Τετάρτη, 25 Μαΐου 2016

Τοποθετήσεις νέων Προϊσταμένων Διεύθυνσης στις Φορολογικές Περιφέρειες Αθηνών και Πατρών

Τοποθετήσεις νέων Προϊσταμένων Διεύθυνσης στις Φορολογικές Περιφέρειες Αθηνών και Πατρών


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Δημοσιεύθηκαν στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως οι τοποθετήσεις των προϊσταμένων Διεύθυνσης στις Φορολογικές Περιφέρειες Αθηνών και Πατρών της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων, θέσεις οι οποίες ήταν κενές και έπρεπε να πληρωθούν.

Μετά από απόφαση του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων, Γιώργου Πιτσιλή, στη Φορολογική Περιφέρεια Αθηνών αναλαμβάνει η Ιωάννα Καλλιρρόη Γιώτη, μετακινούμενη από τη Διεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων και στη Φορολογική Περιφέρεια Πατρών ο Χαράλαμπος Κοντογιάννης μετακινούμενος από τη Γ Δ.Ο.Υ. Πατρών.

Οι δύο Προϊστάμενοι παρακολουθούν το έργο των Δ.Ο.Υ. της περιφέρειάς τους και υποβάλλουν μηνιαίες εκθέσεις αξιολόγησης, προτάσεις βελτίωσης και αναφοράς εκκρεμοτήτων στον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικής Διοίκησης μέσα σε 15 ημέρες από τη λήξη του μήνα.

Τ. Αλεξιάδης: «Υλοποιούμε συγκεκριμένο σχέδιο για την προώθηση των ηλεκτρονικών πληρωμών» «Η μείωση της εξάρτησης από το ρευστό και η συνακόλουθη αύξηση του ΦΠΑ, εκτιμάται ότι συνεισέφεραν άμεσα 1,4% στο ΑΕΠ του Β' εξαμήνου του 2015» ΟΜΙΛΙΑ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Τ. ΑΛΕΞΙΑΔΗ ΣΤΟ 2ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ (25.5.2016)

Τ. Αλεξιάδης: «Υλοποιούμε συγκεκριμένο σχέδιο για την προώθηση των ηλεκτρονικών πληρωμών»
«Η μείωση της εξάρτησης από το ρευστό και η συνακόλουθη αύξηση του ΦΠΑ, εκτιμάται ότι συνεισέφεραν άμεσα 1,4% στο ΑΕΠ του Β' εξαμήνου του 2015»

ΟΜΙΛΙΑ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Τ. ΑΛΕΞΙΑΔΗ ΣΤΟ 2ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ (25.5.2016)

Κυρίες και κύριοι,

• Σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.

• Είναι ιδιαίτερη χαρά να βρίσκομαι σήμερα εδώ, ανάμεσα σε στελέχη που ειδικεύονται και συμβάλλουν με τον οποιοδήποτε τρόπο, σε αυτό που ονομάζουμε ηλεκτρονικές συναλλαγές.

• Θα ήθελα επίσης να συγχαρώ τόσο τους διοργανωτές όσο και τους υποστηρικτές του Συνεδρίου, διότι χωρίς την πολύτιμη συμβολή τους δεν θα ήταν δυνατό να πραγματοποιηθεί το εν λόγω Συνέδριο.

• Η δύναμη του διαλόγου και της συνεργασίας αποτελεί ακρογωνιαίο λίθο στην επίτευξη των στόχων που έχει θέσει η ελληνική πολιτεία, συνεπώς η διοργάνωση τέτοιων εκδηλώσεων μόνο θετικά αποτελέσματα μπορεί να προσδώσει στην όλη προσπάθεια.

• Είναι κοινός τόπος ότι η δυσκολία των καιρών, επιβάλλει υπεύθυνη και σοβαρή στάση από όλους μας, σε θέματα σχετίζονται αφενός με την μεταρρύθμιση και τον εκσυγχρονισμό της ελληνικής κοινωνίας, αφετέρου με την πάταξη της φοροδιαφυγής και τη συρρίκνωση της παραοικονομίας.

• Βασικό εργαλείο για την επίτευξη των παραπάνω στόχων αποτελεί, μεταξύ άλλων, η προώθηση των ηλεκτρονικών συναλλαγών (υπό την ευρεία έννοια του όρου) δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στον βαθμό διείσδυσης των ηλεκτρονικών πληρωμών στην καθημερινότητά μας.

• Για να αντιληφθούμε πόσο σημαντικά μπορεί να είναι τα οφέλη από ένα τέτοιο εγχείρημα, αρκεί να ανατρέξουμε σε πρόσφατη μελέτη της Εθνικής Τράπεζας.

• Σύμφωνα με την μελέτη, οι ηλεκτρονικές συναλλαγές στη χώρα μας σχεδόν διπλασιάστηκαν (σε ετήσια βάση) το Β' εξάμηνο του 2015, γεγονός που συντέλεσε σημαντικά στη συρρίκνωση της παραοικονομίας, την στήριξη των ελληνικών επιχειρήσεων και την ενίσχυση του ΑΕΠ.

• Συγκεκριμένα, η μείωση της εξάρτησης από το ρευστό και η συνακόλουθη αύξηση του ΦΠΑ, εκτιμάται ότι συνεισέφεραν άμεσα 1,4% στο ΑΕΠ του Β' εξαμήνου του 2015, ενώ μεταφράστηκε σε συνολική ώθηση +0,8% στο ετήσιο ΑΕΠ για το 2015.


• Η θετική αυτή συγκυρία καθώς και τα αποτελέσματα που έχουμε επιτύχει, πρέπει να είναι ο οδηγός για τα επόμενα βήματα, τα οποία απαιτούν σκληρή και επίπονη προσπάθεια, τόσο από την πλευρά του Κράτους όσο και από τους λοιπούς εμπλεκόμενους φορείς.

• Έχοντας αυτά κατά νου, το Υπουργείο Οικονομικών, σε συνεργασία με όλους εσάς, προτίθεται να προβεί στην υλοποίηση μιας σειράς μέτρων, τα οποία στοχεύουν στην περαιτέρω διείσδυση των ηλεκτρονικών πληρωμών στην ελληνική αγορά.

• Για το λόγο αυτό, έχουμε καταρτίσει συγκεκριμένο σχέδιο για την προώθηση των ηλεκτρονικών πληρωμών το οποίο υλοποιείται βάσει συγκεκριμένου χρονοδιαγράμματος.

• Η φιλοσοφία μας γύρω από το θέμα, κινείται σε 4 άξονες:
1. Παροχή κινήτρων σε καταναλωτές και επιχειρήσεις, για την υιοθέτηση των ηλεκτρονικών πληρωμών.
2. Καθιέρωση των ηλεκτρονικών πληρωμών σε διαδικασίες του Δημοσίου που λειτουργούσαν μέχρι σήμερα, με έναν απαρχαιωμένο και γραφειοκρατικό τρόπο.
3. Θέσπιση κατάλληλου πλαισίου στον Ιδιωτικό τομέα ώστε να δίνεται η δυνατότητα στον καταναλωτή (εφόσον το επιθυμεί) να πληρώνει με ηλεκτρονικά μέσα.
4. Ο έλεγχος και η διασφάλιση των συναλλαγών, μέσα από διαδικασίες διασταυρώσεων, με στόχο την πάταξη της φοροδιαφυγής και βεβαίως την αύξηση των δημοσίων εσόδων.


• Σε ό,τι αφορά την παροχή κινήτρων, είμαστε στο τελικό στάδιο θέσπισης μιας σειράς από μέτρα, τα οποία φιλοδοξούμε ότι θα αποτελέσουν τον βασικό άξονα προώθησης των ηλεκτρονικών πληρωμών. Χαρακτηριστικά παραδείγματα αποτελούν η έκπτωση φόρου εισοδήματος (για χτίσιμο του αφορολόγητου) με δαπάνες που έχουν πραγματοποιηθεί με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμών, οι κληρώσεις και διάφορα άλλα.

• Όμως, πέραν των βασικών μέτρων που βρίσκονται στο τελικό στάδιο θέσπισης, το Υπουργείο Οικονομικών επεξεργάζεται μια σειρά από άλλες δράσεις που θα πλαισιώσουν τις κύριες και θα ενισχύσουν την διείσδυση των ηλεκτρονικών μέσων πληρωμών σε όλο το φάσμα της κοινωνίας.

• Τέτοια παραδείγματα αποτελούν η αναγνώριση των δαπανών των επιχειρήσεων που έχουν γίνει μόνο με τέτοια μέσα, καθώς και φοροαπαλλαγές, οι οποίες φυσικά δεν πρέπει να δημιουργούν πρόσθετο δημοσιονομικό κόστος στην οικονομία.

• Σε ό,τι αφορά τις διαδικασίες του Δημοσίου, ήδη εκδόθηκε σχετική απόφαση με την οποία θεσπίζεται ηλεκτρονική διαδικασία επιστροφής ποσών σε δικαιούχους μέσω της Τράπεζας της Ελλάδος, ενώ έχουμε έτοιμη διάταξη η οποία ρυθμίζει θέματα αναφορικά με την επιστροφή αχρεωστήτως εισπραχθέντων ποσών στους δικαιούχους.

• Περαιτέρω, έχει δοθεί εντολή στις υπηρεσίες, να προχωρήσουν στη σύνταξη διατάξεων και αποφάσεων σε θέματα που αφορούν την μείωση της χρήσης μετρητών (για συναλλαγές των πολιτών με τις Εφορίες και γενικότερα με το Δημόσιο) σε συναλλαγές εντός των κόλπων του Δημοσίου (e-οίκοθεν) καθώς και την προώθηση του ηλεκτρονικού παραβόλου σε όλες τις συναλλαγές με το Δημόσιο, αντί για μετρητά.

• Σε συνεργασία με το Υπουργείο Ανάπτυξης θεσπίζουμε πλαίσιο προστασίας των καταναλωτών, ώστε ο κάθε πολίτης που επιθυμεί, να μπορεί να πραγματοποιεί τις συναλλαγές του με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμών.

• Τέλος, σε ό,τι αφορά τον έλεγχο και τη διασφάλιση των συναλλαγών, θεσπίζεται το κατάλληλο πλαίσιο ώστε να παρέχονται στοιχεία και πληροφορίες στο Υπουργείο Οικονομικών, με σκοπό την ηλεκτρονική διενέργεια διασταυρώσεων και την καλύτερη στόχευση των φορολογικών ελέγχων.

• Συγκεκριμένα, η διασύνδεση των Φορολογικών Ταμειακών Μηχανών με τα πληροφοριακά συστήματα του Υπουργείου Οικονομικών, καθώς και η αποστολή στοιχείων τόσο από παρόχους υπηρεσιών πληρωμών όσο και από εταιρείες παροχής διαδικτυακών τυχερών παιγνίων, αποτελούν ορόσημο στην προσπάθειά μας για πάταξη της φοροδιαφυγής.

• Η βαρύτητα όμως της Κυβέρνησης σε θέματα ψηφιακής σύγκλισης, αποδεικνύεται περίτρανα και από την πρόσφατη ψήφιση του νομοσχεδίου, με το οποίο ιδρύεται Γενική Γραμματεία Ψηφιακής Πολιτικής απευθείας υπαγόμενη στον Πρωθυπουργό.

• Οι αρμοδιότητες της νέας Γραμματείας, μεταξύ άλλων, αφορούν την κατάρτιση της Εθνικής Ψηφιακής Στρατηγικής για την Ψηφιακή Πολιτική, καθώς και η διαμόρφωση εθνικών θέσεων για τους διεθνείς και ευρωπαϊκούς οργανισμούς.

• Ο νόμος για τη σύσταση Γενικής Γραμματείας Ψηφιακής Πολιτικής έρχεται να επιλύσει ένα πρόβλημα που αντιμετωπίζει εδώ και περισσότερο από μία δεκαετία η Ελληνική δημόσια διοίκηση, σε σχέση με την κατάρτιση, παρακολούθηση και συντονισμό της εφαρμογής μιας εθνικής ψηφιακής στρατηγικής και πολιτικής.

• Το πρόβλημα συνίσταται, όχι τόσο στην απουσία πολιτικών και στρατηγικών, όσο στην πολλαπλότητά τους, στην παραγωγή τους από διαφορετικά όργανα και υπουργεία και στη φανερή έλλειψη συντονισμού μεταξύ των εμπλεκομένων μερών. Ακόμη και η ασάφεια στη διάκριση ανάμεσα σε δαπάνες και έργα ηλεκτρονικής διακυβέρνησης και Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών αποτελεί έκφραση της σύγχυσης που υπάρχει σε σχέση με την ψηφιακή πολιτική στην Ελλάδα.

• Στο σημείο όμως αυτό, θα ήθελα να τονίσω ότι η ανάληψη των προαναφερθεισών δράσεων τόσο από το Υπουργείο Οικονομικών όσο και τα συναρμόδια Υπουργεία, αποτελεί την μια όψη του νομίσματος.

• Η επιτυχία της όλης προσπάθειας, απαιτεί την συμβολή όλων των εμπλεκόμενων φορέων της κοινωνίας.

• Για παράδειγμα, η λήψη των κατάλληλων μέτρων από τις Τράπεζες σε ό,τι αφορά:
- την μείωση των προμηθειών για συναλλαγές με κάρτες
- την ασφάλεια των ηλεκτρονικών συναλλαγών
- την διευκόλυνση προμήθειας του κατάλληλου εξοπλισμού (πχ POS) σε επαγγελματίες και επιχειρήσεις

θεωρούνται απαραίτητα, ώστε να μπορούμε να μιλάμε για καθολική υιοθέτηση των ηλεκτρονικών πληρωμών στην αγορά.

• Τα όποια βραχυχρόνια κόστη δεν πρέπει να αποθαρρύνουν την όλη προσπάθεια, καθώς τα μακροχρόνια οφέλη αναμένεται να είναι τεράστια για το σύνολο της ελληνικής κοινωνίας.

• Τα πρώτα βήματα έχουν ήδη γίνει, αλλά χρειάζεται ακόμα περισσότερη δουλειά από όλους μας.

• Υπ’ αυτή την έννοια λοιπόν, θεωρώ εξαιρετικά σημαντική την διοργάνωση αυτού του Συνεδρίου, λειτουργώντας ως ένα φόρουμ ανταλλαγής ιδεών, απόψεων και εμπειριών, μεταξύ φορέων και ατόμων που ειδικεύονται και δραστηριοποιούνται σε θέματα που άπτονται των ηλεκτρονικών συναλλαγών.

• Είμαι σίγουρος ότι ο στόχος είναι κοινός και ότι ο καθένας θα συμβάλλει τα μέγιστα για την επιτυχία του όλου εγχειρήματος.

• Σας ευχαριστώ για το χρόνο σας.

Κατσέλη: Αναγκαία η αλλαγή παραγωγικού μοντέλου της χώρας

Κατσέλη: Αναγκαία η αλλαγή παραγωγικού μοντέλου της χώρας

Κατσέλη: Αναγκαία η αλλαγή παραγωγικού μοντέλου της χώρας

Η στήριξη της καινοτόμου εξωστρεφούς επιχειρηματικότητας, αποτελεί στρατηγική επιλογή της Εθνικής Τράπεζας, που εδράζεται στη ανάγκη που έχει η χώρα μας να αλλάξει παραγωγικό μοντέλο και να προωθήσει τον απαραίτητο τεχνολογικό μετασχηματισμό της οικονομίας, τόνισε η πρόεδρος της Εθνικής Τράπεζας Λούκα Κατσέλη, μιλώντας στην εκδήλωση για τη βράβευση 10 καλύτερων προτάσεων στο πλαίσιο του διαγωνισμού «Καινοτομίας & Τεχνολογίας», που διοργανώνει η Εθνική Τράπεζα, στο πλαίσιο του προγράμματος NBG Business Seeds για τη στήριξη και ενίσχυση της καινοτόμου επιχειρηματικότητας.
Η καινοτομία και η εξωστρέφεια είναι δύο συντελεστές που δίνουν προστιθέμενη αξία στις επιχειρήσεις και δημιουργούν ευκαιρίες που προσελκύουν επενδύσεις, συμβάλλουν στη βιώσιμη ανάπτυξη και βοηθούν στη δημιουργία θέσεων εργασία, ανέφερε η κ. Κατσέλη, επισημαίνοντας ότι οι νέες τεχνολογίες και η καινοτομία βρίσκονται στον πυρήνα των αλλαγών που βιώνει και ο ίδιος ο χρηματοπιστωτικός τομέας.
Η μετάβαση σε ένα νέο ψηφιακό τραπεζικό τοπίο είναι θέμα λίγων ετών. Η ζήτηση, τα επόμενα χρόνια θα προέρχεται εξ' ολοκλήρου από μία πελατειακή βάση πλήρως εξοικειωμένη με τις νέες τεχνολογίες, που θα επιζητά ταχύτητα στην πληροφόρηση και εξυπηρέτηση, χαμηλό κόστος και ασφάλεια στις συναλλαγές. Με αυξανόμενη χρήση on line πλατφορμών, κινητών τηλεφώνων, ακόμη και μέσων κοινωνικής δικτύωσης για τη διενέργεια και διεκπεραίωση τραπεζικών συναλλαγών. Η μετάβαση, επομένως, στο νέο ψηφιακό τραπεζικό τοπίο, προϋποθέτει επένδυση στις Νέες Τεχνολογίες και την Καινοτομία, τόσο για την ανάπτυξη και την προσφορά νέων προϊόντων και υπηρεσιών, όσο και για την ενδοεπιχειρησιακή οργάνωση και λειτουργία της ψηφιακής τράπεζας. Προϋποθέτει ακόμη εκπαίδευση και κατάρτιση των εργαζομένων και των στελεχών, απλοποίηση διαδικασιών, εξάλειψη καθυστερήσεων στη λήψη αποφάσεων, χρήση της ψηφιακής υπογραφής και μια σειρά άλλων οργανωτικών βελτιώσεων και απλοποιήσεων, προσέθεσε η πρόεδρος της Εθνικής Τράπεζας.
Ο διευθύνων σύμβουλος της Τράπεζας, Λεωνίδας Φραγκιαδάκης, είπε μεταξύ άλλων ότι η υποστήριξη της νεανικής επιχειρηματικότητας είναι απαραίτητο συστατικό και μάλιστα κινητήρια δύναμη στην επιστροφή της χώρας σε τροχιά ανάπτυξης.
Ο κ. Φραγκιαδάκης επισήμανε ότι στην Ελλάδα έχουμε πολλά από τα απαραίτητα συστατικά για την άνθιση της νεανικής επιχειρηματικότητας, υπάρχουν όμως και πολλοί τομείς που οφείλουμε να βελτιώσουμε, αν θέλουμε να δούμε πραγματικά οι καλές και υποσχόμενες ιδέες να μεταφράζονται σε επιτυχημένες επιχειρήσεις, χωρίς εμπόδια. Σύμφωνα με το Global Innovation Index 2015 , η Ελλάδα καταλαμβάνει την 45η θέση στον παγκόσμιο δείκτη καινοτομίας (ανάμεσα σε 141 χώρες). Έχει ενδιαφέρον ότι βρισκόμαστε σε συγκριτικά καλύτερη θέση σε ό,τι αφορά το ανθρώπινο δυναμικό μας και την έρευνα (28η θέση). Καταλαμβάνουμε την 6η θέση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, τη 12η σε αποφοίτους μηχανικής και επιστημών, καθώς και υψηλή θέση στην παραγωγή επιστημονικών και τεχνικών δημοσιεύσεων (22η θέση).

ΜΕΤΑ ΤΟ EUROGROUP Γραφείο Προϋπολογισμού Βουλής: Αισιοδοξία με... αστερίσκους για την ελληνική οικονομία

ΜΕΤΑ ΤΟ EUROGROUP

Γραφείο Προϋπολογισμού Βουλής: Αισιοδοξία με... αστερίσκους για την ελληνική οικονομία

Γραφείο Προϋπολογισμού Βουλής: Αισιοδοξία με... αστερίσκους για την ελληνική οικονομία

Θετικές θα είναι οι συνέπειες για την ελληνική οικονομία των αποφάσεων του Eurogroup, εκτίμησαν ο συντονιστής του Γραφείου Προϋπολογισμού του Κράτους, καθηγητής Παναγιώτης Λιαργκόβας, και ο καθηγητής Πάνος Καζάκος, μέλος της επιστημονικής επιτροπής του Γραφείου, κατά την ενημέρωση της Επιτροπής Προϋπολογισμού της Βουλής, επί της τριμηνιαίας Έκθεσης, για το χρονικό διάστημα Ιανουαρίου 2016 - Μαρτίου 2016.
"Το κλείσιμο της συμφωνίας εκπέμπει το μήνυμα, ότι η κυβέρνηση έχει επιλέξει το δρόμο για να πετύχει τους δημοσιονομικούς στόχους και τις μεταρρυθμίσεις και συμβάλλει στην σταθεροποίηση του οικονομικού κλίματα και την αποκατάσταση της αξιοπιστίας.», ανέφερε ο καθηγητής Παναγιώτης Λιαργκόβας.
Ο κ. Λιαργκόβας είπε, ότι η τελική έκβαση θα εξαρτηθεί από την υλοποίηση των συμφωνιών, την επίδραση αντίρροπων δυνάμεων που λειτουργούν, όπως είπε, υφεσιακά και κυρίως από την πορεία της συζήτησης για το χρέος.
"Δεν θα πρέπει να σταθούμε μόνο στην υλοποίηση αλλά να πάμε ένα βήμα παραπέρα, στην υλοποίηση ενός αναπτυξιακού σχεδίου και στη λήψη μέτρων προς την κατεύθυνση της παραγωγής" ανέφερε χαρακτηριστικά και πρόσθεσε ότι, η συναίνεση και η πολιτική σταθερότητα είναι προϋποθέσεις για την ανάπτυξη.
Αναφερόμενος στην δημιουργία του "υπερταμείου", ο συντονιστής του Γραφείου Προϋπολογισμού της Βουλής είπε ότι, "τα 99 χρόνια δείχνουν έλλειψη εμπιστοσύνης εκ μέρους των δανειστών και σημείωσε ότι τέτοιος όρος δεν θα είχε τεθεί, εάν είχαμε εγκαίρως αξιοποιήσει την δημόσια περιουσία περιουσία. Πολλές φορές ψηφίσαμε πράγματα που δεν υλοποιήσαμε ανέφερε χαρακτηριστικά".
Εκτίμησε επίσης ότι, ο μηχανισμός αυτόματης διόρθωσης, θα πρέπει να ενεργοποιηθεί εάν η κυβέρνηση δεν καταφέρει να χτυπήσει τη φοροδιαφυγή και την παραοικονομία" ενώ σημείωσε ότι μηχανισμός αυτόματης διόρθωσης υπάρχει και στις άλλες ευρωπαϊκές χώρες αλλά εφαρμόζεται όταν υπάρχει διαρθρωτικό έλλειμμα, ενώ στη χώρα μας ενεργοποιείται σε σχέση με τους στόχους του πρωτογενούς πλεονάσματος, λόγω της συμμετοχής του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου.
"Μετά την απόφαση του Eurogroup, έχει δοθεί ένα μήνυμα προς όλους, πως η Ελλάδα εισέρχεται σε μια κατάσταση σταθερότητας και είναι σημαντικό ότι αυτό αποτελεί την εκτίμηση των περισσότερων πολιτικών δυνάμεων στην Ελλάδα", ανέφερε στην τοποθέτησή του, ο καθηγητής Πάνος Καζάκος, ενώ εξέφρασε συγκρατημένη αισιοδοξία για τις μελλοντικές εξελίξεις.
"Αποφύγαμε τα χειρότερα, μια κατάσταση κατά την οποία να είμαστε εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά να μην εκπληρώνουμε τις υποχρεώσεις μας υποχρεώσεις" πρόσθεσε ενώ εξέφρασε την ελπίδα ότι θα ξεπεραστεί ο διαχωρισμός σε μνημονιακούς και αντιμνημονιακούς διένεξη που, όπως είπε, μας εμπόδισε να δούμε τις πραγματικές αιτίες των προβλημάτων της χώρας που οδήγησαν στην κρίση. Κατηγόρησε επίσης τα μέσα μαζικής ενημέρωσης ότι έπαιξαν "άθλιο ρόλο στην ενημέρωση της κοινής γνώμης".
"Είμαστε η μόνη χώρα που πάμε από μνημόνιο σε μνημόνιο. Απαιτείται θεσμικός εκσυγχρονισμός συμβατός με την ΕΕ και την οικονομική ορθοδοξία αν εξαιρέσουμε τους φόρους" σημείωσε ο κ. Καζάκος και πρόσθεσε ότι, "εάν ο νέος αναπτυξιακός νόμος κινείται με φορολογικά κίνητρα θα είναι άλμα γιατί θα μεταδώσει μήνυμα σταθερότητας στον επιχειρηματικό κόσμο.
Ο κ. Καζάκος, εκτίμησε ότι, υπάρχουν τέσσερα σενάρια που θα μπορούσε να ακολουθήσει η Ελλάδα είναι η μόνη χώρα από τις τέσσερις που μπήκαν σε "μνημόνια" και παραμένει σε αυτό.
Το πρώτο σενάριο, σύμφωνα με τον κ. Καζάκο, είναι "αμυντική" όπως την χαρακτήρισε, τήρηση των συμφωνιών με δημοσιονομική εξυγίανση και μεταρρυθμίσεις αλλά και παράλληλη προσπάθεια να "διασωθούν πράγματα από το παρελθόν".
Το δεύτερο σενάριο περιλαμβάνει την "διόρθωση του τρόπου εφαρμογής του Μνημονίου δηλαδή της οικονομικής πολιτικής εντός του πλαισίου που καθορίζει το μνημόνιο, και ταχύτερη επιστροφή στην ανάπτυξη".
Το τρίτο, "ρήξη με τους εταίρους έξοδος από την ευρωζώνη και ενδεχομένως από την Ευρωπαϊκή Ένωση, επιστροφή στη δραχμή και παράταση της κρίσης.
Το τέταρτο σενάριο είναι το μοντέλο του πρώτου εξαμήνου του 2015, παράταση της κρίσης με την Ελλάδα στην εντατική".
Αναφερόμενος στο θέμα του χρέους ο κ. Καζάκος υποστήριξε ότι, "χρειάζεται μια πιο γενναία αντιμετώπισή του, ενώ το χαρακτήρισε "μείζον θέμα" για την εθνική οικονομία.
"Πληρώνουμε το λογαριασμό του 2010", είπε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι, την εποχή εκείνη θα μπορούσε να γίνει η αναδιάρθρωσή του, με δεδομένο ότι αποτελούσε, μαζί με την υποτίμηση, που όπως είπε δεν μπορούσε να γίνει εντός ευρώ και την περιστολή των δημοσίων δαπανών, πάγια τακτική του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου.

Γραφείο Προϋπολογισμού Βουλής: Η συμφωνία στο Eurogroup σταθεροποιεί το οικονομικό κλίμα

Γραφείο Προϋπολογισμού Βουλής: Η συμφωνία στο Eurogroup σταθεροποιεί το οικονομικό κλίμα

Θετικές θα είναι οι συνέπειες για την ελληνική οικονομία των αποφάσεων του Eurogroup, εκτίμησαν ο συντονιστής του Γραφείου Προϋπολογισμού της Βουλής, καθηγητής Παναγιώτης Λιαργκόβας, και ο καθηγητής Πάνος Καζάκος, μέλος της επιστημονικής επιτροπής του Γραφείου, κατά την ενημέρωση της Επιτροπής Προϋπολογισμού της Βουλής, επί της τριμηνιαίας Έκθεσης, για το χρονικό διάστημα Ιανουαρίου 2016 - Μαρτίου 2016.
"Το κλείσιμο της συμφωνίας εκπέμπει το μήνυμα, ότι η κυβέρνηση έχει επιλέξει το δρόμο για να πετύχει τους δημοσιονομικούς στόχους και τις μεταρρυθμίσεις και συμβάλλει στην σταθεροποίηση του οικονομικού κλίματoς και την αποκατάσταση της αξιοπιστίας», ανέφερε ο καθηγητής Παναγιώτης Λιαργκόβας.
Ο κ. Λιαργκόβας είπε ότι η τελική έκβαση θα εξαρτηθεί από την υλοποίηση των συμφωνιών, την επίδραση αντίρροπων δυνάμεων που λειτουργούν, όπως είπε, υφεσιακά και κυρίως από την πορεία της συζήτησης για το χρέος.
"Δεν θα πρέπει να σταθούμε μόνο στην υλοποίηση αλλά να πάμε ένα βήμα παραπέρα, στην υλοποίηση ενός αναπτυξιακού σχεδίου και στη λήψη μέτρων προς την κατεύθυνση της παραγωγής" ανέφερε χαρακτηριστικά και πρόσθεσε ότι, η συναίνεση και η πολιτική σταθερότητα είναι προϋποθέσεις για την ανάπτυξη.
Αναφερόμενος στην δημιουργία του "υπερταμείου", ο συντονιστής του Γραφείου Προϋπολογισμού της Βουλής είπε ότι, "τα 99 χρόνια δείχνουν έλλειψη εμπιστοσύνης εκ μέρους των δανειστών και σημείωσε ότι τέτοιος όρος δεν θα είχε τεθεί, εάν είχαμε εγκαίρως αξιοποιήσει την δημόσια περιουσία περιουσία. Πολλές φορές ψηφίσαμε πράγματα που δεν υλοποιήσαμε ανέφερε χαρακτηριστικά".
Εκτίμησε επίσης ότι, ο μηχανισμός αυτόματης διόρθωσης, θα πρέπει να ενεργοποιηθεί εάν η κυβέρνηση δεν καταφέρει να χτυπήσει τη φοροδιαφυγή και την παραοικονομία" ενώ σημείωσε ότι μηχανισμός αυτόματης διόρθωσης υπάρχει και στις άλλες ευρωπαϊκές χώρες αλλά εφαρμόζεται όταν υπάρχει διαρθρωτικό έλλειμμα, ενώ στη χώρα μας ενεργοποιείται σε σχέση με τους στόχους του πρωτογενούς πλεονάσματος, λόγω της συμμετοχής του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου.
"Μετά την απόφαση του Eurogroup, έχει δοθεί ένα μήνυμα προς όλους, πως η Ελλάδα εισέρχεται σε μια κατάσταση σταθερότητας και είναι σημαντικό ότι αυτό αποτελεί την εκτίμηση των περισσότερων πολιτικών δυνάμεων στην Ελλάδα", ανέφερε στην τοποθέτησή του, ο καθηγητής Πάνος Καζάκος, ενώ εξέφρασε συγκρατημένη αισιοδοξία για τις μελλοντικές εξελίξεις.
"Αποφύγαμε τα χειρότερα, μια κατάσταση κατά την οποία να είμαστε εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά να μην εκπληρώνουμε τις υποχρεώσεις μας υποχρεώσεις" πρόσθεσε ενώ εξέφρασε την ελπίδα ότι θα ξεπεραστεί ο διαχωρισμός σε μνημονιακούς και αντιμνημονιακούς διένεξη που, όπως είπε, μας εμπόδισε να δούμε τις πραγματικές αιτίες των προβλημάτων της χώρας που οδήγησαν στην κρίση.

ΤΙ ΠΕΡΙΜΕΝΟΥΜΕ ΜΕΤΑ ΤΟ EUROGROUP Θετική εξέλιξη: Οι FT βλέπουν άμεση αποκατάσταση του waiver

ΤΙ ΠΕΡΙΜΕΝΟΥΜΕ ΜΕΤΑ ΤΟ EUROGROUP

Θετική εξέλιξη: Οι FT βλέπουν άμεση αποκατάσταση του waiver

Θετική εξέλιξη: Οι FT βλέπουν άμεση αποκατάσταση του waiver

Οι πιστωτές της Ελλάδας έφτασαν σε μια ευρεία συμφωνία για την ελάφρυνση χρέους της χώρας, έπειτα από μαραθώνιες διαπραγματεύσεις στις Βρυξέλλες εχθές το βράδυ. Η Mehreen Khan των fastFT εξετάζει το μετά.
1. Η Ελλάδα αποφεύγει μια πτώχευση το καλοκαίρι
Η Αθήνα θα λάβει τα κεφάλαια διάσωσης που χρειάζεται για να πληρώσει ομόλογα αξίας 2,3 δισ. ευρώ που λήγουν και τα οποία χρωστάει στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και δάνεια αξίας 1,2 δισ. ευρώ που χρωστάει στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, κατά τη διάρκεια των μηνών Ιουνίου και Ιουλίου.
Η χθεσινοβραδινή συμφωνία θα απελευθερώσει μια δόση 7,5 δισ. ευρώ ήδη από τον επόμενο μήνα, βοηθώντας στη διατήρηση της φερεγγυότητας της χώρας τουλάχιστον μέχρι τον Οκτώβριο.
Σε περίπτωση που η Ελλάδα σημειώσει πρόοδο στη δεύτερη αξιολόγηση το φθινόπωρο, μικρότερες «υποδόσεις» συνολικής αξίας λίγο πάνω των δύο δισ. ευρώ θα απελευθερωθούν για την Αθήνα, σε εξάρτηση από το αν η χώρα εγκρίνει μεταρρυθμίσεις για την ιδιωτικοποίηση περιουσιακών στοιχείων, αν θα αναβιώσει την νομοθεσία για τη διοίκηση των τραπεζών και την αναμόρφωση του τομέα της ενέργειας.
2. Η ΕΚΤ θα χαλαρώσει την πίεση στις ελληνικές τράπεζες
Με τους πιστωτές να έχουν εντέλει προσυπογράψει την πρόοδο της ελληνικής διάσωσης, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα θα μπορούσε πλέον να έρθει στο προσκήνιο χαλαρώνοντας την πίεση στον τραπεζικό τομέα της χώρας.
Η ΕΚΤ θα μπορούσε να αποφασίσει ήδη από τις 2 Ιουνίου, να αποκαταστήσει το waiver για τα ελληνικά κυβερνητικά ομόλογα, το οποίο θα επέτρεπε στα χρεόγραφα να χρησιμοποιούνται ως εγγύηση για τα φτηνά δάνεια. Αυτό το waiver άρθηκε στις αρχές των πρόσφατων αναταράξεων το Φεβρουάριο του 2015, αναγκάζοντας τις ελληνικές τράπεζες να βασίζονται σε μια ακριβή μορφή έκτακτης χρηματοδότησης από την κεντρική τράπεζα, γνωστής ως ELA.
Αλλά η επαναφορά θα αποτελέσει ευπρόσδεκτη ανακούφιση για το ελληνικό χρηματοπιστωτικό σύστημα, το οποίο παραπαίει από τα capital controls που επιβλήθηκαν το περασμένο καλοκαίρι. Μια αποκατάσταση του waiver θα μπορούσε να τονώσει τα κέρδη των τραπεζών μέχρι και κατά 500 εκατ. ευρώ το επόμενο έτος, σύμφωνα με την κεντρική τράπεζα της Ελλάδας.
3. Η ποσοτική χαλάρωση εξακολουθεί να ξεπερνά τα όρια
Λαμβάνοντας τα ευρωπαϊκά κεφάλαια διάσωσης, η Ελλάδα έχει αποκλειστεί από την ποσοτική χαλάρωση από την ΕΚΤ, αξίας 60 δισ. ευρώ μηνιαίως.
Στο πλαίσιο των όρων της ποσοτικής χαλάρωσης που ξεκίνησε για πρώτη φορά το Μάρτιο του 2015, η κεντρική τράπεζα δεν μπορεί να κρατήσει πάνω από το 33% του κυβερνητικού χρέους ενός κράτους μέλους στον ισολογισμό της. Η Ελλάδα ήδη παραβιάζει αυτό το όριο, αλλά οι φορείς χάραξης πολιτικής της ΕΚΤ έχουν υπαινιχθεί ότι θα μπορούσαν να περιλάβουν την Ελλάδα στα μέτρα τόνωσης αν η χώρα καταφέρει να ξεπεράσει τις δυσκολίες που προκύπτουν από τη διάσωσή της.
Και όμως, η συμφωνία της Τετάρτης μεταξύ ΕΕ και ΔΝΤ σχετικά με τη μελλοντική, έκτακτη ελάφρυνση χρέους, δε θα είναι αρκετή για να γίνει αποδεκτή από τη Φρανκφούρτη, εκτιμά η Giada Giani, οικονομολόγος στο Citi.
Τα μέτρα για χορήγηση ελάφρυνσης χρέους μετά το τέλος της διάσωσης στα μέσα του 2018, εξακολουθούν να «αφήνουν αβέβαιη την επιστροφή της Ελλάδας στις αγορές και πιθανώς καθυστερούν την περίληψη των ελληνικών ομολόγων στην QE της ΕΚΤ, έως ότου το δημόσιο χρέος θεωρηθεί βιώσιμο από ΕΚΤ και ΕΕ», τονίζει.
4. Ο κόσμος περιμένει μία ακόμη ανάλυση για τη βιωσιμότητα του χρέους (DSA)
Οι περιοδικές παρεμβάσεις του ΔΝΤ στην κατάσταση του ελληνικού βάρους χρέους, έχουν ηλεκτρίσει το debate γύρω από τη μακροπρόθεσμη φερεγγυότητα της χώρας.
Οι συχνά πυκνοί οικονομικοί υπολογισμοί της πορείας του δανειακού χρέους της Ελλάδας, 246 δισ. ευρώ, έχουν απογυμνώσει την άποψη του ταμείου πως η Ελλάδα δεν μπορεί να τα καταφέρει χωρίς μια μεγάλη αναδιάρθρωση χρέους. Αυτό το έχει τοποθετήσει σε μια ρότα σύγκρουσης με τους Ευρωπαίους πιστωτές, των οποίων οι οικονομικές προβλέψεις είναι πολύ πιο αισιόδοξες.
Σε μια προσπάθεια να γεφυρωθούν επιτέλους αυτές οι διαφορές, το ΔΝΤ θα δημοσιεύσει τώρα μια ακόμη ανάλυση για τη βιωσιμότητα του χρέους μέχρι το τέλος του χρόνου, λαμβάνοντας υπόψιν τα μέτρα που συμφωνήθηκαν στο eurogroup της Τετάρτης. Το ταμείο θα δεσμευτεί για κεφάλαια προς τη χώρα, σε περίπτωση που αυτοί οι υπολογισμοί δείξουν ότι το χρέος βρίσκεται σε μια βιώσιμη πορεία μείωσης και, κάτι που είναι ζωτικής σημασίας, ότι τα κόστη της χώρας για την εξυπηρέτηση του χρέους δε θα ξεπεράσουν το 20% του ΑΕΠ μετά το 2030.
Ο κόσμος αναμένει ένα ακόμη DSA.

ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΤΗΣ ΜΙΚΡΗΣ ΕΛΑΦΡΥΝΣΗΣ ΤΟΥ ΧΡΕΟΥΣ Επιφυλάξεις από Fitch για την αποτελεσματικότητα της συμφωνίας του Eurogroup

ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΤΗΣ ΜΙΚΡΗΣ ΕΛΑΦΡΥΝΣΗΣ ΤΟΥ ΧΡΕΟΥΣ

Επιφυλάξεις από Fitch για την αποτελεσματικότητα της συμφωνίας του Eurogroup

Επιφυλάξεις από Fitch για την αποτελεσματικότητα της συμφωνίας του Eurogroup

Επιφυλάξεις για την αποτελεσματικότητα που θα έχει συμφωνία του Eurogroup για το χρέος της Ελλάδος εξέφρασε πριν από λίγο και οίκος αξιολόγησης Fitch.
Όπως αναφέρει χαρακτηριστικά "εξαιτίας της μικρής ελάφρυνσης του χρέους που προσφέρεται εκ των προτέρων, με τη χθεσινή συμφωνία του Eurogroup, σταδιακά μπορεί να γίνεται ολοένα και πιο δύσκολο για την κυβέρνηση να συνεχίσει να εφαρμόζει πολιτικώς αμφιλεγόμενα μέτρα τα οποία απαιτούνται προκειμένου να επιτευχθούν οι φιλόδοξοι στόχοι του προγράμματος".
Στα θετικά της χθεσινής συμφωνίας ο οίκος Fitch αναγνωρίζει την απομάκρυνση του κινδύνου να ξεσπάσει μία νέα κρίση ρευστότητας εντός του καλοκαιριού καθώς η παροχή κινήτρων προς τη χώρα για να ολοκληρώσει την υλοποίηση του τρίτου Μνημονίου.

ΑΝΑΛΥΣΗ

Moody's: Θετική για το αξιόχρεο της Ελλάδας η συμφωνία στο Eurogroup

Moody's: Θετική για το αξιόχρεο της Ελλάδας η συμφωνία στο Eurogroup

Θετική για το αξιόχρεο της Ελλάδας (credit positive) θεωρεί ο οίκος πιστοληπτικής αξιολόγησης Moody's τη συμφωνία η οποία επιτεύχθηκε στο Eurogroup για την ελάφρυνση του ελληνικού χρέους, όπως αναφέρουν οι Financial Times.
Ειδικότερα, ο Moody's σημειώνει: «Η συμφωνία μειώνει τον κίνδυνο μίας πίεσης στη ρευστότητα, ιδιαίτερα βραχυπρόθεσμα, καθώς οι πληρωμές χρεολυσίων και τόκων από την Ελλάδα από τον Μάιο έως τον Δεκέμβριο φέτος ανέρχονται σε 7,5 δισεκ. ευρώ.
»Το Eurogroup έδωσε, επίσης, έναν οδικό χάρτη για την ελάφρυνση του χρέους, που είναι θετικός για το αξιόχρεο, καθώς σηματοδοτεί μία αυξανόμενη συναίνεση μεταξύ των χωρών - μελών της Ευρωζώνης και των θεσμών, δηλαδή του ΔΝΤ και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, σχετικά με την ελάφρυνση του χρέους».
»Αν και η ανακοίνωση δεν αναφέρει λεπτομέρειες για τη μορφή της ελάφρυνσης του χρέους, είναι σαφές ότι ουσιαστική ελάφρυνση θα εξετασθεί μόνο μετά τη λήξη του προγράμματος το 2018 και υπό την προϋπόθεση της ικανότητας της Ελλάδας να εφαρμόσει επιτυχώς τους όρους του προγράμματος».

ΖΗΤΕΙ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΕΟΣ «Βόμβα» από το ΔΝΤ: «Δεν έχει ελάφρυνση του χρέους, αν δεν εφαρμοστεί το πρόγραμμα»

ΖΗΤΕΙ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΕΟΣ

«Βόμβα» από το ΔΝΤ: «Δεν έχει ελάφρυνση του χρέους, αν δεν εφαρμοστεί το πρόγραμμα»

«Βόμβα» από το ΔΝΤ: «Δεν έχει ελάφρυνση του χρέους, αν δεν εφαρμοστεί το πρόγραμμα»

Ανώτερο στέλεχος του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου τόνισε σήμερα μιλώντας σε δημοσιογράφους στην Ουάσινγκτον ότι εάν δεν εφαρμοστεί το πρόγραμμα στήριξης της Ελλάδας, δεν θα υπάρξει ελάφρυνση του ελληνικού δημόσιου χρέους.
Πρόσθεσε ότι «ακόμη και με εμπροσθοβαρή ελάφρυνση, το ελληνικό χρέος δεν θα γίνει βιώσιμο χωρίς μεταρρυθμίσεις». Σημείωσε ότι το ΔΝΤ δεν συμφωνεί με την ανάλυση βιωσιμότητας των υπολοίπων θεσμών αλλά αντίθετα εμμένει στις δικές του εκτιμήσεις.
«Δεν βρισκόμαστε ακόμη σε μια κατάσταση όπου το ΔΝΤ να μπορεί να πει "είμαστε έτοιμοι να προχωρήσουμε", αλλά (...) πιστεύω ότι μπορούμε να φθάσουμε εκεί ως το τέλος της χρονιάς», ανέφερε το στέλεχος αυτό του Ταμείου, μετά τη συμφωνία για το ελληνικό πρόγραμμα που επιτεύχθηκε στο Eurogroup.
Ο αξιωματούχος του ΔΝΤ ανέφερε ότι ο οργανισμός δεν θα λάβει μέρος στο πρόγραμμα ώσπου να λάβει περισσότερες εγγυήσεις για την ελάφρυνση του δημοσίου χρέους της Ελλάδας.
«Η Ελλάδα βρίσκεται σε μια κατάσταση που έχει ανάγκη μια εκταμίευση και είμαστε ασφαλώς έτοιμοι να κάνουμε παραχωρήσεις. Αλλά δεν έχουμε υποχωρήσει στο ότι χρειαζόμαστε επιπρόσθετες εγγυήσεις για την ελάφρυνση του χρέους (της)», είπε το υψηλόβαθμο στέλεχος του Ταμείου, το οποίο ζήτησε να μην κατονομαστεί.
Σύμφωνα με πληροφορίες του Μ. Ιγνατίου, ο αξιωματούχος σημείωσε ότι το Ταμείο θα ετοιμάσει έκθεση βιωσιμότητας την οποία θα καταθέσει στο Εκτελεστικό Συμβούλιο και με βάση αυτή θα ληφθούν οι τελικές αποφάσεις.
Για το Ταμείο οι καλύτερες λύσεις για τη μεσοπρόθεσμη διαχείριση του χρέους είναι η επέκταση της περιόδου χάριτος των δανείων, οι προσαρμογές στα επιτόκια, και η εξόφληση των υφιστάμενων δανείων του επίσημου τομέα (κεντρικές τράπεζες, κυβερνήσεις) προς την Ελλάδα με τη ενεργοποίηση πόρων του Προγράμματος, που δεν έχουν χρησιμοποιηθεί.
Ο αξιωματούχος τόνισε πως σημειώθηκε πρόοδος στις διαβουλεύσεις με τους Ευρωπαίους δανειστές και τόνισε οι πάντες έχουν αναγνωρίσει πλέον ότι το ελληνικό χρέος δεν είναι βιώσιμο.
Σημείωσε: «Όλοι αναγνωρίζουν τη μεθοδολογία. Όλοι αναγνωρίζουν τις τεχνικές. Βλέπουν πως πρέπει να υπάρξει διαχείριση του χρέους έως το 2060».
Ο αξιωματούχος εξήγησε επίσης ότι ο Πολ Τόμσεν δεν θα προσέλθει με πρόταση στο Δ.Σ. του Ταμείου διότι κάτι τέτοιο δεν δικαιολογείται αυτή τη στιγμή.
Πάντως, πρόσθεσε ότι η χώρα μας έχει εξασφαλίσει χρηματοδότηση από την Ευρωζώνη, άρα είναι και καλυμμένη οικονομικά το επόμενο διάστημα.
 

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΜΙΑ ΛΕΞΗ Κομισιόν: Με «συμπληρωμένο μνημόνιο» -και όχι «συμπληρωματικό»- κλείνει η αξιολόγηση

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΜΙΑ ΛΕΞΗ

Κομισιόν: Με «συμπληρωμένο μνημόνιο» -και όχι «συμπληρωματικό»- κλείνει η αξιολόγηση

Κομισιόν: Με «συμπληρωμένο μνημόνιο» -και όχι «συμπληρωματικό»- κλείνει η αξιολόγηση

Ανακοίνωση για τη συμφωνία στο Eurogroup εξέδωσε η Κομισιόν η οποία κάνει μια πρώτη αποτίμηση αλλά επισημαίνει ότι πρέπει να εκπληρωθούν όλα τα προαπαιτούμενα προκειμένου να εκταμιευτεί η πρώτη δόση της... δόσης.
«Με την πλήρη εφαρμογή των προαπαιτούμενων που εκκρεμούν και την ολοκλήρωση των εθνικών διαδικασιών, η εκταμίευση της πρώτης δόσης (7,5 δισ. ευρώ) θα πραγματοποιηθεί τον Ιούνιο» αναφέρει η Κομισιόν.
Ωστόσο, το σημείο που προκαλεί εντύπωση είναι εκείνο που αναφέρει ότι: «Με ένα "supplemental Memorandum of Understanding", το οποίο πρόκειται να εγκριθεί σύντομα από το διοικητικό συμβούλιο του ΕΜΣ, θα συμπληρωθεί το πλαίσιο για την υλοποίηση του προγράμματος».
Γι' αυτό ακριβώς το σημείο, αν πρόκειται δηλαδή για «συμπληρωματικό» μνημόνιο ή όχι, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην Αθήνα φρόντισε να δώσει διευκρινίσεις, «προς αποφυγήν κάθε παρεξηγήσεως», διευκρινίζοντας ότι η φράση «με ένα συμπληρωματικό μνημόνιο συμφωνίας» αντικαθίσταται με την ορθή, που είναι «με ένα συμπληρωμένο μνημόνιο συμφωνίας» (σ.σ. supplemental Memorandum of Understanding αναφέρεται στο αγγλικό κείμενο της Επιτροπής όπως και στο ανάλογο του Eurogroup)
Η ορθή επανάληψη ολόκληρου του δελτίου Τύπου έχει ως εξής:
Η συμφωνία που επιτεύχθηκε στο Eurogroup αποτελεί ένα αποφασιστικό βήμα σε πολλά επίπεδα. Όχι μόνο ανοίγει το δρόμο για την εκταμίευση της δεύτερης δόσης του προγράμματος ΕΜΣ (Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Σταθερότητας) που ανέρχεται σε 10,3 δισ. ευρώ αλλά και για μέτρα για την ελάφρυνση του χρέους, που θα εφαρμοστούν σταδιακά.
Πάνω απ' όλα, θα χρησιμεύσει για τη δημιουργία των συνθηκών αποκατάστασης της εμπιστοσύνης, πράγμα το οποίο είναι απαραίτητο για μια βιώσιμη οικονομική ανάκαμψη στην Ελλάδα. Τέλος, η διοίκηση του ΔΝΤ επιβεβαίωσε την πρόθεσή της να συστήσει στο Εκτελεστικό Συμβούλιο του ΔΝΤ να εγκρίνει συμφωνία πριν από το τέλος του έτους, με την οποία υποστηρίζεται η εφαρμογή των συμφωνηθέντων δημοσιονομικών και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων στην Ελλάδα.
Οι λεπτομέρειες της συμφωνίας καθορίζονται σε σχετική δήλωση. Με την πλήρη εφαρμογή των προαπαιτούμενων που εκκρεμούν και την ολοκλήρωση των εθνικών διαδικασιών, η εκταμίευση της πρώτης δόσης θα πραγματοποιηθεί τον Ιούνιο (7,5 δισ. ευρώ). Με ένα συμπληρωμένο μνημόνιο συμφωνίας, το οποίο πρόκειται να εγκριθεί σύντομα από το ΔΣ του ΕΜΣ θα ολοκληρωθεί το πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος.
Ο Επίτροπος κ. Μοσκοβισί συμμετείχε στην συνέντευξη τύπου κατά την ολοκλήρωση της συνεδρίασης. Η εναρκτήρια τοποθέτησή του διατίθεται εδώ.
Ουσιαστικά θα πρόκειται για την οριστικοποίηση των εκκρεμοτήτων που πρέπει να άρει η ελληνική κυβέρνηση προκειμένου να ολοκληρωθεί η αξιολόγηση. Τα «αγκάθια» είναι κάποιες αλλαγές στο ασφαλιστικό, οι ιδιωτικοποιήσεις με πρώτη και καλύτερη την υλοποίηση της συμφωνίας για το Ελληνικό, τα «κόκκινα» δάνεια αλλά και αλλαγές στον εφαρμοστικό νόμο
Οι παραπάνω δεσμεύσεις, μαζί με τον "κόφτη" δαπανών, τα νέα πακέτα προαπαιτούμενων του Σεπτεμβρίου (για το υπόλοιπο δόσεων 2,8 δισ. ευρώ) και της 2ης αξιολόγησης, αλλά και όλες τις άλλες "προσαρμογές" στο μνημόνιο (πχ εξαίρεση προσφυγικών δαπανών, ρήτρα υπεραπόδοσης κλπ) θα περιέχονται στο «συμπληρωμένο μνημόνιο» όπως αναφέρει και η Κομισιόν.