Τετάρτη, 18 Απριλίου 2018

Πώς φορολογούνται τα κέρδη από ατομική επιχείρηση Τι συμβαίνει με τις μειώσεις φόρου

Πώς φορολογούνται τα κέρδη από ατομική επιχείρηση
Τι συμβαίνει με τις μειώσεις φόρου
18 Απρ 2018 - 09:02
Picture 0 for Πώς φορολογούνται τα κέρδη από ατομική επιχείρηση
Του Γιώργου Λαμπίρη

Σύμφωνα με την κλίμακα των μισθωτών και των συνταξιούχων φορολογούνται τα κέρδη που προέρχονται από ατομική επιχειρηματική δραστηριότητα, αφού προστεθούν σε τυχόν υπάρχοντα εισοδήματα από μισθούς και συντάξεις.

Σημειώνεται ότι για τα κέρδη που προκύπτουν από επιχειρηματική δραστηριότητα, δεν ισχύουν οι μειώσεις που ισχύουν με βάση το άρθρο 16 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος. Σε ό,τι αφορά τη μείωση του φόρου εισοδήματος, ισχύει μόνο για όσους ασκούν κατ’ επάγγελμα αγροτική δραστηριότητα, με βάση τα όσα ορίζει ο νόμος, υπό την προϋπόθεση ότι τουλάχιστον το 50% του εισοδήματος, θα προέρχεται από το αγροτικό επάγγελμα.

Υπενθυμίζουμε ότι με βάση το άρθρο 16 παρ. 1 του νόμου 4172/2013, ο φόρος που προκύπτει, μειώνεται κατά 1.250 ευρώ για φορολογούμενο χωρίς εξαρτώμενα τέκνα, όταν το φορολογητέο εισόδημα από μισθούς και συντάξεις δεν υπερβαίνει τις 20.000 ευρώ. Επίσης, η μείωση του φόρου φτάνει τα 1.300 ευρώ για φορολογούμενο με ένα εξαρτώμενο τέκνο, σε 1.350 ευρώ για δύο εξαρτώμενα τέκνα, σε 1.450 για τρία εξαρτώμενα τέκνα και πάνω. Ωστόσο εάν το ποσό του φόρου που προκύπτει είναι μικρότερο από τα παραπάνω ποσά, η μείωση φόρου περιορίζεται στο ποσό του φόρου που αναλογεί.

Τι ισχύει για τις νέες ατομικές επιχειρήσεις

Σημειώνεται πάντως ότι για τις νέες ατομικές επιχειρήσεις, οι οποίες προχώρησαν σε έναρξη δραστηριοτήτων μετά την 1η Ιανουαρίου του 2013 και για τα τρία πρώτα χρόνια άσκησης των δραστηριοτήτων αυτών, ο συντελεστής φόρου μειώνεται.

Δεν υπάρχουν σχόλια: