Τετάρτη, 27 Φεβρουαρίου 2013

ΡΑΕ Ερχεται νέος φόρος στο φυσικό αέριο


ΡΑΕ

Ερχεται νέος φόρος στο φυσικό αέριο

Mε ένα νέο τέλος θα επιβαρυνθούν οι καταναλωτές φυσικού αερίου, το Τέλος Ασφάλειας Εφοδιασμού με Φυσικό Αέριο, το οποίο, σύμφωνα με τις προτάσεις της ΡΑΕ, θα κυμαίνεται από 0,23 ευρώ/Mwh ως 0,60 ευρώ/Mwh ανάλογα με την κατηγορία καταναλωτή, με τελικό στόχο τη συγκέντρωση ποσού της τάξης των 14 εκατ. ευρώ για τον πρώτο χρόνο, αφού θα αναπροσαρμόζεται κατ' έτος.
Οι προτάσεις της ΡΑΕ, οι οποίες παρουσιάστηκαν σε εφαρμογή σχετικού κοινοτικού κανονισμού, τέθηκαν από χθες σε δημόσια διαβούλευση, που θα διαρκέσει ως την Παρασκευή 22 Μαρτίου.
Το νέο τέλος στοχεύει στη χρηματοδότηση εν μέρει ή στο σύνολό τους των μέτρων για την κατοχύρωση της ασφάλειας εφοδιασμού με αέριο. Θα καταβάλλεται στον Διαχειριστή του Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου (ΕΣΦΑ) από όλους τους χρήστες του συστήματος και βάσει της πρότασης της ΡΑΕ προσδιορίζεται ως εξής:
  • Για τους ηλεκτροπαραγωγούς στα 0,25 ευρώ/Mwh.
  • Για την κατανάλωση φυσικού αερίου από προστατευόμενους καταναλωτές (οικιακοί και μικροί πελάτες) στα 0,60 ευρώ/Mwh.
  • Για όλες τις υπόλοιπες καταναλώσεις στα 0,28 ευρώ/Mwh.
  • Η ΡΑΕ προβλέπει την ετήσια αναπροσαρμογή των τιμών βάσει ειδικού συντελεστή.
Αποζημίωση 
Τα ποσά που θα συγκεντρωθουν προορίζονται για την αποζημίωση των μονάδων παραγωγής ηλεκτρισμού (κόστος 4,2 εκατ. ευρώ) για τη δυνατότητά τους να λειτουργούν με εφεδρικό καύσιμο, την αποζημίωση από τον Διαχειριστή του ΕΣΦΑ των προμηθευτών για αποδεδειγμένη διαχείριση ζήτησης κατά τη διάρκεια κρίσεων, (6,7 εκατ. ευρώ) και για την ετοιμότητα των μονάδων υγροποίησης ή άλλων δράσεων που θα κριθούν απαραίτητες, στο πλαίσιο της σχεδίου προληπτικής δράσης (1,4 εκατ. ευρώ).
Η ΡΑΕ κατήρτισε δύο στρατηγικές. Τη βραχυπρόθεσμη, διάρκειας έως δύο ετών που εστιάζεται στη σύναψη συμφωνιών για πρόσθετο αέριο, τη μείωση του χρόνου προμήθειας υγροποιημένου αερίου κ.λπ. Η μακροπρόθεσμη προβλέπει την αναβάθμιση του τερματικού στη Ρεβυθούσας, την υπόγεια αποθήκη κ.λπ.

Δεν υπάρχουν σχόλια: