Τετάρτη, 6 Ιουνίου 2012

Εγκύκλιος Ο.Α.Ε.Ε. Αρ. 32/6.6.2012 Ημερομίσθιο ανειδίκευτου εργάτη για την χορήγηση εξωιδρυματικού επιδόματος, επιδόματος απολύτου αναπηρίας και για την απασχόληση συνταξιούχων ΑΘΗΝΑ, 06 / 06 /2012


Εγκύκλιος Ο.Α.Ε.Ε. Αρ. 32/6.6.2012
Ημερομίσθιο ανειδίκευτου εργάτη για την χορήγηση εξωιδρυματικού επιδόματος, επιδόματος απολύτου αναπηρίας και για την απασχόληση συνταξιούχων
ΑΘΗΝΑ, 06 / 06 /2012
Αριθ. Πρωτ. ΔΙΠΣΥΝ/Φ1 / 7/ 40607

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
Οργανισμός Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελματιών
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΡΟΧΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : ΠΑΡΟΧΩΝ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ
ΤΜΗΜΑ : ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ

ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ :ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 5
ΠΛΗΡ : Ε. ΦΑΓΚΡΑ
ΤΗΛ. :             210-5274375      
ΦΑΞ. : 210-5220504

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ: 32

ΘΕΜΑ: ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΟ ΑΝΕΙΔΙΚΕΥΤΟΥ ΕΡΓΑΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΞΩΙΔΡΥΜΑΤΙΚΟΥ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ, ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ ΑΠΟΛΥΤΟΥ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ

ΣΧΕΤ: Ν.4051/2012, ΑΡΘ.6 & Ν.4052/2012 ΑΡΘ.138

Σας κάνουμε γνωστές τις διατάξεις της παρ.6 του αρθ.6 του Ν.4051/2012 καθώς και της παρ.Ι του αρθ.138 του Ν.4052/2012 με τις οποίες ορίζεται ότι με το ποσό που αντιστοιχεί στο ημερομίσθιο ανειδίκευτου εργάτη της 31/12/2011 (33,04 ευρώ) θα υπολογίζονται οι παρακάτω περιπτώσεις των οποίων το ημερομίσθιο του ανειδίκευτου εργάτη αποτελεί βάση υπολογισμού:

1) Το καταβαλλόμενο ποσό εξωιδρυματικού επιδόματος των παρ.1 και 2 του αρθ.42 του Ν.1140/1981 όπως ισχύει (20*33,04 = 660,80 ευρώ).

2) Το ανώτατο ποσό προσαύξησης της σύνταξης των συνταξιούχων των ασφαλιστικών οργανισμών αρμοδιότητας Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης λόγω απολύτου αναπηρίας (20*33,04 = 660,80 ευρώ).

3) Το όριο της ακαθάριστης κύριας σύνταξης ή άθροισμα κύριων συντάξεων το οποίο λαμβάνεται υπόψη για τον περιορισμό της σύνταξης στην απασχόληση των συνταξιούχων του αρθ.63 του Ν.2676/1999 όπως αντικαταστάθηκε από το αρθ.16 του Ν.3863/2010 (30*33,04= 991,20 ευρώ).Η ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ
Γ. ΚΩΤΙΔΟΥ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Η ΠΡ/ΝΗ ΤΜ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ
Ι. ΜΑΡΙΑ

Δεν υπάρχουν σχόλια: