Τετάρτη, 26 Ιουλίου 2017

ΤΙ ΔΙΚΑΙΟΥΤΑΙ Ο ΜΙΣΘΩΤΟΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ

ΤΙ ΔΙΚΑΙΟΥΤΑΙ Ο ΜΙΣΘΩΤΟΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ

ΤΙ ΔΙΚΑΙΟΥΤΑΙ Ο ΜΙΣΘΩΤΟΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ
Συντάχτηκε από τον   στις 00:00
Αρχικά ο μισθωτός που εργάζεται εκτός έδρας δικαιούται
κανονικά το μισθό ή τα ημερομίσθια που αντιστοιχούν στις ημέρες της εκτός έδρας απασχόλησης καθώς και πρόσθετη αμοιβή και προσαύξηση για παροχή εργασίας τις Κυριακές, αργίες, υπερωρίες κ.τ.λ. Έπειτα ο μισθωτός που για τις ανάγκες της εργασίας χρειάζεται να διανυκτερεύσει , δικαιούται και ειδική αποζημίωση που υπολογίζεται με βάση το μισθό ή τα ημερομίσθια και της ημέρες που απασχολήθηκε πραγματικά εκτός έδρας. Τέλος, έχει δικαίωμα να ζητήσει αποζημίωση για την κάλυψη των εξόδων μετακίνησης.

Δεν υπάρχουν σχόλια: