Τετάρτη, 14 Ιουνίου 2017

Eurostat: 1,0% η ανάπτυξη της απασχόλησης στην Ελλάδα στο πρώτο τρίμηνο του έτους

Eurostat: 1,0% η ανάπτυξη της απασχόλησης στην Ελλάδα στο πρώτο τρίμηνο του έτους
Το πρώτο τρίμηνο του 2017 σε σύγκριση με το τέταρτο τρίμηνο του 2016

Η απασχόληση αυξήθηκε κατά 0,4% τόσο στη ζώνη του ευρώ όσο και στη ζώνη των 28

+ 1,5% και + 1,4% αντίστοιχα σε σύγκριση με το πρώτο τρίμηνο του 2016


Ο αριθμός των απασχολουμένων αυξήθηκε κατά 0,4% τόσο στη ζώνη του ευρώ όσο και στην ΕΕ κατά το πρώτο τρίμηνο του 2017 σε σύγκριση με το προηγούμενο τρίμηνο, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των εθνικών λογαριασμών που δημοσιεύει η Eurostat, η στατιστική υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το τέταρτο τρίμηνο του 2016, αυξήθηκε επίσης η απασχόληση κατά 0,4% και στις δύο περιοχές. Τα στοιχεία αυτά προσαρμόζονται εποχιακά.

Σε σύγκριση με το ίδιο τρίμηνο του προηγούμενου έτους, η απασχόληση αυξήθηκε κατά 1,5% στη ζώνη του ευρώ και κατά 1,4% στην ΕΕ κατά το πρώτο τρίμηνο του 2017 (μετά + 1,4% και + 1,1% αντίστοιχα κατά το τέταρτο τρίμηνο του 2016).

Η Eurostat εκτιμά ότι κατά το πρώτο τρίμηνο του 2017 απασχολούνταν 234,2 εκατομμύρια άνδρες και γυναίκες στην ΕΕ, από τα οποία 154,8 εκατ. στη ζώνη του ευρώ, και είναι υψηλότερα επίπεδα που σημειώθηκαν ποτέ και στις δύο περιοχές. Τα στοιχεία αυτά είναι εποχιακά ρυθμιζόμενα.Αύξηση της απασχόλησης στα κράτη μέλη

Μεταξύ των κρατών μελών, η Εσθονία (+ 2,8%), η Μάλτα (+ 1,7%), η Σουηδία (+ 1,2%) και η Ιρλανδία (+ 1,1%) είχαν τις υψηλότερες αυξήσεις κατά το πρώτο τρίμηνο του 2017 σε σύγκριση με το προηγούμενο τρίμηνο. Αντίθετα, μειώνεται η απασχόληση στη Λετονία (-1,9%), στη Ρουμανία (-1,2%), στην Κροατία (-0,6%) και στη Λιθουανία (-0,5%).

Ποσοστά ανάπτυξης των κρατών μελών για την απασχόληση κατά το πρώτο τρίμηνο του 2017
Ποσοστιαία μεταβολή σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο, εποχικά διορθωμένη
Ολόκληρο το δελτίο τύπου στην Αγγλική ως συνημμένο αρχείο

https://www.taxheaven.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια: