Τρίτη, 23 Μαΐου 2017

Φορολογικές Δηλώσεις : Καταληκτικές ημερομηνίες πληρωμής δόσεων φόρου

Φορολογικές Δηλώσεις : Καταληκτικές ημερομηνίες πληρωμής δόσεων φόρου
Τι ισχύει
22 Μαι 2017 - 12:48
Picture 0 for Φορολογικές Δηλώσεις : Καταληκτικές ημερομηνίες πληρωμής δόσεων φόρου
ΟΙ ΔΟΣΕΙΣ ΤΟΥ ΦΟΡΟΥ

Οταν προκύπτει ποσό για πληρωμή από την υποβολή της φορολογικής δήλωσης, το ποσό μπορεί να πληρωθεί εφάπαξ ή σε δόσεις. Οι προθεσμίες πληρωμής των δόσεων εξαρτώνται από τον τρόπο υποβολής της φορολογικής δήλωσης. Η δήλωση στις περισσότερες περιπτώσεις υποβάλλεται μέσω Ιντερνετ και σε ελάχιστες περιπτώσεις υποβάλλεται σε έντυπη μορφή, εγγράφως.

Δόσεις σε ηλεκτρονική υποβολή: Οταν η δήλωση υποβληθεί εμπρόθεσμα μέσω Ιντερνετ και προκύπτει ποσό για πληρωμή ο φόρος πληρώνεται σε τρεις δόσεις ή εφάπαξ. Αν πληρωθεί σε δόσεις, οι δόσεις θα είναι ίσες και διμηνιαίες (ΠΟΛ 1034/2017).

Η πρώτη δόση: Οταν η δήλωση μέσω Ιντερνετ υποβάλλεται εμπρόθεσμα ως καταληκτική ημερομηνία πληρωμής της 1ης δόσης είναι η 31η Ιουλίου 2017. Εμπρόθεσμη είναι η δήλωση που υποβάλλεται μέχρι τις 30 Ιουνίου 2017.

Παράδειγμα: Φορολογούμενος υπέβαλε ηλεκτρονικά τη δήλωσή του στις 20 Απριλίου. Αλλος φορολογούμενος υπέβαλε τη δήλωσή του στις 3 Μαΐου. Προκύπτει φόρος για καταβολή και για τους δύο φορολογούμενους. Η πρώτη δόση και για τους δύο μπορεί να πληρωθεί εμπρόθεσμα μέχρι τις 31 Ιουλίου 2017 (τελευταία εργάσιμη του Ιουλίου).

Η δεύτερη και τρίτη δόση: Οταν η δήλωση μέσω Ιντερνετ υποβάλλεται εμπρόθεσμα ως καταληκτική ημερομηνία πληρωμής της 2ης δόσης είναι η 29η Σεπτεμβρίου 2017 και της 3ης δόσης η 30ή Νοεμβρίου 2017.

diloseis 2

Δηλώσεις με προθεσμία 31/12: Η καταβολή του φόρου που προσδιορίζεται από δηλώσεις με καταληκτική ημερομηνία υποβολής την 31η Δεκεμβρίου γίνεται μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του πρώτου μήνα του επόμενου έτους. Αν οι δηλώσεις αυτές υποβληθούν στη ΔΟΥ εμπρόθεσμα και η εκκαθάριση εκδοθεί το επόμενο έτος, η καταβολή γίνεται μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του επόμενου μήνα από την έκδοση της εκκαθάρισης (ΠΟΛ 1034/2017).

Δόσεις συμμετεχόντων σε Ν.Π.: Η πληρωμή του φόρου από δηλώσεις φορολογούμενων που συμμετέχουν σε νομικά πρόσωπα (π.χ. Ο.Ε., Ε.Ε. κ.λπ.) με απλογραφικά βιβλία και μπορούν να υποβάλλουν τη δήλωσή τους έως τις 15 Ιουλίου 2017 γίνεται σε 2 ισόποσες διμηνιαίες δόσεις, η πρώτη πληρώνεται μέχρι 29 Σεπτεμβρίου 2017 και η δεύτερη μέχρι τις 30 Νοεμβρίου 2017 (ΠΟΛ 1034/2017).

Πληρωμή φόρου νομικών προσώπων: Η καταβολή του φόρου των νομικών προσώπων γίνεται σε 6, κατ’ ανώτατο όριο, ισόποσες μηνιαίες δόσεις από τις οποίες η πρώτη καταβάλλεται μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του επόμενου μήνα από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής της δήλωσης και οι υπόλοιπες 5 μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα των 5 επόμενων, μηνών (άρθρο 16 ν. 4467/2017).

Ποιο ποσό φόρου δεν καταβάλλεται ή δεν επιστρέφεται: Αν το ποσό του φόρου που προκύπτει από την εκκαθάριση για τον φορολογούμενο και τη σύζυγό του δεν ξεπερνά αθροιστικά τα 30 ευρώ δεν έχει υποχρέωση να το καταβάλλει ο φορολογούμενος. Αντίθετα, αν κατά την εκκαθάριση δήλωσης προκύπτει φόρος για επιστροφή μέχρι 5 ευρώ το ποσό αυτό δεν επιστρέφεται στον φορολογούμενο. Αν κατά την εκκαθάριση της δήλωσης το ποσό για επιστροφή είναι πάνω από 5 ευρώ το ποσό αυτό επιστρέφεται στον φορολογούμενο (άρθρο 18 ν. 3522/2006).

Επιστροφή φόρου: Κατά την εκκαθάριση της δήλωσης ενδέχεται να προκύψει φόρος για επιστροφή. Η επιστροφή του φόρου γίνεται μέσω τραπεζικών λογαριασμών με δύο τρόπους. Ο ένας τρόπος είναι με την κατευθείαν κατάθεση του επιστρεφόμενου ποσού σε λογαριασμό που έχει ο φορολογούμενος στην τράπεζα. Ο άλλος τρόπος είναι η επιστροφή του φόρου με καταβολή μετρητών στους δικαιούχους από τις τράπεζες (Αφού ληφθούν υπόψη οι περιορισμοί στην κίνηση των κεφαλαίων - capital controls). Παλαιότερα, αν το επιστρεφόμενο ποσό ήταν πάνω από 1.500 ευρώ δεν επιστρεφόταν άμεσα στον φορολογούμενο. Πρώτα έπρεπε να γίνουν κάποιες ελεγκτικές ενέργειες και μετά να γίνει η επιστροφή. Τώρα δεν γίνεται αυτό και ελεγκτικές ενέργειες μπορεί να γίνουν ακόμη και όταν προκύπτει φόρος για καταβολή.

Χρήστος Δ. Μελάς

Συγγραφέας - Φοροτεχνικός

NEWMONEY.GR

Δεν υπάρχουν σχόλια: