Κυριακή, 9 Ιουλίου 2017

Τα αποτελέσματα των ελέγχων για το λαθρεμπόριο

Τα αποτελέσματα των ελέγχων για το λαθρεμπόριο
Από 01-01-2016 έως 30-04-2017 διενεργήθηκαν από τις εποπτευόμενες από την Υπηρεσία μας περιφερειακές δομές συνολικά 18.372 έλεγχοι και καταλογίστηκαν 1.015.037 παραβάσεις σε 6.002 επιχειρήσεις (ποσοστό παραβατικότητας 32,67%). Εντοπίσθηκαν διαφυγόντα έσοδα 119.473.059,97 ευρώ και επιβλήθηκαν πρόστιμα 12.642.432,16 ευρώ.

 Από τους ως άνω διενεργηθέντες ελέγχους από τις εποπτευόμενες περιφερειακές μας δομές 17.523 αφορούν προληπτικούς ελέγχους( στοχευμένοι μερικοί επιτόπιοι «εμφανείς και έλεγχοι διακίνησης), 200 αφορούν έρευνες ενδοκοινοτικής απάτης Φ.Π.Α., ενώ παράλληλα διενεργήθηκαν 325 λοιπές έρευνες σχετιζόμενες με φοροδιαφυγή καθώς και 324 έρευνες κατόπιν εισαγγελικής παραγγελίας.

Στο πλαίσιο των ελέγχων αυτών, τα ποσά που έχουν βεβαιωθεί από τις αρμόδιες τελωνειακές αρχές και αφορούν υποθέσεις παραβάσεων καυσίμων και καπνικών προϊόντων, όπως αυτά έχουν αντληθεί από το Ο.Π.Σ. ELENXIS, για τα έτη 2013 έως και 2016 και του πενταμήνου του έτους 2017, παρατίθενται στο κάτωθι πίνακα.

ΕΤΗ2013201420152016ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ -ΜΑΪΟΥ 2017
ΚΑΥΣΙΜΑ22.153.950,5118.206.824,2012.085.906,846.393.596,2913.168.810,62
ΚΑΠΝΙΚΑ62.797.971,41116.080.884,96158.722.075,72377.892.491,39143.500.669,60

Τα ποσά που έχουν εισπραχθεί από τις αρμόδιες τελωνειακές αρχές, σύμφωνα με την ίδια πηγή πληροφόρησης, για υποθέσεις παραβάσεων καυσίμων και καπνικών, έχουν όπως παρακάτω:
 
ΕΤΗ2013201420152016ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ -ΜΛΪΟΥ 2017
ΚΑΥΣΙΜΑ14.290.725,6711.692.734,134.980.453,733.847.344,551.321.358,31
ΚΑΠΝΙΚΑ1.422.713,544.088.818,7516.349.628,611.896.309,431.026.595,33

Τα ανωτέρω στοιχεία  κατατέθηκαν στην βουλή από την ΑΑΔΕ στο πλαίσιο απάντησης σε επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή Χ.Σταικούρα, σχετικά με τα αποτελέσματα των ελέγχων από το Λαθρεμπόριο.


https://www.taxheaven.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια: