Τετάρτη, 5 Ιουλίου 2017

Οριστικά αποτελέσματα για τους παιδικούς σταθμούς και τη δράση «Εναρμόνιση της Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής»

Οριστικά αποτελέσματα για τους παιδικούς σταθμούς και τη δράση «Εναρμόνιση της Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής»
5/7/2017

Ανακοινώθηκαν από την ΕΕΤΑΑ τα οριστικά αποτελέσματα για το πρόγραμμα «Εναρμόνιση της Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής» για το σχολικό έτος 2017-2018. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να δουν τα αποτελέσματα εισάγοντας το ΑΦΜ και το ΑΜΚΑ τους στην εφαρμογή:

http://www.eetaa.gr/enarmonisi/paidikoi_stathmoi_2017/results_2017/goneis_ori_select.php

Φέτος 92.231 παιδιά θα ωφεληθούν από τη δράση, αριθμός αυξημένος σε σχέση με την περυσινή σχολική χρονιά κατά 8,8%. Αναλυτικά στατιστικά στοιχεία για τους ωφελούμενους της δράσης μπορείτε να δείτε εδώ:

http://www.eetaa.gr/enarmonisi/paidikoi_stathmoi_2017/stats/StatVfeloymenoi2017.pdf

Με την έκδοση των οριστικών αποτελεσμάτων και την επιλογή των δικαιούχων, οι ωφελούμενες/οι της δράσης πρέπει:

1. Να εκτυπώσουν την «αξία τοποθέτησης» (voucher) για κάθε παιδί (μια για κάθε παιδί) από την ειδική εφαρμογή «οριστικά αποτελέσματα» της Ε.Ε.Τ.Α.Α. (με την εισαγωγή του ΑΦΜ και του ΑΜΚΑ),

2. Να απευθυνθούν, μέχρι και την 1-9-2017, σε οποιαδήποτε Δομή της επιλογής τους για την εγγραφή των παιδιών τους, Σημειώνεται ότι οι ωφελούμενοι δύνανται να απευθυνθούν για την εγγραφή του/των παιδιού/ών τους είτε στην Δομή, για την οποία ενημερώθηκαν μέσω της ειδικής εφαρμογής ότι υπάρχει δυνατότητα τοποθέτησης του παιδιού τους, δυνάμει της ενδεικτικής σύζευξης, είτε σε οποιαδήποτε άλλη δομή επιθυμούν. Υπενθυμίζεται ότι η διαδικασία της σύζευξης είναι ενδεικτική και δεν παράγει δεσμευτικά αποτελέσματα τόσο για τον Φορέα / Δομή όσο και τον ωφελούμενο/κάτοχο «Αξίας Τοποθέτησης» (Voucher).

3. Να υπογράψουν τη σύμβαση με τον φορέα επιλογής τους. Η σύμβαση υπογράφεται σε τρία αντίτυπα, ένα για την/τον ωφελούμενο/νη, ένα για τον φορέα και ένα για την Ε.Ε.Τ.Α.Α.

4. Να υπογράψουν την εξουσιοδότηση προς την Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε. για να διενεργεί αυτή τις πληρωμές προς τη Δομή για λογαριασμό τους

5. Να συμπληρώσουν τα στοιχεία του Ερωτηματολογίου Εισόδου στη ειδική εφαρμογή από 25.8 έως 5-9-2017 «Ερωτηματολόγιο Εισόδου» της ΕΕΤΑΑ (με την εισαγωγή ΑΦΜ και ΑΜΚΑ) και να προσκομίσουν στην δομή τη βεβαίωση που εκτυπώνεται από την εφαρμογή. Η οριστικοποίηση των στοιχείων του ερωτηματολογίου εισόδου θα διενεργηθεί μετά τις 25.8.2017 διότι απαιτούνται τα στοιχεία που ισχύουν κατά την έναρξη της παροχής υπηρεσιών.

Σημειώνεται ότι αν δεν συμπληρωθούν τα στοιχεία του ερωτηματολογίου εισόδου στην ειδική εφαρμογή της ΕΕΤΑΑ, η εγγραφή - τοποθέτηση δεν θεωρείται έγκυρη για την ΕΕΤΑΑ και δεν θα ενεργοποιείται η «αξία τοποθέτησης» (voucher)

Όλα τα απαραίτητα έντυπα και οι οδηγίες προς τους φορείς και τους ωφελούμενους έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της ΕΕΤΑΑ:
 http://www.eetaa.gr/index.php?tag=paidikoi_2017


https://www.taxheaven.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια: