Πέμπτη, 21 Σεπτεμβρίου 2017

Kαταργούνται τα «ψαλίδια» της διαδοχικής ασφάλισης

Kαταργούνται τα «ψαλίδια» της διαδοχικής ασφάλισης

diadoxiki-asfalisi-.jpg

Ο παράλληλος χρόνος θα χρησιμοποιείται πλέον για την προσαύξηση του ποσού σύνταξης | EUROKINISSI
Το «πράσινο» φως για την απονομή συντάξεων άναψε η έκδοση δύο εγκυκλίων που δημοσιοποίησε χθες ο υφυπουργός Εργασίας, Τάσος Πετρόπουλος.
Η σημαντικότερη αφορά τον υπολογισμό και την απονομή συνταξιοδοτικών παροχών διαδοχικής ασφάλισης και δη τις αιτήσεις συνταξιοδότησης που υποβλήθηκαν από τις 13.5.2016 και μετά. Οι εκκρεμείς υποθέσεις αυτής της κατηγορίας υπολογίζονται σε περισσότερες από 20.000 και αφορούν το 25% των εκκρεμών στο ΙΚΑ και το περίπου 30% στον ΟΑΕΕ. Η δεύτερη εγκύκλιος αφορά τον υπολογισμό της εθνικής σύνταξης για τις περιπτώσεις των ασφαλισμένων που έχουν ένσημα και στο εξωτερικό (ομογενείς, μετανάστες κ.λπ.).
Σύμφωνα με την ανακοίνωση του υπουργείου, με την εγκύκλιο:
• Παρέχονται οδηγίες για την ενιαία εξέταση αιτήσεων που περιέχουν διαδοχικό χρόνο ασφάλισης και υποβάλλονται μετά τις 13.5.2016.
• Απλοποιείται η διαδικασία υπολογισμού και έκδοσης κύριων και επικουρικών συντάξεων καθώς και εφάπαξ. Από την 1.1.2017 ο χρόνος ασφάλισης που είχε διανυθεί στον πρώην φορέα στον οποίο ο ασφαλισμένος είχε, με βάση την απασχόλησή του, υποχρέωση υπαγωγής, λογίζεται ως χρόνος ασφάλισης στον ΕΦΚΑ.
• Αίρονται στρεβλώσεις του παρελθόντος και επιταχύνεται η απονομή των παροχών, καθώς οι νέες διατάξεις εφαρμόζονται ενιαία στον ΕΦΚΑ και στο ΕΤΕΑΕΠ.
Ειδικότερα, οι διατάξεις εφαρμόζονται οριζόντια για όσους έχουν καταθέσει αίτηση με διαδοχική μετά τις 13.5.2016 ανεξάρτητα από τον χρόνο υπαγωγής στην ασφάλιση, ενώ με τους νέους κανόνες καταργείται η διάκριση «παλαιών» και «νέων» ασφαλισμένων (πριν και μετά την 1.1.1993).

Ενιαίοι κανόνες

Επιπλέον, γίνεται ενιαίος ο τρόπος υπολογισμού των συντάξεων (θεμελίωση, υπολογισμός) για τις περιπτώσεις διαδοχικής ασφάλισης, με τους ίδιους κανόνες που θα εφαρμόζονταν αν ο χρόνος ασφάλισης ήταν σε ένα Ταμείο. Οι ενιαίοι κανόνες απλουστεύουν και επιταχύνουν την απονομή των διαδοχικών συντάξεων που στο παρελθόν αποτελούσε ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα του συστήματος.
Σύμφωνα με εκτιμήσεις, πέραν των 22.000 ασφαλισμένων που είναι ωφελημένοι από το ξεμπλοκάρισμα και μόνο των αιτήσεων συνταξιοδότησης, κερδισμένοι από την εφαρμογή των νέων κανόνων θα είναι σχεδόν 200.000 ασφαλισμένοι που έχουν παράλληλη ασφάλιση από το 2002 και μετά. Κι αυτό, γιατί ο παράλληλος χρόνος ασφάλισης χρησιμοποιείται για την προσαύξηση του ποσού, ενώ αντίθετα, με βάση το προηγούμενο καθεστώς, όσοι είχαν λιγότερα από 16 χρόνια ασφάλισης κινδύνευαν να χάσουν την πρόσθετη σύνταξη. Προσδοκίες για υψηλότερες συντάξεις κατά 20% έχουν περισσότεροι από 100.000 ασφαλισμένοι που είχαν παράλληλη ασφάλιση.
Κερδισμένοι είναι όσοι συνταξιοδοτούνται με χαμηλά όρια ηλικίας από τον απονέμοντα φορέα, καθώς καταργούνται τα «πέναλτι» στο τμηματικό ποσό.
Σύμφωνα με στελέχη του υπουργείου Εργασίας, η τμηματική απόδοση και ο υπολογισμός που ίσχυαν έδιναν σύνταξη μικρότερη κατά 22,5% σε σχέση με εκείνη που καταβαλλόταν χωρίς διαδοχική από έναν φορέα.
Ωφελημένες είναι και οι γυναίκες–μητέρες ανηλίκων που είχαν ασφαλιστεί για πρώτη φορά ως ελεύθεροι επαγγελματίες στον ΟΑΕΕ και στη συνέχεια το 2011 ασφαλίστηκαν στο ΙΚΑ. Πλέον έχουν τη δυνατότητα να συνταξιοδοτηθούν 4-5 έτη νωρίτερα αν κριθούν με καθεστώς πρώην ΙΚΑ (τελευταίος φορέας). Ετσι, μια ασφαλισμένη που φέτος συμπληρώνει τα 52 έτη και έχει θεμελιώσει δικαίωμα το 2011 μπορεί να συνταξιοδοτηθεί στα 58,5 αντί στα 62 έτη με τα 40 έτη ασφάλισης ή με μειωμένη.
Επίσης, στις περιπτώσεις παράλληλης ασφάλισης μετά το 2002, ο χρόνος αυτός μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την προσαύξηση της σύνταξης, ενώ ο ασφαλισμένος διατηρεί το δικαίωμα να αποποιηθεί χρόνο που δεν επιθυμεί να χρησιμοποιήσει, αν για παράδειγμα έχει χρέη στο ασφαλιστικό ταμείο.
Για τη θεμελίωση του δικαιώματος, η αίτηση κρίνεται σύμφωνα με τις προϋποθέσεις του πρώην φορέα στον οποίο υπαγόταν τελευταία ο ασφαλισμένος. Προϋπόθεση είναι να έχει στην ασφάλιση του εν λόγω φορέα 5 έτη ή 1.500 ημέρες, εκ των οποίων 20 μήνες ή 500 ημέρες την τελευταία πενταετία.

Προϋποθέσεις

Στις συντάξεις αναπηρίας ή θανάτου προϋπόθεση είναι οι 40 μήνες ή 1.000 μέρες στον τελευταίο φορέα, εκ των οποίων 12 μήνες ή 300 ημέρες τα τελευταία 5 έτη.
Αν αυτές οι χρονικές προϋποθέσεις δεν πληρούνται ή πληρούνται αλλά ο ασφαλισμένος δεν μπορεί να βγει με τις διατάξεις του φορέα, η αίτηση κρίνεται από τον πρώην φορέα στον οποίο ο ασφαλισμένος πραγματοποίησε τον μεγαλύτερο αριθμό ημερών εργασίας κατά φθίνουσα σειρά. Αν δεν υπάρχουν αυτές οι προϋποθέσεις, στο δεύτερο στάδιο της διαδικασίας το αίτημα κρίνεται σύμφωνα με τον τελευταίο φορέα εφόσον υπάρχει συνολικός χρόνος 1.000 ημερών ασφάλισης, εκ των οποίων οι 300 την τελευταία 5ετία.
Για τον συνολικό χρόνο ασφάλισης στο α' ή το β' στάδιο συνυπολογίζεται ο χρόνος αναγνώρισης της στρατιωτικής θητείας για τον οποίο καταβλήθηκαν εισφορές. Ο ίδιος χρόνος δεν συνυπολογίζεται για τις ημέρες ασφάλισης που απαιτούνται στην 5ετία (500 του α' σταδίου και 300 του β' σταδίου).

Διευκρινίσεις για τον «κόφτη» σε εργαζόμενους συνταξιούχους

Αναλυτικές διευκρινίσεις εξέδωσε χθες ο ΕΦΚΑ για τις κατηγορίες των συνταξιούχων που εμπίπτουν στον νόμο Κατρούγκαλου και είναι υποψήφιοι για τον “κόφτη” 60% στις συντάξεις τους επειδή εργάζονται. Ο νόμος αφορά αυτούς που:
• Καθίστανται συνταξιούχοι από τις 13/5/2016 και μετά, ημερομηνία έναρξης ισχύος της επίμαχης διάταξης, ανεξάρτητα από την ημερομηνία ανάληψης της εργασίας ή δραστηριότητας.
• Είχαν παλαιότερη ημερομηνία έναρξης συνταξιοδότησης (πριν από τις 13/5/2016) αλλά ανέλαβαν εργασία ή δραστηριότητα από τις 13/5/2016 και μετά.
Από τον “κόφτη” του 60% «διασώζονται» μόνο οι συνταξιούχοι που έχουν ημερομηνία έναρξης συνταξιοδότησης και ταυτόχρονα ανάληψης εργασίας ή αυτοαπασχόλησης πριν από τις 13.5.2016. Αυτοί εντάσσονται στο παλαιό καθεστώς για την απασχόληση συνταξιούχων, όπως ισχύει κατά περίπτωση (π.χ. αυτοαπασχολούμενοι που αντιμετωπίζουν αναστολή σύνταξης).
Σύμφωνα με τον ΕΦΚΑ, από τη στιγμή που αναληφθεί εργασία ή δραστηριότητα υπακτέα στην ασφάλισή του και για όσο χρόνο διαρκεί, η σύνταξη συνεχίζει να καταβάλλεται, αλλά το ακαθάριστο ποσό της θα μειώνεται κατά 60%. Ειδικά στην περίπτωση που οι συνταξιούχοι αναλάβουν εργασία ή δραστηριότητα σε φορείς της Γενικής Κυβέρνησης αναστέλλεται η καταβολή τόσο της κύριας όσο και της επικουρικής σύνταξής τους για όσο χρόνο διαρκεί η παροχή της εργασίας τους ή των υπηρεσιών τους ή η δραστηριότητά τους.

Παραγραφές και νέας γενιάς φορολογικοί έλεγχοι


Κατόπιν της πρόσφατης 1738/2017 απόφασης της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας δεν μπορεί να γίνει χρέωση πριν τη χρήση 2006 για τυχόν αποκρυβείσα φορολογητέα ύλη των φορολογουμένωνΠρακτικά κρίθηκε ότι οι παρατάσεις της παραγραφής που το Ελληνικό Κράτος χορηγούσε όλα αυτά τα έτη είναι παράνομες εφόσον δεν χορηγήθηκαν τη μεθεπόμενη χρήση από όταν έληγε εκάστη παραγραφή.
Ο λόγος που αναφέρουμε ότι μέχρι το 2005 έχουν παραγραφεί (και όχι μέχρι και το 2010) είναι γιατί η παραγραφή είναι 10ετής για συμπληρωματικά στοιχεία που θα έχει στη διάθεσή του ο έλεγχος ενώ είναι 5ετής κανονικά (βλ. αναλυτικά http://www.euro2day.gr/specials/opinions/article/1454196/pote-paragrafontai-oi-forologikoi-eleghoi.html). Το μείζον ζήτημα είναι αν οι τραπεζικοί λογαριασμοί των φορολογουμένων, όπως αρχειοθετούνται στα CD του Οικονομικού Εισαγγελέα ή στην Εφαρμογή Κατσίπη (σσ. πρόκειται για μηχανογραφική εφαρμογή του Υπουργείου Οικονομικών όπου υφίσταται μοναδικός αριθμός σειράς για κάθε τραπεζική κίνηση των φορολογουμένων) αποτελούν νέα στοιχεία υπό την έννοια των συμπληρωματικών στοιχείων του άρθρου 68 του ν. 2238/1994, οπότε επιμηκύνεται η παραγραφή στα 10 έτη αντί των 5. Επί του ζητήματος αυτού αναμένεται απόφαση το φθινόπωρο του 2017 από το ΣτΕ που θα ξεδιαλύνει το ζήτημα.
Σημειωτέον ότι όλοι οι φορολογικοί έλεγχοι που διενεργούνται σήμερα εμπεριέχουν άνοιγμα των τραπεζικών λογαριασμών των φορολογουμένων, και είτε γίνεται επί τη βάση εισαγγελικών παραγγελιών (π.χ. λίστες ελέγχου Lagard, UBS, αμοιβαία κεφάλαια εξωτερικού κ.ο.κ.) ή διασταυρωτικών ελέγχων του Υπουργείου Οικονομικών (π.χ. λίστες εμβασμάτων εξωτερικού). Αυτό που παρατηρείται σήμερα είναι ότι έχουν εκδοθεί εντολές ελέγχου για τις χρήσεις 2000 ή 2002 κι εντεύθεν (π.χ. μέχρι το 2012), και κατόπιν της απόφασης του ΣτΕ (1738/2017) παρατηρείται μία αμηχανία των Φορολογικών Αρχών, εν όψει ελλείψεως κεντρικής κατευθύνσεως, για το τί θα κάνουν με τις εντολές αυτές ελέγχου.
Κατόπιν εκδόσεως της 2642/2017 γνωμοδότησης του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, η οποία ερμήνευσε την 1738/2017 απόφαση του ΣτΕ, προκύπτει α) ότι μέχρι και το 2005 οι Φορολογικές Αρχές δεν μπορούν να καταλογίσουν το οποιοδήποτε ποσό λόγω παραγραφής, β) ότι από το 2006 κι εντεύθεν μπορούν να καταλογίσουν φόρους, επειδή ακόμα δεν έχει κριθεί το ζήτημα επέκτασης ή μη της παραγραφής επί τη βάση των ελληνικών τραπεζικών λογαριασμών όπως ομαδοποιούνται και αρχειοθετούνται από το Υπουργείο Οικονομικών και τους Εισαγγελείς, γ) αφήνει ωστόσο ανοικτό το ζήτημα αν μπορούν να προβούν κανονικά σε έλεγχο και για το πριν 2005 χρονικό διάστημα, ώστε να διαβιβαστεί ο φάκελος στον Εισαγγελέα και να προβεί ο τελευταίος σε δίωξη για τυχόν εγκλήματα που έχουν τελεστεί. Το υπό γ) είναι αντικειμενικά προβληματικό και παράνομο από πολλές οπτικές. Πως είναι άραγε δυνατόν χωρίς καταλογισμό φόρων αλλά μία με μία απλή έκθεση ελέγχου (η οποία δεν δύναται να προσβληθεί από το φορολογούμενο αφού δεν υφίσταται χρέωση), να ξεκινήσει ποινική διαδικασία επί μίας έκθεσης για παραγεγραμμένη φορολογικά χρήση που δεν μπορεί να ελεγχθεί διοικητικά ούτε να αμυνθεί δικαστικά ο φορολογούμενος, αφού δεν θα έχει χρέωση σε βάρος του – διοικητική πράξη για να προσβάλλει;
Ανεξαρτήτως των ανωτέρω, η τυχόν θετική για τους φορολογούμενους απόφαση από το ΣτΕ δεν θα οδηγήσει σε παραγραφή όλες τις περιπτώσεις φορολογικών ελέγχων και ειδικότερα:
  • Σε όσους έχει εκδοθεί (ή θα εκδοθεί) εντολή ελέγχου επί τη βάση στοιχείων αλλοδαπότητας, ήτοι λίστα τραπεζικών καταθετών εξωτερικού, λίστα κατόχων offshore εταιριών κ.α., και εφόσον αυτά τα στοιχεία ανάγονται σε παραγεγραμμένη χρήση η οποία όμως είναι εντός 10ετίας (δηλαδή μέχρι και το 2006), τότε αυτά είναι σίγουρα συμπληρωματικά στοιχεία και επεκτείνεται η παραγραφή, καθότι η Φορολογική Αρχή δεν θα μπορούσε να έχει πρόσβαση σε αυτά τα στοιχεία κατά το κλείσιμο της χρήσης. Το ζήτημα που τίθεται περαιτέρω είναι αν το «άνοιγμα» της παραγεγραμμένης χρήσης θα γίνεται μόνο για τα συμπληρωματικά αυτά στοιχεία, ή θα επεκτείνεται και σε περαιτέρω έλεγχο π.χ. των ελληνικών τραπεζικών λογαριασμών επί αφορμή των τραπεζικών λογαριασμών του εξωτερικού. Αυτό σαν νομικό ζήτημα μπορεί να λάβει και τις δύο απαντήσεις, γιατί από τη μία οι ελληνικοί τραπεζικοί λογαριασμοί ήταν στοιχεία που η Φορολογική Αρχή μπορούσε να λάβει ανά πάσα στιγμή εμπροθέσμως στην πενταετία, από την άλλη η Φορολογική Αρχή θα επικαλεστεί ότι λόγω των στοιχείων αλλοδαπότητας οφείλει να ελέγξει ολόκληρες τις χρήσεις ώστε να διαπιστώσει τις διασυνδέσεις μεταξύ των αλλοδαπών και ελληνικών λογαριασμών, άλλων τυχόν δαπανών των φορολογουμένων κ.ο.κ. . Χαρακτηριστική σχετικώς είναι η 1091/2017 απόφαση του ΣτΕ, που επί υποθέσεως γυναικολόγου στην Κρήτη όπου τα συμπληρωματικά στοιχεία έγκειτο στο βιβλίο ασθενών μαιευτηρίου / γυναικών που γέννησαν Κρήτη, προέκυψε ότι είχε ξεγεννήσει περισσότερες γυναίκες από όσες είχε καταχωρήσει στα βιβλία του, κι έτσι προέβησαν οι αρχές σε άνοιγμα λογαριασμών, και κρίθηκε καθόλα νόμιμη η εντός 10ετίας χρέωσή του για αποκρυβείσα φορολογητέα ύλη εκ των ελληνικώ ντου τραπεζικών λογαριασμών.
  • Αντιστοίχως πρόβλημα θα δημιουργηθεί με την ανταλλαγή πληροφοριών που θα προβούν οι αλλοδαπές Τράπεζες προς την Ελλάδα. Ως γνωστόν, όλες οι χώρες (πλην Αμερικής) προβαίνουν πλέον μεταξύ αλλήλων σε αυτόματη ανταλλαγή τραπεζικών πληροφοριών, μεταξύ των οποίω συμπεριλαμβάνονται το μέγιστο υπόλοιπο έτους, το υπόλοιπο την 31.12.2016, οι συνδικαιούχοι των λογαριασμών και οι τυχόν beneficial owners εταιριών. Τα στοιχεία της 31.12.2016 ανταλλάσσονται τώρα το Σεπτέμβριο του 2017 (πλην Ελβετίας, Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων και κατόπιν ακόμη χωρών που η ανταλλαγή πληροφοριών θα γίνει για πρώτη φορά επί των στοιχείων της 31.12.2017 το Σεπτέμβριο του 2018). Εφόσον για έναν φορολογούμενο ανταλλαγεί η πληροφορία ότι κατέχει π.χ. 1.000.000ευρώ στο εξωτερικό, τότε αυτό το ποσό, ως τεκμήριο, αθροιστικά με τα υπόλοιπα τεκμήρια της ζωής του (χρήματα στο εσωτερικό, αγορές ακινήτων κλπ) πρέπει να το δικαιολογεί εκ των φορολογηθέντων εισοδημάτων του. Ειδικότερα η Φορολογική Αρχή θα αντιπαραβάλει (αυτόματα μέσω λογισμικού) τα ανωτέρω τεκμήρια χρήματος με τις φορολογικές δηλώσεις από τη χρήση 2002 κι εντεύθεν (αυτές έχει ψηφιοποιημένες το σύστημα) και εφόσον η ανάλωση κεφαλαίου του ατόμου ξεπερνά την οικονομική του θέση (αθροιζόμενα τα οικονομικά στοιχείου εσωτερικού – εξωτερικού) όλα είναι καλά. Αν όχι, θα εκδοθεί εντολή ελέγχου. Εφόσον εκδοθεί εντολή ελέγχου, τότε η Φορολογική Αρχή θα ζητήσει από το φορολογούμενο προέλευση των χρημάτων. Αν αυτός είναι σε θέση να αποδείξει ότι τραπεζικά τα χρήματα αυτά ανάγονται πριν το 2006, δεν έχει πρόβλημα ως προς το κεφάλαιό του, όμως το επόμενο βήμα είναι να του ζητηθεί αν έχει πληρώσει τους φόρους επί τόκων/μερισμάτων κ.ο.κ. της αλλοδαπής στην Ελλάδα ανάλογα και με την οικεία Σύμβαση αποφυγής διπλής φορολογίας με έκαστη χώρα. Αν βεβαίως τα χρήματά του στο εξωτερικό από το 2006 και μετά είναι μεικτά, δηλαδή άλλα προέρχονται πριν το 2006 άλλα πρωτογενώς τα απέκτησε αργότερα, τότε έχει ζήτημα ο φορολογούμενος προσαύξησης περιουσίας από άγνωστη πηγή για το ποσό αυτό (45% φορολογική επιβάρυνση πλέον προσαυξήσεων). Για το λόγο αυτό επειδή όλες οι πληροφορίες θα ανταλλαγούν, είναι δέον οι φορολογούμενοι να δηλώσουν στα πλαίσια της εθελουσίας τόκους/μερίσματα κ.ο.κ. του εξωτερικού, ώστε με ευνοϊκές διατάξεις να νομιμοποιήσουν  τα χρήματα που έχουν στο εξωτερικό. Σημειωτέον ότι τέλος του 2017, παραγράφεται και το 2006.
  • Το μεγαλύτερο πρόβλημα από όλα για τους φορολογούμενους, όταν εφαρμοστεί, θα είναι το περιουσιολόγιο. Με το περιουσιολόγιο όλοι θα δηλώσουμε τί έχουμε, όπου και αν το έχουμε. Ό,τι δεν δηλώσουμε, δεν το έχουμε, και αν ποτέ βρεθεί θα αποτελεί αντικείμενο είτε προσαύξησης περιουσίας ή/και ψευδούς βεβαίωσης προς το Δημόσιο με σκοπό την απόκρυψη φορολογητέας ύλης, που υπό προϋποθέσεις είναι αυτοτελώς κακούργημα.
Έχουμε εισέλθει σε μία νέα εποχή φορολογικής διασταύρωσης στοιχείων, η οποία είναι αμείλικτη. Πρέπει να προσαρμοστούμε στα δεδομένα αυτής και να διαχειριστούμε τα οικονομικά στοιχεία ημών με τρόπο τέτοιο, ώστε να μην συγκρουόμαστε με τους κανόνες που παγκοσμίως το σύστημα θέτει.  Οι έλεγχοι και οι δυνατότητες διασταύρωσης στοιχείων διαρκώς ενισχύονται, θα πρέπει να μπορέσουμε όλοι μας να ελιχθούμε στη νέα αυτή πραγματικότητα.

Ο Μιχάλης Μαρκουλάκος είναι διευθύνων εταίρος στη δικηγορική εταιρία «Ι. και Μ. Μαρκουλάκος και Συνεργάτες».

Τέλος η επιτήρηση για "υπερβολικό έλλειμμα", η "σκυτάλη" στην επιτροπεία δεκαετιών

Τέλος η επιτήρηση για "υπερβολικό έλλειμμα", η "σκυτάλη" στην επιτροπεία δεκαετιών

9
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Τέλος η επιτήρηση για "υπερβολικό έλλειμμα", η "σκυτάλη" στην επιτροπεία δεκαετιών
Της Δήμητρας Καδδά
Τη Δευτέρα στις Βρυξέλλες, προγραμματίζεται να υπογραφεί και τυπικά η απόφαση για την έξοδο της Ελλάδας από την διαδικασία "υπερβολικού ελλείμματος". Δηλαδή για την έξοδο από το "τούνελ" στο οποίο εισήλθε στις 27 Απριλίου του 2009, όταν διαπιστώθηκε ότι το δημοσιονομικό της έλλειμμα (έλλειμμα μαζί με τους τόκους) ήταν υψηλότερο από το 3% του ΑΕΠ.
Μόνο που πρόκειται για μία απόφαση με "ψυχολογικό" μόνο αντίκτυπο, αφού από το 2010 έως και σήμερα η Ελλάδα επιτηρείται μέσα από τα "μνημόνια". Επιπλέον, όπως φάνηκε από τις χθεσινές δηλώσεις του επικεφαλής του EWG Τόμας Βίζερ θα υπάρχει το 2018 "συνέχεια", με άλλη μορφή αυξημένης (σε σχέση με τα άλλα κράτη μέλη της ΕΕ) εποπτείας για 10ετίες.
Η διαδικασία εξόδου από την επιτήρηση για "υπερβολικό έλλειμμα", δηλαδή για όσα κράτη έχουν δημοσιονομικά προβλήματα αλλά και ομαλή πρόσβαση στις αγορές, ξεκίνησε στις 12 Ιουλίου, όταν η Επιτροπή υπέβαλε στο Συμβούλιο σχετική σύσταση απόφασης. Έχει ληφθεί η πολιτική απόφαση και πλέον τη Δευτέρα, στη σύνοδο των υπουργών Γενικών Υποθέσεων θα ληφθεί η τυπική απόφαση.
Όσον αφορά στο μέλλον, ο κ. Βίζερ χθες ξεκαθάρισε χθες ότι ένα από τα μεγάλα ανοικτά θέματα της 3ης αξιολόγησης, είναι ο προϋπολογισμός του 2018 (σ.σ. δηλαδή το ενδεχόμενο να ληφθούν νέα μέτρα που έχουν ήδη παραδεχτεί ότι υφίσταται στελέχη εντός και εκτός Ελλάδος), αλλά και τα πιθανά πρόσθετα μέτρα για το 2019-2020.
Ονομάτισε επίσης τον μετά (;) μνημονίου μηχανισμό ως το "πλαίσιο πολιτικής, το οποίο μπορεί να ενεργοποιηθεί το 2019 και το 2020" για να διασφαλίζει ότι θα ληφθούν νέα μέτρα πέραν αυτών που έχουν συμφωνηθεί. Σημειώνεται ότι το μνημόνιο ορίζει ότι μπορούν να έρθουν εμπροσθοβαρώς τα μέτρα του 2020 (αφορολόγητο) αν κριθεί αναγκαίο αλλά και να ληφθούν αν χρειαστεί μέτρα που να διασφαλίζουν ότι το πρωτογενές πλεόνασμα θα διαμορφωθεί στο 3,5% του ΑΕΠ.
Το μεγάλο "νέο" των χθεσινών δηλώσεων είναι ότι ο ESM (και η κυβέρνηση) δεν επιθυμούν μία γραμμή PCCL-ECCL (πιστοληπτικές γραμμές που συνιστούν μίας πιο ελαφριάς μορφής μνημόνιο). Και έτσι δεν προβλέπεται δάνειο (λεφτά) μετά το 2018, αλλά μόνο υποχρέωση για "προσαρμογή" και εφαρμογή των συμφωνηθέντων.
Για μετά το 2020, μίλησε για ενισχυμένη εποπτεία πέραν αυτών που ισχύουν από τους κανόνες της ΕΕ (δηλαδή από τους κανόνες περί υπερβολικού ελλείμματος από το οποίο διαφεύγει την Δευτέρα η Ελλάδα). Η Ελλάδα θα υπαχθεί σε μεταμνημονιακή εποπτεία μέχρι την αποπληρωμή του 75% των χρεών "αλλά ο βαθμός εποπτείας τουλάχιστον τα πρώτα χρόνια θα είναι πιο έντονος σε σύγκριση, για παράδειγμα, με την Ιρλανδία" αναφέρει….
Σημειώνεται ότι η προηγούμενη αναφορά, ήταν αυτή του κ. Μοσκοβισί που είχε αναφερθεί στην μεταμνημονιακή εποπτεία με βάση τους κανόνες της ΕΕ κάτι που από μόνο του (χωρίς υψηλότερο βαθμό που προαναγγέλλει τώρα ο κ Βίζερ) συνιστά επιτροπεία για 10ετίες.

Πιο κοντά η ρύθμιση των 120 δόσεων προς εφορία και ΕΦΚΑ

Πιο κοντά η ρύθμιση των 120 δόσεων προς εφορία και ΕΦΚΑ
Πηγή: ΕΡΑ
Ανοίγει ο δρόμος για τη ρύθμιση οφειλών προς την εφορία και τον ΕΦΚΑ σε έως και 120 δόσεις, δεδομένου ότι θεσμοί και υπουργείο Οικονομίας έχουν μπει σε τροχιά συνεννόησης για την εξωδικαστική επίλυση των οφειλών από 20.000 έως 50.000 ευρώ που αποτελούσε τη μεγάλη εκκρεμότητα για να αποκρυσταλλωθεί ακολούθως η δεκαετής διευθέτηση χρεών.

Διαβάστε επίσης

Βάσει των όσων έχουν γίνει γνωστά από τη φορολογική διοίκηση και τον ΕΦΚΑ η ρύθμιση των 120 δόσεων θα περιλαμβάνει μείωση μόνο των προσαυξήσεων και θα επιτρέπεται κούρεμα στο «κεφάλαιο» σε εξαιρετικές μόνον περιπτώσεις.
Δεδομένου ότι οι θεσμοί είναι επιφυλακτικοί σε οποιαδήποτε ρύθμιση δεν σχετίζεται με εκείνη του εξωδικαστικού συμβιβασμού η υπουργική απόφαση για το θέμα των 120 δόσεων θα ξεκινήσει εφόσον πρώτα εκδοθεί η υπουργική απόφαση του υπουργείου Οικονομίας για την εξωδικαστική επίλυση των οφειλών από 20.000 έως 50.000 ευρώ.
Στο τομέα αυτό διαπιστώθηκε χθες πρόοδος στον καθορισμό των κριτηρίων υπαγωγής στον εξωδικαστικό μηχανισμό των επιχειρήσεων και των ελεύθερων επαγγελματιών που χρωστούν από 20.000 έως 50.000 ευρώ, καθώς υπήρξε συμφωνία «επί της αρχής» για τη μεθοδολογία της αυτοματοποιημένης ανάλυσης βιωσιμότητας για τους εν λόγω οφειλέτες.
Η αυτοματοποιημένη ανάλυση βιωσιμότητας θα λαμβάνει υπόψη όχι μόνο τα έσοδα και τα έξοδα της επιχείρησης, αλλά και τις εύλογες δαπάνες διαβίωσης, ενώ θα υπάρχει η δυνατότητα διαγραφής μέρους των οφειλών της, που κατά κύριο λόγο έχουν προκύψει από πρόστιμα και προσαυξήσεις. Το υπόλοιπο της οφειλής εξετάζεται να αποπληρώνεται σε βάθος δεκαετίας (έως και 120 δόσεις).

Διαβάστε επίσης

Οριακές οι αλλαγές στα τέλη κυκλοφορίας

Οριακές οι αλλαγές στα τέλη κυκλοφορίας

Τη... λυπητερή των τελών κυκλοφορίας για το 2018 αναμένουν οι ιδιοκτήτες ΙΧ. Την ίδια στιγμή από το υπουργείο Οικονομικών διευκρινίζουν ότι δεν πρόκειται να υπάρξουν παρά μόνο κάποιες μικρές αλλαγές.
Σύμφωνα με πηγές του υπουργείου Οικονομικών δεν πρόκειται να υπάρξουν αλλαγές στα τέλη κυκλοφορίας, παρά μόνο κάποιες που θα αφορούν στα οχήματα μεγάλου κυβισμού.
Αυτό έχει ως στόχο να διευκολυνθούν οι ιδιοκτήτες τους που έχουν καταθέσει πινακίδες να τις πάρουν πίσω, αφού καταβάλουν το σχετικό ποσό.

Νέες εκπτώσεις για τακτοποίηση αυθαιρέτων

Νέες εκπτώσεις για τακτοποίηση αυθαιρέτων UPD

afthaireta.jpg

ΑυθαίρεταΚατατέθηκε σχεδιο νομου χθες στη Βουλή και αναμένεται να συζητηθεί την ερχόμενη εβδομάδα |ΕUROKINISSI / ΒΑΪΟΣ ΧΑΣΙΑΛΗΣ
Upd: Οι μακροχρόνια άνεργοι και οι δικαιούχοι Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης (ΚΕΑ) είναι δύο νέες κατηγορίες του πληθυσμού που ευνοούνται με τα μέτρα για τα αυθαίρετα, τα οποία προβλέπονται στο νομοσχέδιο του υπουργείου Περιβάλλοντος που κατατέθηκε την Τετάρτη στη Βουλή και αναμένεται να ψηφιστεί ως το τέλος του μήνα. Και οι δύο ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού έχουν αναστολή δύο χρόνων για την καταβολή των προστίμων, τα οποία για πρώτη φορά θα έχουν και αυξημένες εκπτώσεις. Οι άνεργοι θα πληρώσουν μόνον το 20% της οφειλής και οι δικαιούχοι το 30%.
Μείωση του παραβόλου κατά 50% για πολεοδομικές παρανομίες που δεν υπερβαίνουν τα 100 τετραγωνικά, εκπτώσεις έως 20% για εφάπαξ εξόφληση και έγκαιρη υποβολή δήλωσης, εξόφληση σε 80 δόσεις και μειωμένες τιμές για ευπαθείς κοινωνικές ομάδες προβλέπει το πολυαναμενόμενο νομοσχέδιο του υπουργείου Περιβάλλοντος για τα αυθαίρετα, που κατατέθηκε χθες στη Βουλή και αναμένεται να συζητηθεί την επόμενη εβδομάδα. Λόγω της καθυστέρησης, με απόφαση του Γ. Σταθάκη παρατάθηκε η ισχύς του νόμου του 2013 για έναν μήνα ώστε να καλυφθούν πιεστικές ανάγκες για μεταβιβάσεις ακινήτων που ενδεχομένως θα προκύψουν ώς την ψήφιση των νέωνδιατάξεων.
Στις τελικές ρυθμίσεις δεν έχει περιληφθεί η προηγούμενη πρόταση σύμφωνα με την οποία στην ουσία απαγορευόταν η αποδοχή κληρονομιάς αυθαιρέτων. Με το άρθρο 81 επιβάλλεται όμως σε όλους τους ιδιοκτήτες να φροντίσουν όσο είναι εν ζωή να τακτοποιήσουν τις πολεοδομικές εκκρεμότητες, αφού δεν θα επιτρέπονται μεταβιβάσεις ακινήτων (πώληση, γονική παροχή, κ.λπ.) χωρίς να επισυνάπτεται στο συμβόλαιο η ηλεκτρονική ταυτότητα κτιρίου.
-------
Κλικάρετε για να δείτε ολόκληρο τον πίνακα
-------
Είναι επίσης προϋπόθεση για την ενοικίαση ακινήτου. Το νομοσχέδιο προβλέπει την ενεργοποίηση του μέτρου που έχει ψηφιστεί από το 2011 και στο ηλεκτρονικό αρχείο περιλαμβάνονται η οικοδομική άδεια ή η δήλωση τακτοποίησηςαυθαιρέτου (εφόσον υπάρχει), όλες οι μεταγενέστερες αλλαγές στο κτίριο, μια σειρά αδειοδοτήσεις και πιστοποιητικά. Προβλέπεται η σύνδεσή του με τα αρχεία του Κτηματολογίου, της ΔΕΗ και της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων.
Η ηλεκτρονική ταυτότητα ολοκληρώνεται υποχρεωτικά σε μια πενταετία σε όλα τα δημόσια κτίρια, σε χώρους συνάθροισης κοινού (κινηματογράφοι, μπαρ, συνεδριακά κέντρα, κ.λπ.), καθώς και σε τουριστικά καταλύματα με επιφάνεια άνω των 300 τετραγωνικών. Η ημερομηνία έναρξης εφαρμογής του μέτρου, που σημαίνει νέα βάρη για τους ιδιοκτήτες αλλά και ασφάλεια για την ποιότητα του ακινήτου, θα οριστεί με υπουργική απόφαση.

Συντελεστής δόμησης

Ενα μεγάλο μέρος του νομοσχεδίου των 147 άρθρων καταλαμβάνουν οι ρυθμίσεις για την επαναφορά του συντελεστή δόμησης, θεσμός που είναι θετικός για το κοινωνικό σύνολο, αλλά η προβληματική εφαρμογή του έχει οδηγήσει σε αλλεπάλληλες ακυρώσεις του από το ΣτΕ. Το υπουργείο, όπως φαίνεται από την αιτιολογική έκθεση, δίνει μεγάλη σημασία στην ενεργοποίηση του μέτρου που θα αξιοποιηθεί για τη νομιμοποίηση αυθαιρεσιών μεγάλης κλίμακας.
Με τα προτεινόμενα μέτρα, παραβάσεις της πολεοδομικής νομοθεσίας που υπερβαίνουν το 50% των όρων δόμησης μιας περιοχής μπορούν να τακτοποιηθούν για 30 χρόνια. Επιτρέπεται όμως να νομιμοποιηθούν πλήρως εάν καλυφθούν τα παράνομα τετραγωνικά με αγορά μεταφερόμενου συντελεστή και την απόκτηση τίτλου εισφοράς περιβαλλοντικού ισοζυγίου. Είναι ένα μέτρο που βοηθά τις δημοτικές αρχές να εξασφαλίσουν έσοδα για απαλλοτριώσεις κοινόχρηστων χώρων (πλατείες, δρόμους, κ.λπ.).
Υπολογίζεται ότι σε όλη τη χώρα 7.500 στρέμματα, το 67% των χώρων προς απαλλοτρίωση για κοινωφελείς χρήσεις, κινδυνεύουν να χαθούν αφού για την απόκτησή τους απαιτούνται κονδύλια 5,6 δισ. ευρώ. Την ίδια στιγμή, πάνω από ένα εκατομμύριο τετραγωνικά, που προέρχονται από διατηρητέα κτίρια ή ακίνητα προς απαλλοτρίωση, είναι δεσμευμένα και οι ιδιοκτήτες τους βρίσκονται από χρόνια σε αδιέξοδο.
Το νομοσχέδιο περιλαμβάνει σειρά διατάξεων για τη διευκόλυνση της νόμιμης δόμησης και την απαλλαγή μηχανικών και ιδιοκτητών από τη γραφειοκρατία των Υπηρεσιών Δόμησης, των παλιών πολεοδομικών γραφείων, που προβλέπεται να λειτουργούν σε κάθε δήμο. Θα υπόκεινται όμως στον έλεγχο των Παρατηρητηρίων Δόμησης που συγκροτούν και θα λειτουργούν σε επίπεδο υπουργείου Περιβάλλοντος, σε κάθε περιφέρεια και σε τοπικό επίπεδο. Θα κάνουν δειγματοληπτικούς ελέγχους στις άδειες δόμησης και θα εκδικάζουν τις ενστάσεις για αυτοψίες από πολεοδομικούς ελέγχους.
Ειδική διάταξη υπάρχει για την περίφημη ναοδομία. Οι άδειες θα εκδίδονται από τις υπηρεσίες δόμησης αλλά μετά από εισήγηση της εκκλησιαστικής αρχιτεκτονικής επιτροπής που θα λειτουργεί σε κάθε μητρόπολη.

Παράθυρο για νομιμοποίηση μετά το 2011

Βασικά εργαλεία τεχνικών για το σπίτι
«Παραθυράκι» ανοίγει για την τακτοποίηση αυθαιρέτων που χτίστηκαν μετά την 28η Σεπτεμβρίου 2011. Πρόκειται για την ημερομηνία κατά την οποία τέθηκε σε ισχύ ο προηγούμενος νόμος για τη ρύθμιση των πολεοδομικών παραβάσεων και είχε τεθεί ως «κόκκινη γραμμή» από το ΣτΕ για να αποθαρρυνθεί νέα γενιά αυθαιρέτων. Με βάση το άρθρο 94 προβλέπεται ότι κατασκευές που έγιναν μετά από αυτή την ημερομηνία κατεδαφίζονται υποχρεωτικά και επιβάλλονται ιδιαίτερα τσουχτερά πρόστιμα.
Το πρόστιμο ανέγερσης είναι ίσο με την αντικειμενική αξία του παράνομου κτίσματος, που προσαυξάνεται κατά 20% αν βρίσκεται σε προστατευόμενη περιοχή (ρέμα, δάση, αιγιαλός-παραλία, περιοχή NATURA, αρχαιολογικός χώρος, κ.λπ.). Σε κάθε περίπτωση, δεν μπορεί να είναι λιγότερο από 250 ευρώ.
Το πρόστιμο διατήρησης αντιστοιχεί στο 50% του προστίμου ανέγερσης και καταβάλλεται κάθε χρόνο από τον εντοπισμό του αυθαιρέτου ώς την κατεδάφισή του. Το ύψος του δεν μπορεί να είναι μικρότερο από 100 ευρώ τον χρόνο.
Στη συνέχεια, όμως, αρχίζουν τα... αλλά. Το πρόστιμο ορίζεται στα 500 ευρώ αν το γκρεμίσει ο ιδιοκτήτης του μέσα σε 30 ημέρες από τον εντοπισμό του από τους ελεγκτές δόμησης. Προβλέπεται μείωση του προστίμου κατά 80% αν ο ιδιοκτήτης του φροντίσει να εκδώσει εκ των υστέρων οικοδομική άδεια ή αναθεωρήσει την άδεια που έχει παραβιάσει.
Κατά τα άλλα, το τελικό νομοσχέδιο περιλαμβάνει όλα τα ευνοϊκά μέτρα που είχαν γίνει γνωστά τον περασμένο Ιούνιο («Εφ.Συν.» 9 Ιουνίου 2017):
• Αμνηστία σε όλες τις παρανομίες που έχουν υλοποιηθεί πριν από τις 30 Νοεμβρίου 1955, καθώς και σε παραβιάσεις των διαστάσεων του κτιρίου έως 2%, ανεξάρτητα από τον χρόνο κατασκευής του.
• Μείωση κατά 50% του παράβολου για παρανομίες έως 100 τετραγωνικά.
• Καταβολή του προστίμου σε 80 δόσεις.
• Εκπτωση 20% για την εφάπαξ εξόφληση της οφειλής και για όσους ενταχθούν στις ρυθμίσεις ώς το τέλος του χρόνου.
• Κάλυψη του 50% της οφειλής σε μέτρα ενεργειακής αναβάθμισης ή στατικής θωράκισης.
• Χρηματική επιβάρυνση από 10 έως και 20% για όσους καθυστερήσουν να ενταχθούν στις διατάξεις του νέου νόμου.
• Εκπτώσεις για ανέργους, που φτάνουν στο 70% της οφειλής, ενώ βελτιώνονται οι μειώσεις για ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού (ΑμεΑ, παλιννοστούντες, πολύτεκνοι, τρίτεκνοι, κ.λπ.).
Μια σειρά από... συνήθεις παρανομίες (πέργολες, αποθήκες, δώματα, πισίνες κ.λπ.) μπορούν να τακτοποιηθούν με την έκδοση άδειας για εργασίες μικρής κλίμακας, που υποβάλλονται ηλεκτρονικά και ισχύουν χωρίς άλλη διαδικασία. Περιφράξεις με ύψος έως ένα μέτρο, σοβατίσματα και μικρές αλλαγές μπορεί να γίνουν χωρίς την έκδοση άδειας.

Εγκατάσταση αυτόνομης θέρμανσης

Με την απόλυτη πλειοψηφία των ιδιοκτητών μιας πολυκατοικίας (50% συν ένα) μπορεί να αυτονομηθεί ένα διαμέρισμα από το σύστημα θέρμανσης, ακόμα και αν ο κανονισμός της πολυκατοικίας επιβάλλει πιο αυξημένα ποσοστά. Ο ιδιοκτήτης απαλλάσσεται από τη συμμετοχή στις δαπάνες κεντρικής θέρμανσης, αλλά οφείλει να συμβάλλει στο κόστος συντήρησης ή στην κάλυψη νέων αναγκών, εκτός και αν αποφασίσει η γενική συνέλευση να τον εξαιρέσει.
Η δυνατότητα αυτή θεσπίζεται με το άρθρο 127 του νομοσχεδίου του υπουργείου Περιβάλλοντος, με την προϋπόθεση ότι η αυτόνομη εγκατάσταση θέρμανσης θα αναβαθμίζει ενεργειακά το διαμέρισμα. Ο ιδιοκτήτης έχει τη δυνατότητα να επιλέξει όποια μορφή καυσίμου επιθυμεί (φυσικό αέριο, γεωθερμία κ.λπ.).

Μειώσεις, εκπτώσεις, δεκάδες δόσεις

akinita_afthereta_dimosio.jpg

Ακίνητα, αυθαίρεταEUROKINISSI / ΧΑΣΙΑΛΗΣ ΒΑΪΟΣ (ΦΩΤ.: ΑΡΧΕΙΟΥ)
Εκπτώσεις για όσους θα δηλώσουν τα αυθαίρετά τους ώς το τέλος του χρόνου, μειώσεις παραβόλων για παράνομη δόμηση έως 100 τετραγωνικά και χαμηλές τιμές για ειδικές κατηγορίες πολιτών στις οποίες για πρώτη φορά περιλαμβάνονται οι μακροχρόνια άνεργοι, προβλέπει το πολυαναμενόμενο νομοσχέδιο του υπουργείου Περιβάλλοντος, που έχει υποβληθεί για έλεγχο στη νομοπαρασκευαστική επιτροπή και αναμένεται να κατατεθεί στη Βουλή στο τέλος του μήνα.
Το νομοθέτημα, που αποτελείται από 127 άρθρα, αφορά όλα τα ζητήματα δόμησης, αλλά το ενδιαφέρον επικεντρώνεται στα αυθαίρετα, όπου υπάρχουν σημαντικές αλλαγές σε σχέση με τον νόμο 4178/2013, που έχει παραταθεί δέκα φορές.
Η μεγάλη αλλαγή, σε σχέση με το προσχέδιο που είχε τεθεί σε διαβούλευση τον Σεπτέμβριο του 2016, αφορά τη διάταξη που προέβλεπε ότι είναι απαραίτητη η βεβαίωση μηχανικού ότι δεν υπάρχουν πολεοδομικές παραβάσεις σε ακίνητο που κληρονομείται.
Οι συντάκτες της είχαν στόχο να μειώσουν τη διαιώνιση των αυθαιρέτων μέσω των κληρονομιών, αλλά το μέτρο συνάντησε σφοδρές αντιδράσεις.
Στο τελικό νομοσχέδιο έχει απαλειφθεί, όμως έχει αντικατασταθεί με την πρόβλεψη ότι χρειάζεται βεβαίωση και για τα ενοικιαζόμενα, ενώ το υπουργείο έχει εναποθέσει τις ελπίδες του για την καταγραφή των παρανομιών και την αποτροπή «νέας γενιάς αυθαιρέτων» στην ενεργοποίηση της πολυδιαφημισμένης ηλεκτρονικής «ταυτότητας» κτιρίου.

Πρόστιμα ανέγερσης

Πρόστιμα, μειώσεις, εκπτώσεις
Από τα νέα στοιχεία, το πιο σημαντικό είναι αυτό που αφορά πολεοδομικές παρανομίες που έγιναν μετά τις 28 Σεπτεμβρίου 2011, όταν τέθηκε σε ισχύ ο προηγούμενος νόμος (4014/2011) που είχε κριθεί αντισυνταγματικός από το ΣτΕ.
Η συγκεκριμένη ημερομηνία είχε αναδειχθεί σε «κόκκινη γραμμή», αφού είχε τεθεί ως όριο για τη νομιμοποίηση αυθαιρέτων.
Στο άρθρο 94 του νομοσχεδίου αναφέρεται και πάλι ότι οικοδομήματα που κατασκευάστηκαν μετά από αυτή την ημερομηνία κατεδαφίζονται. Ακολουθούν όμως μια σειρά «αλλά», που γκριζάρουν τις διαβεβαιώσεις του υπουργείου Περιβάλλοντος ότι «δεν θα υπάρξει καμία ανοχή».
Προβλέπονται γι’ αυτά πρόστιμα ανέγερσης και διατήρησης που είναι ιδιαίτερα τσουχτερά και επιβάλλονται επίσης σε όσα αυθαίρετα έχουν τις προϋποθέσεις να ενταχθούν στο πρόγραμμα τακτοποίησης αλλά οι ιδιοκτήτες τους δεν υπέβαλαν αίτηση.
Το πρόστιμο ανέγερσης αυξάνεται και πλέον θα αντιστοιχεί στο 100% του ποσού που προκύπτει από τον πολλαπλασιασμό των παράνομων τετραγωνικών επί την τιμή ζώνης που ορίζει η Εφορία.
Με τον ισχύοντα νόμο, το πρόστιμο ορίζεται στο 30%. Ειδικά σε αυθαίρετα που βρίσκονται σε οικολογικά ευαίσθητες περιοχές η οφειλή φθάνει στο 110%.
Το πρόστιμο διατήρησης αυξάνεται από το 5% στο 50% του προστίμου ανέγερσης και είναι το ποσό για κάθε χρόνο από την κατασκευή ώς την κατεδάφιση του παράνομου κτίσματος.
Επιπλέον ο ιδιοκτήτης θα επιβαρυνθεί με το κόστος κατεδάφισης, εκτός και αν αναλάβει ο ίδιος το έργο μέσα σε προθεσμία τριάντα ημερών από τον εντοπισμό του από τις αρμόδιες υπηρεσίες ελέγχου δόμησης.
Προκαλούνται όμως ερωτήματα και χρειάζονται διευκρινίσεις για την παράγραφο που ακολουθεί και αναφέρει ότι «σε περίπτωση που ο ιδιοκτήτης προβεί σε νομιμοποίηση των αυθαίρετων κατασκευών, επιβάλλεται πρόστιμο ίσο με το 20% του προστίμου ανέγερσης της έκθεσης αυτοψίας και επιβάλλεται πρόστιμο διατήρησης από τη διαπίστωση αυθαιρέτου ώς την ημερομηνία έκδοσης οικοδομικής άδειας».

Ημερομηνία-ορόσημο

Είναι επίσης σαφές ότι η ημερομηνία-ορόσημο δεν αποτελεί εμπόδιο για την τακτοποίηση ορισμένων παραβάσεων που χαρακτηρίζονται «πολεοδομικές» και περιγράφονται στο άρθρο 81 (παράγραφος 3).
Αφορά αυθαιρεσίες που έχουν γίνει κατά παράβαση της εκδοθείσας άδειας, μετατροπή του υπογείου σε κανονικό χώρο του κτιρίου, μεταβολή των μεγεθών της οικοδομής έως 10% με όριο τα 50 τετραγωνικά, καθώς και την αλλαγή στη χρήση του κτιρίου, π.χ. από ξενοδοχείο σε κατοικία.
Το νομοσχέδιο θεσπίζει μια σειρά μέτρα για να πείσει τους ιδιοκτήτες να δηλώσουν τα αυθαίρετά τους.
Συγκεκριμένα:
■ Μειώνεται κατά 50% το παράβολο που καταβάλλεται με την κατάθεση της δήλωσης. Ορίζεται στα 250 ευρώ για αυθαιρεσίες έως 100 τετραγωνικά, που αντιπροσωπεύουν τουλάχιστον το 80% των περιπτώσεων, έναντι 500 ευρώ σήμερα. Για μεγαλύτερης έκτασης παρανομίες το παράβολο αυξάνει σημαντικά και φθάνει ώς τις 4.000 ευρώ.
■ Προβλέπονται 80 δόσεις για την εξόφληση του προστίμου και εκπτώσεις για όσους υποβάλουν την αίτησή τους ώς το τέλος του χρόνου.
Επιπλέον εκπτώσεις παρέχονται σε όσους καταβάλουν την οφειλή τους εφάπαξ, ενώ δίνονται ισχυρά κίνητρα σε όσους θα πάρουν μέτρα για τη σεισμική ενίσχυση του ακινήτου τους ή την ενεργειακή του αναβάθμιση.
■ Θεσπίζονται μεγάλες εκπτώσεις για ευπαθείς κοινωνικές ομάδες και επιπλέον οι μακροχρόνια άνεργοι και οι δικαιούχοι κοινωνικών επιδομάτων θα έχουν δύο χρόνια περιθώριο για να αρχίσουν να πληρώνουν τις δόσεις τους.
■ Εφαρμόζεται συμψηφισμός για όσους έχουν ενταχθεί στους προηγούμενους νόμους νομιμοποίησης αυθαιρέτων αλλά δεν έχουν εξοφλήσει τα οφειλόμενα.
■ Παρέχεται δικαίωμα να ενταχθούν στις ρυθμίσεις και αυθαίρετα που έχουν εντοπιστεί από παλαιότερους πολεοδομικούς ελέγχους αλλά δεν έχουν εκδοθεί τελεσίδικες δικαστικές αποφάσεις.
Με την υποβολή δήλωσης νομιμοποίησης σταματά η καταβολή προστίμων ανέγερσης και διατήρησης που τους είχαν επιβληθεί.

Οι τρεις κατηγορίες για τις νέες οικοδομές

ΟικοδομήEUROKINISSI / ΘΑΝΑΣΗΣ ΚΑΛΛΙΑΡΑΣ
Οικοδομικές άδειες-εξπρές, αλλά μόνο για περιοχές που έχουν ενταχθεί στο κτηματολόγιο και έχουν κυρωμένους δασικούς χάρτες, υπόσχεται το νέο νομοσχέδιο.
Η έγκριση θα δίνεται αυτόματα από το ηλεκτρονικό σύστημα, με την προϋπόθεση ότι έχει υποβληθεί φάκελος με όλα τα προβλεπόμενα (μελέτες, βεβαιώσεις, παράβολα).
Είναι το καινούργιο στοιχείο των νέων διατάξεων στο κεφάλαιο για το νέο πλαίσιο δόμησης. Οι νέες οικοδομές χωρίζονται σε τρεις κατηγορίες, μαζί με αυτές που αφορούν τις προνομιούχες ζώνες.
Στην πρώτη ομάδα εντάσσονται αιτήσεις για άδεια δόμησης σε οικόπεδα που βρίσκονται σε εντός σχεδίου περιοχές, οι οποίες εγκρίνονται μέσα σε ένα μήνα από την υποβολή πλήρους φακέλου.
Στη δεύτερη περιλαμβάνονται περιπτώσεις δόμησης εντός οικισμού υφιστάμενου προ του 1923 που δεν διαθέτει εγκεκριμένα όρια, οπότε η άδεια χορηγείται μέσα σε δύο μήνες.
Ολες οι άδειες δόμησης αναρτώνται αμελλητί στο διαδίκτυο, ενώ προβλέπεται και δειγματοληπτικός έλεγχος στο 30%.
Ριζικές αλλαγές νομοθετούνται στη σύνταξη των τοπογραφικών διαγραμμάτων που περιλαμβάνονται στον φάκελο της μελέτης, αφού υποχρεωτικά οι κορυφές τής κάθε ιδιοκτησίας θα προσδιορίζονται από το ισχύον κρατικό τριγωνομετρικό δίκτυο.
Με αυτόν τον τρόπο θα προσδιορίζεται η ακριβής θέση του ακινήτου που πρόκειται να οικοδομηθεί και θα αντιμετωπιστούν περιπτώσεις δόμησης με... δανεική άδεια.
Στο νομοσχέδιο προσδιορίζονται τα δικαιολογητικά που πρέπει να περιέχει ο φάκελος για την έκδοση οικοδομικής άδειας, ενώ παρέχεται η δυνατότητα προέγκρισης που έχει ισχύ ένα χρόνο.
Για παραβάσεις των όρων δόμησης και ελλιπείς μελέτες οι μηχανικοί τιμωρούνται με απαγόρευση εργασίας για έναν έως 12 μήνες, ανάλογα με τη βαρύτητα της παρανομίας.
Ειδική πρόβλεψη υπάρχει για την έκδοση αδειών μικρής κλίμακας, που αφορούν συμπληρωματικές εργασίες (πέργολες, μπάρμπεκιου, πισίνες κ.λπ.), που εκδίδονται με απλή αίτηση του ιδιοκτήτη και έκθεση του μηχανικού, με την προϋπόθεση ότι δεν παραβιάζουν τους ισχύοντες όρους δόμησης.
Σε αυτή την κατηγορία υπάγεται και η εγκατάσταση αυτόνομου συστήματος θέρμανσης χωρίς να απαιτείται συναίνεση από τους συνιδιοκτήτες.
Αλλαγές επέρχονται πάλι στην περίφημη ναοδομία. Η Εκκλησία θα αποκτήσει δική της υπηρεσία έκδοσης αδειών, αλλά οι πράξεις της θα καταχωρίζονται στο διαδίκτυο. 

Hλεκτρονική ταυτότητα 5,5 εκατ. κτιρίων ιδιωτών μέχρι το 2022

Ηλεκτρονική «ταυτότητα» πρέπει να αποκτήσουν έως το 2022 τα περίπου 5,5 εκατ. κτίρια που ανήκουν σε ιδιώτες και δύο χρόνια νωρίτερα θα πρέπει να έχουν συμμορφωθεί όσα ανήκουν στον δημόσιο τομέα και την αυτοδιοίκηση.
Προβλέπεται η διαδικασία επανελέγχου κάθε πέντε χρόνια, ενώ οι καταγραφές πρέπει να ανανεώνονται έπειτα από κάθε παρέμβαση στο κτίριο.
Τα απαιτούμενα έγγραφα θα καθοριστούν με υπουργική απόφαση και κοινοποιούνται στο τοπικό Παρατηρητήριο Δομημένου Περιβάλλοντος, που κάνει δειγματοληπτικούς ελέγχους κάθε χρόνο.
Η κατάθεση ψευδών στοιχείων τιμωρείται με πρόστιμο από 2 έως 20 χιλιάδες ευρώ και καταβάλλονται από τον μηχανικό που εκδίδει την «ταυτότητα», ο οποίος τιμωρείται και με αναστολή της άδειας επαγγέλματος από 2 έως 24 μήνες, ανάλογα με τη βαρύτητα της παράβασης.
Το μέτρο έχει θεσμοθετηθεί από το 2010, αλλά δεν προχώρησαν οι εφαρμοστικές υπουργικές αποφάσεις.

Επανέρχεται η μεταφορά του συντελεστή δόμησης

ΟικοδομέςEUROKINISSI / ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ
Με έναν νέο θεσμό, την «ηλεκτρονική πολεοδομική ταυτότητα δήμου», το υπουργείο Περιβάλλοντος φιλοδοξεί να καταγράψει όλους τους νόμους που διέπουν τη δόμηση σε κάθε οικισμό, να δημιουργήσει «τράπεζα» με τους κοινόχρηστους χώρους, αλλά και να επαναφέρει τον θεσμό της μεταφοράς συντελεστή δόμησης που έχει ακυρωθεί με αλλεπάλληλες αποφάσεις του ΣτΕ.
Υπολογίζεται ότι σήμερα έχουν παγώσει τίτλοι μεταφοράς συντελεστή δόμησης που αφορούν περίπου ένα εκατομμύριο τετραγωνικά.
Ο βασικός στόχος όμως είναι η δημιουργία μητρώου με τις υποχρεώσεις ιδιοκτησιών που επιβαρύνουν το περιβάλλον και οφείλουν να πληρώσουν ή να αποκαταστήσουν με άλλους τρόπους το περιβαλλοντικό ισοζύγιο.
Το νομοσχέδιο δίνει έμφαση στην επίσπευση του χωρικού σχεδιασμού, που προωθείται με ευθύνη των δήμων, αλλά προβλέπει την έκδοση υπουργικής απόφασης για την παροχή κινήτρων για επίσπευση των διαδικασιών. 
Καθοριστικής σημασίας είναι η δημιουργία «τράπεζας γης», η οποία θα διαχειρίζεται τα δικαιώματα δόμησης από μεταφορά συντελεστή που δεν έχουν αξιοποιήσει διατηρητέα ή ακίνητα που παραχωρούνται για κοινωφελείς χρήσεις (δρόμοι, πλατείες, σχολεία κ.λπ.). Για την εφαρμογή του θεσμού και με βάση τη νομολογία του ΣτΕ, δίνεται προτεραιότητα στη θεσμοθέτηση Ζωνών Υποδοχής Συντελεστή, που θεσμοθετείται με προεδρικά διατάγματα.
Τέτοιες Ζώνες μπορούν να δημιουργηθούν σε εντός σχεδίου περιοχές αλλά όχι σε ιστορικά κέντρα, παράκτιες περιοχές και σε όσες γειτνιάζουν με δάση. Επιτρέπεται να προβλεφθούν επίσης σε περιοχές επέκτασης του σχεδίου πόλης.
Στον αντίποδα θεσμοθετούνται «Περιοχές Αυξημένης Επιβάρυνσης», που αφορούν οικισμούς αυθαιρέτων και πυκνοδομημένες ζώνες πόλεων για τις οποίες προβλέπονται μέτρα για τη βελτίωση των συνθηκών κατοίκησης.
Η «τράπεζα» θα έχει καθοριστικό ρόλο στην ανταλλαγή γης για την αποζημίωση οικοδομικών συνεταιρισμών που έχουν στα όριά τους δασικά τμήματα, καθώς και σε περιοχές που δεν επιτρέπεται η δόμηση.

Παρατηρητήριο για τον έλεγχο του λαβύρινθου της γραφειοκρατίας

Σε ένα Σώμα, το Παρατηρητήριο Δομημένου Περιβάλλοντος, επενδύει το υπουργείο Περιβάλλοντος τους φιλόδοξους στόχους του για τον έλεγχο των αυθαιρέτων και την τήρηση των διαδικασιών στον λαβύρινθο που χαρακτηρίζει τη σημερινή διαδικασία έκδοσης μιας οικοδομικής άδειας.
Θα υπάγεται στη Γενική Γραμματεία Χωρικού Σχεδιασμού και θα διαθέτει περιφερειακές διευθύνσεις, μία σε κάθε περιφέρεια, καθώς και τοπικά παραρτήματα στις έδρες των παλιών νομαρχιών.
Το μεγάλο ζητούμενο είναι η στελέχωση του μηχανισμού, αφού το νομοσχέδιο προβλέπει μόνον ότι θα εκδοθεί προεδρικό διάταγμα μέσα σε έξι μήνες. Θα διαθέτουν συμβούλια σε κάθε περιφέρεια που θα στελεχώνονται από εκπροσώπους της περιφερειακής και τοπικής αυτοδιοίκησης, των μηχανικών, των πανεπιστημίων και των οικολογικών οργανώσεων.
Τα Παρατηρητήρια θα εκδίδουν ετήσιες εκθέσεις και θα είναι υπεύθυνα για τη λειτουργία των τριών ηλεκτρονικών μητρώων: των οικοδομικών αδειών, της ταυτότητας κτιρίων και των αυθαιρέτων. Θα έχουν την ευθύνη για την κατεδάφιση αυθαιρέτων, ενώ προβλέπονται πόροι που όμως δεν αναφέρονται!

«Τακτοποίηση αυθαιρέτων με κοινωνικά κριτήρια και καινούργιο θεσμικό πλαίσιο»

stathakis-630.jpg

Γιώργος ΣταθάκηςΟ υπουργός Ενέργειας και Περιβάλλοντος, Γιώργος Σταθάκης θεωρεί επιτυχημένο τον απολογισμό της συγκυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ με τους ΑΝ.ΕΛΛ. | EUROKINISSI/ΣΤΕΛΙΟΣ ΜΙΣΙΝΑΣ
Διακριτικές αποστάσεις από τη σύγκρουση που έχουν υπουργοί της κυβέρνησης με τη Δικαιοσύνη παίρνει ο υπουργός Ενέργειας και Περιβάλλοντος Γιώργος Σταθάκης. «Η Δικαιοσύνη είναι τελείως ανεξάρτητη και εκ των πραγμάτων έχει θεσμικό ρόλο που συνομολογεί και ελέγχει και τη νομοθετική δραστηριότητα», τονίζει στη συνέντευξη που παραχώρησε στην «Εφ.Συν.».
Θεωρεί επιτυχημένο τον απολογισμό της συγκυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ με τους ΑΝ.ΕΛΛ. δεδομένων των διαφορών των δύο κομμάτων και δηλώνει ότι το ζήτημα των τηλεφωνικών συνομιλιών Καμμένου αποτελεί λεπτό θέμα αλλά δεν θεωρεί ότι από την υπόθεση θεμελιώνεται κάποιο ισχυρό επιχείρημα περί παρέμβασης.
Για την πρόταση Βαρουφάκη περί παράλληλου συστήματος πληρωμών στην Ελλάδα επισημαίνει ότι ουδέποτε έγινε σοβαρή συζήτηση. Εμφανίζεται αισιόδοξος για επιστροφή σε ισχυρούς ρυθμούς ανάπτυξης και προβλέπει μείωση της ανεργίας κάτω από το 20%. Προαναγγέλλει διαφορετική πολιτική για τα αυθαίρετα, σε συνδυασμό με τον νέο τρόπο έκδοσης οικοδομικών αδειών και το Κτηματολόγιο που θα «σκανάρει» όλα τα ακίνητα.
• Είναι βαρίδι για την κυβέρνηση η συνεργασία με τους Ανεξάρτητους Ελληνες; Μήπως πια είναι πολλές οι αφορμές για κριτική, είτε με την εμπλοκή Καμμένου στην υπόθεση με τον ισοβίτη για την υπόθεση του «Noor 1», είτε με τη διαφοροποίησή του στο Σκοπιανό, για την οποία η Ν.Δ. έθεσε θέμα δεδηλωμένης; Πιστεύετε ότι αυτή η συνεργασία μπορεί να συνεχίσει σαν να μη συμβαίνει τίποτα;
Κατ’ αρχάς να ξεκαθαρίσουμε κάτι: η συνολική εικόνα αυτά τα δυόμισι χρόνια νομίζω πως είναι μάλλον θετική ακριβώς επειδή υπάρχει μια λειτουργική σχέση στην κυβέρνηση· θα έλεγα και μια αυτοσυγκράτηση. Δηλαδή, στα θέματα που διαφωνούμε δεν υπήρξε ποτέ διάθεση να τα οξύνουμε.
Συνεπώς, θεωρώ ότι ο απολογισμός είναι θετικός από τη συνεργασία, δεδομένης της σοβαρότητας των θεμάτων τα οποία η κυβέρνηση καλείται να αντιμετωπίσει.
Δύσκολα θεμελιώνει κάποιος το επιχείρημα ότι είναι μη διαχειρίσιμη μια τέτοια συνεργασία, λαμβάνοντας πάντα υπόψη τις διαφορές που υπάρχουν ανάμεσα στα δύο κόμματα. Το θέμα με τις συνομιλίες του κ. Καμμένου είναι ομολογουμένως πολύ λεπτό.
Η εύκολη απάντηση είναι ότι στα θέματα που αφορούν τη Δικαιοσύνη είναι δύσκολο να κάνεις πολιτική κριτική. Απέχω πολύ από την ιδέα της αντιπολίτευσης ότι στην υπόθεση θεμελιώνεται κάποιο ισχυρό επιχείρημα περί παρέμβασης.
• Επειδή αναφερθήκατε στο θέμα της Δικαιοσύνης, είναι ένας θεσμός που έχει τεθεί στο στόχαστρο οξείας κριτικής από την κυβέρνηση, σε βαθμό που να εγείρονται σοβαρά ερωτήματα από το σύνολο της αντιπολίτευσης για τα κίνητρα. Ποια είναι η δική σας θέση;
Δεν πιστεύω ότι υπάρχει πρόθεση από την πλευρά της κυβέρνησης να αμφισβητηθεί η ανεξαρτησία της Δικαιοσύνης. Κατά καιρούς, σε διατυπώσεις κάποιων μελών της κυβέρνησης, εκφράζεται μια δυσαρέσκεια για ορισμένες πολύ σημαντικές αποφάσεις.
Η Δικαιοσύνη είναι τελείως ανεξάρτητη και εκ των πραγμάτων έχει θεσμικό ρόλο που συνομολογεί και να ελέγχει και τη νομοθετική δραστηριότητα. Από εκεί και πέρα, θεωρώ ότι και η κυβέρνηση έχει βρει πλέον έναν τρόπο λειτουργίας σε ό,τι αφορά τη νομοθέτηση και στα περισσότερα θέματα δεν εμφανίζονται συγκρούσεις. Υπάρχει δυσαρέσκεια για κάποιες αποφάσεις, αλλά αυτό εν μέρει είναι αναπόφευκτο.
Πάντως άλλος δρόμος δεν υπάρχει. Η Δικαιοσύνη αφενός διατηρεί την πλήρη ανεξαρτησία της, αφετέρου ο έλεγχος που ασκεί πάνω στη νομοθεσία είναι επιβεβλημένος και συνταγματικά κατοχυρωμένος.
• Ωστόσο καμιά φορά και η Δικαιοσύνη υπερβαίνει τα όρια και εμφανίζεται σαν να είναι η εκτελεστική εξουσία. Το κάνει συχνότερα απ’ ό,τι γινόταν σε άλλες εποχές.
Θα θυμάστε ότι και στις προηγούμενες κυβερνήσεις είχαν απορρίψει πολλές νομοθετικές αποφάσεις. Πιθανόν να υπάρχουν κάποια πεδία εντάσεων σε σχέση με ορισμένες από τις πρωτοβουλίες της παρούσας κυβέρνησης.
Θεωρώ, πάντως, ότι υπάρχουν λεπτές ισορροπίες τις οποίες και οι δύο πλευρές πρέπει να διατηρήσουν άθικτες πάση θυσία, ακριβώς για να μην υπάρξουν προβλήματα τα οποία στη συνέχεια δεν μπορούν να επιλυθούν. Η ένταση, η όξυνση και η αντιπαράθεση δημιουργούν κλίμα και δεν βοηθούν.
• Εσείς ως μέλος του υπουργικού συμβουλίου της πρώτης κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ ήσασταν ενήμερος για το «σχέδιο Βαρουφάκη» αναφορικά με το παράλληλο σύστημα πληρωμών στην Ελλάδα; Ηταν πράγματι μια πρόταση που έτυχε ευρείας αποδοχής εκείνη την περίοδο;
Δεν θυμάμαι ούτε μία σοβαρή συζήτηση γι’ αυτό το θέμα. Και επιμένω σ’ αυτό. Δεν έγινε ποτέ καμία σοβαρή συζήτηση. Αν υπήρχαν κάποιες σκέψεις ή διατυπώσεις, προφορικές ή άλλες, στο μυαλό του πρώην υπουργού Οικονομικών, δεν έχουν καμία σημασία. Και επιμένω ότι ποτέ δεν τέθηκε για συζήτηση σε κανένα από τα επίπεδα που συμμετείχα εγώ - και είναι πολλά όπως ξέρετε.
• Παρότι το παρελθόν έχει πάντα δημοσιογραφικό ενδιαφέρον, το σημαντικό για τους πολίτες και τη χώρα είναι το μέλλον. Το αντιμετωπίζετε με αισιοδοξία δεδομένων των δεσμεύσεων που έχει αναλάβει η Ελλάδα για τους στόχους των πρωτογενών πλεονασμάτων;
Υπάρχουν προϋποθέσεις να γνωρίσει η χώρα καλύτερες μέρες μέσα από την ανάπτυξη και τη μείωση της ανεργίας ώστε να πούμε ότι σύντομα αφήνουμε πίσω την κρίση;
Δεν υπάρχει η παραμικρή αμφιβολία ότι η οικονομία έχει σταθεροποιηθεί. Εχουμε οριστικά αφήσει πίσω μας μια οικονομία με διακυμάνσεις ή επιρρεπή στην ύφεση. Αυτό σημαίνει ότι η ανάκαμψη είναι εφικτή και αυτό είναι το ελπιδοφόρο σενάριο για την επόμενη μέρα.
Το επόμενο στοίχημα είναι ακριβώς αυτό, η ανάκαμψη και η ανάπτυξη να έχουν βιώσιμα χαρακτηριστικά, να στηρίζονται σε μονιμότερους οικονομικούς παράγοντες που θα έχουν διάρκεια και θα είναι ισχυροί.
Αυτό βρίσκεται στο επίκεντρο των συζητήσεων προκειμένου να αξιοποιήσουμε τη θετική συγκυρία που υπάρχει αυτή τη στιγμή, με δεδομένους τους περιορισμούς που έχουν τεθεί και είναι τα υψηλά πρωτογενή πλεονάσματα για τα αμέσως επόμενα χρόνια. Τούτων δοθέντων, η ανάκαμψη θα είναι ισχυρή και θα οδηγήσει σε μείωση της ανεργίας σε αισθητά χαμηλότερα επίπεδα. Η εκτίμηση που έχουμε είναι ότι θα υποχωρήσει σύντομα κάτω από το ψυχολογικό όριο του 20%.
• Η μείωση της ανεργίας θα είναι μια φυσιολογική εξέλιξη της ανάπτυξης ή θα υποβοηθηθεί από προγράμματα απασχόλησης και επιδότησης θέσεων εργασίας, όπως αυτό που περιλαμβάνεται στο Αναπτυξιακό Σχέδιο και προβλέπει την πρόσληψη 300.000 ανέργων τα επόμενα δύο χρόνια;
Η σταθεροποίηση της οικονομίας στηρίζεται σε υγιείς παράγοντες. Είναι οι εξαγωγές, ο τουρισμός, η συμβολή της ναυτιλίας, η άνοδος της βιομηχανικής παραγωγής, των λιανικών πωλήσεων στη χώρα. Συνεπώς, η εικόνα δείχνει ότι το παραγωγικό κομμάτι της οικονομίας είναι που δημιουργεί περισσότερες θέσεις εργασίας.
Με δεδομένο το υψηλό ποσοστό της ανεργίας, το πρόγραμμα που ετοιμάζεται θα λειτουργήσει επικουρικά για τη μείωση της ανεργίας, ειδικά στις κοινωνικές ομάδες που είναι πιο ευαίσθητες και η απασχόλησή τους δεν επηρεάζεται τόσο εύκολα από την ανάκαμψη της ιδιωτικής οικονομίας. Η παγκόσμια τράπεζα είναι η μία πηγή χρηματοδότησης, επιπρόσθετα όμως υπάρχει ευχέρεια χρηματοδότησης του προγράμματος και από ευρωπαϊκούς πόρους.
• Η έξοδος της Ελλάδας στις αγορές είναι θέμα χρόνου; Η κυβέρνηση θα σπεύσει να βγει για δανεισμό μέσα στο καλοκαίρι ή θα περιμένει να ξεκαθαρίσει περισσότερο η εικόνα για το χρέος;
Επιμένω ότι είναι θέμα καλής προετοιμασίας και εξαρτάται φυσικά από τις προβλέψεις που γίνονται για την αποκλιμάκωση των επιτοκίων των ελληνικών ομολόγων. Αρα, ούτε πρέπει να βιαστούμε ούτε να αφήσουμε να χαθεί μια ευνοϊκή συγκυρία όποτε κριθεί ότι αυτή είναι η καλύτερη δυνατή για έξοδο στις αγορές.
• Βρισκόμαστε μπροστά στην ψήφιση ενός νέου νομοσχεδίου για τα αυθαίρετα. Η προηγούμενη ρύθμιση είχε γίνει το 2013 και είναι σαν να κλείνει η εκάστοτε κυβέρνηση το μάτι σε όσους θέλουν να χτίσουν παράνομα, στέλνοντας το μήνυμα «μην ανησυχείτε, κάτι θα γίνει και για εσάς». Τι διαφορετικό φέρνει αυτό το νομοσχέδιο;
Το νομοσχέδιο έχει αρκετές καινοτομίες γιατί επιχειρεί τρία πράγματα ταυτόχρονα. Το ένα αφορά την ίδια την τακτοποίηση των αυθαιρέτων που υπάρχουν σήμερα. Το δεύτερο είναι ότι διαμορφώνει ένα πλαίσιο με το οποίο τίθενται κάποια κοινωνικά και άλλα κριτήρια που δεν υπήρχαν στο παρελθόν.
Προσπαθούμε να εισαγάγουμε κανόνες προσαρμοσμένους στη σημερινή πραγματικότητα. Το τρίτο, όμως, είναι ότι αλλάζει τη διαδικασία των αδειοδοτήσεων και αντιμετώπισης του θέματος των αυθαιρέτων από τούδε και στο εξής.
Στον τομέα αυτόν, απλοποιούμε τη διαδικασία έκδοσης οικοδομικών αδειών, μεταφέρουμε ένα μέρος των ελέγχων από την πολεοδομία στους μηχανικούς, συστηματοποιούμε τον τρόπο με τον οποίο θα γίνονται εφεξής οι διαδικασίες ελέγχου και για πρώτη φορά διαφοροποιούμε αυτόν που αδειοδοτεί από αυτόν που ελέγχει.
Οι πολεοδομίες των δήμων κρατούν την αρμοδιότητα της αδειοδότησης, αλλά ο έλεγχος περνά στις περιφέρειες και σε ένα τρίτο επίπεδο στο υπουργείο. Συνεπώς, κάνουμε δύο τομές: η μία είναι η τακτοποίηση των αυθαιρέτων με κάποια κοινωνικά κριτήρια και η άλλη, το καινούριο θεσμικό πλαίσιο για την αντιμετώπιση του φαινομένου στο μέλλον.
Αυτά πρέπει να τα δει κανείς σε συνδυασμό με τις άλλες παρεμβάσεις που κάνουμε στη χωροταξία, όπως ο νόμος για τον χωρικό σχεδιασμό της χώρας, οι δασικοί χάρτες και το κτηματολόγιο.
• Οι δήμοι όμως δεν έχουν ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις τους. Να αναφέρουμε τις «οικιστικές πυκνότητες». Θέτουν θέματα στελέχωσης και πόρων...
Προσπαθούμε να τα αντιμετωπίσουμε. Αναζητούμε κάποια χρηματοδοτικά εργαλεία. Τον Σεπτέμβριο θα ανακοινώσουμε λεπτομέρειες. Δεν υπάρχει πάντως καμία σκέψη για την επιβολή νέου τέλους από τους δήμους.
• Το Κτηματολόγιο είναι ένα άλλο θέμα που θα ανοίξετε το φθινόπωρο. Υπάρχουν ήδη αντιδράσεις...
Κάθε μεταρρύθμιση αναπόφευκτα έχει και κάποιες συγκρούσεις. Θα φτιάξουμε για πρώτη φορά ενιαίο φορέα Κτηματολογίου ένα νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου, το οποίο θα έχει τη νομική διάσταση που ανήκει σήμερα στα υποθηκοφυλακεία αλλά και τη χωρική που επωμίζονται τα κτηματολογικά γραφεία.
Είμαστε σε άριστη συνεργασία με το υπουργείο Δικαιοσύνης. Το Κτηματολόγιο θα διαμορφώσει ένα νέο πλαίσιο για την αντιμετώπιση των αυθαιρέτων γιατί για πρώτη φορά θα έχουμε όλα τα εργαλεία και τις δυνατότητες να προχωρήσουμε σε έναν νέο χωροταξικό σχεδιασμό της χώρας που αντιμετωπίζει με ριζικό τρόπο το πρόβλημα.