Δευτέρα, 26 Ιουνίου 2017

Παράταση υποβολής δηλώσεων Φ.Π.Α. και ανακεφαλαιωτικών πινάκων για τις επιχειρήσεις της ΛΕΣΒΟΥ

Παράταση υποβολής δηλώσεων Φ.Π.Α. και ανακεφαλαιωτικών πινάκων για τις επιχειρήσεις της ΛΕΣΒΟΥ

Με απόφαση του διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. κ. Γιώργου Πιτσιλή, παρατείνονται μέχρι και την 29.9.2017, οι προθεσμίες υποβολής ταν ανακεφαλαιωτικών πινάκων και των δηλώσεων Φ.Π.Α., καθώς και της καταβολής του φόρου που προκύπτει από αυτές, για τους υποκείμενους που έχουν την έδρα της επιχειρηματικής δραστηριότητάς στις δημοτικές ενότητες του Δήμου Λέσβου της Π.Ε. Λέσβου της περιφέρειας Βορείου Αιγαίου. Οι ανωτέρω δηλώσεις Φ.Π.Α. και οι ανακεφαλαιωτικοί πίνακες υποβάλλονται στη ΔΟΥ ή ΓΕΦ σε έντυπη μορφή, σύμφωνα με τις ισχύουσες αποφάσεις.

https://www.taxheaven.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια: