Δευτέρα, 1 Σεπτεμβρίου 2014

Εγκαταλείπεται το σχέδιο για την μηνιαία παρακράτηση φόρου με βάση το εισόδημα όλων των πηγών

Εγκαταλείπεται το σχέδιο για την μηνιαία παρακράτηση φόρου με βάση το εισόδημα όλων των πηγών

Εγκαταλείπεται ως μη ρεαλιστικό το σχέδιο της τρόικας για την καθιέρωση από τον Ιανουάριο του 2015 ενός νέου συστήματος μηνιαίας παρακράτησης φόρου.

Το εν λόγω σύστημα θα έφερνε ριζικές αλλαγές στη μηνιαία παρακράτηση φόρου των μισθωτών και συνταξιούχων καθώς προέβλεπε πως οι εργοδότες ή τα ασφαλιστικά ταμεία θα παρακρατούσαν από τον μισθό ή τη σύνταξη το 1/12 των ετήσιων φόρων για τα συνολικά εισοδήματα. Με τον τρόπο αυτό, η τρόικα θεωρούσε πως θα έμπαινε φρένο στην αύξηση των ληξιπρόθεσμων οφειλών, ενώ θα απλοποιούνταν η υποβολή των φορολογικών δηλώσεων.

Ωστόσο, στις προβολές που έκανε η Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων καταδείχθηκε πως η μηνιαία παρακράτηση φόρου που πρότεινε η τρόικα οδηγούσε σε τεράστιες επιβαρύνσεις φορολογούμενους με εισοδήματα από ενοίκια, από ελευθέριο επάγγελμα ή και αγροτικά εισοδήματα.

Παραλλήλως, έχει διαπιστωθεί πως με την υφιστάμενη δομή του φορολογικού συστήματος όσοι εισπράττουν έναν μισθό ή κύρια και επικουρική σύνταξη, με την παρακράτηση που τους γίνεται σε μηναία βάση σχεδόν εξαντλούν την φορολογική τους υποχρέωση, οπότε για την πλειονότητα των φορολογουμένων δεν υπάρχει λόγος να αλλάξει η μηνιαία παρακράτηση φόρου.

Πηγή: in.gr 

Έξι πρόσθετα προγράμματα από τον Ο.Α.Ε.Δ. - Ηλεκτρονικά η ανανέωση της κάρτας ανεργίας

Έξι πρόσθετα προγράμματα από τον Ο.Α.Ε.Δ. - Ηλεκτρονικά η ανανέωση της κάρτας ανεργίας

Σύμφωνα με δελτίο τύπου του υπουργείου Εργασίας, μετά την πρώτη σύσκεψη του Κυβερνητικού Συμβουλίου Απασχόλησης, οι νέες μεταρρυθμίσεις για την προώθηση της απασχόλησης είναι:

ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, δημιουργούμε εντός του 2014 μόνιμο μηχανισμό διάγνωσης αναγκών της αγοράς εργασίας - σε διασύνδεση με το πληροφοριακό σύστημα «Εργάνη» - καθώς η συσσωρευμένη μέχρι σήμερα εμπειρία υλοποίησης ενεργητικών προγραμμάτων απασχόλησης, επαγγελματικής κατάρτισης και μαθητείας, έχει δείξει ότι υπήρχε πρόβλημα στο στοχευμένο σχεδιασμό των δράσεων.

Ο νέος ολοκληρωμένος και μόνιμος «μηχανισμός διάγνωσης» θα αποτυπώνει τις πραγματικές ανάγκες των επιχειρήσεων σε ειδικότητες και δεξιότητες, ώστε ο σχεδιασμός των παρεμβάσεων να μη γίνεται γίνεται πλέον «στα τυφλά» όπως στο παρελθόν, αλλά να ανταποκρίνεται στις ανάγκες της πραγματικής οικονομίας, των αναπτυξιακών προτεραιοτήτων της χώρας και, πρωτίστως, των ίδιων των ανέργων. Έτσι, η αποτελεσματική σύζευξη της προσφοράς με τη ζήτηση εργασίας θα υποστηρίξει την αποτελεσματικότητα των δράσεων καταπολέμησης της διαρθρωτικής διάστασης της ανεργίας.

Για το σχεδιασμό και την εφαρμογή του ανωτέρω Συστήματος Διάγνωσης έχει καταρτισθεί ολοκληρωμένο Σχέδιο Δράσης (έχει ήδη αποσταλεί στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για έγκριση χρηματοδότησης), στο οποίο μεταξύ άλλων προβλέπεται και η πιλοτική εφαρμογή σε δύο Περιφέρειες για τη συντονισμένη παροχή υπηρεσιών προς όφελος της βέλτιστης δυνατής μετάβασης νέων της περιοχής από το σχολείο στην εργασία.

2. ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΜΕΙΩΣΗ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ

Μετά τη γενναία σωρευτική μείωση των ασφαλιστικών εισφορών κατά πέντε (5) ποσοστιαίες μονάδες τον Ιούλιο του 2014, σχεδιάζουμε την περαιτέρω μείωση των εργοδοτικών εισφορών – καταρχήν κατά μία (1) μονάδα μέχρι το τέλος του έτους - υπό την προύπόθεση ότι θα επιβεβαιωθεί η θετική δυναμική και η ταμειακή ισορροπία του μέτρου, δηλαδή η υπερκάλυψη της απώλειας πόρων για τα ταμεία, με έμμεση ενίσχυση των δημοσίων εσόδων λόγω προσλήψεων.

Με διαφορετικά λόγια, πρέπει να κινηθούμε σε μια λογική διαρκούς και αυτοτροφοδοτούμενου περιορισμού του μη μισθολογικού κόστους εργασίας (δηλ. μείωσης των εργοδοτικών εισφορών) εάν τηρούνται δύο προϋποθέσεις: η συνεχώς αυξανόμενη συμμόρφωση των επιχειρήσεων λόγω περιορισμού της αδήλωτης και ανασφάλιστης εργασίας και ο διακριτός μετασχηματισμός της ενισχυμένης αναταγωνιστικότητας σε νέες προσλήψεις, όπως όλα αυτά αντανακλώνται στο ρυθμό αύξησης των εσόδων των ασφαλιστικών ταμείων.

3. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΤΗΣ ΚΑΡΤΑΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΤΟΥ Ο.Α.Ε.Δ.

Προωθούμε την ηλεκτρονική διακυβέρνηση σε όλο το φάσμα των υπηρεσιών που προσφέρει ο Οργανισμός προκειμένου οι δικαιούχοι του Οργανισμού να έχουν πλήρη και διαδραστική ψηφιακή πρόσβαση στις υπηρεσίες του, στο πρότυπο των πλέον προηγμένων ευρωπαϊκών δημόσιων υπηρεσιών απασχόλησης. Η ανανέωση της κάρτας ανεργίας θα γίνεται πλέον ηλεκτρονικά, χωρίς να χρειάζεται καμία επίσκεψη στις υπηρεσίες του Οργανισμού.

Μια πρώτη και άμεση θετική επίπτωση των νέων ηλεκτρονικών διαδικασιών στον ΟΑΕΔ θα είναι ο περιορισμός της γραφειοκρατίας, η οριστική κατάργηση των ουρών και της ταλαιπωρίας των πολιτών στις τοπικές υπηρεσίες του ΟΑΕΔ. Σημαντικότερο, ωστόσο, είναι το όφελος που θα προκύψει για τους ίδιους τους ανέργους και τις εργασιακές τους προοπτικές. Ως επακόλουθο της δραστικής μείωσης των επισκέψεων των συναλλασσομένων στις Υπηρεσίες του ΟΑΕΔ (μείωση μέχρι και 4.250.000 επισκέψεων κατ’ έτος), θα προκύψει η απελευθέρωση περίπου 800 εργασιακών συμβούλων και 1.200 διοικητικών υπαλλήλων από εργασίες ρουτίνας (επαναλαμβανόμενες και χωρίς προστιθέμενη αξία διαδικασίες), οι οποίοι στη συνέχεια θα απασχοληθούν σε παραγωγικότερες και αποτελεσματικότερες εργασίες, όπως η σύνταξη Ατομικού Σχεδίου Δράσης, μέσα από τη διαδικασία εξατομικευμένης προσέγγισης του ανέργου, η ποιοτική προσφορά συμβουλευτικών υπηρεσιών, η αποτελεσματικότερη σύζευξη προσφοράς/ζήτησης εργασίας και γενικότερα η καλύτερη και ταχύτερη εφαρμογή των ενεργητικών πολιτικών απασχόλησης, καθώς και η ουσιαστικότερη παρακολούθηση του ανέργου.

Η πλήρης και διαδραστική αξιοποίηση του διαδικτύου για τις υπηρεσίες του ΟΑΕΔ κατέστη τεχνικά εφικτή και λειτουργικά ασφαλής, καθώς η λειτουργία του πληροφοριακού συστήματος «Εργάνη» επιτρέπει την αξιόπιστη ηλεκτρονική καταγραφή των ροών της μισθωτής εργασίας και συνεπώς την άμεση ενημέρωση του ΟΑΕΔ για κάθε μεταβολή της εργασιακής κατάστασης των εγγεγραμμένων ανέργων του Οργανισμού. Παράλληλα, η διασταύρωση των στοιχείων των συναλλασσομένων, με τα πληροφοριακά συστήματα των συναρμοδίων φορέων (ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, ΕΡΓΑΝΗ, ΟΑΕΔ, ΓΓΠΣ, ΗΔΙΚΑ Α.Ε.), διασφαλίζει περαιτέρω το δημόσιο συμφέρον, καθώς θα εντοπίζονται άμεσα τυχόν περιπτώσεις καταχρηστικής λήψης επιδομάτων ανεργίας ή άλλες παραβατικές συμπεριφορές των συναλλασσομένων με τον ΟΑΕΔ.

4. «ΛΕΥΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ»

Η δημιουργία του «Λευκού Μητρώου Επιχειρήσεων» στοχεύει καταρχήν στον οργανωτικό εξορθολογισμό και την ενίσχυσης της αποτελεσματικότητας των ελεγκτικών υπηρεσιών του υπουργείου Εργασίας. Συγκεκριμένα, καθώς το «Λευκό Μητρώο» θα περιλαμβάνει επιχειρήσεις οι οποίες μέχρι σήμερα έχουν αποδεδειγμένα και διαχρονικά επιδείξει υποδειγματική συμπεριφορά ως προς τις υποχρεώσεις τους προς τους εργαζόμενους και την πολιτεία και, συνεπώς, δεν θα υπόκεινται πλέον σε εντατικούς ελέγχους, ο προσανατολισμός των ελεγκτικών υπηρεσιών θα στραφεί σε πιο στοχευμένες περιπτώσεις υψηλής ή υποτροπιάζουσας παραβατικότητας.

Για την κατάταξη των επιχειρήσεων σε αυτό το Μητρώο θα αξιοποιηθούν αυστηρά κριτήρια, όπως ενδεικτικά η αποδεδειγμένη συμμόρφωσή τους στην εργατική και ασφαλιστική νομοθεσία, η διατήρηση ή/και αύξηση προσωπικού κατά τη διάρκεια της οικονομικής κρίσης, η έλλειψη καταγγελιών για παράβαση της εργατικής και ασφαλιστικής νομοθεσίας κ.λπ.

Κατ’ αυτό τον τρόπο θα μειωθεί το «νεκρό βάρος» (dead weight) των ελέγχων και θα αυξηθεί η «προστιθέμενη αξία» τους με την έννοια της συνολικής αύξησης της συμμόρφωσης των επιχειρήσεων. Παράλληλα, η κατάταξη των επιχειρήσεων σε ένα τέτοιο μητρώο θα μπορούσε να αποτελέσει πτυχή των επιχειρηματικών πολιτικών «Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης».

5. «ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ‘ΧΡΥΣΑ ΜΥΑΛΑ’ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ»

Η διαρροή των καλύτερων μυαλών της Ελλάδας στο εξωτερικό (brain drain), φαινόμενο που εντάθηκε τα τελευταία χρόνια της κρίσης, συνιστά έναν πραγματικό κίνδυνο για το σήμερα και, κυρίως, το αύριο της χώρας. Τραυματίζει την κοινωνική συνοχή και υπονομεύει καίρια το μακροχρόνιο αναπτυξιακό δυναμισμό της χώρας μας.

Για αυτό το λόγο, το υπουργείο Εργασίας αποφάσισε το σχεδιασμό και την άμεση υλοποίηση μιας ειδικής παρέμβασης μεγάλης κλίμακας για την ανάσχεση αυτού του φαινομένου. Μια σύγχρονη δράση, με την οποία οι καλύτεροι νέοι επιστήμονες θα παραμείνουν στον τόπο μας, μπολιάζοντας με την ικανότητα και δημιουργικότητά τους το χτίσιμο της αυριανής παραγωγικής Ελλάδας.

Το Σχέδιο του υπουργείου Εργασίας περιλαμβάνει ένα μίγμα γενναίων θεσμικών κινήτρων και χρηματοδοτικών διευκολύνσεων – με πόρους, ιδίως, του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου – τόσο προς επιχειρήσεις και φορείς όσο, κυρίως, προς τους ίδιους τους νέους, ώστε οι καλύτεροι και αριστεύσαντες απόφοιτοι των ελληνικών Πανεπιστημίων (από πτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα) να αξιοποιηθούν από την ελληνική αγορά εργασίας.

Έτσι, τα «χρυσά μυαλά» που θα βγαίνουν κάθε χρόνο από το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα θα εισέρχονται με τις καλύτερες προϋποθέσεις στην παραγωγή και τη δημιουργία, ενδυναμώνοντας το νέο, εξωστρεφές και ανταγωνιστικό, αναπτυξιακό πρότυπο της οικονομίας. Η μεγάλη αυτή παρέμβαση θα πραγματοποιηθεί σε συνεργασία με το υπουργείο Παιδείας και ειδικότερα το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών, το οποίο με την πλούσια τεχνογνωσία του θα συμβάλλει καθοριστικά στον εντοπισμό και την ανάδειξη της σύγχρονης ελληνικής αριστείας.

6. ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ και ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, δημιουργούμε μόνιμο μηχανισμό διαβούλευσης, σχεδιασμού και αξιολόγησης των πολιτικών και των προγραμμάτων απασχόλησης, που θα πλαισιώνεται από τους αρμόδιους φορείς της κεντρικής κυβέρνησης και της τοπικής αυτοδιοίκησης, τους κοινωνικούς εταίρους αλλά και επιστημονικούς φορείς.

7. ΣΥΜΠΡΑΞΕΙΣ ΟΑΕΔ ΜΕ ΤΟΥΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥΣ ΕΤΑΙΡΟΥΣ

Εφαρμογή της δέσμευσης που έχουν αναλάβει οι Κοινωνικοί Εταίροι στο προοίμιο της Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας (ΕΓΣΣΕ) 2014 για πρόταση σύμπραξης με τον ΟΑΕΔ με στόχο τη συντονισμένη οργάνωση δράσεων σχετικά με την απασχόληση των νέων (π.χ. μαθητεία, πρακτική άσκηση, εγγύηση για τη νεολαία, νεανική επιχειρηματικότητα κλπ)

8. ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ

Προτείνουμε τη διαπραγμάτευση με τη νέα σύνθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής θέματα των Κανονισμών που αφορούν:

(α) τη νομοθεσία περί κρατικών ενισχύσεων, η οποία είναι εξαιρετικά περιοριστική λόγω αφενός των αυστηρών ορισμών των μέτρων που χαρακτηρίζονται ως κρατική ενίσχυση και αφετέρου λόγω των χαμηλών ορίων επιτρεπόμενης σώρευσης κρατικών ενισχύσεων που θέτει ο κανονισμός για τις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας (de minimis) και ως εκ τούτου αποκλείει πολλές επιχειρήσεις (ιδιαίτερα τις μεγάλες) από τη δυνατότητα συμμετοχής σε νέα προγράμματα.

(β) την κατανομή χρηματοδότησης στη νέα προγραμματική περίοδο 2014-2020, καθώς η υπάρχουσα κατανομή πόρων ανά κατηγορία Περιφέρειας (Περισσότερο ανεπτυγμένες, Περιφέρειες σε μετάβαση, λιγότερο ανεπτυγμένες) δεν ανταποκρίνεται στις πραγματικές αναπτυξιακές ανάγκες. Παράδειγμα, οι Περιφέρειες του Στόχου 2 – Σταδιακης Εισόδου (Αττική και Νότιο Αιγαίο) λαμβάνουν μειωμένη χρηματοδότηση για δράσεις απασχόλησης την περίοδο 2014-2020, καθώς το ΑΕΠ των περιοχών αυτών (όπως μετρήθηκε προ κρίσης) υπερβαίνει το όριο επιλεξιμότητας.

9. ΝΕΟ ΕΝΙΑΙΟ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ

Δημιουργία ενός ολοκληρωμένου και σύγχρονου νομικού πλαισίου για την πρακτική άσκηση και τα ποιοτικά κριτήρια που πρέπει να διέπουν τις περιόδους πρακτικής άσκησης, με σκοπό την αντιμετώπιση του κατακερματισμένου νομικού πλαισίου, τον εκσυγχρονισμό του θεσμού και εν τέλει την αποτελεσματική σύνδεση της πρακτικής άσκησης με τις ανάγκες της αγοράς εργασίας.

Η ενιαιοποίηση και ο εκσυγχρονισμός του θεσμικού πλαισίου για την πρακτική άσκηση είναι, εξάλλου, απαραίτητος για την απρόσκοπτη υλοποίηση της παρέμβασης «Εγγύηση για τη Νεολαία» (Youth Guarantee) μέσω της οποίας θα προσφέρεται σε κάθε νέο έως 25 ετών μια πρόταση καλής ποιότητας για απασχόληση, επαγγελματική κατάρτιση, μαθητεία ή πρακτική άσκηση μέσα σε χρονικό διάστημα τεσσάρων μηνών από τότε που θα αποχωρήσουν από την επίσημη εκπαίδευση ή από τότε που θα μείνουν χωρίς εργασία.

10. ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ

Προχωρούμε στο μεγάλο έργο της κωδικοποίησης της εργατικής νομοθεσίας, έχοντας υπόψη ότι οι απλοί και καθαροί κανόνες ελαχιστοποιούν το κόστος συμμόρφωσης για μικρές και μεγάλες επιχειρήσεις, συνιστούν θετικό κίνητρο υλοποίησης επενδυτικών σχεδίων, τονώνουν εν γένει την επιχειρηματικότητα και, κυρίως, εμπεδώνουν κλίμα εμπιστοσύνης στην οικονομία και την αγορά εργασίας.

ΟΙ ΔΡΑΣΕΙΣ και ΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΕΣΠΑ 2014-2020 – ΟΙ ΠΡΩΤΕΣ ΕΜΠΡΟΣΘΟΒΑΡΕΙΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ («ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΜΠΡΟΣΤΑ»)

Το Υπουργείο Εργασίας σχεδίασε και αναμένει από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή την έγκριση του νέου Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση, 2014 – 2020», το οποίο θα αποτελέσει το «εργαλείο» επιχειρησιακής παρέμβασης με στοχευμένες δράσεις και προγράμματα για την ανάσχεση της ανεργίας και την ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού με έμφαση στην ανάπτυξη δεξιοτήτων, την κοινωνική ένταξη ευάλωτων ομάδων του πληθυσμού, αλλά και την προώθηση της κοινωνικής οικονομίας.

Το νέο ΕΠ στοχεύει στη μείωση της ανεργίας, στη δημιουργία βιώσιμης απασχόλησης, στη διαμόρφωση ποιοτικών δυνατοτήτων εκπαίδευσης, στη σύνδεση των συστημάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης με την αγορά εργασίας, στην ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής και στην υποστήριξη της ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας και κοινωνίας. Το σκέλος της στρατηγικής του ΕΠ που αφορά στον τομέα της απασχόλησης και της κοινωνικής συνοχής εξειδικεύεται μέσα από 2 Άξονες Προτεραιότητας, ευθυγραμμίζεται με το Θεματικό Στόχο 8 «Προώθηση της βιώσιμης απασχόλησης υψηλής ποιότητας και υποστήριξη της κινητικότητας των εργαζομένων», καθώς και μέρος του Θεματικού Στόχου 9 «Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμησης της φτώχειας» της στρατηγικής Ευρώπη 2020.

Ο ΠΡΩΤΟΣ ΑΞΟΝΑΣ στοχεύει στη μείωση της ανεργίας, την αύξηση της απασχόλησης, την ισότιμη πρόσβαση στην αγορά εργασίας, καθώς και τη δημιουργία νέων βιώσιμων θέσεων εργασίας με έμφαση σε τομείς που η χώρα έχει ανταγωνιστικό πλεονέκτημα, για τις ομάδες εκείνες του πληθυσμού που εμφανίζουν τα μεγαλύτερα ποσοστά ανεργίας (μακροχρόνια άνεργοι, γυναίκες, άνεργοι με χαμηλά τυπικά προσόντα, νοικοκυριά χωρίς κανένα εργαζόμενο). Επίσης, υποστηρίζει δράσεις για τον εκσυγχρονισμό και την ενίσχυση των θεσμών της αγοράς εργασίας, ενώ παράλληλα αποσκοπεί στην επίτευξη των γενικότερων στόχων για την κοινωνική ένταξη και την καταπολέμηση της φτώχειας, μέσω κυρίως της ενίσχυσης ή και ανάπτυξης και προώθησης της κοινωνικής οικονομίας και της κοινωνικής επιχειρηματικότητας.

Ο ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΑΞΟΝΑΣ αποσκοπεί στην αντιμετώπιση της διαρκώς αυξανόμενης ανεργίας των νέων και ειδικότερα αυτών που βρίσκονται εκτός εργασίας, εκπαίδευσης ή κατάρτισης, και στη βιώσιμη ένταξή τους στην αγορά εργασίας μέσω στοχευμένων παρεμβάσεων ανάλογα με τις ανάγκες της κάθε επιμέρους ομάδας στόχου των νέων, αξιοποιώντας την Πρωτοβουλία για την Απασχόληση των Νέων (Youth Employment Initiative) και λαμβάνοντας υπόψη το Ελληνικό Σχέδιο Δράσης για το Σύστημα Εγγυήσεων για τη Νεολαία (Youth Guarantee).

Οι δύο αυτοί άξονες προτεραιότητας αποτελούν και τους Πυλώνες των Επιχειρησιακών Παρεμβάσεων που σχεδιάζει το Υπουργείο Εργασίας, αξιοποιώντας πόρους του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου (ΕΚΤ), αλλά και της Ευρωπαϊκής Πρωτοβουλίας για την Απασχόληση των Νέων (ΠΑΝ). Συνολικά θα διατεθούν περισσότερα από 1,5 δις €.

Βασική επιδίωξη είναι η υλοποίηση των δράσεων που περιλαμβάνονται στο Ε.Π «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» 2014-2020, να είναι κατά βάση εμπροσθοβαρής, δηλαδή να υλοποιηθούν κατά προτεραιότητα οι δράσεις εκείνες που θα ανακουφίσουν άμεσα το τμήμα εκείνο της κοινωνίας, το οποίο έχει πληγεί έντονα από την κρίση (μακροχρόνια άνεργοι, άνεργοι-μέλη νοικοκυριών ανέργων, νέοι). Έτσι, σε συνέχεια μιας δύσκολης, αλλά επιτυχημένης διαπραγμάτευσης με την ΕΕ, το Υπουργείο ανέλαβε την υλοποίηση σημαντικών δράσεων, αξιοποιώντας εμπροσθοβαρώς πόρους της νέας προγραμματικής περιόδου 2014-2020, πριν την οριστική έγκριση των νέων επιχειρησιακών προγραμμάτων.

Άμεση υλοποίηση εμπροσθοβαρών δράσεων της περιόδου 2014-2020 - 600 εκ ευρώ για 145.000 ανέργους

Οι παρεμβάσεις του Επιχειρησιακού Προγράμματος έχουν διττό χαρακτήρα, από τη μια πλευρά υιοθετούνται μέτρα ανακουφιστικού χαρακτήρα για ιδιαίτερα ευάλωτες κοινωνικές ομάδες του πληθυσμού και από την άλλη μέτρα ενεργητικών πολιτικών με στόχο την ενεργοποίηση του ιδιωτικού τομέα της οικονομίας, της τοπικής κοινωνίας και της κοινωνίας των πολιτών. Όπως αναφέρθηκε και προηγούμενα από τις παρεμβάσεις αυτές έχουν ωφεληθεί περισσότερα από 800.000 άτομα, γεγονός που αναδεικνύει τον υψηλό κοινωνικό αντίκτυπο και τη σημασία των προγραμμάτων στην προώθηση της απασχόλησης και την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής, αλλά και τη συσσωρευμένη εμπειρία του Υπουργείου Εργασίας και των ειδικών του υπηρεσιών στη διαχείρισης σχετικών προγραμμάτων. Ως αποτέλεσμα αφενός της αναγκαιότητας απρόσκοπτης υλοποίησης και ολοκλήρωσης μεγάλου αριθμού παρεμβάσεων και αφετέρου την αντιμετώπιση της κοινωνικής απαίτησης για δραστικών ενεργειών ανάσχεσης της ανεργίας που οφείλεται μεταξύ άλλων και από τη συνεχιζόμενη – παρα τα θετικά σημάδια ανάκαμψης - οικονομική κρίση, με πρωτοβουλία της ελληνικής κυβέρνησης και του προέδρου της και με συντονσιμένες ενέργειες του Υπουργείου Εργασίας, εξασφαλίστηκε η εμπροσθοβαρής διάθεση πόρων του Ευρωπαικού Κοινωνικού Ταμείου, υπο τη μορφή δέσμης 8 δράσεων.

Με δεδομένη, λοιπόν, την ανάγκη αδιάλειπτης υλοποίησης δράσεων ανάσχεσης της ανεργίας, χωρίς να χαθεί χρόνος και έως την τελική έγκριση των νέων επιχειρησιακών προγραμμάτων του νέου ΕΣΠΑ 2014-2020, στο πλαίσιο της διαπραγμάτευσης για την οριστικοποίηση του Συμφώνου Εταιρικής Σχέσης 2014-2020, υπήρξε η συμφωνία για την έναρξη υλοποίησης των δράσεων που παρουσιάζονται παρακάτω.

Οι 8 δράσεις αποτελούν τους πυλώνες ενός ειδικού Εθνικού Σχεδίου Δράσης με την ονομασία «ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ-ΜΠΡΟΣΤΑ» και έχει το χαρακτήρα του εμπροσθοβαρούς ως προς την κατανομή των πόρων του ΕΚΤ, άμεσου ως προς το χρόνο προκήρυξης και υλοποίησης των δράσεων του και στοχευμένου ως προς τις κατηγορίες ωφελουμένων (έμφαση σε ηλικίες που πλήττονται από υψηλή ανεργία, αλλά και ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού).

Άμεσα – εντός του 2014 - το Υπουργείο Εργασίας σε συνεργασία με τον ΟΑΕΔ και τις ειδικές υπηρεσίες θα υλοποιήσουν τα ακόλουθα προγράμματα:

· Επιταγή εισόδου για νέους από 18 έως 29 ΕΤΩΝ σε ιδιωτικές επιχειρήσεις για απόκτηση εργασιακής εμπειρίας, συνολικού προϋπολογισμού 138.600.000 το οποίο θα αφορά 38.000 ανέργους. Η δράση θα υλοποιηθεί σε 2 φάσεις προσκλήσεων: η πρώτη θα αφορά 30.000 ανέργους ηλικιών 25 έως 29 ετών, η δεύτερη θα αφορά 8.000 ανέργους ηλικιών 18 έως 29 ειδικά για τον τομέα του τουρισμού.

· Επιταγή εισόδου για νέους από 18 έως 24 ΕΤΩΝ σε ιδιωτικές επιχειρήσεις για απόκτηση εργασιακής εμπειρίας, συνολικού προϋπολογισμού 43.200.000 € το οποίο θα αφορά 12.000 ανέργους. Η δράση αυτή προβλέπεται στο Εθνικό Σχέδιο Δράσης «Εγγύηση για τη Νεολαία» και χρηματοδοτείται μέσω της Ευρωπαϊκής Πρωτοβουλίας για την Απασχόληση των Νέων και το ΕΚΤ

· Πρόγραμμα «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής 2014-2015» το οποίο ήδη υλοποιείται και αφορά 55.000 ωφελούμενες μητέρες και 68.500 παιδιά και το οποίο στοχεύει στην αύξηση της απασχολησιμότητας και της ισότιμης συμμετοχής των ωφελούμενων στην εργασία, μέσω της παροχής θέσεων φροντίδας και φιλοξενίας των τέκνων τους από τις δομές φύλαξης παιδιών (βρεφονηπιακοί και παιδικοί σταθμοί, κέντρα δημιουργικής απασχόλησης παιδιών καθώς και παιδιών με ειδικές ανάγκες). Ο προϋπολογισμός της δράσης ανέρχεται σε 160 εκ ευρώ και αφορά την περίοδο 2014-2015.

· Πρόγραμμα Κοινωφελούς Εργασίας, το οποίο απευθύνεται σε 50.000 μακροχρόνια ανέργους ή ανέργους που ζουν σε νοικοκυριά χωρίς κανέναν εργαζόμενο και το οποίο θα προκηρυχτεί μέσα στο Σεπτέμβριο. Ο προϋπολογισμός της δράσης ανέρχεται σε 200 εκ. ευρώ. Η δράση θα υλοποιηθεί μέσω του ΟΑΕΔ.

· Πρόγραμμα για την Προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων επαγγελματικής κατάρτισης (μέσω του ΟΑΕΔ). Απευθύνεται σε 16.000 ανέργους άνω των 29 ετών, κατά προτεραιότητα άνεργοι με χαμηλά τυπικά προσόντα σε δεξιότητες κλάδων αιχμής της ελληνικής οικονομίας. Επιπλέον, θα προβλεφθεί πιστοποίηση των επαγγελματικών προσόντων που θα αποκτηθούν. Η δράση θα περιλαμβάνει θεωρητική κατάρτιση, πρακτική άσκηση σε ιδιωτικές επιχειρήσεις και υποχρεωτική εγγυημένη απασχόληση ποσοστού τουλάχιστον 25% των συμμετεχόντων για τουλάχιστον 2 μήνες μετά το τέλος του προγράμματος. Ο προϋπολογισμός της δράσης ανέρχεται σε 112 εκ ευρώ. Η δράση θα υλοποιηθεί μέσω του ΟΑΕΔ.

· Προγράμματα Ολοκληρωμένης Παρέμβασης για 8.000 νέους 18 έως 24 ετών και ευπαθείς ομάδες αντίστοιχης ηλικίας και το οποίο περιλαμβάνει ολοκληρωμένη δέσμη ενεργειών, με παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών και στη συνέχεια προώθηση του ανέργου, είτε σε προγράμματα κατάρτισης, είτε σε προγράμματα απασχόλησης, είτε σε προγράμματα δημιουργίας νέων θέσεων εργασίας. Ο προϋπολογισμός της δράσης ανέρχεται σε 45 εκ ευρώ. Η δράση θα υλοποιηθεί μέσω του ΟΑΕΔ.

· Ειδικά προγράμματα Επαγγελματικής Κατάρτισης, για 15.000 ανέργους νέους έως 24 ετών και τα οποία θα αφορούν στην ενδυνάμωση των δεξιοτήτων των νέων, κυρίως σε ειδικότητες τομέων αιχμής της ελληνικής οικονομίας (π.χ Τουρισμός, Αγροτική Παραγωγή, Ναυτιλία, Πληροφορική, κλπ), τα οποία θα καταλήγουν σε πιστοποίηση βάση προτύπων ή θα υλοποιηθούν στη βάση των εγκεκριμένων επαγγελματικών περιγραμμάτων. Ο προϋπολογισμός της δράσης ανέρχεται σε 40 εκ ευρώ.

· Λειτουργία Περιφερειακών Μηχανισμών Υποστήριξης της ανάπτυξης και προώθησης των Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων (Κοιν.Σ.Επ.), για τη στήριξη περισσότερων από 10.000 ανέργων όλων των ηλικιών και ιδιαίτερα των ευάλωτων και ευπαθών ομάδων πληθυσμού που έχουν δημιουργήσει ή ενδιαφέρονται να δημιουργήσουν ΚΟΙΝΣΕΠ. Στόχος της δράσης είναι η υποστήριξη της δημιουργίας, λειτουργίας και ανάπτυξης Κοινωνικών Επιχειρήσεων σε τοπικό επίπεδο, η διάχυση της ιδέας της Κοινωνικής Οικονομίας και η εδραίωσή της μέσω μόνιμων δικτύων συνεργασίας και τοπικών συμφωνιών. Η πρόσκληση αναμένεται να δημοσιευτεί αρχές Σεπτεμβρίου και ήδη από την Παρασκευή θα τεθεί σε διαβούλευση μέχρι τέλος Αυγούστου.

Όλες οι παραπάνω δράσεις αφορούν περισσότερους από 214.000 ωφελούμενους όλων των ηλικιών κυρίως των νέων που πλήττονται και από τα υψηλότερα ποσοστά ανεργίας και ο προϋπολογισμός τους ξεπερνά τα 756 εκατομμύρια ευρώ.

Υλοποίηση Εθνικού Σχεδίου Δράσης «Εγγύηση για τη Νεολαία»

Το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, συνεπικουρούμενο από τον Οργανισμό Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (Ο.Α.Ε.Δ.), προχώρησε στην κατάρτιση του Εθνικού Σχεδίου Δράσης «Εγγύησης για τη Νεολαία» στην Ελλάδα. Πρόκειται για μια συνεκτική δέσμη ενεργειών που απευθύνεται στους νέους με ηλικία 15 έως 24 ετών, οι οποίοι δεν εργάζονται αλλά και δεν συμμετέχουν σε οποιοδήποτε κύκλο εκπαίδευσης ή κατάρτισης. Στόχος είναι από τη στιγμή που το Σχέδιο θα τεθεί σε πλήρη εφαρμογή, όλοι οι νέοι μέχρι και την ηλικία των 24 ετών να λαμβάνουν μια πρόταση καλής ποιότητας για απασχόληση, επαγγελματική κατάρτιση, μαθητεία ή πρακτική άσκηση μέσα σε χρονικό διάστημα τεσσάρων (4) μηνών από τότε που θα αποχωρήσουν από την επίσημη εκπαίδευση ή από τότε που θα μείνουν χωρίς εργασία. Για την επίτευξη αυτού του σκοπού, το σχέδιο βασίζεται σε ευρεία οριζόντια συνεργασία των αρμόδιων δημόσιων υπηρεσιών και φορέων, όπως επίσης και στη δημιουργία εταιρικών σχέσεων με τους εκπροσώπους των κοινωνικών εταίρων και της νεολαίας.

Αξίζει να σημειωθεί ότι το Εθνικό Σχέδιο Δράσης «Εγγύηση για τη Νεολαία» προβλέπει την υλοποίηση 27 δράσεων που αναμένεται να ωφελήσει 180.956 νέους, ενώ συνολικά αναμένεται να διατεθούν περίπου 390 εκ. € για το σκοπό αυτό. Συγκεκριμένα προβλέπονται οι παρακάτω κατηγορίες παρεμβάσεων:

· Δράσεις Πρόληψης - Ευαισθητοποίησης – Κινητοποίησης, από τις οποίες θα ωφεληθούν 109.000 νέοι
· Δράσεις Μαθητείας, από τις οποίες θα ωφεληθούν 10.500 νέοι
· Δράσεις Κατάρτισης – Εκπαίδευσης, από τις οποίες θα ωφεληθούν 25.456 νέοι
· Δράσεις Απόκτησης Εργασιακής Εμπειρίας, από τις οποίες θα ωφεληθούν 22.500 νέοι
· Δράσεις Επιχειρηματικότητας, από τις οποίες θα ωφεληθούν 5.500 νέοι
· Δράσεις Ολοκληρωμένης Παρέμβασης, από τις οποίες θα ωφεληθούν 8.000 νέοι

Το Υπουργείο Εργασίας, μέσω της Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρμογής Συγχρηματοδοτούμενων δράσεων ΕΚΤ και του ΟΑΕΔ, προχωράει άμεσα – ως μέρος των 8 εμπροσβοβαρών που περιγράφηκαν παραπάνω – στην υλοποίηση 4 σημαντικών δράσεων του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για τη Νεολαία, συνολικού προϋπολογισμού 128.200.000 € οι οποίες μέχρι τέλος Δεκεμβρίου θα έχουν ωφελήσει 35.000 ανέργους νέους.

ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΜΕΣΩ ΟΑΕΔ

Εκτός από τις 3 δράσεις που θα υλοποιηθούν από τον ΟΑΕΔ μέσα από τα εμπροσθοβαρή του νέου ΕΣΠΑ 2014-2020, ο Οργανισμός προχωρά άμεσα στην υλοποίηση 6 πρόσθετων προγραμμάτων τα οποία αφορούν 37.400 ανέργους και θα διατεθεί συνολικός προϋπολογισμός ύψους 175.000.000 € αξιοποιώντας κοινοτικούς και εθνικούς πόρους. Συγκεκριμένα, προγραμματίζονται τα ακόλουθα:

· Επιδότηση καινοτόμου επιχειρηματικότητας των νέων έως 35 ετών - Ήδη ολοκληρώθηκε η α’ φάση για 1.100 νέους και βρίσκεται σε εξέλιξη η επιλογή των επιχειρηματικών σχεδίων για άλλους 900. ΣΥΝΟΛΟ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ: 2.000 – ΣΥΝΟΛΟ Π/Υ: 20.000.000

· Επιχορήγηση επιχειρήσεων να προσλάβουν ανέργους 30-66 ετών για ένα έτος - Ήδη ολοκληρώθηκε η διαδικασία για 5.500 και συνεχίζεται η τοποθέτηση για τους υπόλοιπους 4.500. ΣΥΝΟΛΟ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ: 10.000 – ΣΥΝΟΛΟ Π/Υ: 54.000.000

· Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την πρόσληψη 10.000 ωφελουμένων των δράσεων «Τοπικά σχέδια για την απασχόληση, προσαρμοσμένα στις ανάγκες των τοπικών αγορών εργασίας –ΤοπΣα» και «Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες ομάδες – ΤοπΕΚΟ». Η Δημόσια Πρόσκληση είναι ενεργή και αυτή τη στιγμή συγκεντρώνονται οι αιτήσεις. Αφορά 10.000 ωφελούμενους και έχει προυπολογισμό 17.000.000

· Πρόγραμμα διατήρησης θέσεων εργασίας με επιδότηση εργοδοτικών εισφορών (διάρκειας 18 μηνών) για τις επιχειρήσεις στη Θεσσαλονίκη που έχουν πληγεί από τις εργασίες του ΜΕΤΡΟ. Η Δημόσια Πρόσκληση είναι ενεργή και αυτή τη στιγμή συγκεντρώνονται οι αιτήσεις. Η δράση αφορά 400 άτομα και έχει συνολικό προυπλογισμό 3.000.000

· Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων για πρόσληψη 5.000 ανέργων ηλικίας 25-66 ετών για 1 έτος. Βρίσκεται στη φάση έκδοσης της Υπουργικής Απόφασης. Αφορά 5.000 άτομα και έχει συνολικό προυπολογισμό 27.000.000

· Πρόγραμμα για μακροχρόνια άνεργους ηλικίας άνω των 50 ετών. Είναι πρόταση του ΟΑΕΔ και αναμένεται έγκριση από το ΕΣΠΑ. Αφορά 10.000 άτομα και έχει προυπολογισμό 54.000.000

Το Υπουργείο Εργασίας, μέσω της συνετής, στοχευμένης και έγκαιρης διάθεσης πόρων του ΕΣΠΑ 2014-2020, αλλά και εθνικών πόρων, θέτει σε τροχιά και άμεση εφαρμογή ειδικά προγράμματα και δράσεις για την ανάσχεση της ανεργίας, αλλά και την υποστήριξη των ανέργων όλων των ηλικιών – και ειδικά εκείνων που πλήττονται με υψηλά και «επίμονα» ποσοστά ανεργίας – διαθέτοντας για τη διετία 2014 – 2016 πάνω από 1.021.800.000 €, αναμένοντας να ωφελήσει αποτελεσματικά τουλάχιστον 397.356 ανέργους.

ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ Δημιουργείται «λευκό» μητρώο για τις συνεπείς επιχειρήσεις - Πώς θα «αμείβονται» όσοι δεν εισφοροδιαφεύγουν και δεν κάνουν απολύσεις

ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

Δημιουργείται «λευκό» μητρώο για τις συνεπείς επιχειρήσεις - Πώς θα «αμείβονται» όσοι δεν εισφοροδιαφεύγουν και δεν κάνουν απολύσεις

Δημιουργείται «λευκό» μητρώο για τις συνεπείς επιχειρήσεις - Πώς θα «αμείβονται» όσοι δεν εισφοροδιαφεύγουν και δεν κάνουν απολύσεις
Στη σύσταση «λευκού μητρώου» επιχειρήσεων οι οποίες θα «αμείβονται» όταν δεν χρωστούν ασφαλιστικές εισφορές, προχωρά η κυβέρνηση. Αυτό αποφασίστηκε κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης του Εθνικού Συμβουλίου Απασχόλησης υπό τον πρωθυπουργό.
Οπως δήλωσε ο υπουργός Εργασίας, Γιάννης Βρούτσης: «Αποφασίστηκε να συσταθεί λευκό μητρώο επιχειρήσεων, δηλαδή όποια επιχείρηση δεν χρωστά εισφορές, δεν απολύει και σέβεται την εργατική νομοθεσία, θα απαλλάσσεται από ελέγχους ΣΕΠΕ και άλλες ταλαιπωρίες και πιθανόν ίσως αυτό συνδεθεί με μείωση εισφορών».
Στην εισήγησή του ο υπουργός ανέφερε ότι η δημιουργία του «Λευκού Μητρώου Επιχειρήσεων» στοχεύει καταρχήν στον οργανωτικό εξορθολογισμό και την ενίσχυσης της αποτελεσματικότητας των ελεγκτικών υπηρεσιών του υπουργείου Εργασίας. «Συγκεκριμένα, καθώς το «Λευκό Μητρώο» θα περιλαμβάνει επιχειρήσεις οι οποίες μέχρι σήμερα έχουν αποδεδειγμένα και διαχρονικά επιδείξει υποδειγματική συμπεριφορά ως προς τις υποχρεώσεις τους προς τους εργαζόμενους και την πολιτεία και, συνεπώς, δεν θα υπόκεινται πλέον σε εντατικούς ελέγχους, ο προσανατολισμός των ελεγκτικών υπηρεσιών θα στραφεί σε πιο στοχευμένες περιπτώσεις υψηλής ή υποτροπιάζουσας παραβατικότητας.
Για την κατάταξη των επιχειρήσεων σε αυτό το Μητρώο θα αξιοποιηθούν αυστηρά κριτήρια, όπως ενδεικτικά η αποδεδειγμένη συμμόρφωσή τους στην εργατική και ασφαλιστική νομοθεσία, η διατήρηση ή/και αύξηση προσωπικού κατά τη διάρκεια της οικονομικής κρίσης, η έλλειψη καταγγελιών για παράβαση της εργατικής και ασφαλιστικής νομοθεσίας κ.λπ.
Κατ' αυτό τον τρόπο θα μειωθεί το «νεκρό βάρος» (dead weight) των ελέγχων και θα αυξηθεί η «προστιθέμενη αξία» τους με την έννοια της συνολικής αύξησης της συμμόρφωσης των επιχειρήσεων. Παράλληλα, η κατάταξη των επιχειρήσεων σε ένα τέτοιο μητρώο θα μπορούσε να αποτελέσει πτυχή των επιχειρηματικών πολιτικών «Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης».
Πρόκειται ουσιαστικά για ένα επιπλέον κίνητρο στις επιχειρήσεις που δεν εισφοροδιαφεύγουν να αποφεύγουν πολλούς ελέγχους ενώ δεν αποκλείεται στο μέλλον να τεθεί σε εφαρμογή το σχέδιο για μια μείωση εισφορών. Οπως αποκάλυψε το Σάββατο η «Η» σχεδιάζεται η μείωση των εισφορών με «ρήτρα απασχόλησης», δηλαδή με προσλήψεις προκειμένου να καταπολεμηθεί η ανεργία.
Για το θέμα των εισφορών ο υπουργός τόνισε: «Μετά τη γενναία σωρευτική μείωση των ασφαλιστικών εισφορών κατά πέντε (5) ποσοστιαίες μονάδες τον Ιούλιο του 2014, σχεδιάζουμε την περαιτέρω μείωση των εργοδοτικών εισφορών – καταρχήν κατά μία (1) μονάδα μέχρι το τέλος του έτους - υπό την προύπόθεση ότι θα επιβεβαιωθεί η θετική δυναμική και η ταμειακή ισορροπία του μέτρου, δηλαδή η υπερκάλυψη της απώλειας πόρων για τα ταμεία, με έμμεση ενίσχυση των δημοσίων εσόδων λόγω προσλήψεων.
Με διαφορετικά λόγια, πρέπει να κινηθούμε σε μια λογική διαρκούς και αυτοτροφοδοτούμενου περιορισμού του μη μισθολογικού κόστους εργασίας (δηλ. μείωσης των εργοδοτικών εισφορών) εάν τηρούνται δύο προϋποθέσεις: η συνεχώς αυξανόμενη συμμόρφωση των επιχειρήσεων λόγω περιορισμού της αδήλωτης και ανασφάλιστης εργασίας και ο διακριτός μετασχηματισμός της ενισχυμένης αναταγωνιστικότητας σε νέες προσλήψεις, όπως όλα αυτά αντανακλώνται στο ρυθμό αύξησης των εσόδων των ασφαλιστικών ταμείων».
Την Παρασκευή, εξάλλου, ο Γιάννης Βρούτσης, όπως είπε, υπέγραψε υπουργική απόφαση για τη διάγνωση αναγκών εργασίας σε όλες τις επιχειρήσεις ανά την επικράτεια. Ουσιαστικά είναι ένα ερωτηματολόγιο το οποίο θα συμπληρώσουν οι επιχειρηματίες για να υπάρχει ξεκάθαρη εικόνα ανά πάσα στιγμή για τις εργασιακές ανάγκες κάθε επιχείρησης.
Ο πρωθυπουργός χαρακτήρισε «ύπουλο και σκληρό εχθρό της κοινωνίας, που υπονομεύει τα όνειρα της νεολαίας», ενώ υπογράμμισε ότι για την αντιμετώπισή της «χρειάζεται να αναλάβουμε δράση τώρα που μπαίνουμε στη διαδικασία της ανάκαμψης».
Ο κ. Σαμαράς είπε ότι φέτος, για πρώτη φορά έπειτα από 23 τρίμηνα, υπάρχει πρόβλεψη για αύξηση του ΑΕΠ και πρόσθεσε ότι στα επόμενα χρόνια θα δημιουργηθούν 770.000 θέσεις εργασίας (σε τομείς εκτός απ' την ενέργεια).
«Στόχος είναι η αντιμετώπιση της ανεργίας τώρα που σταματάει η πτώση και ξεκινά η άνοδος», υπογράμμισε και αναφέρθηκε στα διάφορα προγράμματα που τρέχουν ήδη για την αντιμετώπισή της δίνοντας έμφαση στην πανευρωπαϊκή στρατηγική μείωσης της ανεργίας η οποία χαρακτηρίζεται από την στροφή στην πολιτική οικονομία.
Επίσης, ζήτησε από τους υπουργούς του να επεξεργαστούν και να καταθέσουν συνολική πρόταση, και όχι μεμονωμένες εισηγήσεις, για την αντιμετώπιση της ανεργίας μέχρι το επόμενο Κυβερνητικό Συμβούλιο Απασχόλησης το πρώτο 10ημερο του Οκτωβρίου, να έχουν μια ενιαία πρόταση για τις πολιτικές τόνωσης της απασχόλησης.
Κατά τη συνεδρίαση του Εθνικού Συμβουλίου Απασχόλησης, οι κοινωνικοί εταίροι, σύμφωνα με πληροφορίες, ζήτησαν να καταλήξουν σε εκείνους τα κοινοτικά κονδύλια του ΕΣΠΑ.
Επίσης, όπως είπαν, ζήτησαν και απέσπασαν δέσμευση πως τις επόμενες μέρες θα έρθει διάταξη στη Βουλή για τη διευθέτηση των κόκκινων δανείων του ΟΕΚ.
Κατά τη συνεδρίαση, επίσης, τέθηκε και το θέμα της ρήτρας απασχόλησης, που αποτελεί πρόταση του Ευάγγελου Βενιζέλου. Πρόκειται για ρήτρα θα μπαίνει σε κάθε μνημονιακή δράση ή κανονική πράξη κάθε υπουργείου και θα μελετά την επίπτωσή τους στην απασχόληση.
Αριθμός επιχειρήσεων κατά τάξεις μεγέθους (με βάση τον αριθμό εργαζομένων που απασχολούν)
ΕΥΡΟΣ
Αριθμός εργαζομένων
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΠΟΣΟΣΤΟ %
1-10
177.447
90,210
11-50
16.329
8,300
51-250
2.449
1,250
251-500
271
0,140
501-1.000
118
0,060
1.001-1.500
41
0,020
1.501-2.000
12
0,006
2.001-2.500
7
0,003
2.501-3.000
5
0,002
3.001-4.000
3
0,001
4.001
13
0,007
ΣΥΝΟΛΟ
196.695
100

ΠΩΣ ΘΑ ΓΙΝΟΥΝ ΟΙ ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΤΟ Ε9 ΕΝΦΙΑ: Πώς θα πληρώσετε λιγότερο φόρο ακινήτων

ΠΩΣ ΘΑ ΓΙΝΟΥΝ ΟΙ ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΤΟ Ε9

ΕΝΦΙΑ: Πώς θα πληρώσετε λιγότερο φόρο ακινήτων

ΕΝΦΙΑ: Πώς θα πληρώσετε λιγότερο φόρο ακινήτων
Της Μαρίας Βουργάνα
Χαμένοι... στα λάθη των εκκαθαριστικών σημειωμάτων του Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων βρίσκονται εκατοντάδες χιλιάδες ιδιοκτήτες ακινήτων.
Το υπουργείο Οικονομικών ετοιμάζεται να καταθέσει τις επόμενες ημέρες στη Βουλή μια νέα νομοθετική ρύθμιση με την οποία θα «σβήνονται» τα λάθη και οι αδικίες που εντοπίστηκαν στα εκκαθαριστικά του νέου φόρου ακινήτων αλλά και οι υπέρογκοι φόροι που επιβλήθηκαν σε περίπου 600.000 φορολογουμένους που κατέχουν οικόπεδα σε 4.000 οικισμούς που βρίσκονται εκτός αντικειμενικού συστήματος.
Με τις αλλαγές που αποφάσισε η κυβέρνηση αναμένεται να απαλλαγούν από τον ΕΝΦΙΑ περισσότεροι οικονομικά αδύναμοι πολίτες, στους οποίους περιλαμβάνονται και πάρα πολλοί τρίτεκνοι, πολύτεκνοι και ανάπηροι με πολύ χαμηλά εισοδήματα. Οι απαλλαγές και οι εκπτώσεις από τον ΕΝΦΙΑ θα χορηγούνται με διαδικασίες-εξπρές και χωρίς την προϋπόθεση φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας.
Ουσιαστικά, τα μόνα κριτήρια που θα λαμβάνονται υπόψη για τη χορήγηση των απαλλαγών θα είναι το ύψος του οικογενειακού εισοδήματος, το οποίο δεν πρέπει να υπερβαίνει τα συγκεκριμένα εισοδηματικά όρια που έχουν τεθεί, καθώς και το άθροισμα των τετραγωνικών μέτρων των κτισμάτων, το οποίο δεν πρέπει να ξεπερνά το προβλεπόμενο όριο των 150 τ.μ. Τα δεδομένα αυτά υπάρχουν ήδη καταγεγραμμένα στο μηχανογραφικό σύστημα του υπουργείου Οικονομικών, οπότε στις περισσότερες περιπτώσεις δικαιούχων ο υπολογισμός των απαλλαγών θα γίνεται αυτόματα από το σύστημά του χωρίς να απαιτείται η υποβολή αιτήσεων και δικαιολογητικών από τους δικαιούχους.
Μέχρι τις 15 Σεπτεμβρίου αναμένεται να αναρτηθούν στο Taxisnet τα νέα εκκαθαριστικά σημειώματα για την πληρωμή του ΕΝΦΙΑ σε έξι μηνιαίες δόσεις, εκ των οποίων η πρώτη θα πρέπει να καταβληθεί μέχρι το τέλος Σεπτεμβρίου, ενώ αμέσως μετά θα ανοίξει η ηλεκτρονική εφαρμογή του Ε9 για την υποβολή τροποποιητικών δηλώσεων, ώστε όσες περιπτώσεις υπέρογκων χρεώσεων οφείλονται σε λάθη και παραλείψεις των ίδιων των φορολογουμένων κατά τη συμπλήρωση του Ε9 να καταστεί δυνατό να διορθωθούν.
1. Έχω στην κατοχή μου μόνο ένα διαμέρισμα στο Χαλάνδρι και με βάση το αρχικό εκκαθαριστικό του ΕΝΦΙΑ θα πρέπει να πληρώσω 520 ευρώ φόρο σε πέντε δόσεις (104 ευρώ τον μήνα). Θα γίνει νέα εκκαθάριση του φόρου;
Όχι. Το ποσό του φόρου δεν θα αλλάξει. Θα χρειαστεί όμως να τυπώσετε το καινούργιο εκκαθαριστικό σημείωμα όταν θα αναρτηθεί στον λογαριασμό σας στο Taxisnet, καθώς οι μηνιαίες δόσεις εξόφλησης του φόρου αντί για πέντε θα γίνουν έξι (86,66 ευρώ τον μήνα) με ημερομηνία εξόφλησης της πρώτης δόσης στις 30 Σεπτεμβρίου. Στην κατηγορία αυτή, υπολογίζεται ότι ανήκουν περισσότεροι από οκτώ στους δέκα ιδιοκτήτες ακινήτων.
2. Έχω ήδη πληρώσει την πρώτη δόση του ΕΝΦΙΑ. Πώς θα πληρωθεί το υπόλοιπο ποσό;
Θα πρέπει να περιμένετε το νέο εκκαθαριστικό στο οποίο θα αναγράφεται ο αριθμός των υπόλοιπων δόσεων, το ποσό της μηνιαίας δόσης και οι ημερομηνίες εξόφλησης των δόσεων.
3. Στο εκκαθαριστικό του ΕΝΦΙΑ διαπίστωσα ότι για ένα οικόπεδο που έχω στην Κέρκυρα, το οποίο βρίσκεται εντός οικισμού αλλά εκτός συστήματος αντικειμενικών αξιών ενώ το 2013 εκτιμήθηκε έναντι 130.000 ευρώ προκειμένου να προσδιοριστεί ο ΦΑΠ του 2013, φέτος με τις τιμές του ΕΝΦΙΑ η φορολογητέα αξία του εκτινάχθηκε στις 450.000 ευρώ, με αποτέλεσμα ο φόρος που καλούμαι να πληρώσω να είναι υπέρογκος. Τι θα πρέπει να κάνω;
Τίποτα. Θα πρέπει να περιμένετε να εκδοθεί το νέο εκκαθαριστικό του ΕΝΦΙΑ. Τις διορθώσεις θα κάνει το υπουργείο Οικονομικών με βάση τις νέες ρυθμίσεις που θα περιλαμβάνει η νομοθετική ρύθμιση που θα κατατεθεί στη Βουλή. Η νέα διάταξη θα τροποποιεί τον τρόπο υπολογισμού του ΕΝΦΙΑ σε όσες περιπτώσεις διαπιστώθηκαν αδικίες και λάθη. Με βάση τις νέες αυτές ρυθμίσεις θα γίνει επανυπολογισμός του φόρου για όλες αυτές τις περιπτώσεις, ώστε να προκύψουν νέες μειωμένες επιβαρύνσεις. Όπως έχει ανακοινώσει το υπουργείο Οικονομικών, για τα οικόπεδα που βρίσκονται σε 4.000 οικισμούς της χώρας όπου δεν ισχύει το σύστημα των αντικειμενικών τιμών και όπου ελήφθησαν υπόψη εξωπραγματικές αντικειμενικές τιμές όμορων περιοχών, με συνέπεια ο φόρος να εκτοξευθεί στα ύψη, οι φορολογητέες αξίες των ακινήτων θα επανυπολογισθούν με βάση τις σημαντικά πιο χαμηλές τιμές που χρησιμοποιήθηκαν πέρυσι για τον υπολογισμό του Φόρου Ακίνητης Περιουσίας. Εξαιρέσεις από τον κανόνα αυτό, θα ισχύουν για τις περιπτώσεις όπου ο φετινός προσδιορισμός ήταν μικρότερος. Σε κάθε περίπτωση θα ισχύσει ο μικρότερος προσδιορισμός της αξίας γης ανάμεσα στις περσινές και στις φετινές τιμές, ώστε να υπάρξει το μεγαλύτερο όφελος για τον φορολογούμενο. Με τη ρύθμιση αυτή, αναμένεται να «ξεφουσκώσει» το ποσό του εκκαθαριστικού του ΕΝΦΙΑ για περίπου 600.000 ιδιοκτήτες ακινήτων.
4. Πώς μπορώ να εντοπίσω, σε πρώτη φάση, πού οφείλεται η χρέωσή μου με υπέρογκο ποσό ΕΝΦΙΑ για την ακίνητη περιουσία μου;
Καταρχήν, πρέπει να εξετάσετε προσεκτικά τις φορολογητέες αξίες των κτισμάτων και των εντός σχεδίων πόλεων οικοπέδων σας που αναγράφονται στο εκκαθαριστικό του ΕΝΦΙΑ και να τις συγκρίνετε με την αξία των ακινήτων που αναγράφουν τα εκκαθαριστικά του Φόρου Ακίνητης Περιουσίας (ΦΑΠ) για τα έτη 2011, 2012 και 2013, τα οποία επίσης έχουν αναρτηθεί στον λογαριασμό σας στο Taxisnet. Αν φέτος η αξία των ακινήτων σας είναι πολύ υψηλότερη σε σχέση με πέρυσι τότε έχετε ήδη εντοπίσει έναν από τους λόγους για τον οποίο χρεωθήκατε επιπλέον ποσά. Στα αγροτεμάχια, επειδή η φορολογητέα αξία τους αναγράφεται μόνο στο εκκαθαριστικό του ΕΝΦΙΑ κι όχι και στα εκκαθαριστικά του ΦΑΠ, η αναζήτηση των αιτιών για τυχόν υπέρογκες χρεώσεις θα πρέπει να εστιαστεί στο εάν η αναγραφόμενη αξία «βγάζει μάτι» ότι δεν ανταποκρίνεται στην πραγματική τιμή της περιοχής που ανήκει το ακίνητο.
5. Έχω ετήσιο εισόδημα 6.000 ευρώ και έχω ένα μόνο διαμέρισμα επιφάνειας 70 τετραγωνικών μέτρων στο όνομά του. Με βάση το εκκαθαριστικό του ΕΝΦΙΑ θα πρέπει να πληρώσω 223,30 ευρώ φόρο. Προβλέπεται μείωση του φόρου;
Eπειδή το εισόδημά είναι μικρότερο των 9.000 ευρώ και η επιφάνεια του ακινήτου μικρότερη των 150 τ.μ. προβλέπεται έκπτωση φόρου 50%. Με το καινούργιο εκκαθαριστικό ο φόρος θα είναι μειωμένος κατά 50% δηλαδή 111,65 ευρώ.
Συνηθισμένα λάθη
6. Πώς θα εντοπίσω τυχόν άλλα λάθη μου ή παραλείψεις μου στη συμπλήρωση του Ε9 που πιθανόν έχουν γίνει αιτία για να χρεωθώ με σημαντικά υψηλό ποσό ΕΝΦΙΑ.;
Θα πρέπει να λάβετε υπόψη σας ότι καθορίστηκαν κι άλλοι δυσμενείς για τους φορολογούμενους κανόνες υπολογισμού του ΕΝΦΙΑ σε περιπτώσεις λαθών και ελλείψεων στη συμπλήρωση του Ε9. Ελέγξτε λοιπόν εάν υπάγεστε σε μία ή περισσότερες από τις παρακάτω περιπτώσεις:
• Μη αναγραφή ή αναγραφή λανθασμένου είδους εμπράγματου δικαιώματος, το ακίνητο θεωρείται ότι ανήκει κατά πλήρη κυριότητα στο φορολογούμενο, εφόσον το έτος γέννησης επικαρπωτή για το συγκεκριμένο δικαίωμα είναι κενό.
• Μη αναγραφή ή αναγραφή λανθασμένου ποσοστού συνιδιοκτησίας, λαμβάνεται ποσοστό συνιδιοκτησίας 100%.
• Μη συμπλήρωση του αριθμού ορόφου ή συμπλήρωση ορόφου ακινήτου ως δώμα, για τον υπολογισμό του φόρου λαμβάνεται ο συντελεστής που αντιστοιχεί στον 6ο όροφο.
• Σε περίπτωση κατά την οποία το έτος γέννησης επικαρπωτή έχει συμπληρωθεί με διψήφιο αριθμό, αυτός θεωρείται ως η ηλικία του επικαρπωτή κατά το έτος υποβολής της δήλωσης στοιχείων ακινήτων.
• Σε περίπτωση μη αναγραφής ή αναγραφής λανθασμένου έτους γέννησης επικαρπωτή, με εξαίρεση την προηγούμενη περίπτωση, λαμβάνεται το δυσμενέστερο για το φορολογούμενο έτος.
• Σε περίπτωση εμπράγματου δικαιώματος με επικαρπωτή νομικό πρόσωπο, θα αποδίδεται η σταθερή τιμή 0,80 για επικαρπία, ανεξάρτητα από το δηλωθέν έτος γέννησης επικαρπωτή στη δήλωση στοιχείων ακινήτων.
Μετά τις 15 Σεπτ εμβρίου οι διορθώσεις λαθών και παραλείψεων στο Ε9
7. Διαπίστωσα λάθη στην εκκαθάριση του ΕΝΦΙΑ λόγω λανθασμένης αναγραφής κάποιων στοιχείων των ακινήτων μου στο Ε9, με αποτέλεσμα να καλούμαι να πληρώσω περισσότερο φόρο. Πώς θα τα διορθώσω;
Θα δοθεί η δυνατότητα ηλεκτρονικής υποβολής διορθωτικών δηλώσεων Ε9, μέσω της επαναλειτουργίας της σχετικής εφαρμογής στο σύστημα Τaxisnet ώστε όσες περιπτώσεις υπέρογκων χρεώσεων οφείλονται σε λάθη και παραλείψεις των ίδιων των φορολογουμένων κατά τη συμπλήρωση του Ε9 να καταστεί δυνατό να διορθωθούν. Η ηλεκτρονική εφαρμογή για την υποβολή των διορθωτικών δηλώσεων Ε9 θα τεθεί σε λειτουργία μετά τις 15 Σεπτεμβρίου. Το χρονικό περιθώριο που έχουν οι φορολογούμενοι να διορθώσουν τα Ε9 τους είναι μέχρι το τέλος Νοεμβρίου. Ωστόσο θα πρέπει να σπεύσουν για την υποβολή τους πριν από το τέλος Σεπτεμβρίου, που λήγει η προθεσμία για την εξόφληση της πρώτης δόσης του ΕΝΦΙΑ, ώστε να μειώσουν το τελικό ποσό του φόρου που οφείλουν πριν από την εκπνοή της προθεσμίας αυτής.
8. Πότε θα αναρτηθούν στο Τaxisnet τα νέα εκκαθαριστικά και τα νέα ειδοποιητήρια και σε πόσες, τελικά, μηνιαίες δόσεις θα πρέπει να εξοφληθεί ο νέος φόρος;
Μέχρι τα μέσα Σεπτεμβρίου, στους λογαριασμούς που έχουν οι φορολογούμενοι στο Τaxisnet θα αναρτηθούν νέα εκκαθαριστικά σημειώματα ΕΝΦΙΑ. Για όσους δεν έχουν προβλήματα με υπέρογκες χρεώσεις, τα εκκαθαριστικά θα είναι ίδια με τα αρχικά, όσον αφορά στα στοιχεία των δηλωθέντων ακινήτων, στις φορολογητέες αξίες τους, στα επιμέρους ποσά και στο τελικό ποσό του ΕΝΦΙΑ που πρέπει να πληρωθεί. Για όσους έχουν χρεωθεί υπέρογκα ποσά με υπαιτιότητα του υπουργείου Οικονομικών (λόγω λαθών στο σύστημα υπολογισμού που εφαρμόστηκε) τα νέα εκκαθαριστικά θα αναγράφουν σημαντικά μειωμένα ποσά φορολογητέων αξιών για όλα ή για ορισμένα ακίνητά τους, καθώς επίσης και σημαντικά χαμηλότερα ποσά ΕΝΦΙΑ καθώς θα έχουν ληφθεί υπόψη οι βελτιωτικές αλλαγές που θα έχουν επέλθει στο σύστημα υπολογισμού του φόρου, με βάση τις νομοθετικές ρυθμίσεις που θα έχει φέρει στη Βουλή η κυβέρνηση. Για όσους έχουν επιβαρυνθεί υπέρμετρα λόγω δικών τους λαθών ή παραλείψεων στη συμπλήρωση του Ε9, τα νέα εκκαθαριστικά θα είναι ίδια με τα αρχικά. Οι φορολογούμενοι θα κληθούν εκ των υστέρων να υποβάλουν διορθωτικές δηλώσεις Ε9 ώστε να επανεκδοθούν τα νέα με τους μειωμένους φόρους. Επιπλέον, μαζί με τα νέα εκκαθαριστικά θα εκδοθούν και νέα ειδοποιητήρια που θα αναγράφουν 6 μηνιαίες δόσεις και νέες προθεσμίες εξόφλησης των δόσεων, από τα τέλη Σεπτεμβρίου έως και τα τέλη Φεβρουαρίου.
Εκπτωση φόρου 60% για τα ημιτελή
9. Στο Ε9 των προηγούμενων ετών είχαν δηλώσει μια μονοκατοικία ότι είναι ημιτελής και σύμφωνα με τον νόμο θα έπρεπε να είχα έκπτωση φόρου 60%. Γιατί καλούμαι να πληρώσω το 100% του ΕΝΦΙΑ για το συγκεκριμένο ακίνητο. Τι θα πρέπει να κάνω τώρα;
Το πιο πιθανό είναι να μην έχετε επικαιροποιήσει τα στοιχεία του συγκεκριμένου ακινήτου σας στη φετινή δήλωση Ε9. Δηλαδή, θα έπρεπε να είχατε υποβάλει Ε9 έτους 2014 και να ξαναδηλώνατε στον πίνακα 1 του Ε9 όλα τα στοιχεία για το ημιτελές κτίσματα που έχετε προσθέτοντας στη νέα στήλη 32, που προστέθηκε στο φετινό έντυπο (ειδικά για τις ανάγκες του ΕΝΦΙΑ) τον κωδικό 8 που δηλώνει ότι το κτίσμα αυτό είναι «κενό».
Τώρα πλέον, για να διορθώσετε την παράλειψή σας αυτή, θα πρέπει να περιμένετε μέχρι να σας δοθεί η δυνατότητα να υποβάλετε διορθωτική δήλωση Ε9. Τότε θα σας δοθεί η ευκαιρία να ξαναδηλώσετε το ημιτελές κτίσμα σας με την προσθήκη του κωδικού 8 στη στήλη 32 προκειμένου να έχετε την έκπτωση 60% στον φόρο.
10. Είμαι ιδιοκτήτης ενός διαμερίσματος που βρίσκεται στον πρώτο όροφο πολυκατοικίας αλλά ξέχασα να δηλώσω τον όροφο στο Ε9. Στο εκκαθαριστικό του ΕΝΦΙΑ καλούμαι να πληρώσω φόρο 480 ευρώ. Πώς θα διορθώσω το λάθος για να περιοριστεί ο φόρος;
Το υπουργείο Οικονομικών κατά το υπολογισμό του φόρου συμπλήρωσε από μόνο του βάσει «παραδοχών» ότι το διαμέρισμα βρίσκεται στον 6ο όροφο, με αποτέλεσμα να προκύπτει μεγαλύτερο ποσό φόρου. Θα πρέπει να υποβάλετε τροποποιητική δήλωση και να δηλώσετε τον πραγματικό όροφο στον οποίο βρίσκεται το διαμέρισμα.
11. Για ποιον λόγο έχω χρεωθεί με υπέρογκο φόρο για ένα αγροτεμάχιο με κτίσμα το οποίο δήλωσα στο Ε9;
Η νομοθεσία για τον ΕΝΦΙΑ προβλέπει ότι σε περίπτωση κατά την οποία μέσα σε ένα αγροτεμάχιο υφίσταται κτίσμα το οποίο χρησιμοποιείται ως κατοικία, ο φόρος του αγροτεμαχίου πενταπλασιάζεται. Αν το κτίσμα δεν είναι κατοικία, αλλά γεωργικό κτίσμα ή αποθήκη ή επαγγελματική στέγη, ο φόρος δεν πενταπλασιάζεται.
Σε περίπτωση κατά την οποία στον πίνακα 2 του Ε9 έχει συμπληρωθεί η στήλη της συνολικής επιφάνειας κτισμάτων που βρίσκονται στο αγροτεμάχιο (η στήλη 17) αλλά δεν έχει συμπληρωθεί η κατηγορία του ακινήτου (στη στήλη 17α ή 17β ή 17γ) τότε θεωρείται ότι επί του αγροτεμαχίου βρίσκεται κατοικία. Συνεπώς, αν έχετε αγροτεμάχιο μέσα στο οποίο υπάρχει κάποιο κτίσμα, το οποίο δεν είναι κατοικία αλλά γεωργικό κτίσμα ή αποθήκη ή κτίριο επαγγελματικής στέγης, ελέγξτε εάν το γεγονός αυτό το έχετε διευκρινίσει στο Ε9.
Συγκεκριμένα, ελέγξτε εάν στο εκκαθαριστικό του ΕΝΦΙΑ, που έχει αναρτηθεί στον λογαριασμό σας στο Taxisnet, το συγκεκριμένο κτίσμα εμφανίζεται ως γεωργικό ή ως επαγγελματικό κτίσμα ή εάν εμφανίζεται να έχει δηλωθεί ως κατοικία.
Σε περίπτωση που εμφανίζεται να έχει δηλωθεί ως «κατοικία», αυτό σημαίνει ότι παραλείψατε να δηλώσετε σωστά το είδος του κτίσματος στο Ε9 που υποβάλατε, με αποτέλεσμα το μηχανογραφικό σύστημα του υπουργείου Οικονομικών να το έχει εκλάβει ως «κατοικία» και κατά τον υπολογισμό του ΕΝΦΙΑ να έχει πενταπλασιάσει τον φόρο του αγροτεμαχίου.
Στην περίπτωση αυτή θα πρέπει να περιμένετε για να αποκαταστήσετε την παράλειψή σας όταν θα σας επιτραπεί να υποβάλλετε διορθωτική δήλωση Ε9.

Μπλόκο στα “μπλοκάκια” από 1.1.2014

Μπλόκο στα “μπλοκάκια” από 1.1.2014

Γράφει ο Απόστολος Αλωνιάτης*
Πριν από αρκετούς μήνες παρουσιάσαμε τον τρόπο φορολόγησης των επιτηδευματιών και των ελευθέρων επαγγελματιών, που έχουν τη δυνατότατα να φορολογηθούν με την κλίμακα μισθωτών και συνταξιούχων , τα «μπλοκάκια», όπως έχουν γίνει γνωστό στους δημοσιογράφους.
Επανερχόμαστε σήμερα μιας και από την προηγούμενή μας παρουσίαση  έχουν επέλθει αλλαγές , στους όρους που πρέπει να πληρούν οι φορολογούμενοι για να θεωρηθούν μισθωτοί.
Πιιο συγκεκριμένα στον Ν.4172/13  (άρθρο 12, παράγραφο 1, περίπτωση (στ)) έγιναν δυο προσθήκες.
στ) βάσει έγγραφων συμβάσεων παροχής υπηρεσιών ή συμβάσεων έργου, με φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή νομικές οντότητες τα οποία δεν υπερβαίνουν τα τρία (3) ή, εφόσον υπερβαίνουν τον αριθμό αυτόν, ποσοστό εβδομήντα πέντε τοις εκατό (75%) του ακαθάριστου εισοδήματος από επιχειρηματική δραστηριότητα προέρχεται από ένα από τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή νομικές οντότητες που λαμβάνουν τις εν λόγω υπηρεσίες και εφόσον δεν έχει την εμπορική ιδιότητα, ούτε διατηρεί επαγγελματική εγκατάσταση που είναι διαφορετική από την κατοικία του.(1)  Η διάταξη του προηγούμενου εδαφίου δεν εφαρμόζεται στην περίπτωση που ο φορολογούμενος αποκτά εισόδημα από μισθωτή εργασία, σύμφωνα με μία από τις περιπτώσεις α' έως ε' του παρόντος άρθρου. Με απόφαση του Γενικού Γραμματέα μπορούν να προβλέπονται περαιτέρω προϋποθέσεις και να καθορίζονται όλες οι αναγκαίες λεπτομέρειες για την εφαρμογή αυτής της περίπτωσης.
 Η πρώτη αφορά  την απαλοιφή της υποχρέωσης ο φορολογούμενος να έχει δαπάνες μικρότερες των 9.500 ευρώ και η δεύτερη να έχει ως έδρα την κύρια κατοικία του και προστέθηκαν με το νόμο 4254/7.4.2014.     
Αναλυτικά οι αλλαγές και τα προβλήματα που επιφέρουν
Η πρώτη εφαρμογή του μέτρου ήλθε με τον νόμο 4110/2013 και αφορούσε τα εισοδήματα του 2013, που φορολογήθηκαν φέτος το οικονομικό έτος 2014.
Οι προϋποθέσεις για να θεωρηθεί το εισόδημα από ατομική εμπορική επιχείρηση παροχής υπηρεσιών ή ελευθέριο επάγγελμα ως εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες, αφαιρουμένων των ασφαλιστικών εισφορών, για τα εισοδήματα του 2013,  ήταν οι ακόλουθες και ισχύουν εφ’ όσον συντρέχουν σωρευτικά:
α) Να έχουν έγγραφη σύμβαση µε τα φυσικά ή/και νομικά πρόσωπα τα οποία λαμβάνουν τις υπηρεσίες τους, και  
β) Τα φυσικά ή/και νομικά πρόσωπα τα οποία λαμβάνουν τις υπηρεσίες δεν υπερβαίνουν τα τρία.
Επισημαίνεται ότι, εφόσον υπερβαίνουν τον αριθμό αυτό, ποσοστό 75% των ακαθαρίστων εσόδων του εισοδήματος από ατομική επιχείρηση ή ελευθέριο επάγγελμα προέρχεται από ένα από τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που λαμβάνουν τις υπηρεσίες αυτές.
Παράδειγμα 1:
Ελεύθερος επαγγελματίας έχει εισοδήματα από δύο επιχειρήσεις (με σύμβαση) 5.000 και 3.000 ευρώ αντίστοιχα.
Πληρώνει ασφαλιστικές εισφορές στον ΟΑΕΕ             4.184 ευρώ.
Έχει καταχωρήσει στα βιβλία του δαπάνες ύψους 2.424 ευρώ (τηλέφωνο, λοιπές δαπάνες)
Για το 2013 (δήλωση οικονομικού έτους 2014) θα φορολογηθεί με την κλίμακα των μισθωτών και συνταξιούχων και για εισόδημα
Α. εργοδότης       5.000
Β. εργοδότης       3.000
Σύνολο:                                             8.000
Ασφαλιστικές εισφορές                 4.184
Φορολογητέο εισόδημα               3.816
Παράδειγμα 2:
Ο παραπάνω φορολογούμενος είναι και μισθωτός σε μία εταιρία και έχει ετήσιο εισόδημα 14.300 ευρώ.
Άρα το φορολογητέο εισόδημα του θα ανέλθει σε:
Από μισθωτές:                                                                14.300
Από επιχειρηματική δραστηριότητα:                           3.816
Σύνολο φορολογητέου εισοδήματος                          18.116
Παράδειγμα 3:
Ελεύθερος επαγγελματίας έχει εισοδήματα από δύο επιχειρήσεις (με σύμβαση) 15.000 και 3.000 ευρώ αντίστοιχα.
Πληρώνει ασφαλιστικές εισφορές στον ΟΑΕΕ      4.184 ευρώ.
Έχει καταχωρήσει στα βιβλία του δαπάνες ύψους  8.424 ευρώ (τηλέφωνο, λοιπές δαπάνες)
Για το 2013 (δήλωση οικονομικού έτους 2014) θα φορολογηθεί με την κλίμακα των μισθωτών και συνταξιούχων και για εισόδημα
Α. εργοδότης       15.000
Β. εργοδότης         3.000
Σύνολο:                                             18.000
Ασφαλιστικές εισφορές                  4.184
Φορολογητέο εισόδημα                   13.816
Παράδειγμα 4:
Ελεύθερος επαγγελματίας έχει εισοδήματα από δύο επιχειρήσεις (με σύμβαση) 15.000 και 13.000 ευρώ αντίστοιχα.
Πληρώνει ασφαλιστικές εισφορές στον ΟΕΕ      4.184 ευρώ.
Έχει καταχωρήσει στα βιβλία του δαπάνες ύψους  10.424 ευρώ .(τηλέφωνο, λοιπές δαπάνες)
Για το 2013 (δήλωση οικονομικού έτους 2014) θα φορολογηθεί με την κλίμακα των μισθωτών και συνταξιούχων και για εισόδημα
Α. εργοδότης       15.000
Β. εργοδότης        13.000
Σύνολο:                                             28.000
Ασφαλιστικές εισφορές                  4.184
Φορολογητέο εισόδημα                   23.816
Όπως αναφέρεται στο άρθρο 12 του 4172/2013  (Εισόδημα από μισθωτή εργασία και συντάξεις), για τα εισοδήματα από 1.1.2014 ισχύουν τα κατωτέρω:
«1. Το ακαθάριστο εισόδημα από μισθωτή εργασία και συντάξεις περιλαμβάνει τα πάσης φύσεως εισοδήματα σε χρήμα ή σε είδος που αποκτώνται στο πλαίσιο υφιστάμενης, παρελθούσας ή μελλοντικής εργασιακής σχέσης.
2. Για τους σκοπούς του Κ.Φ.Ε., εργασιακή σχέση υφίσταται όταν ένα φυσικό πρόσωπο παρέχει υπηρεσίες:
α) …………
στ) βάσει έγγραφων συμβάσεων παροχής υπηρεσιών ή συμβάσεων έργου, με φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή νομικές οντότητες τα οποία δεν υπερβαίνουν τα τρία (3) ή, εφόσον υπερβαίνουν τον αριθμό αυτόν, ποσοστό εβδομήντα πέντε τοις εκατό (75%) του ακαθάριστου εισοδήματος από επιχειρηματική δραστηριότητα προέρχεται από ένα (1) από τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή νομικές οντότητες που λαμβάνουν τις εν λόγω υπηρεσίες και εφόσον δεν έχει την εμπορική ιδιότητα, ούτε διατηρεί επαγγελματική εγκατάσταση που είναι διαφορετική από την κατοικία του.  Η διάταξη του προηγούμενου εδαφίου δεν εφαρμόζεται στην περίπτωση που ο φορολογούμενος αποκτά εισόδημα από μισθωτή εργασία, σύμφωνα με μία από τις περιπτώσεις α' έως ε' του παρόντος άρθρου. Με απόφαση του Γενικού Γραμματέα μπορούν να προβλέπονται περαιτέρω προϋποθέσεις και να καθορίζονται όλες οι αναγκαίες λεπτομέρειες για την εφαρμογή αυτής της περίπτωσης.
Παρατήρηση 1.
Οι προϋποθέσεις για να θεωρηθεί το εισόδημα από ατομική εμπορική επιχείρηση παροχής υπηρεσιών ή ελευθέριο επάγγελμα ως εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες , παραμένουν, όσο αφορά τους εργοδότες , οι ίδιες:
 στ) βάσει έγγραφων συμβάσεων παροχής υπηρεσιών ή συμβάσεων έργου, με φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή νομικές οντότητες τα οποία δεν υπερβαίνουν τα τρία (3) ή, εφόσον υπερβαίνουν τον αριθμό αυτόν, ποσοστό εβδομήντα πέντε τοις εκατό (75%) του ακαθάριστου εισοδήματος από επιχειρηματική δραστηριότητα προέρχεται από ένα (1) από τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή νομικές οντότητες που λαμβάνουν τις εν λόγω υπηρεσίες….
Παρατήρηση 2.
Μπαίνει σαν πρώτο εμπόδιο, το ύψος των δαπανών που έχουν καταχωρηθεί στα βιβλία:
«…..και εφόσον δεν έχει την εμπορική ιδιότητα, ούτε διατηρεί επαγγελματική εγκατάσταση που είναι διαφορετική από την κατοικία του.  ……»
Άρα αποκλείονται από τον χαρακτηρισμό του «μισθωτού» , όσοι έχουν την εμπορική δραστηριότητα, από την μια , και από την άλλη όσοι δεν έχουν  έδρα το σπίτι τους. Αυτό σημαίνει ότι αρκετοί φορολογούμενοι που φέτος φορολογήθηκαν με την κλίμακα των μισθωτών και συνταξιούχων, φέτος δεν θα μπορέσουν να χρησιμοποιήσουν αυτό το ευεργέτημα του νόμου , μιας και έχουν ως έδρα την επιχείρηση ή το πανεπιστήμιο που εργάζονται και δεν μπορούν να την μεταφέρουν στην κύρια κατοικία τους γιατί είναι ενοικιαζόμενο  το σπίτι τους και δεν τους το επιτρέπει ο ιδιοκτήτης. Είναι κατανοητό ότι το ίδιο πρόβλημα έχουν και όσοι έχουν έδρα το σπίτι των γονιών τους.
Παρατήρηση 3.
Μπαίνει σαν δεύτερο εμπόδιο εμπόδιο, να μην έχεις εισοδήματα από τις παρακάτω πηγές:
«….Η διάταξη του προηγούμενου εδαφίου δεν εφαρμόζεται στην περίπτωση που ο φορολογούμενος αποκτά εισόδημα από μισθωτή εργασία, σύμφωνα με μία από τις περιπτώσεις α' έως ε' του παρόντος άρθρου.»
Δηλαδή να μην έχεις εισόδημα από:
«α) στο πλαίσιο σύμβασης εργασίας, σύμφωνα με το εργατικό δίκαιο,
β) βάσει σύμβασης, προφορικής ή έγγραφης, με την οποία το φυσικό πρόσωπο αποκτά σχέση εξαρτημένης εργασίας με άλλο πρόσωπο, το οποίο έχει το δικαίωμα να ορίζει και να ελέγχει τον τρόπο, το χρόνο και τον τόπο εκτέλεσης των υπηρεσιών,
γ) οι οποίες ρυθμίζονται από τη νομοθεσία περί μισθολογίου και ειδικών μισθολογίων των υπαλλήλων και λειτουργών του Δημοσίου,
δ) ως διευθυντής ή μέλος του ΔΣ εταιρείας ή κάθε άλλου νομικού προσώπου ή νομικής οντότητας,
ε) ως δικηγόρος έναντι πάγιας αντιμισθίας για την παροχή νομικών υπηρεσιών,»
Γίνεται λοιπόν κατανοητό ότι από τα παραδείγματα που αναφέραμε παραπάνω , ο φορολογούμενος στο παράδειγμα 2, δεν μπορεί να φορολογηθεί με την κλίμακα των μισθωτών και συνταξιούχων για όλο του το εισόδημα, αλλά θα φορολογηθεί με την κλίμακα των μισθωτών για τα έσοδα από τον μισθό του και με 26% για τα εισοδήματα από το ελεύθερο επάγγελμα.
Δεκάδες φορολογούμενοι λοιπόν , που στην ουσία έχουν σχέση μισθωτής εργασίας με την επιχείρηση, θα βρεθούν να  φορολογούνται με 26% από το πρώτο ευρώ.
*Ο Απόστολος Αλωνιάτης είναι οικονομολόγος - φοροτεχνικός, Α. Αντιπρόεδρος του Ινστιτούτου Οικονομικών & Φορολογικών Μελετών (Ι.Ο.ΦΟ.Μ), Οικονομικός Διευθυντής της PROSVASIS AEBE, Συγγραφέας


Πηγή: Μπλόκο στα “μπλοκάκια” από 1.1.2014 | newmoney.gr http://www.newmoney.gr/article/63755/mploko-sta-mplokakia-apo-112014#ixzz3C4A1Z3FM

Κυριακή, 31 Αυγούστου 2014

ΠΟΛ.1198/25.8.2014 Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης ΦΠΑ


Αθήνα, 25.8.2014
ΠΟΛ: 1198

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
1. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
14η Δ/ΝΣΗ ΦΠΑ
ΤΜΗΜΑ Α΄
2. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ (e- εφαρμογές)
Ταχ. Δ/νση : Σίνα 2-4
Ταχ. Κώδικας : 106 72 ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες : Αικ. Καρύδα
Γ. Αναγνωστόπουλος
Τηλέφωνο : 210- 3645615
Fax : 210- 3645413
e-mail : dfpa.a1@1992.syzefxis.gov.gr

Θέμα: «Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης ΦΠΑ.»

ΑΠΟΦΑΣΗ
Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις των παραγράφων 1, 8 και 10 του άρθρου 38 του Κώδικα ΦΠΑ (κύρωση με το ν.2859/2000 - ΦΕΚ 248 Α΄/7.11.2000), όπως ισχύουν.
2. Τις διατάξεις των άρθρων 6 και 18 παρ. 2 του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (ν.4174/2013 - ΦΕΚ Α΄170), όπως ισχύουν.
3. Τις διατάξεις των ΑΥΟ ΠΟΛ 1149/2011 (ΦΕΚ 1688B΄/29.7.2011) «Τύπος και περιεχόμενο της περιοδικής δήλωσης Φ.Π.Α. (έντυπο 050 – ΦΠΑ ΕΚΔΟΣΗ 2η 2011, Φ2 TAXIS)» και 1129/2013 (ΦΕΚ 1365Β΄/4.6.2013) «Τροποποίηση του χρόνου υποβολής της περιοδικής δήλωσης ΦΠΑ και του περιεχομένου του εντύπου 050 – ΦΠΑ ΕΚΔΟΣΗ 2η 2011, Φ2 TAXIS».
4. Τις διατάξεις της υποπαραγράφου Ε2 της παρ. Ε του πρώτου άρθρου του ν.4093/2012 περί σύστασης θέσης Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων (ΦΕΚ Α΄ 222) όπως ισχύει.
5. Την υπ’ αριθ. 20/25.6.2014 (Υ.Ο.Δ.Δ. 360) Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου «Επιλογή και Διορισμός Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών».
6. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.
Αποφασίζουμε

1. Ορίζουμε τον τύπο και το περιεχόμενο της δήλωσης ΦΠΑ (έντυπο 050 – ΦΠΑ ΕΚΔΟΣΗ 2014, Φ2 TAXIS) όπως το υπόδειγμα που επισυνάπτεται στην παρούσα απόφαση.

2. Η δήλωση της παραγράφου 1 ισχύει για πράξεις που πραγματοποιούνται από 1.1.2015 και εφεξής.

3. Οι Αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών ΠΟΛ.1149/14.7.2011 και ΠΟΛ.1129/3.6.2013 καταργούνται από 1.1.2015.

4. Η παρούσα απόφαση να δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η Γενική Γραμματέας Δημοσίων Εσόδων
Αικ. Σαββαΐδου
Ακριβές αντίγραφο
Ο Προϊστάμενος της Γραμματείας

Πέμπτη, 28 Αυγούστου 2014

DW: Δυσβάσταχτοι οι φόροι στην Ελλάδα

DW: Δυσβάσταχτοι οι φόροι στην Ελλάδα

Πρώτη καταχώρηση: 28/08/2014 - 18:36
Τελευταία δημοσίευση: 18:36Διεθνή
DW: Δυσβάσταχτοι οι φόροι στην Ελλάδα
DW: Δυσβάσταχτοι οι φόροι στην Ελλάδα

Η αύξηση των φορολογικών χρεών στην Ελλάδα, η απαγόρευση επανεισόδου στη Γερμανία μεταναστών που καταχρώνται κοινωνικά επιδόματα και η αυστηρή οικονομική πολιτική του Βερολίνου είναι τα θέματα των γερμανικών μέσων ενημέρωσης.
«Η επιβολή της λιτότητας στην Ελλάδα γίνεται εμφανής: πολλοί άνθρωποι δεν μπορούν πλέον να πληρώσουν τους φόρους τους. Τα χρέη αυξάνονται μαζικά» παρατηρεί το Spiegel στην ηλεκτρονική του έκδοση και σημειώνει: «Η οικονομία της Ελλάδας ανακάμπτει σιγά-σιγά αλλά τώρα έρχεται ένα νέο χτύπημα: όλο και περισσότεροι Έλληνες δεν μπορούν να πληρώσουν τους φόρους τους. Μόνο τους πρώτους επτά μήνες του χρόνου αυξήθηκαν τα φορολογικά χρέη κατά 7,2% όπως ανέφερε ο ελληνικός τύπος την Τετάρτη επικαλούμενος το υπουργείο Οικονομικών. Το σύνολο των οφειλόμενων φόρων ανέρχεται στα 67,9 δισ. ευρώ. Σε αυτούς έρχονται να προστεθούν 77 δισ. ληξιπρόθεσμα δάνεια καθώς και 15 δισ. ευρώ οφειλόμενες εισφορές σε ασφαλιστικά ταμεία».

Κοινωνικά επιδόματα και μετανάστες
Ένα από τα κύρια θέματα σχολιασμού στο γερμανόφωνο τύπο είναι το νομοσχέδιο για την απαγόρευση επανεισόδου στην Γερμανία όσων μεταναστών έχουν καταχραστεί κοινωνικά επιδόματα και η επιβολή βαρύτερων ποινών. Η Süddeutsche Zeitung παρατηρεί: «Προσάπτει κανείς στους μετανάστες από την ανατολική Ευρώπη που έρχονται για να εργαστούν ότι το κάνουν για να πάρουν κοινωνικά επιδόματα όπως το Hartz IV και άλλα παρόμοια. Κάτι τέτοιο όμως δεν ισχύει. Μόνο ένας στους δέκα Ρουμάνους ή Βούλγαρους παίρνει κοινωνικό επίδομα. Στις περισσότερες περιπτώσεις πρόκειται για συμπλήρωμα στον άθλιο μισθό με τον οποίο πληρώνονται από τους εργοδότες τους. Αυτό είναι το πραγματικό πρόβλημα, και όχι η κατάχρηση των κοινωνικών επιδομάτων: η εκμετάλλευση της ανάγκης των φτωχών μεταναστών».
Διαφορετική είναι η άποψη της Welt η οποία σχολιάζει: «Πιο αυστηρή εθνική νομοθεσία από αυτή που προβλέπεται στο νομοσχέδιο δεν επιτρέπει το ευρωπαϊκό δίκαιο. Θα υπάρχουν κυρώσεις απέναντι σε θρασείς απατεώνες και αυτό είναι σωστό».

Αυστηρή γερμανική οικονομική πολιτική
Η οικονομική εφημερίδα Handelsblatt γράφει για την πολιτική λιτότητας που ακολουθεί η Γερμανία: «Στη Γερμανία το δημόσιο είναι σε θέση να χρηματοδοτήσει μεταρρυθμίσεις που ενισχύουν την ανάπτυξη, αλλά και να τις επιβάλλει άμεσα. Απαιτούνται ωστόσο επιπλέον επενδύσεις στο δημόσιο τομέα ώστε να σταματήσει η καταστροφή των σχολείων, των δρόμων και των γεφυρών. Δημόσιο χρήμα θα πρέπει να επενδυθεί στο τομέα της έρευνας και καλύτερων συνθηκών για τις επιχειρήσεις ώστε αυτές να μπορούν να κάνουν απόσβεση. Το γεγονός ότι η γερμανική κυβέρνηση αρνείται τέτοιου είδους μεταρρυθμίσεις δεν βλάπτει μόνο την οικονομία στη Γερμανία αλλά και την οικονομική ανάπτυξη των χωρών του ευρωπαϊκού Νότου που αντιμετωπίζουν κρίση. Για το λόγο αυτό είναι επικίνδυνο να ιεραρχεί κανείς υψηλότερα τη βραχυπρόθεσμη επιτυχία ενός ισοσκελισμένου προϋπολογισμού από μια υπεύθυνη οικονομική πολιτική για την Ευρώπη». 

Πηγή Deutsche Welle 

93.406 ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΔΕΥΤΕΡΟ ΣΤΑΔΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ Κάθε μέρα κατασχετήρια

Έντυπη Έκδοση 

93.406 ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΔΕΥΤΕΡΟ ΣΤΑΔΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ

Κάθε μέρα κατασχετήρια

Το ΙΚΑ προχώρησε σε 589 κατασχέσεις το μήνα Ιούλιο, ενώ εξέδωσε και 985 εντάλματα
Σε αναβρασμό βρίσκονται οι ελεύθεροι επαγγελματίες και οι μικρομεσαίοι, καθώς συνεχίζουν κατά εκατοντάδες να λαμβάνουν ειδοποιητήρια κατάσχεσης από τον Οργανισμό Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελματιών για τις ληξιπρόθεσμες οφειλές προς το Ταμείο.
Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, το Κέντρο Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών (ΚΕΑΟ) έχει αποστείλει συνολικά 64.267 πρώτες ειδοποιήσεις-προσκλήσεις για τακτοποίηση οφειλών, εκ των οποίων μόνο 6.024 αφορούν οφειλέτες του ΟΑΕΕ.
Επίσης, έχει στείλει 93.406 ατομικές ειδοποιήσεις, που είναι το δεύτερο στάδιο ενημέρωσης, εκ των οποίων μόνο 5.941 απευθύνονταν σε ασφαλισμένους του ΟΑΕΕ.
Σύμφωνα με διευκρινίσεις της διοίκησης του ΟΑΕΕ, πέραν των προϋποθέσεων του νόμου για την περίθαλψη όσων ασφαλισμένων έχουν οφειλές, θα πρέπει:
1. Οι ενεργοί ασφαλισμένοι, οι οποίοι ανέρχονται σε 65.835, δεν απαιτείται να προσέρχονται στις υπηρεσίες του ΟΑΕΕ για θεώρηση βιβλιαρίου ασθενείας,
2. Οι διακόψαντες των ετών 2011, 2012, 2013, οι οποίοι δικαιούνται παροχών περίθαλψης και ανέρχονται σε 22.833, θα προσέρχονται στις υπηρεσίες του ΟΑΕΕ, για να διαπιστωθεί επιπλέον: ότι δεν έτυχαν περίθαλψης ως άνεργοι ούτε πληρούν τις προϋποθέσεις υπαγωγής, βάσει του νόμου της ανεργίας.
3. Για τα προστατευόμενα μέλη θα προσέρχεται ο ενδιαφερόμενος με αίτησή του, για τη διαπίστωση των προϋποθέσεων -και προσκόμιση δικαιολογητικών όπου απαιτείται- καταχώρισής τους στο βιβλιάριο ασθενείας του άμεσα ασφαλισμένου, σύμφωνα με τις ισχύουσες στον Κανονισμό διατάξεις.
Σε καμία των περιπτώσεων δεν απαιτείται η προσκόμιση φορολογικών δηλώσεων, εφ' όσον με τη συνδρομή του μηχανογραφικού κέντρου του υπ. Εργασίας (ΗΔΙΚΑ) και της ΓΓΠΣ έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία με ηλεκτρονικό τρόπο, εξασφαλίζοντας την εξυπηρέτηση του πολίτη, τη μείωση της γραφειοκρατίας, την ασφάλεια των δεδομένων.
Να σημειωθεί ότι την ίδια στιγμή το ΙΚΑ προχώρησε σε 589 κατασχέσεις το μήνα Ιούλιο, ενώ εξέδωσε και 985 εντάλματα κατάσχεσης. Το σύνολο των κατασχέσεων ακίνητης περιουσίας για το πρώτο επτάμηνο φτάνει τις 708, ενώ οι κατασχέσεις για την κινητή περιουσία φτάνουν τις 4.210 για το ίδιο διάστημα.