Τετάρτη, 19 Ιουλίου 2017

ΙΕΛΚΑ: Παραμένουν σημαντικά χαμηλότερες οι τιμές του τυπικού καλαθιού στα Ελληνικά Σουπερμάρκετ

ΙΕΛΚΑ: Παραμένουν σημαντικά χαμηλότερες οι τιμές του τυπικού καλαθιού στα Ελληνικά Σουπερμάρκετ Η επαναλαμβανόμενη εξαμηνιαία έκθεση του Ινστιτούτου Έρευνας Λιανεμπορίου Καταναλωτικών Αγαθών (ΙΕΛΚΑ) παρουσιάζει τα αποτελέσματα οργανωμένης έρευνας σύγκρισης τιμών σε τυπικό καλάθι προϊόντων του οργανωμένου λιανεμπορίου τροφίμων (σουπερμάρκετ) στην Ελλάδα τον Ιούλιο 2017 με την Αγγλία [1] και τη Γαλλία, την Ισπανία και την Πορτογαλία. Η σύγκριση τιμών γίνεται με και χωρίς την αξία του ΦΠΑ, ο οποίος διαφέρει σε κάθε χώρα.
Για την παρούσα ανάλυση συγκρίθηκαν οι τιμές σε 20 υποκατηγορίες προϊόντων που συνθέτουν ένα τυπικό καλάθι αγορών. Αυτές οι υποκατηγορίες προϊόντων εξετάζονται από ένα σημαντικό δείγμα πάνω από 2.300 τιμών προϊόντων και 29 διαφορετικές αλυσίδες σουπερμάρκετ στις πέντε χώρες συνολικά για να υπολογισθούν οι μέσες τιμές, με δειγματοληψίες από έγκυρα site σύγκρισης τιμών σε Ελλάδα και εξωτερικό, αλλά και από αλυσίδες σουπερμάρκετ. Τα στοιχεία περιλαμβάνουν τόσο τιμές προϊόντων σε προσφορά, όσο και προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας σε κάθε χώρα.
Πίνακας 1 : Σύγκριση μέσων τιμών καλαθιού προϊόντων σουπερμάρκετ Ελλάδας-Αγγλίας-Γαλλίας-Ισπανίας με ΦΠΑ και χωρίς ΦΠΑ
Τιμές με ΦΠΑ
Τιμές χωρίς ΦΠΑ
Διαφορά με Ελλάδα με ΦΠΑ
Διαφορά με Ελλάδα χωρίς ΦΠΑ
Ελλάδα
46,68
38,59
Γαλλία
64,77
58,83
+38,75%
+52,43%
Η.Β.
60,31
55,97
+29,20%
+45,03%
Ισπανία
56,96
51,79
+22,01%
+34,20%
Πορτογαλία
54.59
48.43
+13,89%
+18,98%
Σχήμα 1: Σύγκριση μέσων τιμών τυπικού καλαθιού προϊόντων σουπερ μάρκετ Ελλάδας-Αγγλίας-Γαλλίας-Ισπανίας με ΦΠΑ και χωρίς ΦΠΑ

Δεν υπάρχουν σχόλια: