Τετάρτη, 31 Ιουλίου 2013

Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. - Παράταση προθεσμίας πληρωμής ασφαλιστικών εισφορών Α' εξαμήνου 2013 στο Ε.Τ.Α.Α.

Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. - Παράταση προθεσμίας πληρωμής ασφαλιστικών εισφορών Α' εξαμήνου 2013 στο Ε.Τ.Α.Α.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΣΜΕΔΕ 31/07/2013

Με την αριθμ. 242/25.7.13 θέμα 26 απόφαση του, το ΔΣ του ΕΤΑΑ αποφάσισε την παράταση της προθεσμίας πληρωμής Ασφαλιστικών Εισφορών Α εξαμήνου 2013 έως 15/9/13 χωρίς πρόσθετα τέλη.

Δεν υπάρχουν σχόλια: