Αυξομειώσεις στον ΕΝΦΙΑ και άλλους 20 φόρους θα φέρει η αναπροσαρμογή των αντικειμενικών αξιών των ακινήτων.
Οι κατηγορίες των φόρων και των λοιπών αυτών επιβαρύνσεων είναι οι εξής:
1) Ο φόρος επί των τεκμαρτών εισοδημάτων τα οποία προσδιορίζονται βάσει των τεκμηρίων διαβίωσης των κατοικιών των φορολογουμένων.
2) Ο φόρος επί του τεκμαρτού εισοδήματος από ιδιοχρησιμοποίηση επαγγελματικής στέγης ή από δωρεάν παραχώρηση κατοικίας.
3) Ο συμπληρωματικός ΕΝΦΙΑ φυσικών προσώπων.
4) Το τέλος ακίνητης περιουσίας, που επιβάλλεται υπέρ των δήμων μέσω των λογαριασμών της ΔΕΗ.
5) Ο ΦΠΑ 24% που επιβάλλεται στις μεταβιβάσεις νεόδμητων κτισμάτων που δεν αποτελούν πρώτη κατοικία.
6) Ο φόρος μεταβίβασης ακινήτων.
7) Ο φόρος χρησικτησίας κτισμάτων.
8) Ο φόρος ανταλλαγής – συνένωσης οικοπέδων.
9) Ο φόρος διανομής ακινήτων.
10) Ο δημοτικός φόρος που επιβαρύνει τις μεταβιβάσεις ακινήτων (υπολογίζεται με ποσοστό επί του φόρου μεταβίβασης).
11) Τα τέλη υπέρ Ταμείου Νομικών που επιβαρύνουν τα μεταβιβαστικά συμβόλαια.
12) Το πρόσθετο τέλος μεταγραφής συμβολαίων.
13) Ο φόρος δωρεάς ακινήτων.
14) Ο φόρος γονικής παροχής ακινήτων.
15) Ο φόρος κληρονομιάς ακινήτων.
16) Το τέλος εγγραφής ακινήτων στο Κτηματολόγιο.
17) Τα πολεοδομικά πρόστιμα διατήρησης αυθαίρετων κτισμάτων.
18) Τα πολεοδομικά πρόστιμα κατασκευής νέων αυθαιρέτων.
19) Οι εισφορές σε γη και χρήμα για την ένταξη ακινήτων στα σχέδια πόλεων.
20) Ο ειδικός φόρος ακινήτων 15% που επιβάλλεται στις αξίες των ακινήτων τα οποία κατέχουν στην Ελλάδα υπεράκτιες εταιρίες.
πηγή: www.eleytherostypos.gr