκπτωση του ΕΝΦΙΑ για όσους έχουν εισοδήματα από τόκους.
Αναλυτικά οι αλλαγές που ανακοίνωσε το ΥΠΟΙΚ:
1)  Τα αγροτεμάχια δεν θα υπολογίζονται στο συμπληρωματικό φόρο  του ΕΝΦΙΑ των πολιτών.  Αυτό γίνεται επειδή παρατηρήθηκε σωρεία λαθών στις δηλώσεις των πολιτών οι οποίοι και καλούνται το επόμενο διάστημα να διορθώσουν τις δηλώσεις τους.
2) Ο φετινός ΕΝΦΙΑ θα εξοφληθεί σε 5 δόσεις και όχι σε 4, αρχής γενομένης από το τέλος Σεπτεμβρίου. Τα δημοσιεύματα που μιλούν για Αύγουστο δεν ισχύουν.
3) Ο συνολικός λογαριασμός του ΕΝΦΙΑ θα είναι στο ίδιο επίπεδο με πέρυσι. Όσα δημοσιεύματα μιλούν για αύξηση του συνολικού ποσού του ΕΝΦΙΑ, δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα. Υπάρχει, βέβαια, ανακατανομή των βαρών από τις μικρές στις μεγάλες περιουσίες.

Τι λέει ο υπουργός

Τα αγροτεμάχια δεν θα υπολογίζονται στον συμπληρωματικό φόρο του ΕΝΦΙΑ, δηλώνει στο Πρακτορείο FM 104,9 ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών Τρύφων Αλεξιάδης, καθώς παρατηρήθηκε σωρεία λαθών στις δηλώσεις των φορολογούμενων ενώ δεν θα χάσουν την απαλλαγή από τον φόρο όσοι έχουν υψηλούς τόκους.
Παράλληλα ο κ.Αλεξιάδης ανακοίνωσε ότι ο ΕΝΦΙΑ θα καταβληθεί σε 5 μηνιαίες δόσεις η πρώτη εκ των οποίων θα καταβληθεί στο τέλος Σεπτεμβρίου και η τελευταία τον Ιανουάριο 2017.
Ειδικότερα, όπως επεσήμανε στην διάρκεια συνέντευξής του στον διαδικτυακό ραδιοφωνικό σταθμό Πρακτορείο FM 104,9 ο κ.Αλεξιάδης, μετά από σειρά λαθών που παρατηρήθηκαν στην καταχώριση αγροτεμαχίων αποφασίστηκε τα αγροτεμάχια να μην ληφθούν εφέτος υπόψη σε ό,τι αφορά στην βεβαίωση του συμπληρωματικού φόρου.
Χαρακτηριστικά ο κ. Αλεξιάδης ανέφερε παράδειγμα πολίτη στα Γρεβενά ο οποίος θα επιβαρυνόταν υπέρμετρα από τον συμπληρωματικό ΕΝΦΙΑ επειδή αγροτεμάχιό του εμφανιζόταν ως καταχωρηθέν δίπλα στην θάλασσα ενώ ήταν ορεινό.
"Σε τέτοιες περιπτώσεις, για να λυθούν αυτά τα προβλήματα, δεν θα ληφθούν υπόψη τα αγροτεμάχια για τον συμπληρωματικό φόρο", επεσήμανε χαρακτηριστικά ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών.
Σε ό,τι αφορά στις δόσεις ο κ.Αλεξιάδης δήλωσε ότι θα είναι από το τέλος Σεπτεμβρίου και ότι για τον σκοπό αυτό θα κατατεθεί διάταξη προς ψήφιση στην Βουλή.
Τέλος, επεσήμανε ότι δεν ισχύσει η σύνδεση του συγκεκριμένου φόρου με εισόδημα από τόκους καταθέσεων ενώ συνολικά δεν θα αλλάξει κάτι στο συνολικό ποσό που θα βεβαιωθεί σε ό,τι αφορά στον ΕΝΦΙΑ, σε σχέση με πέρυσι. Όπως σημείωσε, η βεβαίωση θα ανέλθει σε 3,3 δισ.ευρώ και αναμένεται να εισπραχθούν 2,65 δισ. ευρώ, όπως και πέρυσι.