Παρασκευή, 22 Μαρτίου 2019

Σε χρονοκαθυστέρηση οι 120 δόσεις για εφορίες-Tαμεία

Σε χρονοκαθυστέρηση οι 120 δόσεις για εφορίες-Tαμεία

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Σε χρονοκαθυστέρηση οι 120 δόσεις για εφορίες-Tαμεία
Του Σπύρου Δημητρέλη
Το κείμενο της έκθεσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη δεύτερη μεταμνημονιακή αξιολόγηση ήταν ξεκάθαρο αναφορικά με το τι έχει ξεκαθαρίσει η κυβέρνηση στους θεσμούς σχετικά με την πρόθεσή της να φέρει νέες ρυθμίσεις ληξιπρόθεσμων οφειλών προς τα ασφαλιστικά ταμεία και τις εφορίες: οι ελληνικές αρχές ενημέρωσαν τους θεσμούς ότι δεν προτίθενται "στο άμεσο μέλλον" να φέρουν ρυθμίσεις.
Η διαβεβαίωση αυτή μόνο τυχαία δεν είναι και, σύμφωνα με πληροφορίες από το οικονομικό επιτελείο, ισχύει στο σύνολό της. Αλλά μόνο έως το Eurogroup της 5ης Απριλίου. Στο συγκεκριμένο συμβούλιο υπουργών Οικονομικών της ευρωζώνης η κυβέρνηση ευελπιστεί να κλείσει τη δεύτερη μεταμνημονιακή αξιολόγηση και να λάβει τη δόση του περίπου 1 δισ. ευρώ. Παράλληλα το κλείσιμο της αξιολόγησης θα δώσει θετικό σήμα προς τις αγορές και θα ανοίξει τον δρόμο για να αποπληρώσει η κυβέρνηση το χρέος προς το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, μια κίνηση με περισσότερο συμβολικό και μικροπολιτικό παρά ουσιαστικό χαρακτήρα.
Σε ό,τι αφορά τις ρυθμίσεις για τις οποίες το κυβερνητικό επιτελείο έχει καλλιεργήσει έντονες προσδοκίες, ο νέος σχεδιασμός που πέφτει στο τραπέζι είναι η θέσπισή τους το δεύτερο μισό του Απριλίου. Όταν δηλαδή θα έχει ολοκληρωθεί η δεύτερη αξιολόγηση και θα βρισκόμαστε μόλις μερικές εβδομάδες πριν από τις ευρωεκλογές και πιθανόν τις εθνικές εκλογές. Μάλιστα, δεν αποκλείεται το ενδεχόμενο οι ρυθμίσεις που θα έρθουν να έχουν και κάποιο βαθμό μονομέρειας από την πλευρά της κυβέρνησης. 
Σε κάθε περίπτωση το κυβερνητικό επιτελείο προσπαθεί να διασκεδάσει τις ανησυχίες των θεσμών για το πλήγμα που θα φέρει στην κουλτούρα πληρωμών ασφαλισμένων και φορολογούμενων. Στο πλαίσιο αυτό, η ρύθμιση για τις φορολογικές οφειλές θα έχει σαφείς διαφορές σε σχέση με τη ρύθμιση προς τα ασφαλιστικά ταμεία και για την ένταξη σε αυτήν θα πρέπει να πληρούνται αυστηρά εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις θα μπορεί ο οφειλέτης να εξοφλήσει τις ληξιπρόθεσμες οφειλές του σε έως και 120 δόσεις ενώ η ελάχιστη δόση θα είναι της τάξης των 20 έως 50 ευρώ. Επίσης, προϋπόθεση για ένταξη στη ρύθμιση θα είναι η εξόφληση ή ρύθμιση των οφειλών 2018 και 2019.

Με ποιους τρόπους καλύπτονται στη δήλωση τα φορολογικά τεκμήρια Ανάλωση κεφαλαίου προηγουμένων ετών

Με ποιους τρόπους καλύπτονται στη δήλωση τα φορολογικά τεκμήρια
Ανάλωση κεφαλαίου προηγουμένων ετών
20 Μαρ 2019 - 09:10
Picture 0 for Με ποιους τρόπους καλύπτονται στη δήλωση τα φορολογικά τεκμήρια
ΤΖΕΝΗ ΠΑΝΟΥ*, ΓΙΩΡΓΟΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ*

Είναι γνωστό ότι στις περιπτώσεις που το συνολικό εισόδημα που δηλώθηκε από τον φορολογούμενο και τη σύζυγό του είναι χαμηλότερο από το εισόδημα που προσδιορίζεται με βάση τα «τεκμήρια», η προκύπτουσα διαφορά φορολογείται κατά περίπτωση ως εισόδημα από μισθωτή εργασία, ως εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα κ.λπ. Ταυτόχρονα το τεκμαρτό εισόδημα επιβαρύνεται και με ειδική εισφορά αλληλεγγύης.

Προκειμένου να αποφευχθεί αυτό, οι φορολογούμενοι πρέπει να καλύψουν τη διαφορά που προκύπτει, δηλώνοντας στη φορολογική τους δήλωση τα ακόλουθα ποσά, τα οποία πρέπει να έχουν πραγματικά εισπραχθεί και για τα οποία φέρουν το βάρος απόδειξης:

α) Πραγματικά εισοδήματα τα οποία αποκτήθηκαν το οικείο έτος, στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, από τον ίδιο τον φορολογούμενο, τη σύζυγό του και τα εξαρτώμενα μέλη του και τα οποία απαλλάσσονται από τον φόρο ή φορολογούνται με ειδικό τρόπο. Τέτοια εισοδήματα αποτελούν η αποζημίωση λόγω απόλυσης από την εργασία, τα κέρδη από αμοιβαία κεφάλαια, οι τόκοι από έντοκα γραμμάτια και ομόλογα του ελληνικού Δημοσίου, οι τόκοι από καταθέσεις στις τράπεζες κ.λπ.

β) Χρηματικά ποσά που δεν θεωρούνται εισόδημα κατά τις ισχύουσες διατάξεις (π.χ. το εφάπαξ λόγω συνταξιοδότησης, μια αποζημίωση από ασφαλιστική εταιρεία κ.λπ.).

γ) Χρηματικά ποσά που προέρχονται από τη διάθεση περιουσιακών στοιχείων (π.χ. ακινήτων, αυτοκινήτων, κινητών πραγμάτων, μετοχών, ομολόγων, εντόκων γραμματίων μεριδίων αμοιβαίων κεφαλαίων και άλλων κινητών αξιών) στο οικείο έτος. Από το τίμημα πώλησης που εισπράχθηκε αφαιρείται το κόστος απόκτησης, δηλαδή το τίμημα που καταβλήθηκε εντός του ιδίου ή σε κάποιο προηγούμενο έτος για την αγορά του περιουσιακού στοιχείου.

δ) Χρηματικά ποσά συναλλάγματος (ή και ευρώ) που εισήγαγε στην Ελλάδα ο φορολογούμενος, εφόσον δικαιολογείται η απόκτησή τους στην αλλοδαπή. Για τα ποσά που εισάγονται, απαιτείται πρωτότυπο παραστατικό που εκδίδει η τράπεζα με το οποίο θα μπορούν να εξακριβωθούν ότι ο φορολογούμενος είναι ο δικαιούχος του εισαγόμενου χρηματικού κεφαλαίου, το ύψος του εισαγόμενου ποσού, το νόμισμα, η ευρωποίησή του και η χώρα προέλευσης.

ε) Δάνεια τα οποία έχουν ληφθεί κατά το οικείο έτος και αποδεικνύονται με συμβολαιογραφικό έγγραφο ή ιδιωτικό έγγραφο βέβαιης χρονολογίας.

στ) Δωρεά ή γονική παροχή χρημάτων για τις οποίες η οικεία φορολογική δήλωση (δωρεάς ή γονικής παροχής) έχει υποβληθεί μέχρι τη λήξη του έτους στο οποίο πραγματοποιήθηκε η σχετική δαπάνη.

Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις, όταν πρέπει να καλυφθεί δαπάνη για απόκτηση περιουσιακού στοιχείου, θα πρέπει να αποδεικνύεται ότι η είσπραξη του σχετικού ποσού έγινε πριν από την πραγματοποίηση της σχετικής δαπάνης.

Ανάλωση κεφαλαίου προηγουμένων ετών

Ενας άλλος τρόπος κάλυψης των τεκμηρίων είναι η ανάλωση κεφαλαίου που αποδεδειγμένα έχει φορολογηθεί ή νόμιμα απαλλαγεί από τον φόρο κατά τα προηγούμενα έτη. Φυσικά, κάθε ποσό που καταβλήθηκε για την απόκτηση των εσόδων που επικαλείται ο φορολογούμενος θα πρέπει να αφαιρεθεί, και μόνο το υπόλοιπο που προκύπτει μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την κάλυψη τεκμηρίων.

Ειδικότερα, για τον προσδιορισμό κάθε χρόνο του κεφαλαίου που μπορεί να επικαλεστεί προς ανάλωση ο φορολογούμενος, διενεργούνται τα εξής:

Ο φορολογούμενος αθροίζει τα πάσης φύσεως πραγματικά εισοδήματα που έχουν φορολογηθεί ή νόμιμα απαλλαγεί της φορολογίας, καθώς και τα χρηματικά ποσά που προαναφέρθηκαν (από δωρεές, δάνεια, πωλήσεις περιουσιακών στοιχείων κ.λπ.) αλλά και οποιοδήποτε άλλο ποσό έχει αποδεδειγμένα εισπραχθεί (π.χ. κέρδη από λαχεία). Από το άθροισμα των εισοδημάτων αυτών αφαιρούνται οι ετήσιες τεκμαρτές δαπάνες, ανεξαρτήτως του αν ο φορολογούμενος απαλλάσσεται της εφαρμογής των τεκμηρίων αυτών.

Τα έτη για τα οποία γίνεται επίκληση με σκοπό την ανάλωση θα πρέπει να είναι συνεχόμενα και να φθάνουν μέχρι το προηγούμενο του κρινόμενου έτος. Μπορεί να γίνει επίκληση ανάλωσης κεφαλαίου οσωνδήποτε προηγούμενων ετών χωρίς περιορισμό.

* Η κ. Τζένη Πάνου είναι υπεύθυνη του φορολογικού τμήματος της ASnetwork (www.asnetwork.gr).

** Ο κ. Γιώργος Σαμοθράκης είναι ορκωτός ελεγκτής-λογιστής.

KATHIMERINI.GR

«Μαύρα» ενοίκια αποκάλυψε το επίδομα στέγασης - Σαρωτικοί έλεγχοι

«Μαύρα» ενοίκια αποκάλυψε το επίδομα στέγασης - Σαρωτικοί έλεγχοι
Στο στόχαστρο όλα τα ακίνητα που εμφανίζονται ξενοίκιαστα στις φορολογικές δηλώσεις
20 Μαρ 2019 - 09:16
Picture 0 for «Μαύρα» ενοίκια αποκάλυψε το επίδομα στέγασης - Σαρωτικοί έλεγχοι
Την ύπαρξη «μαύρων ενοικίων» δηλαδή ενοικιάσεις ακινήτων που αποκρύπτονται από την εφορία αποκάλυψε η εφαρμογή του επιδόματος στέγασης.

Το γεγονός αυτό, προκάλεσε συναγερμό στην ΑΑΔΕ η οποία πλέον εκπονεί συγκεκριμένο σχέδιο σαρωτικών ελέγχων των αδήλωτων ενοικίων από χιλιάδες ιδιοκτήτες ακινήτων.

Οι έλεγχοι δεν θα περιοριστούν μόνο στα ακίνητα που δηλώνονται στην ειδική ηλεκτρονική εφαρμογή, αλλά θα επεκταθούν σχεδόν σε όλα τα ακίνητα, που εμφανίζονται κενά στις φορολογικές δηλώσεις.

Τα αδήλωτα ενοίκια αποκάλυψε η ηλεκτρονική εφαρμογή του επιδόματος ενοικίου. Από τις 7 Μαρτίου που ξεκίνησαν οι ηλεκτρονικές αιτήσεις διαπιστώθηκε ότι μεγάλος αριθμός των δικαιούχων απορρίπτονταν ενώ πληρούσαν όλα τα κριτήρια πλην εκείνο του μισθώματος.

Μετά από ερωτήσεις στην ΗΔΙΚΑ και από διασταυρώσεις προέκυψε ότι υπάρχουν περιπτώσεις μισθώσεων χωρίς να υπάρχει καν κατατεθειμένο ηλεκτρονικό μισθωτήριο, συμβόλαια χωρίς να αναγράφεται το ακριβές μίσθωμα ή η διάρκεια της μίσθωσης.

Δηλαδή αρκετοί ιδιοκτήτες ενοικιάζουν ακίνητα χωρίς να έχουν συμβόλαιο ή ατό έχει λήξει και φυσικά δεν δηλώνουν στην εφορία τα αντίστοιχα ενοίκια που εισπράττουν.

Αυτό προφανώς ήταν σε συμφωνία με τον ενοικιαστή ο οποίος ίσως και αναγκάζονταν να συμφωνήσει, προκειμένου να γλιτώσει τη μετακόμιση. Όμως, με το επίδομα ενοικίου τα πράγματα αλλάζουν. Το γεγονός ότι ανέρχεται μεταξύ 70 και 210 ευρώ τον μήνα αποτελεί ισχυρό κίνητρο για τον ενοικιαστή να απαιτήσει νομιμότητα από τον ιδιοκτήτη.

Οι περιπτώσεις δεν είναι λίγες, ώστε να αποδοθούν σε λάθος ή να θεωρηθούν οι εξαιρέσεις από τον κανόνα.

Από τις περίπου 170.000 αιτήσεις, έχουν προσχωρήσει περίπου οι 80.000 και οι υπόλοιπες είναι σε εκκρεμότητα είτε έχουν απορριφθεί για διαφόρους λόγους, με κυριότερο λόγο, τη μη ύπαρξη μισθωτηρίου συμβολαίου.

Έτσι, οι ενοικιαστές ζητούν από τους ιδιοκτήτες να υποβάλουν το ηλεκτρονικό μισθωτήριο, η εκπρόθεσμη υποβολή του οποίου κοστίζει 100 ευρώ, με την ΠΟΜΙΔΑ να ζητεί να καταργηθεί το συγκεκριμένο πρόστιμο, που φανερώνει ότι υπάρχει μεγάλο θέμα.

Αυτό είναι το διαδικαστικό, μέρος ενώ το άλλο, το θεσμικό μέρος αφορά στις κυρώσεις που θα έχουν εάν εντοπιστούν να έχουν αποκρύψει εισόδημα από ενοίκια.

Η Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Κοινωνικής Ασφάλισης, δημοσίευσε ήδη απαντήσεις σε βασικά ερωτήματα που έχουν υποβληθεί από τους ενδιαφερόμενους:


Ερ: Υποβάλλω την αίτηση κι ενώ συμπληρώνω τον αριθμό μισθωτηρίου, η αίτηση δεν εγκρίνεται με την αιτιολογία ότι το ποσό του ενοικίου είναι μηδενικό.
 

Απ: Ήταν πρόβλημα της ηλεκτρονικής διασταύρωσης από το αντίστοιχο πεδίο του ηλεκτρονικού μισθωτηρίου και έχει ήδη επιλυθεί. Παρακαλούμε δοκιμάστε να υποβάλετε εκ νέου αίτηση.

Ερ: Γιατί ενώ συμπληρώνω τον αριθμό μισθωτηρίου δεν μου αναγνωρίζει ότι υπάρχει ενεργό συμβόλαιο;


Απ. Δεδομένου ότι οι αιτήσεις για το Επίδομα εγκρίνονται για έξι μήνες, θα πρέπει και το μισθωτήριο συμβόλαιο να καλύπτει το ανωτέρω διάστημα, δηλαδή να έχει διάρκεια τουλάχιστον έξι μήνες από τον επόμενο μήνα της υποβολής αίτησης. Άρα για τις αιτήσεις που θα υποβληθούν εντός του Μαρτίου θα πρέπει το μισθωτήριο να μην έχει ημερομηνία λήξης πριν την 30/09/2019. Εάν το μισθωτήριό σας δεν καλύπτει την παραπάνω προϋπόθεση, μπορείτε να παρατείνετε την ημερομηνία λήξης του μέσω της εφαρμογής της ΑΑΔΕ, και μετά να υποβάλετε αίτηση για το επίδομα.

Τα κριτήρια για τη λήψη του επιδόματος


Το ποσό του Επιδόματος Στέγασης, για τα νοικοκυριά που πληρούν τα κριτήρια είναι:

  • Για τον δικαιούχο του επιδόματος: 70 ευρώ το μήνα
  • Για κάθε επιπλέον μέλος του νοικοκυριού προσαύξηση κατά 35 ευρώ το μήνα
  • Στη μονογονεϊκή οικογένεια χορηγείται επιπλέον προσαύξηση 35 ευρώ το μήνα.
  • Στα νοικοκυριά με απροστάτευτο/α τέκνο/α, χορηγείται επιπλέον προσαύξηση 35 ευρώ το μήνα για κάθε απροστάτευτο τέκνο.
  • Ως ανώτατο όριο του Επιδόματος Στέγασης ορίζονται τα 210 ευρώ μηνιαίως, ανεξαρτήτως της σύνθεσης του νοικοκυριού.

Το συνολικό εισόδημα του νοικοκυριού, όπως υπολογίζεται για τους σκοπούς της ένταξης στο πρόγραμμα, δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 7.000 ευρώ για μονοπρόσωπο νοικοκυριό, προσαυξανόμενο κατά 3.500 ευρώ για κάθε μέλος του νοικοκυριού. Στη μονογονεϊκή οικογένεια ορίζεται επιπλέον προσαύξηση 3.500 ευρώ για το πρώτο ανήλικο μέλος του νοικοκυριού.

Στο νοικοκυριό με απροστάτευτο/α τέκνο/α ορίζεται επιπλέον προσαύξηση 3.500 ευρώ για κάθε απροστάτευτο τέκνο.

Το συνολικό εισόδημα δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 21.000 ευρώ ετησίως, ανεξαρτήτως της σύνθεσης του νοικοκυριού.

Στην τελική ευθεία για τις φετινές δηλώσεις Ο σχεδιασμός προβλέπει ότι η εφαρμογή θα ανοίξει το αργότερo έως τα μέσα Απριλίου

Στην τελική ευθεία για τις φετινές δηλώσεις
Ο σχεδιασμός προβλέπει ότι η εφαρμογή θα ανοίξει το αργότερo έως τα μέσα Απριλίου
22 Μαρ 2019 - 09:17
Picture 0 for Στην τελική ευθεία για τις φετινές δηλώσεις
Στην τελική ευθεία βρίσκεται η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων για το άνοιγμα της εφαρμογής υποβολής των φορολογικών δηλώσεων. Ο σχεδιασμός προβλέπει ότι η εφαρμογή θα ανοίξει το αργότερo έως τα μέσα Απριλίου, δηλαδή νωρίτερα από ποτέ. Με το άνοιγμα της εφαρμογής από τον Απρίλιο οι φορολογούμενοι θα έχουν περισσότερους από δύο μήνες στη διάθεσή τους προκειμένου να εκπληρώσουν τη σημαντικότερη τυπική φορολογική υποχρέωση του έτους.

Η προθεσμία για την υποβολή της φορολογικής δήλωσης εκπνέει στο τέλος Ιουνίου, αν και είθισται να δίνεται παράταση μερικών εβδομάδων εντός του Ιουλίου.

Οι φορολογούμενοι θα πρέπει να προσέξουν τα εξής βασικά σημεία της νέας φορολογικής δήλωσης Ε1:

1) Προστέθηκαν νέοι κωδικοί 435-436, στους οποίους συμπληρώνονται μερίσματα πλοιοκτητριών εταιρειών του ν. 27/1975 που δεν εισάγονται στην Ελλάδα, τα οποία καλύπτουν δαπάνες απόκτησης περιουσιακών στοιχείων που αποκτήθηκαν στο εξωτερικό.

2) Στον πίνακα 1 προστέθηκε πεδίο το οποίο συμπληρώνεται με τον Αριθμό Φορολογικού Μητρώου του έτερου συζύγου, από όποιον έγγαμο φορολογούμενο έχει επιλέξει να υποβάλει χωριστή δήλωση από τον άλλο σύζυγο. Η υποβολή της σχετικής γνωστοποίησης για την πρόθεση υποβολής ξεχωριστών φορολογικών δηλώσεων γίνεται έως το τέλος Φεβρουαρίου.

3) Στον πίνακα 4α. τροποποιήθηκε η περίπτωση 11 (φόρος που παρακρατήθηκε στους μισθούς-συντάξεις κ.λπ.) και συμπληρώνεται ανάλογα η περίπτωση 10. Λόγω της κατάργησης από 1/1/2018 της μείωσης σε ποσοστό 1,5% κατά την παρακράτηση του φόρου που διενεργούνταν στο εισόδημα από μισθωτή εργασία και συντάξεις, από τον πίνακα 4Α απαλείφθηκαν οι επιλογές των κωδικών που αφορούν τον φόρο που αναλογεί (313-314 και 345-346) και θα δηλωθούν μόνο οι φόροι που παρακρατήθηκαν.

4) Το ακαθάριστο εισόδημα που αποκτά ο εκμισθωτής από την εκμίσθωση κατοικίας, η οποία στη συνέχεια υπεκμισθώνεται από τον μισθωτή, μεταφέρεται από το Ε2 στους κωδικούς 105-106. Επίσης, το ακαθάριστο εισόδημα που αποκτά ο εκμισθωτής από την εκμίσθωση κατοικίας η οποία υπεκμισθώνεται βραχυχρόνια στο πλαίσιο της οικονομίας του διαμοιρασμού μέσω ψηφιακής πλατφόρμας από τον μισθωτή. Το συγκεκριμένο εισόδημα μεταφέρεται από το Ε2 στους κωδικούς 105-106.

5) Τα έγγαμα ζευγάρια, ανεξαρτήτως αν υποβάλλουν κοινή φορολογική δήλωση, θα λάβουν ατομικό εκκαθαριστικό με την εκκαθάριση του ατομικού του φόρου εισοδήματος

Ο φόρος εισοδήματος που θα προκύψει με τα νέα εκκαθαριστικά θα πρέπει να πληρωθεί σε τρεις διμηνιαίες δόσεις: Ιούλιο, Σεπτέμβριο και Νοέμβριο.

Στο ηλεκτρονικό «μάτι» της εφορίας μισθοί, συντάξεις και φόροι Βήμα βήμα η νέα διαδικασία

Στο ηλεκτρονικό «μάτι» της εφορίας μισθοί, συντάξεις και φόροι
Βήμα βήμα η νέα διαδικασία
21 Μαρ 2019 - 09:26
Picture 0 for Στο ηλεκτρονικό «μάτι» της εφορίας μισθοί, συντάξεις και φόροι
Ηλεκτρονικό μάτι αποκτά η Εφορία στις αμοιβές που δίνουν οι επιχειρήσεις στους εργαζομένους τους, τα ποσά που παρακρατούν για φόρο εισοδήματος και ειδική εισφορά αλληλεγγύης αλλά και εάν αποδίδουν στην ώρα τους του παρακρατούμενους φόρους.

Η δήλωση απόδοσης παρακρατούμενου φόρου και ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης στο εισόδημα από μισθωτή εργασία και συντάξεις  γίνεται ηλεκτρονική και ο νέος τρόπος υποβολής της ορίζεται με απόφαση του διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων Γιώργου Πιτσιλή.
 
Σύμφωνα με την απόφαση:

Οι υπόχρεοι που προβαίνουν σε παρακράτηση φόρου και  ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης, αποδίδουν με προσωρινές δηλώσεις τον παρακρατούμενο φόρο και την ειδική εισφορά αλληλεγγύης του άρθρου 43Α του ν. 4172/2013 αποκλειστικά με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας μέσω εφαρμογών Taxisnet.

Η ηλεκτρονική διαδικασία αυτή εφαρμόζεται για όλες τις εμπρόθεσμες και εκπρόθεσμες αρχικές και τροποποιητικές δηλώσεις απόδοσης παρακρατούμενου φόρου και ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης, ανεξαρτήτως αποτελέσματος χρεωστικού ή πιστωτικού ή μηδενικού.

Οι υπόχρεοι, εφόσον είναι νέοι χρήστες εγγράφονται στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες TaxisNet. Η διαδικασία αυτή δεν απαιτείται για τους ήδη πιστοποιημένους χρήστες.

Οι διαχειριστές πάγιας προκαταβολής, οι υπόλογοι χρηματικών ενταλμάτων του Δημοσίου γενικά και οι διαχειριστές χρηματικού ποσού που παρακρατούν φόρο και ειδική εισφορά αλληλεγγύης στο εισόδημα από μισθωτή εργασία και δεν δύνανται να αποδώσουν τα ως άνω παρακρατηθέντα ποσά μέσω του κεντρικού τους φορέα υποβάλλουν προσωρινή δήλωση στη Δ.Ο.Υ. της περιφέρειάς τους από όπου εκδίδεται η ταυτότητα οφειλής και τα παρακρατηθέντα ποσά αποδίδονται μέσω των πιστωτικών ιδρυμάτων. Όσοι από τους ανωτέρω υπόχρεους δύνανται να αποδίδουν τα ποσά αυτά μέσω του κεντρικού τους φορέα, η υποβολή της προσωρινής δήλωσης γίνεται με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας μέσω διαδικτύου.

Η υποβολή της προσωρινής δήλωσης απόδοσης του φόρου και της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης που παρακρατούνται στο εισόδημα από μισθωτή εργασία και συντάξεις, που αποκτάται από την 1η Ιανουαρίου 2019 και εφεξής, πραγματοποιείται αποκλειστικά μέσω taxisnet, με την υποβολή αναλυτικών εγγραφών σε μορφή ηλεκτρονικού αρχείου.

Εργοδότες υπόχρεοι σε υποβολή προσωρινής δήλωσης που καταβάλλουν εισόδημα για μισθωτή εργασία σε εργαζόμενους ή υπαλλήλους τους, έχουν την υποχρέωση υποβολής της δήλωσης αυτής ακόμα και στην περίπτωση που δεν προκύπτει φόρος ή/και εισφορά για απόδοση. Ειδικά στην περίπτωση που οι υπόχρεοι εργοδότες παύουν να απασχολούν προσωπικό, υποχρεούνται στην υποβολή προσωρινής δήλωσης συμπληρώνοντας την ειδική ένδειξη, προκειμένου να μην εκδοθεί πράξη εκτιμώμενου προσδιορισμού φόρου.

Σε περίπτωση αποδεδειγμένης τεχνικής αδυναμίας υποβολής της δήλωσης απόδοσης παρακρατούμενου φόρου και ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης του άρθρου 43Α του ν. 4172/2013, κατά την καταληκτική ημερομηνία αυτής, οι αρμόδιες Δ.Ο.Υ. των υπόχρεων σε παρακράτηση θα ενημερώνονται από τη ΔΗΛΕΔ.

Οι υπόχρεοι καταχωρούν στη δήλωση αναλυτικά τα στοιχεία ανά ΑΦΜ δικαιούχου.

Έκδοση ταυτότητας οφειλής.  Ως χρόνος υποβολής της δήλωσης απόδοσης παρακρατούμενου φόρου με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου, θεωρείται ο χρόνος οριστικοποίησης αυτής από τον υπόχρεο σε παρακράτηση.

Με την υποβολή της δήλωσης γίνεται άμεσος προσδιορισμός του φόρου και εκδίδεται «Ταυτότητα Οφειλής» με βάση την οποία θα καταβάλλεται ο φόρος μέσω πιστωτικών ιδρυμάτων το αργότερο μέχρι το τέλος του δεύτερου μήνα από την ημερομηνία καταβολής της υποκείμενης σε παρακράτηση πληρωμής ή εκδίδεται τίτλος έκπτωσης σε περίπτωση τροποποιητικής δήλωσης από την οποία προκύπτει μικρότερο χρεωστικό ποσό από αυτό της προηγούμενης δήλωσης.

Η δήλωση παρούσας υποβάλλεται το αργότερο μέχρι το τέλος του δεύτερου μήνα από την ημερομηνία καταβολής του υποκείμενου σε παρακράτηση εισοδήματος ή της υποκείμενης σε παρακράτηση πληρωμής.

Ειδικά για το εισόδημα από μισθωτή εργασία που προκύπτει από τις αποδοχές - μισθούς των εργαζομένων, η δήλωση υποβάλλεται το αργότερο μέχρι το τέλος του δεύτερου μήνα από την ημερομηνία που οι αποδοχές αυτές καθίστανται δεδουλευμένες ακόμα και αν αυτές δεν έχουν πραγματικά καταβληθεί στους δικαιούχους.

Δεν επιβάλλονται οι κυρώσεις του Κ.Φ.Δ. στις μηδενικές δηλώσεις φόρου και εισφοράς που υποβάλλονται εκπρόθεσμα.

Ειδικά για τους φορείς γενικής κυβέρνησης που είναι υπόχρεοι σε υποβολή προσωρινής δήλωσης απόδοσης παρακρατούμενου φόρου και ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης του το νέο μέτρο ισχύει για εισοδήματα από μισθωτή εργασία και συντάξεις που αποκτώνται από την 1-1-2020 και μετά.

NEWSBEAST.GR

Οι πληρωμές Μαρτίου 2019 για συντάξεις, ΚΕΑ 0

Οι πληρωμές Μαρτίου 2019 για συντάξεις, ΚΕΑ

 0
 Η πληρωμή μηνός Μαρτίου 2019 στους δικαιούχους (όσοι έχουν υποβάλλει αίτηση μέχρι 28-02-2019) του προγράμματος «Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης» (ΚΕΑ) θα γίνει, την Πέμπτη 28 Μαρτίου 2019

Συντάξεις

Το Δημόσιο  θα καταβάλλει τις συντάξεις Απριλίου 2019  την Πέμπτη 28 Μαρτίου 2019
Το ΙΚΑ θα καταβάλλει τις συντάξεις Απριλίου 2019  την Πέμπτη 28 Μαρτίου 2019
Το ΝΑΤ θα καταβάλλει τις συντάξεις Απριλίου 2019  την Πέμπτη 28 Μαρτίου 2019
Ο ΟΑΕΕ θα καταβάλλει τις συντάξεις Απριλίου 2019 την Δευτέρα 01 Απριλίου 2019
Ο ΟΓΑ θα καταβάλλει τις  συντάξεις Απριλίου 2019 την Δευτέρα 01 Απριλίου 2019
Τα υπόλοιπα ταμεία του Υπουργείου Εργασίας θα καταβάλλουν τις συντάξεις Απριλίου 2019  την Πέμπτη 28 Μαρτίου 2019 
Οι προσωρινές συντάξεις Ενόπλων ΔυνάμεωνΣωμάτων Ασφαλείας και Πυροσβεστικού Σώματος του Απριλίου 2019 θα καταβληθούν την Πέμπτη 28 Μαρτίου 2019 
-Το ΕΤΕΑΕΠ θα καταβάλλει τις επικουρικές συντάξεις Απριλίου 2019 στις 2 Απριλίου 2019 ημέρα Τρίτη

Οι νέες εισφορές του ΕΤΕΑΕΠ και οι Eπιστήμονες – Η πλατφόρμα με απλά λόγια

Οι νέες εισφορές του ΕΤΕΑΕΠ και οι Eπιστήμονες – Η πλατφόρμα με απλά λόγια

 0
Το Σαββατοκύριακο που μας πέρασε, ξεκίνησε η εφαρμογή εισφορών μη μισθωτών του ΕΤΕΑΕΠ, με καθυστέρηση 27 μηνών, με βάση τις διατάξεις του Ν.4387/2016. Πρώτιστο μέλημά μας είναι με απλό τρόπο να εξηγήσουμε στους Επιστήμονες και λοιπούς ασφαλισμένους τι συμβαίνει, κάτι που όφειλε η Πολιτεία να έχει πράξει.
Πραγματικά από την ιστοσελίδα του ΕΤΕΑΕΠ προκύπτει έλλειψη εγκυκλίων και οδηγιών, ενώ δεν υπάρχει καν επιλογή πληρωμής στα internet banking των Τραπεζών. Υπάρχουν μόνο δύο πρόσφατες εγκύκλιοι του Υπουργείου Φ80020/οικ.902/Δ16.20 και Φ80020/οικ.902/Δ16.29που δεν επιλύουν τα πρακτικά ζητήματα.
Ας ξεκινήσουμε με απλό τρόπο:

1.Τι είναι το ΕΤΕΑΕΠ:

Είναι το Ενιαίο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης και Εφάπαξ Παροχών που ιδρύθηκε με τα άρθρα 74 επ. του Ν.4387/2016 και στο οποίο έχουν ενταχθεί οι Κλάδοι Επικουρικής Ασφάλισης και Πρόνοιας των Δικηγόρων, Μηχανικών, Υγειονομικών (μόνο Πρόνοια), Συμβολαιογράφων, Δικαστικών Επιμελητών. Επίσης εντάσσονται στην επικουρική ασφάλιση κατηγορίες ασφαλισμένων όπως Αρτοποιοί, Βενζινοπώλες, Χημικοί κ.λπ..

2. Ποιες είναι οι εισφορές και από πότε επιβάλλονται:

Α) Επικουρική ασφάλιση: Οι εισφορές αυτές προβλέπονται στο άρθρο 97 του Ν.4387/2016, επιβάλλονται από 1.1.2017, αφορούν όλους τους ανωτέρω εντασσόμενους (Πλην υγειονομικών) δικηγόρους και μηχανικούς της χώρας (και άλλους ασφαλισμένους) και αρχικώς είχαν οριστεί ως ποσοστό 7% επί του Καθαρού Φορολογητέου Αποτελέσματος της προηγούμενης χρήσης. Πλέον μετά την ισχύ του Ν.4578/2018 οι εισφορές αυτές είναι ουσιαστικά πάγιες, ως ποσοστό 7% επί του κατώτατου μισθού και μάλιστα με αναδρομική ισχύ από 1.1.2017. Τούτο αποτελεί σημαντική επιτυχία για τους επιστημονικούς φορείς, αφού περιορίζει σημαντικά τον εισπρακτικό – φορολογικό χαρακτήρα των εισφορών.
Μηνιαία εισφορά: α) από 1.1.17 έως 31.1.19 (κατώτατος μισθός 586,08) 41,02 ευρώ
β) από 1.2.19 (κατώτατος μισθός 650) 45,50 ευρώ
Β) Πρόνοια (εφάπαξ) Οι εισφορές αυτές προβλέπονται στο άρθρο 35 του Ν.4387/2016, επιβάλλονται από 1.1.2017, αφορούν Συμβολαιογράφους, Μηχανικούς, δικηγόρους Αθηνών, Υγειονομικούς, Δικ.Επιμελητές και αρχικώς είχαν οριστεί ως ποσοστό 4% επί του Καθαρού Φορολογητέου Αποτελέσματος της προηγούμενης χρήσης. Πλέον μετά την ισχύ του Ν.4578/2018 οι εισφορές αυτές είναι ουσιαστικά πάγιες, ως ποσοστό 4% επί του κατώτατου μισθού και μάλιστα με αναδρομική ισχύ από 1.1.2017. Τούτο αποτελεί σημαντική επιτυχία για τον Κλάδο μας, αφού περιορίζει σημαντικά τον εισπρακτικό – φορολογικό χαρακτήρα των εισφορών.
Μηνιαία εισφορά: α) από 1.1.17 έως 31.1.19 (κατώτατος μισθός 586,08) 23,44 ευρώ
β) από 1.2.19 (κατώτατος μισθός 650) 26,00 ευρώ

3. Γιατί έχω να πληρώσω αναδρομικά και σε πόσες δόσεις:

Η καθυστέρηση οφείλεται σε υπαιτιότητα της Πολιτείας (ΕΤΕΑΕΠ και Υπουργείο Εργασίας) και σύμφωνα με σχετική εγκύκλιο του Υπουργείου, τα αναδρομικά αφορούν το χρονικό διάστημα από 1.1.2017 έως και 31.12.2018, έχουν εκκαθαριστεί και θα επιβληθούν σε 36 δόσεις.

4. Ποια είναι η συνολική επιβάρυνσή:

ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ ΑΝΩ ΤΗΣ ΠΕΝΤΑΕΤΙΑΣ – ΕΙΔΟΠΟΙΗΤΗΡΙΟ ΕΤΕΑΕΠ
ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΒΑΣΗΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗ 7% (ΑΠΑΝΤΕΣ ΠΛΗΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ)ΠΡΟΝΟΙΑ 4% (ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ ΑΘΗΝΩΝ, ΣΥΜΒ/ΦΟΙ, ΔΙΚ.ΕΠΙΜΕΛΗΤΕΣ, ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ, ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΙ)ΣΥΝΟΛΟ
2017-8 (586,08)41,0223,4464,46
2019 (650)45,5026,0071,50
ΑΥΞΗΣΗ+4,48+2,56+7,04
ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΑ (2017 -2018) ΕΠΊ 36 ΜΗΝΕΣ Ή ΑΠΟ ΕΙΔΟΠ.1ου 2019 ΕΩΣ ΕΙΔΟΠ. 12ου2021+ 27,35+15,63+42,98
ΣΥΝΟΛΟ ΕΙΔΟΠΟΙΗΤΗΡΙΟΥ(45,50+27,35)
72,80
(26+15,63)
41,63
114,435. Είμαι νέος ασφαλισμένος (πρώτη πενταετία) έχω διαφορά στις εισφορές:

ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ ΚΑΤΩ ΠΕΝΤΑΕΤΙΑΣ ΕΙΔΟΠΟΙΗΤΗΡΙΟ ΕΤΕΑΕΠ
ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΒΑΣΗΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗ 7% (ΑΠΑΝΤΕΣ ΠΛΗΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ)ΠΡΟΝΟΙΑ 4% (ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ ΑΘΗΝΩΝ, ΣΥΜΒ/ΦΟΙ, ΔΙΚ.ΕΠΙΜΕΛΗΤΕΣ, ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ, ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΙ)ΣΥΝΟΛΟ
2017-8 (410,26)
Ή 586,08 Χ 70%
28,7116,4145,12
2019 (455,00)
Ή 650 Χ 70%
31,8518,2050,05
ΑΥΞΗΣΗ+3,14+1,79+4,93
ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΑ (2017 -2018) ΕΠΊ 36 ΜΗΝΕΣ Ή ΑΠΟ ΕΙΔΟΠ.1ου2019 ΕΩΣ ΕΙΔΟΠ. 12ου 2021+ 19,15+10,94+30,09
ΣΥΝΟΛΟ ΕΙΔΟΠΟΙΗΤΗΡΙΟΥ(31,85+19,15)
51,00
(26+15,63)
29,14
80,14
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Θυμίζουμε πως η έκπτωση αυτή της πρώτης πενταετίας αποτελεί ασφαλιστική οφειλή για τον ΝΈΟ ασφαλισμένο που εξοφλείται εξ ολοκλήρου μέχρι και τη συμπλήρωση δεκαπέντε (15) ετών ασφάλισης (παρ. 3 άρθρου 39Α Ν.4387/16) .

6. Γιατί εκδίδονται 3 ειδοποιητήρια και δεν περιλαμβάνονται στην πλατφόρμα εισφορών ΕΦΚΑ

Είναι ανεξήγητο και δημιουργεί ερωτηματικά. Είχε ζητηθεί από τους Επιστημονικούς Συλλόγους από το Υπουργείο, πλην όμως δεν εισακούστηκε. Προσθέτει γραφειοκρατία και ταλαιπωρία και οικονομική επιβάρυνση στους ασφαλισμένους, ενώ δεν μπορεί να υπάρχει συμψηφισμός εισφορών από τα γραμμάτια. Η δικαιολογία που δίδεται ότι είναι διαφορετικοί φορείς δεν ευσταθεί, καθόσον και στο ειδοποιητήριο ΕΦΚΑ εισπράττεται εισφορά υπέρ ΕΟΠΥΥ (υγεία σε είδος).

7. Πως βλέπω τις εισφορές μου

Από την ιστοσελίδα του ΕΤΕΑΕΠ (εισφορές μη μισθωτών) και ακολουθώ την ίδια διαδικασία με κωδικούς taxis όπως και στον ΕΦΚΑ (πανομοιότυπη πλατφόρμα). https://www.eteaep.gov.gr/web/
πηγή: e-forologia.gr