Τετάρτη, 19 Ιουλίου 2017

ΟΑΕΕ. Ατομικός Λογαριασμός Ασφαλισμένου

ΟΑΕΕ. Ατομικός Λογαριασμός Ασφαλισμένου

Οι δόσεις ρυθμίσεων ληξιπρόθεσμων οφειλών αναρτώνται στον ιστότοπο oaee.gr στη διαδικτυακή υπηρεσία Ατομικός Λογαριασμός Ασφαλισμένου
ΟΙ ΔΟΣΕΙΣ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΣΤΟΝ «ΑΤΟΜΙΚΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ»
Ο ΟΑΕΕ ενημερώνει ότι οι δόσεις ρυθμίσεων ληξιπρόθεσμων οφειλών αναρτώνται στην υπηρεσία Ατομικός Λογαριασμός Ασφαλισμένου, στον ιστότοπο του (oaee.gr).
Οι ασφαλισμένοι που έχουν εγγραφεί στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του Οργανισμού μπορούν:
– να ενημερωθούν για το ακριβές ποσόν της δόσης ή των δόσεων που θα καταβάλλουν μέσω πάγιας εντολής προς Τραπεζικό Ίδρυμα.
Ο Ατομικός Λογαριασμός Ασφαλισμένου παρέχει στους ασφαλισμένους άμεση πρόσβαση στα ατομικά τους στοιχεία και, παράλληλα, εξυπηρέτηση, χωρίς να είναι απαραίτητη η επικοινωνία ή προσέλευσή τους στις κατά τόπους Υπηρεσίες.

Δεν υπάρχουν σχόλια: