Αναμένεται να προκηρυχθούν ως το τέλος τους έτους
Τα 223 εκατ. ευρώ από τα 381 εκατ. ευρώ των κονδυλίων που θα διατεθούν από εδώ και στο εξής για την απασχόληση ανέργων θα αφορούν θέσεις στους δήμους, τη δημόσια υγεία και άλλες δημόσιες υπηρεσίες.
Με  άλλα λόγια το 58% των σχετικών κονδυλίων που θα αφορούν προγράμματα απασχόλησης τα οποία θα προκηρυχθούν μέχρι τέλος του τρέχοντος έτους, θα κατευθυνθεί για την ενίσχυση της απασχόληση στο δημόσιο, ενώ το υπόλοιπο 42% (158 εκατ. ευρώ) θα κατευθυνθεί για την ενίσχυση της απασχόλησης στον ιδιωτικό τομέα, σύμφωνα με όσα προκύπτουν από στοιχεία του ΟΑΕΔ.
 Παρόμοια είναι η σύνθεση των θέσεων απασχόλησης οι οποίες θα επιδοτηθούν με τα κονδύλια αυτά. Συγκεκριμένα, το 54% (ή 22.511) των νέων επιδοτούμενων θέσεων απασχόλησης θα αφορούν το Δημόσιο, τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης και τα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου. Αντίθετα, μόλις το 46%  (17.795) των νέων θέσεων θα αφορά τον ιδιωτικό τομέα.
Εξάλλου και η χρηματοδότηση των νέων προγραμμάτων θα προέλθει προπαντός από το Δημόσιο και συγκεκριμένα από τον ΟΑΕΔ. Πιο συγκεκριμένα, ο ΟΑΕΔ θα συμβάλλει με 242 εκατ. ευρώ (63% συνόλου δαπανών ), ενώ με 155 εκατ. ευρώ θα συμβάλλει το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο-ΕΠΑΝΑΔ και η ΠΑΝ.
Πιο συγκεκριμένα, τα προγράμματα απασχόλησης τα οποία αναμένεται να προκηρυχθούν έως τέλος του έτους είναι τα ακόλουθα ;

1. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ 1.295 ΑΝΕΡΓΩΝ, ΗΛΙΚΙΑΣ 25-29 ΕΤΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΕΙ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ

Συγχρηματοδοτούμενο (ΠΑΝ) για 1.295θέσεις , με προϋπολογισμό 3.730.000€

2. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ, ΗΛΙΚΙΑΣ 18-24 ΕΤΩΝ

Συγχρηματοδοτούμενο (ΠΑΝ) για περίπου 1.500 θέσεις

3. ΕΙΔΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 1.135 ΑΝΕΡΓΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡ. 64 ΤΟΥ Ν. 4430/2016, ΟΠΩΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΚΑΙ ΙΣΧΥΕΙ

Θα χρηματοδοτηθεί με εθνικοί πόρους (ΟΑΕΔ), θα αφορά 1.135 Θέσεις και θα έχει Προϋπολογισμό 66.000.000€.

4. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Α’ ΚΑΙ Β’ ΒΑΘΜΟΥ (ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΑΝΕΡΓΩΝ, ΗΛΙΚΙΑΣ 55-67 ΕΤΩΝ

Θα χρηματοδοτηθεί με εθνικούς πόρους (ΟΑΕΔ), θα αφορά 10.000 θέσεις και θα έχει Προϋπολογισμό 120.000.000€.

5. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ, ΑΠΕΞΑΡΤΗΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΕΞΑΡΤΗΣΙΟΓΟΝΕΣ ΟΥΣΙΕΣ, ΑΠΟΦΥΛΑΚΙΣΜΕΝΩΝ, ΝΕΑΡΩΝ ΠΑΡΑΒΑΤΙΚΩΝ ΑΤΟΜΩΝ Ή ΝΕΑΡΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΣΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΚΙΝΔΥΝΟ

Θα χρηματοδοτηθεί  με εθνικούς πόρους (ΟΑΕΔ), αφορά 2000 θέσεις και θα έχει Προϋπολογισμό 39.600.000€.

6. ΔΡΑΣΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ ΑΝΕΡΓΟΥΣ ΗΛΙΚΙΑΣ ΕΩΣ 29 ΕΤΩΝ, ΑΠΟΦΟΙΤΟΥΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ

Θα είναι συγχρηματοδοτούμενο (ΠΑΝ και ΕΠΑΝΕΚ). Πρόκειται δράση απασχόλησης που αφορά 9.500 θέσεις και θα έχει Προϋπολογισμό 34.200.000€
Θα προβλέπεται και δράση κατάρτισης και θα αφορά 9.500 θέσεις (επιχορηγούμενο προσωπικό) και επιπλέον  9.500 (εργαζόμενοι επιχείρησης).
Ο Προϋπολογισμός θα ανέρχεται σε  36.625.000€

7. ΠΙΛΟΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΝΕΩΝ, ΗΛΙΚΙΑΣ 18-24 ΕΤΩΝ & 25-29 ΕΤΩΝ ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥΣ ΕΤΑΙΡΟΥΣ

Τα πρόγραμματα αυτά θα είναι συγχρηματοδοτούμενα (ΠΑΝ) και θα αφορούν νέους 18 έως 24 ετών. Θα επιδοτηθούν 800 θέσεις. Ο προϋπολογισμός τους θα φτάσει τα 29.752.000€. Επίσης θα επιδοτηθούν άλλες 1700 θέσεις για νέους 25-29 ετών. Ο προϋπολογισμός του προγράμματος αυτού θα φτάσει τα 14.398.000€.

8. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΣΕ 17 ΔΗΜΟΥΣ (ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΕΣ ΦΟΡΕΙΣ) ΘΥΛΑΚΕΣ ΥΨΗΛΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗΣ ΤΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΤΩΝ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΓΙΑ 3.494 ΘΕΣΕΙΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ (Β’ ΚΥΚΛΟΣ).

Το πρόγραμμα αυτό είναι συγχρηματοδοτούμενο (ΕΚΤ). Θα επιδοτηθούν 3.494 θέσεις, με Προϋπολογισμό 24.139.633,87€.

9. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΣΕ ΔΗΜΟΥΣ ΚΑΙ ΣΕ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Α’ ΥΠΟΔΟΧΗΣ, ΑΣΥΛΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΩΝ ΡΟΩΝ – Β’ ΚΥΚΛΟΣ, ΓΙΑ 1.882 ΘΕΣΕΙΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

Το πρόγραμμα αυτό θα είναι συγχρηματοδοτούμενο (ΕΚΤ,. ΟΑΕΔ). Αφορά 1882 θέσεις. Ο προϋπολογισμός του θα ανέλθει 13.191.156,27€

10. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΣΕ 34 ΔΗΜΟΥΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ – Β’ ΚΥΚΛΟΣ

Το πρόγραμμα αυτό θα είναι συγχρηματοδοτούμενο και θα αφορά 6300 θέσεις.
πηγή:http://www.economy365.gr/