Κυριακή, 23 Ιουλίου 2017

(Upd6) Σημαντικά θέματα της τελευταίας περιόδου που πρέπει να γνωρίζετε

(Upd6) Σημαντικά θέματα της τελευταίας περιόδου που πρέπει να γνωρίζετε
Όπως γνωρίζουμε η περίοδος των τελευταίων τριών μηνών —και όχι μόνο— ήταν αρκετά επιβαρυμένη από πλευράς φόρτου εργασίας για όλους τους συναδέλφους. Μέσα σε όλο αυτό τον κυκεώνα νόμων, πολυνομοσχεδίων, αποφάσεων και εγκυκλίων είχαν δημοσιευθεί εκτός των άλλων και αρκετά ενδιαφέροντα άρθρα, επισημάνσεις, κ.λπ. τα οποία ενδεχομένως να μην έχουν μελετήσει οι συνάδελφοι. Η ομάδα του κόμβου σταχυολόγησε τα σημαντικότερα εξ αυτών έτσι ώστε να τα μελετήσουν οι συνάδελφοι εφόσον επιθυμούν.

 Θέματα δηλώσεων

►  Πρόστιμα Δηλώσεων
■ Πρόστιμα εκπρόθεσμων αρχικών και εκπρόθεσμων τροποποιητικών δηλώσεων εισοδήματος φορολογικού έτους 2016

►  Δήλωση φόρου Μερισμάτων
■ Καταληκτική προθεσμία υποβολής δηλώσεων φόρου μερισμάτων 15% για το φορολογικό έτος 2016

► Δηλώσεις εισοδήματος φυσικών προσώπων

■ 
Πλήρης οδηγός φορολογικών δηλώσεων φορολογικού έτους 2016 - Εντελώς δωρεάν
■ Η εκτύπωση των βεβαιώσεων για το φορολογικό έτος 2016
■ Πως θα δηλωθούν τα ανείσπρακτα ενοίκια στο φορολογικό έτος 2016 - Αναλυτικές οδηγίες
■ Ο «αχρείαστος» «Πίνακας Κ» και η «περιπέτεια» της τοποθέτησης των «Λογιστικών αναμορφώσεων» στα φορολογικά έντυπα
■ Αναλυτικός εύχρηστος πίνακας (αρχείο) λογιστικών-φορολογικών διαφορών από την Ε.Λ.Φ.Ε.Ε. Ρόδου).
■ Τα πάντα για τις αποδείξεις που «χτίζουν το αφορολόγητο»
■ Εισόδημα από δωρεάν παραχώρηση ακίνητης περιουσίας
■ Σχετικά με την υποβολή του αρχείου για τα μερίσματα που καταβλήθηκαν από νομ. πρόσωπα με απλογραφικά βιβλία


► Παρατάσεις δηλώσεων - Ημερομηνίες και δόσεις

■  
Η απόφαση για την παράταση των δηλώσεων έως 17.7.2017
■  Παράταση δηλώσεων μέχρι 21/7/2017 - Ειδική διαδικασία για τα προβλήματα των αγροτών
■ Ποιες δηλώσεις παρατείνονται με την απόφαση ΠΟΛ.1094/2017 και την νέα παράταση που δόθηκε στις 14/7/2017  - Τι γίνεται με τις δόσεις
■ Προθεσμίες υποβολής δηλώσεων εισοδήματος και πληρωμής δόσεων φόρου φυσικών προσώπων, νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων φορολογικού έτους 2016.
■ Νέα παράταση για την τακτοποίηση αυθαιρέτων έως 23 Σεπτεμβρίου 2017
■ (Απόφαση) Παράταση στην υποβολή φορολογικών δηλώσεων για τους πολίτες της Κω - «Οποιοδήποτε μήνυμα περί εκπρόθεσμης υποβολής σε κατοίκους των συγκεκριμένων περιοχών δεν θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη»
  Χαρακτηρισμός εισοδήματος από μισθωτές υπηρεσίες - «Μπλοκάκια» και συναλλαγές με ιδιώτες

■ 
Παράταση υποβολής ετήσιου φορολογικού πιστοποιητικού

■ Ιστορίες φορολογικής τρέλας - Με συνολικό εισόδημα 33,13 ευρώ πληρώνεις φόρο 1.305,44 ευρώ!

► Δηλώσεις εισοδήματος νομικών προσώπων

■ 
Φορολογία εισοδήματος και διανομή κερδών βάσει των διατάξεων του Κ.Φ.Ε. και των Ε.Λ.Π. - ΣΟΛ Α.Ε.
■ Φορολογικές και ασφαλιστικές υποχρεώσεις Αθλητικών Σωματείων
■ Λογιστική και φορολογική μεταχείριση των σχηματισμένων προβλέψεων, για απόσβεση επισφαλών απαιτήσεων. (Άρθρο 26 ν. 4172/2013-Κ.Φ.Ε.) [ΣΟΛ ΑΕΟΕ]

► Θέματα αγροτών
 

■ Νέες οδηγίες για το τι πρέπει να κάνουν οι αγρότες με τις φορολογικές δηλώσεις και τους κωδικούς 037-038

■  Ειδική διαδικασία για τα προβλήματα των αγροτών - Τροποποιητικές δηλώσεις χωρίς πρόστιμο - Δηλώσεις με επιφύλαξη - Λύσεις για τους κωδικούς 037-038 και για τις δηλώσεις που έχουν υποβληθεί λάθος.
■ 
Αποτελεί τεκμήριο η αγορά αγροτεμαχίου από αγρότη
■ Εκκαθάριση των φορολογικών δηλώσεων με αγροτικά εισοδήματα
■ Κριτήρια για την ένταξη των αγροτών στο ειδικό καθεστώς Φ.Π.Α. του άρθρου 41 του Κώδικα Φ.Π.Α. (ν. 2859/2000)
■ Αγρότες: Υποχρέωση ασφάλισης και τήρηση λογιστικών βιβλίων για τον χαρακτηρισμό τους ως επαγγελματίες, σύμφωνα με το άρθρο 65 του ν. 4389/2016

 Φορολογία εισοδήματος


► 
Εξόφληση μισθοδοσίας και δαπανών

■ Η μη έκπτωση της δαπάνης μισθοδοσίας και η έκπτωση των ασφαλιστικών εισφορών
■ Πως πρέπει να γίνεται η καταβολή της μισθοδοσίας από 1.6.2017 και μετά
■ Εξόφληση συναλλαγών μεταξύ επιχειρήσεων και ιδιωτών. Όλα όσα ισχύουν μέσα από χρηστικούς πίνακες

► Έκπτωση δαπανών
■ Ο χρόνος έκπτωσης δαπάνης από λογαριασμούς κοινής ωφέλειας - Τι δεν θεωρείται ως συνεχιζόμενη υπηρεσία και οι διαφορές λογιστικής και φορολογικής βάσης
■ Λογιστικός και φορολογικός χειρισμός του εισοδήματος από συνεχιζόμενη παροχή υπηρεσίας, η οποία ολοκληρώνεται στην επόμενη χρήση
■ Η έκπτωση των ασφαλιστικών εισφορών από τα ακαθάριστα έσοδα - Η στρέβλωση της μη έκπτωσης των ορισμένων εισφορών
■ Χαρακτηρισμός δαπανών επιστημονικής και τεχνολογικής έρευνας για τις ανάγκες του άρθρου 22Α του Κ.Φ.Ε.

■ Φορολογική αντιμετώπιση των συναλλαγματικών διαφορών, που προκύπτουν από την αποτίμηση καταθέσεων σε Ξένο Νόμισμα - ΣΟΛ Α.Ε.

► Φορολογία κατοίκων εξωτερικού
■ ΣτΕ 1215/2017 Σύζυγοι με ξεχωριστή κατοικία. Η σύζυγος μπορεί να υποβάλλει αυτοτελή δήλωση στην Ελλάδα παρότι είναι παντρεμένη με φορολογούμενο που είναι φορολογικός κάτοικος εξωτερικού. Στην περίπτωση αυτή, η ύπαρξη ξεχωριστής κατοικίας μπορεί να αντιμετωπιστεί για τις ανάγκες υποβολής της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος —και μόνο γι΄αυτές— ως διακοπή της έγγαμης συμβίωσης αποδεικνυόμενη από το γεγονός ότι ο σύζυγος είναι φορολογικός κάτοικος εξωτερικού

■ 
Μέρος 3ο: Γιατί δεν τελειώνει η «Οδύσσεια» της ταλαιπωρίας των Ελλήνων που ξενιτεύονται;
■ Μέρος 2ο: Γιατί δεν τελειώνει η «Οδύσσεια» της ταλαιπωρίας των Ελλήνων που ξενιτεύονται; Οι κρίσιμοι κωδικοί 319 -320 στη φετινή δήλωση
■ Γιατί δεν τελειώνει η «Οδύσσεια» της ταλαιπωρίας των Ελλήνων που ξενιτεύονται; Οι κρίσιμοι κωδικοί 319 -320 στη φετινή δήλωση


 Διάφορα θέματα

► Εξωδικαστικός συμβιβασμός ρύθμισης οφειλών
 Εξωδικαστική ρύθμιση οφειλών - Ποιες ασφαλιστικές οφειλές εντάσσονται - Οι προϋποθέσεις που θέτει το ΚΕΑΟ για την ρύθμιση - Οι δόσεις και οι λοιπές λεπτομέρειες
■ Εξωδικαστική ρύθμιση: Συμψηφισμός με οφειλές βεβαιωμένες στη φορολογική διοίκηση, τα κριτήρια για τον προσδιορισμό των δόσεων αποπληρωμής οφειλών προς το Δημόσιο
■ Εκπαιδευτικά σεμινάρια σε λογιστές για τον εξωδικαστικό μηχανισμό ρύθμισης οφειλών επιχειρήσεων

■ Πως θα εφαρμοστεί η εξωδικαστική ρύθμιση οφειλών - Τι θα γίνει με τους ελ. επαγγελματίες


► Ρύθμιση οφειλών σε δήμους 
 Έως 100 δόσεις η ρύθμιση οφειλών προς τους δήμους. Όλες οι λεπτομέρειες που προβλέπει το νομοσχέδιο


► Άνοιγμα καταστημάτων τις Kυριακές
 Αυτές είναι οι περιοχές που τα καταστήματα θα είναι ανοικτά και τις Κυριακές. Αναλυτικοί χάρτες.

► POS
 Η εγκατάσταση μηχανήματος POS δεν είναι μονόδρομος
 Προμήθεια μηχανημάτων POS. Υπόχρεοι, προθεσμίες συμμόρφωσης, υποχρέωση ενημέρωσης καταναλωτών και κυρώσεις που προβλέπονται
 Πινακίδια POS
■ Η υποχρέωση αποδοχής πληρωμών με κάρτα (POS) δεν έχει εφαρμογή στους δικηγόρους
 Εξαιρούνται της χρήσης POS οι ηλεκτροπαραγωγοί φωτοβολταϊκών
■ Χωρίς POS όσοι εργάζονται με μπλοκάκι►  Οικειοθελής αποκάλυψη εισοδημάτων (Προθεσμία μέχρι 30.9.2017)
 

 Χρηστικό εγχειρίδιο με ερωτήσεις-απαντήσεις και παραδείγματα για την οικειοθελή αποκάλυψη εισοδημάτων (Ενημερωμένο)
 Σημαντικές διευκρινίσεις για την εφαρμογή της οικειοθελούς αποκάλυψης φορολογητέας ύλης παρελθόντων ετών
 ΠΟΛ.1006/2017 Καθορισμός του τρόπου, της διαδικασίας υποβολής δηλώσεων και ρύθμιση λοιπών θεμάτων εφαρμογής των διατάξεων του Κεφαλαίου Α' του Μέρους Πέμπτου «Οικειοθελής Αποκάλυψη Φορολογητέας Ύλης Παρελθόντων Ετών» (άρθρα 57-61) του ν. 4446/2016 (Α' 240)
 ΠΟΛ.1009/2017 Παροχή οδηγιών για την ομοιόμορφη εφαρμογή των διατάξεων του Κεφαλαίου Α' του Πέμπτου Μέρους «Οικειοθελής Αποκάλυψη Φορολογητέας Ύλης Παρελθόντων Ετών» (άρθρα 57-61) του ν. 4446/2016 (Α' 240)
 Νέες διευκρινίσεις για την οικειοθελή αποκάλυψη εισοδημάτων και κοινοποίηση της παράτασης
 Άρθρα Η οικειοθελής αποκάλυψη εισοδημάτων αίρει το χαρακτηρισμό των βιβλίων ως ανακριβών;
 (Upd) Εγχειρίδιο Οικειοθελής αποκάλυψη εισοδημάτων, ερωτήσεις-απαντήσεις, παραδείγματα


► Νέο τέλος υπέρ πνευματικών δικαιωμάτων
■  Τέλος 2% σε ηλεκτρονικούς υπολογιστές και tablet με ram άνω των 4 GB

► Οικονομικές καταστάσεις Γ.Ε.ΜΗ.
■ Υποβολή οικονομικών καταστάσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. και ημερομηνίες σύγκλησης γενικών συνελεύσεων για τη χρήση 2016 - Τι ισχύει για τη δημοσίευση των Οικονομικών καταστάσεων της χρήσης που έληξε την 31/12/2016


► Φ.Π.Α.
■  Τα αγαθά που επιστρέφουν στο μειωμένο συντελεστή Φ.Π.Α. από 1.7.2017
■  Φ.Π.Α. ανεξόφλητων τιμολογίων - Πρέπει οι επιχειρήσεις να προχρηματοδοτούν το κράτος στις περιπτώσεις που δεν εισπράττουν το Φ.Π.Α. από τον αντισυμβαλλόμενο;
■  Οι όροι και οι προϋποθέσεις για την επιστροφή ΦΠΑ χωρίς έλεγχο σε ορισμένες επιχειρήσεις

► Ε.Λ.Π.
■  Χρόνος προσκόμισης του τιμολογίου στο Δημόσιο από τους ελ. επαγγελματίες


► Διάφορες φορολογικές - δικαστικές αποφάσεις - Αρθρα

■ Αλλαγές στην υποβολή των δηλώσεων φόρου πλοίων πρώτης κατηγορίας του ν. 27/1975 - Τροποποίηση της απόφασης για το τύπο και το περιεχόμενο των δηλώσεων
■ ΠΟΛ.1085/2017 (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ) Έναρξη εργασιών φυσικών προσώπων χωρίς την προσκόμιση βεβαίωσης ελέγχου επωνυμίας και διακριτικού τίτλου από το οικείο Επιμελητήριο

■ 
ΣτΕ 1365/2017 Εικονικό ή ανακριβές συμβόλαιο πώλησης ακινήτου ως προς την αξία πώλησης επιφέρει τις κυρώσεις του εικονικού τιμολογίου
■ 
Άρθρα Φορολογικές και ασφαλιστικές υποχρεώσεις Αθλητικών Σωματείων
■ Άρθρα Χρόνος υποβολής ανακλητικής Φ. Δήλωσης και χρόνος παραγραφής δικαιώματος
■ Διευκρινίσεις για την ευθύνη εταίρων δικηγορικών εταιρειών από την Α.Α.Δ.Ε.

■ 
Οι Κ.Α.Δ. για τους οποίους η προσκόμιση προέγκρισης ίδρυσης στη Δ.Ο.Υ. εξακολουθεί να αποτελεί προϋπόθεση για την έναρξη εργασιών
■ Δυνατότητα κατάσχεσης τραπεζικού λογαριασμού, σε περίπτωση πίστωσης αναδρομικών αποδοχών


► 
Ρύθμιση 100 Δόσεων 

■ Επισημάνσεις: Πότε χάνεται η ρύθμιση των 100 δόσεων από 1.1.2017. Τι πραγματικά ισχύει, παραδείγματα

► Οδηγίες ΟΟΣΑ για Ενδοομιλικές συναλλαγές και φοροδιαφυγή 
 Νέες αναθεωρημένες οδηγίες του ΟΟΣΑ σχετικά με τις ενδοομιλικές συναλλαγές για τις πολυεθνικές επιχειρήσεις και τις φορολογικές διοικήσεις
 Νέες οδηγίες από τον ΟΟΣΑ για τις φορολογικές διοικήσεις σχετικά με την υποβολή δήλωσης στοιχείων ανά χώρα (BEPS Δράση 13)

► Πρόστιμα - Ποινές 
 ΠΟΛ 1102/2017 - Η διαδικασία για την εφαρμογή της αναστολής λειτουργίας επαγγελματικών εγκαταστάσεων και της επιβολής ειδικής χρηματικής κύρωσης
 Το νέο καθεστώς αναστολής λειτουργίας των επαγγελματικών εγκαταστάσεων
■ Πρόστιμα εκπρόθεσμων δηλώσεων απόδοσης παρακρατούμενων φόρων - Λύση για εκατοντάδες συναδέλφους


► Παραγραφή - Απόφαση ΣτΕ 

■ 
Παραγραφών... συνέχεια
■ Αυτή είναι η απόφαση του ΣτΕ για την αντισυνταγματικότητα της παράτασης της παραγραφής
■ Οι βασικοί κανόνες παραγραφής και η άρνηση του ΣτΕ να δώσει παράταση στις παρατάσεις

► ΔΛΠ - ΔΠΧΑ -
■ Δωρεάν webinar: Πώς λειτουργεί το ΔΠΧΑ 17 και τι σημαίνει για τους επενδυτές;

 Νέο φορολογικό  νομοσχέδιο

■ Τι προβλέπουν οι νέες διατάξεις για την ανταλλαγή πληροφοριών - Ποιες είναι οι υποχρεώσεις των ομίλων και ποια στοιχεία πρέπει να παρέχουν κάθε χρόνο
■ Οι αλλαγές στο τέλος επιτηδεύματος, στη φορολογία εισοδήματος, στον ΕΝ.Φ.Ι.Α., στον Κώδικα Κληρονομιών, στα ανασφάλιστα κ.λπ. με το νέο φορολογικό νομοσχέδιο
■ Ποια αγαθά αλλάζουν συντελεστή Φ.Π.Α. με το νέο φορολογικό νομοσχέδιο
■ Διευρύνεται το ακατάσχετο και σε ιδρύματα ηλεκτρονικού χρήματος αλλά και σε λογαρισμούς ηλεκτρονικού χρήματος
■ Νέο φορολογικό νομοσχέδιο με αλλαγές σε Φ.Π.Α., Κ.Ε.Δ.Ε., Α.Α.Δ.Ε., ΕΝ.Φ.Ι.Α., δόσεις φόρου νομικών προσώπων, αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών


 Εργατικά - ασφαλιστικά

► Ασφαλιστικά-συνταξιοδοτικά

■ 
Αναγνώριση χρόνου ασφάλισης - Εξαγορά πλασματικών χρόνων ασφάλισης - Εγκύκλιος του Υπ. Εργασίας
■ Ασφαλιστικές εισφορές μηχανικών με διακοπή άσκησης μη μισθωτής απασχόλησης
■ Μέχρι 31/7 χωρίς κυρώσεις οι Α.Π.Δ. (1-5/2017) για τους έμμισθους δικηγόρους (Ε.Φ.Κ.Α.

 Εγκύκλιος Ε.Φ.Κ.Α. αρ. 27/2017 
Παράλληλη ασφάλιση κατ' εφαρμογή των άρθρ. 17 παρ.1 και 36 παρ.1,2,6 και 7 του Ν. 4387/16

► Εργατικά

■ 
Μερική απασχόληση - Προσωρινή πρόσθετη απασχόληση  - Προστασία εργαζομένων από τις υψηλές θερμοκρασίες
Αντιμετώπιση της θερμικής καταπόνησης των εργαζομένων λόγω υψηλών θερμοκρασιών
 Άρειος Πάγος: Η μη καταβολή δεδουλευμένων δεν συνιστά βλαπτική μεταβολή...
  Η ημέρα εβδομαδιαίας αναπαύσεως μπορεί να χορηγείται οποιαδήποτε ημέρα εντός κάθε περιόδου επτά ημερών
■ ΑΠ 117/2017 Επίσχεση Εργασίας - Καταχρηστικό δικαίωμα
 Εγχειρίδιο απαντήσεων στα συνηθέστερα ερωτήματα που αφορούν την άσκηση ενδικοφανούς προσφυγής ενώπιον της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών (Μάιος 2017)https://www.taxheaven.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια: