Παρασκευή, 6 Ιουλίου 2018

ΦΠΑ: Πόσα αποδίδει η βασικότερη πηγή εσόδων στα κρατικά ταμεία 8 στους 10 περιπτώσεις εμπρόθεσμων καταβολών

ΦΠΑ: Πόσα αποδίδει η βασικότερη πηγή εσόδων στα κρατικά ταμεία
8 στους 10 περιπτώσεις εμπρόθεσμων καταβολών
06 Ιουλ 2018 - 09:15
Picture 0 for ΦΠΑ: Πόσα αποδίδει η βασικότερη πηγή εσόδων στα κρατικά ταμεία
Του Γιώργου Λαμπίρη

To βασικότερο φορολογικό έσοδο, το οποίο αφενός βρίσκεται στο επίκεντρο των ελέγχων της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, αφετέρουν αποφέρει τα σημαντικότερα ποσά στα δημόσια ταμεία από τα φορολογικά έσοδα, αποτελεί ο ΦΠΑ.

Σε επίπεδο αριθμών, κατά το μήνα Μάιο είχε το μεγαλύτερο βαθμό συνέπειας σε επίπεδο εισπράξεων, βάζοντας στα ταμεία από εμπρόθεσμες πληρωμές το 85,25% των οφειλόμενων εσόδων. Έτσι, από τα 869 εκατ. ευρώ που οφείλονταν στη διάρκεια του πέμπτου μήνα του έτους, εισπράχθηκαν 763 εκατ. ευρώ.

Σε ό,τι αφορά το σύνολο του έτους, το ποσοστό φορολογικής συνέπειας βρίσκει περισσότερους από 8 στους 10 να καταβάλλουν τον ΦΠΑ προς το κράτος.

Σημειώνουμε ότι για το σύνολο του 2017 τα εισπραχθέντα ποσά για ΦΠΑ ήταν 10,14 δισ. ευρώ, για το 2016 9,7 δισ. ευρώ, για το 2015 ήταν 7,5 δισ. ευρώ και για το 2014 8,5 δισ. ευρώ, αύξηση η οποία οφείλεται κατά μεγάλο ποσοστό στη μεταβολή του συντελεστή σε 24% και κατ’ επέκταση στην κατάργηση του μειωμένου συντελεστή στα περισσότερα νησιά.

Τι συμβαίνει με τις υπόλοιπες κατηγορίες βασικών φορολογικών εσόδων

Αν εξετάσουμε το επίπεδο φορολογικής συμμόρφωσης στις υπόλοιπες κατηγορίες φορολογικών εσόδων, το μικρότερο ποσοστό συνέπειας παρουσιάζει ο φόρος εισοδήματος για τα φυσικά πρόσωπα, γεγονός που αντικατοπτρίζει και τη μειωμένη φοροδοτική ικανότητα των Ελλήνων πολιτών στα χρόνια εφαρμογής των μέτρων δημοσιονομικής προσαρμογής της χώρας. Έτσι, το ποσοστό συνέπειας για τον πέμπτο μήνα του έτους, ήταν μόλις 54,64%, καθώς λίγοι περισσότεροι από τους μισούς εκπλήρωσαν τις υποχρεώσεις τους, ενώ στο σύνολο των πέντε πρώτων μηνών της χρονιάς, το αντίστοιχο ποσοστό ανέρχεται σε 63,68%. Αντίστοιχα για το Μάιο το ποσοστό συνέπειας για τα νομικά πρόσωπα ανέρχεται σε 52,72% αποτελώντας σωρευτικά μία κατηγορία, η οποία εμφανίζει ποσοστό 79,27 για τους πέντε πρώτους μήνες του έτους.

Οι απάτες για ΦΠΑ

Ταυτόχρονα όμως εκτός από το υψηλότερο ποσοστό αποτελεσματικότητας είναι και ο φόρος ο οποίος βρίσκεται στο στόχαστρο των ελέγχων της ΑΑΔΕ και των υπηρεσιών της.

Στις αρχές Μαΐου βρίσκονταν σε εξέλιξη 79 έλεγχοι για απάτη ΦΠΑ, ενώ ξεκίνησαν εννέα νέοι έλεγχοι. Έως και το τέλος του μήνα ο αριθμός των ολοκληρωμένων ερευνών για απάτη ΦΠΑ ανερχόταν σε 10. Ο συνολικός αριθμος των διαφυγόντων εσόδων που εντοπίστηκαν μετά από έρευνες για απάτη στον ΦΠΑ ήταν 440 χιλ. ευρώ κατά τον ίδιο μήνα. Το σύνολο των διαφυγόντων εσόδων που εντοπίστηκαν από έρευνες για απάτη ΦΠΑ, για τους πέντε πρώτους μήνες του έτους ανέρχεται σε 12,22 εκατ. ευρώ. Σημειώνουμε ότι για το σύνολο του 2017 το ίδιο ποσό συνολικά ήταν 23 εκατ. ευρώ και 60 εκατ. ευρώ το 2016. Ταυτόχρονα η φορολογική αρχή έχει προχωρήσει στη διαγραφή 36 ΑΦΜ για φυσικά πρόσωπά ή εταιρείες, που θεωρούνται ως... εξαφανισμένοι.

Δεν υπάρχουν σχόλια: