Τρίτη, 23 Μαΐου 2017

Πώς δηλώνεται η δωρεάν παραχώρηση κατοικίας μέχρι 200 τ .μ. από γονέα σε παιδί και αντίστροφα;

Πώς δηλώνεται η δωρεάν παραχώρηση κατοικίας μέχρι 200 τ .μ. από γονέα σε παιδί και αντίστροφα;
Τι ισχύει
07 Απρ 2017 - 09:16
Picture 0 for Πώς δηλώνεται η δωρεάν παραχώρηση κατοικίας μέχρι 200 τ .μ. από γονέα σε παιδί  και αντίστροφα;
Αυτός που το παραχωρεί το δηλώνει μόνο στο Ε2 σαν δωρεάν παραχώρηση.

Αυτός που το κατοικεί, το δηλώνει στον πίνακα 5.1α επιλέγοντας τον κωδικό 203 (δωρεάν παραχωρημένη κατοικία).

Γενικά η δωρεάν παραχώρηση μιας κύριας κατοικίας επιφάνειας μέχρι 200 τ.μ γίνεται από γονείς σε παιδιά και αντίστροφα, προς ανιόντες (παππούδες, γιαγιάδες κ.λπ.) και προς κατιόντες (παιδιά, εγγόνια κ.λπ.) εξ αίματος και εξ αγχιστείας.

Δεν υπάρχουν σχόλια: