Παρασκευή, 6 Ιουλίου 2018

Παροχή ειδικού εποχιακού βοηθήματος και στους χορευτές και τεχνικούς απασχολούμενους σε ζωντανές οπτικοακουστικές εκδηλώσεις

Παροχή ειδικού εποχιακού βοηθήματος και στους χορευτές και τεχνικούς απασχολούμενους σε ζωντανές οπτικοακουστικές εκδηλώσεις
Τροπολογία στο σχέδιο νόμου «Ασφαλιστικές και συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις - Αντιμετώπιση της αδήλωτης εργασίας - Ενίσχυση της προστασίας των εργαζομένων - Επιτροπεία ασυνόδευτων ανηλίκων και άλλες διατάξεις.»

Παροχή του ειδικού εποχιακού βοηθήματος της παρ. 1 του άρθρου 22 του ν. 1836/1989 και σε όσους ασκούν το επάγγελμα του χορευτή και του τεχνικού απασχολούμενου σε ζωντανές οπτικοακουστικές εκδηλώσεις, εφόσον είναι μέλη του οικείου κλαδικού ή ομοιοεπαγγελματικού σωματείου τους.

Με την προτεινόμενη διάταξη παρέχεται το ειδικό εποχιακό βοήθημα της παρ. 1 του άρθρου 22 του ν. 1836/1989 και σε όσους ασκούν το επάγγελμα του χορευτή και του τεχνικού απασχολούμενου σε ζωντανές οπτικοακουστικές εκδηλώσεις, εφόσον είναι μέλη του οικείου κλαδικού ή ομοιοεπαγγελματικού σωματείου τους.

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Άρθρο...

Με το άρθρο (...) προτείνεται η τροποποίηση της παρ.1 του άρθρου 22 του ν. 1836/1989 (Α' 79) προκειμένου το ειδικό εποχικό βοήθημα να παρέχεται και σε όσους ασκούν το επάγγελμα α) του χορευτή, ή β) του τεχνικού απασχολούμενου σε ζωντανές οπτικοακουστικές εκδηλώσεις, εφόσον είναι μέλη του οικείου κλαδικού ή ομοιοεπαγγελματικού σωματείου τους.
Αυτές οι κατηγορίες εργαζομένων αντιμετωπίζουν προβλήματα επιβίωσης, εξαιτίας των πολύ υψηλών ποσοστών ανεργίας στους κλάδους τους, τη μη πλήρη απασχόληση τους καθ' όλη τη διάρκεια της χρονιάς, καθώς η εργασιακή τους σχέση αφορά προσλήψεις ορισμένου χρόνου λίγων ημερών (περιστασιακές εκδηλώσεις, συνέδρια, συναυλίες κλπ) ή κάποιων μηνών (θεατρικές παραστάσεις, περιοδείες, κέντρα ψυχαγωγίας). Επίσης, φαινόμενα όπως η αδήλωτη εργασία, η χαμηλή ποιότητα υγειονομικών συνθηκών και συνθηκών ασφάλειας, η μη πλήρης καταβολή της μισθοδοσίας ή η μη έγκαιρη καταβολή της, αποτελούν μερικές από τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι εργαζόμενοι αυτοί, δυσκολίες που έχουν μεγεθυνθεί λόγω της οικονομικής κρίσης.

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ

Άρθρο ...
Τροποποίηση του άρθρου 22 του ν. 1836/1989 (Α' 79)


Η παρ. 1 του άρθρου 22 του ν. 1836/1989 (Α' 79) αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Άτομα που παρέχουν την εργασία τους στην Ελλάδα δικαιούνται από τον ΟΑΕΔ ειδικό εποχιακό βοήθημα, εφόσον υπάγονται στην υποχρεωτική ασφάλιση του ΙΚΑ και ασκούν ένα από τα παρακάτω επαγγέλματα:
Οικοδόμου, λατόμου, ασβεστοποιού, κεραμοποιού, πλινθοποιού, αγγειοπλάστη, δασεργάτη, ρητινοσυλλέκτη, καπνεργάτη, μουσικού - μέλους του οικείου επαγγελματικού σωματείου, υποδηματεργάτη, μισθωτού ναυπηγοεπισκευαστικής ζώνης, χειριστή εκσκαπτικών, ανυψωτικών, οδοποιητικών, γεωτρητικών μηχανημάτων, ηθοποιού, τεχνικού κινηματογράφου και τηλεόρασης χειριστή και βοηθού χειριστή κινηματογράφου, ελεγκτή κινηματογράφου και θεάτρου, ταμία κινηματογράφου και θεάτρου, μισθωτού τουριστικού και επισιτιστικού κλάδου, σμυριδεργάτη, το επάγγελμα του ταξιθέτου θεάτρου -κινηματογράφου, του χορευτή - μέλους των οικείων κλαδικών ή ομοιοεπαγγελματικών σωματείων, καθώς και του τεχνικού απασχολούμενου σε ζωντανές οπτικοακουστικές εκδηλώσεις - μέλους των οικείων κλαδικών ή ομοιοεπαγγελματικών σωματείων.»


https://www.taxheaven.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια: